Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení"— Transkript prezentace:

1 Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení
April 5, 2017 Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení doublepower!! – energy saving tools

2 doublepower!! – od roku 2007 v ČR Průmysl a logistika
April 5, 2017 doublepower!! – od roku 2007 v ČR Průmysl a logistika doublepower!! – energy saving tools

3 Světlo Až 90% informací získáváme zrakem
April 5, 2017 Světlo Až 90% informací získáváme zrakem Ovlivňuje nás fyziologicky i psychologicky Důležité je: Množství Rozložení Druh Barevná jakost doublepower!! – energy saving tools

4 Kdy se zabývat osvětlením?
April 5, 2017 Kdy se zabývat osvětlením? Svítíte 2 a více směn denně Osvětlení nesplňuje ustanovení ČSN EN Osvětlení je zastaralé Osvětlení neumožňuje řízení Náklady na údržbu a provoz jsou neúměrně vysoké Zmetkovost a hygiena práce jsou negativně ovlivněny nevhodným osvětlením doublepower!! – energy saving tools

5 Hlavní trendy Výbojkové osvětlení Zářivkové osvětlení LED osvětlení
April 5, 2017 Hlavní trendy Výbojkové osvětlení Zářivkové osvětlení LED osvětlení Indukční osvětlení Inteligentní soustavy doublepower!! – energy saving tools

6 Výbojkové osvětlení Výhody: Nízká investice
April 5, 2017 Výbojkové osvětlení Výhody: Nízká investice Kvalitní světlo u vybraných zdrojů Vysoký počáteční světelný tok Vysoké CRI u vybraných zdrojů doublepower!! – energy saving tools

7 Výbojkové osvětlení Nevýhody: Rychlý pokles světelného toku
April 5, 2017 Výbojkové osvětlení Nevýhody: Rychlý pokles světelného toku Vysoké provozní náklady Krátká životnost zdrojů Vysoká teplota zdroje Nízká odolnost vibracím Obtížná zástavba do nízkých prostor Poměrně vysoká cena zdrojů Dlouhý re-strike čas Nemožnost řízení / stmívání doublepower!! – energy saving tools

8 April 5, 2017 doublepower!! – energy saving tools

9 Zářivkové osvětlení (T5)
April 5, 2017 Zářivkové osvětlení (T5) Výhody: Vysoká účinnost zdroje Vysoké CRI Nízká povozní teplota Vhodné pro řízení Dlouhá životnost zdrojů Stabilní světelný tok Nízká konstrukce svítidla Nízké náklady na údržbu Široká škála zdrojů S kvalitním předřadníkem může být měřitelný příkon nižší než jmenovitý doublepower!! – energy saving tools

10 Zářivkové osvětlení (T5)
April 5, 2017 Zářivkové osvětlení (T5) Nevýhody: Více zdrojů pro srovnatelný sv. tok Horší manipulace se zdroji Možné problémy při nízkých teplotách Počet startů ovlivňuje životnost doublepower!! – energy saving tools

11 Řešení i pro extrémní podmínky
April 5, 2017 Řešení i pro extrémní podmínky Svítidla Reflecta ve společnosti Litostroj Power výška zavěšení: 22 m Navýšení osvětlenosti: 370% Úspora: 69% doublepower!! – energy saving tools

12 LED osvětlení Výhody: Vysoká účinnost zdroje Vhodné pro řízení
April 5, 2017 LED osvětlení Výhody: Vysoká účinnost zdroje Vhodné pro řízení Vysoké CRI Neomezený počet cyklů Dlouhá životnost (pouze u kvalitních zdrojů) Vhodné pro nízké teploty Nízké provozní náklady doublepower!! – energy saving tools

13 LED osvětlení Nevýhody: Vysoké nároky na chlazení
April 5, 2017 LED osvětlení Nevýhody: Vysoké nároky na chlazení Vysoká cena (investice i údržba) Vysoký pokles sv. toku (umocněný špatným chlazením) Často nízká kvalita předřadníků Oslnění – bod s vysokým jasem Nepřirozené – subjektivní vnímání Blue-light hazard Blue Light Hazard - možné poškození zraku velmi silnou modrou složkou světla, tato složka světla emitovaná LED je považována za nebezpečnou a spadá do kategorie HEV Light – High Energy Visible light . Současné cool white LED mohou překračovat limity dané ANSI normou. doublepower!! – energy saving tools

14 Teplotní namáhání LED zdrojů
April 5, 2017 Teplotní namáhání LED zdrojů Teplo produkováno na PN přechodu – velmi malá oblast Cca 70% energie se mění na teplo Zvýšená teplota snižuje pravděpodobnost zářivé rekombinace Zářivá rekombinace je proces, při kterém v LED vzniká světlo. Rekombinací páru elektron-díra se uvolní energie, která odpovídá šířce zakázaného pásu a vyzáří se ve formě fotonu. doublepower!! – energy saving tools

15 Kvalita světla „cool white“ LED
April 5, 2017 Kvalita světla „cool white“ LED Subjektivně horší vnímání LED světla může být způsobeno výrazným rozdílem v oblasti spektra v délce 460˜–500nm v porovnání s černým zářičem (slunce, žárovka). V důsledku toho a v souladu s principy metamerie mohou být některé barevné plochy vnímány odlišně, zejména pak odstíny červené. O metamerii vlivem osvětlení hovoříme, pokud se 2 barevné vzorky pod jedním osvětlením jeví shodně, ale pod jiným je mezi nimi patrný rozdíl. Například jednotlivé díly výrobku se při osvětlení ve výrobní hale jeví shodné, ale pod osvětlením v místě prodeje nebo v místě používání vykazují odlišný odstín. doublepower!! – energy saving tools

16 LED osvětlení Oslnění: porovnání zářivkové trubice s LED trubicí
April 5, 2017 LED osvětlení Oslnění: porovnání zářivkové trubice s LED trubicí Oslnění u LED zdrojů zatím není dostatečně řešeno, ale do budoucna předpokládáme zvýšenou pozornost příslušných úřadů a výrobců software. doublepower!! – energy saving tools

17 LED trubice: 450–700 tisíc cd/m2
April 5, 2017 Porovnání jasů: Zářivka: 15–20 tisíc cd/m2 LED trubice: 450–700 tisíc cd/m2 Pro zajímavost, slunce má jas cca cd/m2 doublepower!! – energy saving tools

18 LED trubice jako náhražka zářivkových trubic?
April 5, 2017 LED trubice jako náhražka zářivkových trubic? doublepower!! – energy saving tools

19 Indukční osvětlení Výhody: Dlouhá životnost (u kvalitních zdrojů)
April 5, 2017 Indukční osvětlení Výhody: Dlouhá životnost (u kvalitních zdrojů) Možnost řízení (omezené) Relativně kvalitní světlo Vysoké CRI doublepower!! – energy saving tools

20 Indukční osvětlení Nevýhody: Rychlý pokles světelného toku
April 5, 2017 Indukční osvětlení Nevýhody: Rychlý pokles světelného toku Vysoké pořizovací náklady Vysoké náklady na údržbu Možnost el.mag. rušení Provozní náklady vyšší doublepower!! – energy saving tools

21 April 5, 2017 doublepower!! – energy saving tools

22 April 5, 2017 doublepower!! – energy saving tools

23 splňuje splňuje s výhradou nesplňuje
April 5, 2017 HID T5 LED LVD nízké provozní náklady nízké náklady na údržbu nízké pořizovací náklady snadná dostupnost zdrojů nízká provozní teplota široké možnosti řízení vysoká kvalita světla dlouhá životnost stabilní světelný tok v čase nízká konstrukce svítidel neomezený počet startů renomovaný výrobce zdroje široký rozsah provozních teplot splňuje splňuje s výhradou nesplňuje doublepower!! – energy saving tools

24 Inteligentní soustavy
April 5, 2017 Inteligentní soustavy Hlavní předpoklad: detailní porozumění danému provozu, jeho fungování a jeho potřebám Cíl: ekonomicky výhodné řešení, navržený tak, aby dosahoval maximálních možných úspor s co nejmenšími náklady na realizaci. doublepower!! – energy saving tools

25 Řízení denním světlem Počty, stav, rozměry světlíků / oken
April 5, 2017 Řízení denním světlem Počty, stav, rozměry světlíků / oken Úroveň denního světla v provozu (měřena za různých stavů počasí, bez vlivu umělého osvětlení) Intervaly čištění světlíků / oken, pokud k čištění dochází Směr světla a jeho vliv na pracovní pohodu doublepower!! – energy saving tools

26 Řízení dle přítomnosti osob
April 5, 2017 Řízení dle přítomnosti osob Jsou v provozu oblasti, kde je takovéto řízení vhodné a možné? Uzavřenější oblasti, kde není stálý pohyb zaměstnanců? Oblasti, které lze rozumně ekonomicky obsáhnout senzory či jinými technologiemi zaznamenávajícími pohyb? Jak často dochází k pohybu zaměstnanců v těchto oblastech? doublepower!! – energy saving tools

27 Řízení dle výrobního procesu
April 5, 2017 Řízení dle výrobního procesu Existují oblasti, např. s lokálním dosvícením strojů / linek, které je možné samostatně zapínat a vypínat dle jejich vytíženosti, dle výrobního procesu? Je možné optimalizovat zokruhování světelné soustavy tak, aby odpovídalo výrobnímu procesu a bylo možné využívat vždy pouze to osvětlení, které je v dané fázi výroby skutečně potřeba? Do jaké míry je případně třeba eliminovat lidský faktor, omezit počet zaměstnanců, kteří mohou chování soustavy ovlivňovat? doublepower!! – energy saving tools

28 Požadavky na variabilitu
April 5, 2017 Požadavky na variabilitu Dochází ke změnám výrobního procesu, přemístění strojů, linek atd.? Dochází k situacím, kdy je díky provedeným změnám ve výrobním procesu vhodné přenastavit světelnou soustavu tak, aby reflektovala dané změny výroby a tím případně dosáhnout další optimalizace, dalších úspor? doublepower!! – energy saving tools

29 Těžká strojírenská výroba – Ostrava: Vysoké haly (16 – 20 m)
April 5, 2017 Příklad č.1: Těžká strojírenská výroba – Ostrava: Vysoké haly (16 – 20 m) osvětlení ze stropu, bez lokálního dosvícení velký počet pravidelně rozmístěných příčných světlíků Jednoduché zapojení, okruhy dle vazníků řízení přes stykače a senzor denního světla automaticky Plynulé stmívání nebylo ekonomicky výhodné V rozvaděči instalován přepínač hlídající, aby byly jednotlivé poloviny svítidel vytíženy rovnoměrně doublepower!! – energy saving tools

30 Výroba komponentů pro automobilový průmysl – Louny:
April 5, 2017 Příklad č.2: Výroba komponentů pro automobilový průmysl – Louny: Instalován řídící systém osvětlení s využitím sytému KNX Adresace na úroveň jednotlivých definovaných skupin svítidel Nastavení jednotlivých skupin svítidel je možné separátně Optimalizace zokruhování dle pracovních míst a procesů Řízení Systém vyveden do počítače hlavního energetika, včetně reportů o chování soustavy, záznamu spotřeb, atd. doublepower!! – energy saving tools

31 Výroba komponentů pro automobilový průmysl – Nošovice:
April 5, 2017 Příklad č.3: Výroba komponentů pro automobilový průmysl – Nošovice: Během denních hodin je v provozu pět přestávek (změna směn, oběd, atd.), instalovaný systém vypne osvětlení vždy na začátku přestávky a 1 minutu před koncem přestávky svítidla započne opět automatické řízení dle intenzity denního světla Během nočních přestávek systém automaticky vypne 50% zdrojů svítidel optimalizace si vyžádala minimální úpravy v řídícím systému a minimální náklady, přináší ovšem dodatečnou úsporu cca 6% doublepower!! – energy saving tools

32 Výroba izolací a izolačních materiálů – Teplice:
April 5, 2017 Příklad č.4: Výroba izolací a izolačních materiálů – Teplice: Složitý provoz z pohledu výrobního procesu, provoz s požadavky na velkou variabilitu světelné soustavy Využití unikátního spojení DALI systému a KNX řízení Adresace na úroveň jednotlivých svítidel, nastavení kliknutím myši v systému na PC, řízení dle denního světla, pro prostor skladu předpoklad PIR senzorů pro řízení dle pohybu zaměstnanců Během 3 měsíců od instalace došlo k několika změnám ve výrobě (úprava jedné z linek, její rozšíření, přesun strojů, změna tras závozu materiálu ke zpracování) = jednoduchým zákrokem v nastavení systému došlo ihned k optimalizaci, která byla v důsledku změn nutná Připojení dalších prostor do systému je již s minimálními náklady doublepower!! – energy saving tools

33 Děkuji za pozornost! František Soumar | sales manager
April 5, 2017 Děkuji za pozornost! František Soumar | sales manager doublepower!! s.r.o. Tel: doublepower!! – energy saving tools


Stáhnout ppt "Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení"

Podobné prezentace


Reklamy Google