Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení August 25, 2014 doublepower!! – energy saving tools 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení August 25, 2014 doublepower!! – energy saving tools 1."— Transkript prezentace:

1 Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení August 25, 2014 doublepower!! – energy saving tools 1

2  doublepower!! – od roku 2007 v ČR  Průmysl a logistika August 25, 20142 double power!! – energy saving tools

3 Světlo August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 3 Až 90% informací získáváme zrakem Ovlivňuje nás fyziologicky i psychologicky Důležité je: Množství Rozložení Druh Barevná jakost

4 Kdy se zabývat osvětlením?  Svítíte 2 a více směn denně  Osvětlení nesplňuje ustanovení ČSN EN 12-464-1  Osvětlení je zastaralé  Osvětlení neumožňuje řízení  Náklady na údržbu a provoz jsou neúměrně vysoké  Zmetkovost a hygiena práce jsou negativně ovlivněny nevhodným osvětlením August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 4

5 Hlavní trendy  Výbojkové osvětlení  Zářivkové osvětlení  LED osvětlení  Indukční osvětlení  Inteligentní soustavy August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 5

6 Výbojkové osvětlení Výhody:  Nízká investice  Kvalitní světlo u vybraných zdrojů  Vysoký počáteční světelný tok  Vysoké CRI u vybraných zdrojů August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 6

7 Výbojkové osvětlení Nevýhody:  Rychlý pokles světelného toku  Vysoké provozní náklady  Krátká životnost zdrojů  Vysoká teplota zdroje  Nízká odolnost vibracím  Obtížná zástavba do nízkých prostor  Poměrně vysoká cena zdrojů  Dlouhý re-strike čas  Nemožnost řízení / stmívání August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 7

8 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 8

9 Zářivkové osvětlení (T5) Výhody:  Vysoká účinnost zdroje  Vysoké CRI  Nízká povozní teplota  Vhodné pro řízení  Dlouhá životnost zdrojů  Stabilní světelný tok  Nízká konstrukce svítidla  Nízké náklady na údržbu  Široká škála zdrojů  S kvalitním předřadníkem může být měřitelný příkon nižší než jmenovitý August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 9

10 Zářivkové osvětlení (T5) Nevýhody:  Více zdrojů pro srovnatelný sv. tok  Horší manipulace se zdroji  Možné problémy při nízkých teplotách  Počet startů ovlivňuje životnost August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 10

11 Řešení i pro extrémní podmínky Svítidla Reflecta ve společnosti Litostroj Power výška zavěšení: 22 m Navýšení osvětlenosti: 370% Úspora: 69% August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 11

12 LED osvětlení Výhody:  Vysoká účinnost zdroje  Vhodné pro řízení  Vysoké CRI  Neomezený počet cyklů  Dlouhá životnost (pouze u kvalitních zdrojů)  Vhodné pro nízké teploty  Nízké provozní náklady August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 12

13 LED osvětlení Nevýhody:  Vysoké nároky na chlazení  Vysoká cena (investice i údržba)  Vysoký pokles sv. toku (umocněný špatným chlazením)  Často nízká kvalita předřadníků  Oslnění – bod s vysokým jasem  Nepřirozené – subjektivní vnímání  Blue-light hazard August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 13 Blue Light Hazard - možné poškození zraku velmi silnou modrou složkou světla, tato složka světla emitovaná LED je považována za nebezpečnou a spadá do kategorie HEV Light – High Energy Visible light. Současné cool white LED mohou překračovat limity dané ANSI normou.

14 Teplotní namáhání LED zdrojů August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 14  Teplo produkováno na PN přechodu – velmi malá oblast  Cca 70% energie se mění na teplo  Zvýšená teplota snižuje pravděpodobnost zářivé rekombinace Zářivá rekombinace je proces, při kterém v LED vzniká světlo. Rekombinací páru elektron-díra se uvolní energie, která odpovídá šířce zakázaného pásu a vyzáří se ve formě fotonu.

15 Kvalita světla „cool white“ LED  Subjektivně horší vnímání LED světla může být způsobeno výrazným rozdílem v oblasti spektra v délce 460˜–500nm v porovnání s černým zářičem (slunce, žárovka). V důsledku toho a v souladu s principy metamerie mohou být některé barevné plochy vnímány odlišně, zejména pak odstíny červené. August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 15 O metamerii vlivem osvětlení hovoříme, pokud se 2 barevné vzorky pod jedním osvětlením jeví shodně, ale pod jiným je mezi nimi patrný rozdíl. Například jednotlivé díly výrobku se při osvětlení ve výrobní hale jeví shodné, ale pod osvětlením v místě prodeje nebo v místě používání vykazují odlišný odstín.

16 LED osvětlení Oslnění: porovnání zářivkové trubice s LED trubicí August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 16 Oslnění u LED zdrojů zatím není dostatečně řešeno, ale do budoucna předpokládáme zvýšenou pozornost příslušných úřadů a výrobců software.

17 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 17 Porovnání jasů: Zářivka: 15–20 tisíc cd/m 2 LED trubice: 450–700 tisíc cd/m 2 Pro zajímavost, slunce má jas cca 160.000.000 cd/m 2

18 LED trubice jako náhražka zářivkových trubic? August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 18

19 Indukční osvětlení Výhody:  Dlouhá životnost (u kvalitních zdrojů)  Možnost řízení (omezené)  Relativně kvalitní světlo  Vysoké CRI August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 19

20 Indukční osvětlení Nevýhody:  Rychlý pokles světelného toku  Vysoké pořizovací náklady  Vysoké náklady na údržbu  Možnost el.mag. rušení  Provozní náklady vyšší August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 20

21 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 21

22 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 22

23 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 23 HIDT5LEDLVD nízké provozní náklady nízké náklady na údržbu nízké pořizovací náklady snadná dostupnost zdrojů nízká provozní teplota široké možnosti řízení vysoká kvalita světla dlouhá životnost stabilní světelný tok v čase nízká konstrukce svítidel neomezený počet startů renomovaný výrobce zdroje široký rozsah provozních teplot splňuje splňuje s výhradou nesplňuje

24 Inteligentní soustavy Hlavní předpoklad: detailní porozumění danému provozu, jeho fungování a jeho potřebám Cíl: ekonomicky výhodné řešení, navržený tak, aby dosahoval maximálních možných úspor s co nejmenšími náklady na realizaci. August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 24

25 Řízení denním světlem  Počty, stav, rozměry světlíků / oken  Úroveň denního světla v provozu (měřena za různých stavů počasí, bez vlivu umělého osvětlení)  Intervaly čištění světlíků / oken, pokud k čištění dochází  Směr světla a jeho vliv na pracovní pohodu August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 25

26 Řízení dle přítomnosti osob  Jsou v provozu oblasti, kde je takovéto řízení vhodné a možné? Uzavřenější oblasti, kde není stálý pohyb zaměstnanců? Oblasti, které lze rozumně ekonomicky obsáhnout senzory či jinými technologiemi zaznamenávajícími pohyb?  Jak často dochází k pohybu zaměstnanců v těchto oblastech? August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 26

27 Řízení dle výrobního procesu  Existují oblasti, např. s lokálním dosvícením strojů / linek, které je možné samostatně zapínat a vypínat dle jejich vytíženosti, dle výrobního procesu?  Je možné optimalizovat zokruhování světelné soustavy tak, aby odpovídalo výrobnímu procesu a bylo možné využívat vždy pouze to osvětlení, které je v dané fázi výroby skutečně potřeba?  Do jaké míry je případně třeba eliminovat lidský faktor, omezit počet zaměstnanců, kteří mohou chování soustavy ovlivňovat? August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 27

28 Požadavky na variabilitu  Dochází ke změnám výrobního procesu, přemístění strojů, linek atd.?  Dochází k situacím, kdy je díky provedeným změnám ve výrobním procesu vhodné přenastavit světelnou soustavu tak, aby reflektovala dané změny výroby a tím případně dosáhnout další optimalizace, dalších úspor? August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 28

29 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 29 Příklad č.1: Těžká strojírenská výroba – Ostrava: Vysoké haly (16 – 20 m) osvětlení ze stropu, bez lokálního dosvícení velký počet pravidelně rozmístěných příčných světlíků Jednoduché zapojení, okruhy dle vazníků řízení přes stykače a senzor denního světla automaticky 0-50- 100 Plynulé stmívání nebylo ekonomicky výhodné V rozvaděči instalován přepínač hlídající, aby byly jednotlivé poloviny svítidel vytíženy rovnoměrně

30 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 30 Příklad č.2: Výroba komponentů pro automobilový průmysl – Louny: Instalován řídící systém osvětlení s využitím sytému KNX Adresace na úroveň jednotlivých definovaných skupin svítidel Nastavení jednotlivých skupin svítidel je možné separátně Optimalizace zokruhování dle pracovních míst a procesů Řízení 0-50-100 Systém vyveden do počítače hlavního energetika, včetně reportů o chování soustavy, záznamu spotřeb, atd.

31 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 31 Příklad č.3: Výroba komponentů pro automobilový průmysl – Nošovice: Během denních hodin je v provozu pět přestávek (změna směn, oběd, atd.), instalovaný systém vypne osvětlení vždy na začátku přestávky a 1 minutu před koncem přestávky svítidla započne opět automatické řízení dle intenzity denního světla Během nočních přestávek systém automaticky vypne 50% zdrojů svítidel optimalizace si vyžádala minimální úpravy v řídícím systému a minimální náklady, přináší ovšem dodatečnou úsporu cca 6%

32 August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 32 Příklad č.4: Výroba izolací a izolačních materiálů – Teplice: Složitý provoz z pohledu výrobního procesu, provoz s požadavky na velkou variabilitu světelné soustavy Využití unikátního spojení DALI systému a KNX řízení Adresace na úroveň jednotlivých svítidel, nastavení kliknutím myši v systému na PC, řízení dle denního světla, pro prostor skladu předpoklad PIR senzorů pro řízení dle pohybu zaměstnanců Během 3 měsíců od instalace došlo k několika změnám ve výrobě (úprava jedné z linek, její rozšíření, přesun strojů, změna tras závozu materiálu ke zpracování) = jednoduchým zákrokem v nastavení systému došlo ihned k optimalizaci, která byla v důsledku změn nutná Připojení dalších prostor do systému je již s minimálními náklady

33 Děkuji za pozornost! August 25, 2014 double power!! – energy saving tools 33 František Soumar | sales manager double power!! s.r.o. Tel: 733 120 222 Email: frantisek@doublepower.cz


Stáhnout ppt "Trendy v moderním, energeticky efektivním průmyslovém osvětlení August 25, 2014 doublepower!! – energy saving tools 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google