Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká literatura 1. pol. 20. st.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká literatura 1. pol. 20. st."— Transkript prezentace:

1 Česká literatura 1. pol. 20. st.
1914 _ 1945

2 Charakteristika doby Spisovatelé jsou vždy ovlivněni dobou, ve které žijí. Některé události byly globální, ovlivnily i ostatní národní literatury 1914 – 1918 1929 – 1933 1939 – 1945

3 Charakteristika doby Některé události se vztahují jen k našemu státu
28. října 1918 29. září 1938 15. března 1939 Proč ovlivňují politické a historické události literaturu?

4 Zamyslete se Jak ovlivní válka témata literárních děl?
Jak ovlivní hospodářská krize témata literárních děl? Jak ovlivní ohrožení republiky témata literárních děl?

5 Poezie – proletářská poezie
J. Wolker - Proletářské umění (úryvek) „Mladí umělci nechtějí jen kritizovat skutečnost, ani pohádkově malovat budoucnost. Chtějí o budoucnost bojovat a boj je jejich hlavním vztahem mezi dneškem a zítřkem, … proto základním znakem nového umění je revolučnost.“ Najděte znaky proletářské poezie.

6 Proletářská poezie český literární směr
Inspirována marxistickou filosofií Zakladatel – Jiří Wolker stať Proletářské umění 1922 Hlavní představitel Jiří Wolker, proletářskou poezií byli ovlivněni Josef Hora, Jaroslav Seifert, S. K. Neumann

7 Znaky proletářské poezie
Zobrazuje dělnickou třídu, její sociální situaci, útlak a vykořisťování Nenávist k válce Touha po spravedlivém světě Kolektivnost – jde o zájem celé skupiny lidí (kolektivu) Agitační rysy – má za úkol přesvědčit Revolučnost – lepší, spravedlivější budoucnost Které politické události ovlivnily prolet. p?

8 Josef Hora Dělnická madona
Na textu básně, který máte před sebou najdeme některé ze znaků proletářské poezie. / Jaké prostředí je v básni popisováno? Je v básni nějaký konkrétní hrdina? Jakými slovy je v básni vyjádřena revolučnost? Proč se báseň jmenuje Dělnická madona?

9 Poetismus Český básnický směr Vychází z myšlenek hnutí Devětsil
Vzniká jako reakce na strohost proletářského umění Objevuje se nejen v poezii, ale i v próze, divadle a písňové tvorbě Zakladatelé Karel Teige, Vítězslav Nezval Představitelé – V. Nezval, J. Seifert, V. Vančura, J. Werich, J. Voskovec

10 Znaky poetismu Využívá fantazii a obrazotvornost
Inspiruje se cirkusy, varieté, exotikou, groteskami, pouťovou zábavou, jazzovou hudbou Nabízí optimistický pohled na svět, zapomenutí na problémy a starosti Využívá asociaci → nekontrolovatelné navazování představ

11 V. Nezval Abeceda A nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí a člověk neví kam by složil hlavu Jaké asociace používá básník při tvorbě básně?

12 V. Nezval Abeceda „ Z velmi volného přirovnání tvaru písmene A se stříškou vzniká první verš. Asociací chatrče a divošských stanů přeskočí fantazie na rovník a přeje si přinésti jeho klima do našich věčně deštivých krajin. Z rýmu chatrčí – vystrčí se zrodí představa šneka, vystrkujícího růžky z domu, který nosí s sebou. A za pomoci rýmu nad Vltavu – hlavu si vybaví obraznost ubohé lidi bez přístřeší. …“ (V. Nezval – Moderní básnické směry)

13 V. Nezval Abeceda D luk jenž od západu napíná se Indián shlédl stopu na zemi Poslední druhové zhynuli v dávném čase a měsíc dorůstá prérie kamení

14 V. Nezval Abeceda

15 Surrealismus 1934 založena Surrealistická skupina
Zakladatelé – V. Nezval, K. Teige Členové – Konstantin Biebl, režisér Jindřich Honzl, skladatel Jaroslav Ježek, malíři Toyen a Jindřich Štýrský 1938 byla skupina rozpuštěna, kvůli různým politickým názorům jejích členů

16 Znaky surrealismu Využívá fantazie, podvědomí a snů
Autoři vytváří automatický tok motivů bez souvislostí Spojování skutečností, které nemají nic společného Svoboda a volnost v tvorbě Verše nemají rým ani rytmus

17 V. Nezval Litanie Kolemjdoucí ženo Paprsku jehly a bouřlivých orchestrů Gumový strome Plástvi přibitá na strop večera Jazýčku sirky a vah Strašidelný dome v podobě rukavice Měsíční napajedlo Hranice paruk a květů jasmínu Polibku pramene a letek divoké husy

18 Katolická poezie Autory spojuje víra v Boha
Vyznávají náboženské mravní zásady Inspirují se barokní kulturou Proč se katoličtí básníci vracejí k období baroka? Jan Zahradníček, Bohuslav Reynek

19 Vlastenecká poezie Vzniká na konci 30. let
Je ovlivněna politickými událostmi Které historické události na autory zapůsobily? Sjednocení všech básníků v boji proti fašismu a válce Úkolem poezie je posílení národního sebevědomí a připomenutí historie

20 F. Halas Zpěv úzkosti (úryvek)
Teď krokem zbrojným verši můj pochoduj Pěšáckým rytmem zněte slova úzkostí šikovaná Té úzkosti dvanácté Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon Čí ruce ho rozpoutaly Francie sladká hrdý Albion a my jsme je milovali Pole naše křičí Zrada Lesy naše hučí Hanba Řeky naše šumí Zrada Hory naše bouří Hanba

21 F. Halas Zpěv úzkosti (úryvek)
Která událost je v textu připomínána? Proč jsou slova Zrada a Hanba psána s velkým písmenem? V jakých verších je použita personifikace? Vysvětlete, co pojem personifikace znamená.

22 Česká próza 1. poloviny 20. století

23 Obraz 1. světové války autoři čerpají z vlastních válečných zážitků
Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války orlova.cz/PDF/Literatura%20III.pdf – strana 33 Tg&feature=related švejk ve vlaku QU&feature=related zatčení creen&NR=1&v=0lp_6nLf_AE léčení

24 Jaroslav Hašek

25 Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

26 Obraz 1. světové války Legionářská literatura – autoři se zúčastnili bojů v čsl. legiích (dobrovolnická armáda bojující proti RU, zejména v Rusku), díla odráží autorův pohled na situaci v Rusku po říjnové revoluci Rudolf Medek – Anabáze Josef Kopta – cyklus románů, Třetí rota Jaroslav Kratochvíl – Prameny, sympatie s VŘSR

27 Demokratická próza Autora spojuje novinářská práce pro lidové noviny a demokratické smýšlení Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass karel-polacek.html

28 Imaginativní (lyrická, básnická) próza
Oslabení děje Časté používání lyrických pasáží Využívání asociací Vladislav Vančura

29 Psychologická próza Čím se zabývá psychologická próza?
V jaké situaci se nachází hlavní postava? Jak na hlavní postavu reaguje okolí? Jakým způsobem jsou v textu zachyceny pocity hlavního hrdiny?

30 Psychologická próza Zachycuje duševní stavy postav, ukazuje lidské podvědomí Hlavní hrdina vybočuje ze společnosti, dostává se do konfliktu s okolím Autor využívá vnitřní monology a dialogy J. Havlíček – Petrolejové lampy, J. Glazarová - Advent

31 Sociální (společenská) próza
Zaměřuje se na nejnižší vrstvy obyvatelstva Zobrazuje sociální problémy Socialistický realismus hlavní hrdina z nejnižších vrstev Postupně se politicky uvědomuje Začíná bojovat za „lepší zítřky“ Ivan Olbracht – Anna Proletářka Marie Majerová

32 Ruralisté Z latinského ruralis – venkov
Téma venkova, přírody, sepětí člověka s přírodou Vlastenectví Mravní neporušenost

33 České divadlo mezi válkami

34 České divadlo mezi válkami
Také autoři divadelních her byli ovlivněni historickými a politickými událostmi doby Autoři divadelních her jsou ovlivněni různými literárními směry (poetismus, dadaismus) Objevují se nové formy divadla – kabarety, avantgardní divadlo Pokračuje tzv. klasické divadlo

35 Klasické divadlo Tzv. kamenná divadla
Národní divadlo, divadlo Na Vinohradech, Stavovské divadlo Převažují realistické hry Nově se objevují i hry ovlivněné impresionismem a expresionismem Režisérské divadlo – herci realizují představy režiséra K. Čapek, F. Šrámek, A. Jirásek, V. Nezval

36 Národní divadlo

37 Divadlo Na Vinohradech

38 Stavovské divadlo

39 Kabarety Tzv. divadla malých forem
Spojují nejrůznější formy – hudba, píseň, tanec Hudební a divadelní výstupy propojené průvodním slovem moderátora Nejznámější kabaret Červená sedma Literárně-dramatická pásma Znaky – parodie, improvizace, moderní tanec (step) scénky, šansony, dadaistická poetika E. Bass, J. Hašek, R. A. Dvorský, J. Plachta, V. Burian, F. Futurista

40 Avantgardní divadlo Avantgardní – nový, odlišný, průkopnický
Osvobozené divadlo (1927) Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek Autorské divadlo Vliv poetismu (varieté, cirkusy, groteska, veselí) Uvolněná stavba (sled uměleckých čísel – tanec, divadlo, zpěv, hudba) Improvizace Odstraňování kulis Slovní humor (slang, novotvary – napnelismus) Forbíny (předscény) – reakce na aktuální události, částečná improvizace

41 Avantgardní divadlo Do r apolitické hry – zábavné, satira jen ojediněle v rámci improvizace 1. hra – Vest Pocket Revue Další hry – Sever proti jihu, Golem, Nebe na zemi Později politická témata – Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc, těžká Barbora 1938 – divadlo úředně zavřeno 1939 – emigrace do USA Ježek v USA umírá Po válce snaha o obnovu divadla, rozpory, změna politického systému, Voskovec se vrací do USA Werich – Divadlo ABC, M. Horníček

42 Avantgardní divadlo Osel a stín
Osel a stín měl výrazné kritické poselství, parodoval soudní systém u nás i v Německu, kde právě v Lipsku probíhal soud s Dimitrovem. Hra byla velmi odvážná - socha spravedlnosti byla patřičně přizpůsobena, v satirických písních otevřeně padala jména Hitler a Třetí říše a osel pronášel Führerovy projevy. Nóty německého velvyslance nakonec dosáhly toho, že Hitlera nahradil Adolf Kohos a záznam

43 Avantgardní divadlo &feature=related forbíny &feature=fvsr život je jen náhoda ezop a brabenec

44 Avantgardní divadlo D 34 E. F. Burian Založeno 1933
Název označuje konec divadelní sezony, měnil se Režisérské divadlo Voiceband → sborová recitace podbarvená hudbou, např. Máj, Křest sv. Vladimíra band-emila-frantiska-buriana Syntetické divadlo → propojení všech složek umění (text, hudba, tanec, film, světla, písně)

45 Avantgardní divadlo Různorodý repertoár
→ klasická dramata (Shakespeare, Moliere) → dramatizace (Evžen Oněgin, Dobrý voják Švejk) → montáže lidových písní 1941 divadlo úředně zavřeno E. F. Burian → koncentrační tábor


Stáhnout ppt "Česká literatura 1. pol. 20. st."

Podobné prezentace


Reklamy Google