Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proměny a funkce kulturních památek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proměny a funkce kulturních památek"— Transkript prezentace:

1 Proměny a funkce kulturních památek
PhDr. Irena Bukačová Mariánská Týnice u Kralovic Plzeňský kraj

2 Historie proměn areálu proboštství a poutního kostela v Mariánské Týnici
Do 1230 rezidenční funkce drobné šlechty, liturgické využití kaple 1230 –1786 liturgická, správní a rezidenční funkce, barokní poutní místo, 1786 –1826 vyhasnutí náboženského života, hospodářská a obytná funkce, hledání možností využití pro průmysl – cukrovar, textilní manufaktura 1826 –1940 problematický přívažek pozdně feudálního metternichovského velkostatku, hledání využití: kostel sýpka na měřic obilí, proboštství–alternativa blázinec, škola. Faktické využití obytná a hospodářská funkce, absence péče o technický stav 1940 –1955 majetek spolku, pokusy o navrácení náboženskému životu 1952 –1989 v části areálu muzeum, většina sklady, náboženská funkce potlačena 1989 –2007 Muzeum a galerie severního Plzeňska – funkce kulturní, správní, rezidenční, zčásti náboženská, majetek státu, od 2002 Plzeňského kraje

3 Mariánská Týnice jako barokní poutní místo západních Čech
Veduta, kolem r. 1780

4 Založení Mariánské Týnice, vyobrazení donace v roce 1230
Barokní freska v proboštství, 1768

5 Sekularizace a její důsledky

6 Mariánská Týnice koncem 70. let 20
Mariánská Týnice koncem 70. let 20. století, pauperizace areálu, ztráta architektonických dominant

7 Zahájení obnovy v roce 1993

8 Obnova z Programu záchrany architektonického dědictví, rehabilitace architektury J. B. Santiniho

9 Muzeum a galerie severního Plzeňska se sídlem v Mariánské Týnici, spojení památky a kulturní funkce

10 Obnovení všech dominant stavby

11 Zřícená a obnovená kupole kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici

12 Obnova iluzivního oltáře v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici
Stav v roce 1920 a 2005

13 Půdorys, řez a triangulace areálu v Mariánské Týnici

14 „Zázračné“ sousoší Zvěstování Panny Marie z přelomu 15. a 16. století

15 Památky „chtěné“ a „nechtěné“
A) památky s jednoznačně určenou funkcí „na památku“ – pomníky, památníky, křížky, kapličky, které neaspirovaly na žádnou jinou funkci (občasná liturgická) Ohroženy programově pouze v dobách „obrazoboreckých“ proměn hodnot (změny ideálů, víry, politiky, boření soch a pomníků), jinak vesměs „udržitelné“ z místních zdrojů

16 Památky „chtěné“ a „nechtěné“
B) „památky“ jako doklady minulosti, které pozbyly svoji původní funkci a památkami se staly nedobrovolně (hrady – zánik strategicko vojenské funkce, zámky-změna kriterií rezidenčních kvalit, kláštery – sekularizace, technické stavby – zánik výroby) Osud objektu po vyhasnutí původní funkce nalezení nové či nepatrně pozměněné funkce, viz dále recyklace materiálu – kámen, použitelný materiál pro nové stavby běžné za josefinismu a v 1. polovině 19. stol. tzv. „ekonomický vandalismus“ bez využití ponecháno osudu, demolice, úplný zánik

17 Hledání nového využití „památek“
příklady z dob před „ památkovou péčí“ drobná panská sídla – tvrze se stávají sýpkami, rezidenční objekty zvl. venkovské, včetně klášterů, získávají sociální, zdravotní,popř. vojenskou, školní funkci (sirotčince, lazarety, vězení (Loket), kasárny, školy), jejich části se mění v továrny a manufaktury, (z kaple kancelář Metternich – Plasy) V 1. polovině 19. stol. – zájem o „památky“ – počátky turistiky, zpřístupnění hradních zřícenin – rezidenční a fortifikační funkce předmětem odborného či estetického zájmu, dosud spojeny s hospodářským zázemím panství Příklady z novější doby A) ideově a mocensky zvolené priority z oblasti památek- hodnocení památek se shodě se společenskou objednávkou (vládnoucí skupina, popř. politici, pokud potřebují dějiny či jejich argumenty pro své vize, jsou ochotni se pro určitý „sortiment“ angažovat – obrozenci milovali chaloupky buditelů, Rakousko-Uhersko místa spjatá s pobytem monarchy, první republika legionářské pomníky, komunisté milovali místa zakladatelů hnutí a stávek.. (tato politizace dnes není, a proto se tak těžko hledají prostředky na památky) Památkové objekty s rezidenční funkcí ve městech mají obdobné funkce (správní, reprezentativní, obytné) jakou měly původně (Pražský hrad – má rezidenční funkci, místo krále hlava státu v historickém dekoru, klasicizovaném Plečnikem, vyjádření kontinuity vlády kontinuitou sídla) Rezidenční objekty – hrady, zámky – „retrospektivní“ rezidenční funkce – u zpřístupěných památek

18 Nové funkce památek Čím specifičtější funkce, tím horší hledání nového využití, čím univerzálnější podoby, tím snazší adaptace na cokoliv Problematika nové náplně pro technické stavby – továrny, hospodářské dvory, úkol pro architekta a osvíceného investora při zachování podstaty (siluety, výjimečnosti v panoramatu města) nalézt ve shodě s ochranou památek nové využití Sakrální objekty s mobiliářem a jednoznačným zaměřením byly problémem za josefinismu (jeho dědictvím např. muzeum hudby ve zrušeném kostele, u Hybernů – kostel – dnes divadlo) Kostely zůstávají nadále díky ochraně mobiliáře, spec. rysů architektury a liturgické tradici nejožehavějším sektorem památek, kdy na stavbu navazuje hodnotný mobiliář a varhany. Variant mezi novým neliturgickým využitím a trvalou opuštěností památky jsou ve městech a na venkově (kostel muzeum, exponát, bydlení, tržnice, zábavní podnik, skladiště) Hlavní „neviditelný“ problém je míra zásahů do podstaty památky nutná proto, aby splňovala požadavky nového provozu a nových uživatelů. Fundamentalistické stanovisko památkářů nic nepovolit odradí zájemce a navždy uzavře cestu k další existenci. Nespadne, jen to, co vlastník užívá, potřebuje a bude mít využití. Naopak liberální stanovisko může vést ke ztrátě památkových hodnot (výtahy, topení, osvětlení, provozní prostory – legitimní zásady památkového kompromisu)

19 Důvody obrany památek národní relikvie (Karlštejn, katedrála)
národní historie (hrady, zámky, bojiště) národní mýtus a literaturou oslavená místa (Babiččino údolí, Chodsko) či místa spojená s pobytem významných osobností (Mahler, Casanova, Goethe) místní patriotismus komodity cestovního ruchu stavební technologie jako kulturní informace


Stáhnout ppt "Proměny a funkce kulturních památek"

Podobné prezentace


Reklamy Google