Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování ZUŠ Hana Havránková. Vývoj řízení škol zřizovaných obcemi a kraji do r. 1989 národní výbory různých stupňů r. 1990-2000 MŠMT, školské úřady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování ZUŠ Hana Havránková. Vývoj řízení škol zřizovaných obcemi a kraji do r. 1989 národní výbory různých stupňů r. 1990-2000 MŠMT, školské úřady."— Transkript prezentace:

1 Financování ZUŠ Hana Havránková

2 Vývoj řízení škol zřizovaných obcemi a kraji do r. 1989 národní výbory různých stupňů r. 1990-2000 MŠMT, školské úřady (odvětvové řízení) obce r. 2001-2002 Krajské úřady, okresní úřady obce, kraje r. 2003-dosud Krajské úřady obce, kraje Povinná právní subjektivita středních škol- do 31.12.1990 Povinná právní subjektivita ostatních škol – od 1. 1. 2003

3 Principy financování ZUŠ do r. 2001 -MŠMT přidělovalo ŠÚ prostředky normativem pro daný obor na žáka podle skutečných výkonů v daném okrese, -normativy byly stanoveny na základě hodnot Np a No, přičemž školské úřady měly povoleny jen jisté tolerance; v mnoha okresech se financování podle normativů prakticky nerealizovalo,

4 Počty jednotek výkonů na 1 zaměstnance v r. 1998 - 2001 Počet žáků na 1 pedagoga Np Počet žáků na 1 ostatního zaměstnance No Tolerance: Np + 5 % (např. v r. 1999) No – 10 % K +- 10 % 1998199920002001 hudební 2121,218,97 ostatní 687062,6562,55 1998199920002001 hudební 136145140,65 ostatní 440430417,10417,65

5 Finanční normativ jako rozdíl příjmového a výdajového normativu MŠMT stanovilo normativ jako rozdíl mezi příjmovým a výdajovým normativem na žáka oboru hudebního a ostatního (tzn. dva normativy) Příklad r. 1994 – 1 žák hudebního oboru individuálního Výdajový normativ 5 175 Kč Příjmový normativ 1 379 Kč Rozdíl – výsledný normativ 3 796 Kč V průměru to postačovalo na krytí platů a 65 % odvodů.

6 Výkony ZUŠ -již od r. 1996 ZUŠ zařazeny do druhého pásma priorit ve finančním zabezpečení -Od r. 1997 omezení nárůstu výkonů (zmrazení za okres na úrovni výkonů šk. r. 1996/97) -Bylo stanoveno, že počet žáků ZUŠ nesmí být větší než 20 % z počtu žáků vykonávajících povinnou školní docházku; bylo to dodržováno -Od vzniku krajských úřadů nárůst výkonů na ZUŠ – trvá dosud, ani agregované normativy tomu nezabránily -V MSK z 17,55 % došlo k nárůstu na 26,13 % z žáků plnících povinnou školní docházku

7 Podíl žáků ZUŠ v MSK na celkovém počtu žáků plnících povinnou školní docházku okres% Bruntál31,0 Frýdek-Místek21,5 Karviná23,6 Nový Jičín32,4 Opava25,3 Ostrava27,1 MSK26,1

8 Vývoj počtu financovaných žáků v ZUŠ MSK v letech 2006 - 2010

9 Financování ZUŠ po r. 2001 krajské a obecní školy Stát hradí přímé vzdělávací výdaje, jsou definovány pro ZUŠ znamená zásadní změnu – jen výdajový normativ, plně pokrývající přímé vzdělávací výdaje

10 Transformace okresního modelu na krajský MŠMT Krajské úřady Školy a školská zařízení Republikové normativy Krajské normativy Odpovědnost krajských úřadů za vztah k jednotlivým školám Právní podpora – školský zákon, vyhláška o krajských normativech, Směrnice

11 Agregované (republikové normativy) Dřívější státní normativy byly v členění podle jednotlivých oborů vzdělání, každý okres dostal dle počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělání uvedených ve výkazech. Agregované normativy (později republikové) byly od r. 2003 na věkové kohorty a zahrnují celkové výdaje na 1 dítě, žáka studenta dle věkových kategorií. Krajům se tudíž přidělují prostředky jen podle počtu žáků MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, resp. DD. Jejich tvorba byla poprvé na základě výdajů a výkonů r. 2002, od té doby se navyšují podle podmínek daných zákonem o státním rozpočtu daného roku.

12 Republikové normativy r. 2003 a 2010 Věková kategorie Republikový normativ r. 2003 Kč Republikový normativ r. 2010 Kč 3-529 80039 858 6-1429 64646 747 15-1842 89854 495 19-2144 00847 351 3-18 let KZÚV-222 527

13 Proč je z hlediska finančního nárůst výkonů v ZUŠ nevýhodný? Do agregovaného normativu r. 2003 3-5 let bylo zahrnuto 5 % výdajů vynaložených ZUŠ v v r. 2002 6 – 15 let bylo zahrnuto 95 % výdajů vynaložených ZUŠ v r. 2002 při výkonech roku 2002 ( tj. o cca 600 žáků méně než dnes)

14 Trvalý problém rozpočtu MSK Klesají výkony, na základě kterých získává kraj prostředky z MŠMT formou republikových normativů, tj. žáci MŠ, ZŠ, SŠ Rostou aktivity, které nevstupují do výpočtu normativních prostředků Školní družiny a kluby Stravovaní ZUŠ SVČ Klienti SPC Proč je z hlediska finančního nárůst výkonů v ZUŠ nevýhodný?

15 Způsob a postup je stanoven -Školským zákonem -Vyhláškou o krajských normativech č. 492/2005 Sb. -Směrnicí MŠMT k rozpisu rozpočtu na příslušný kalendářní rok Krajské normativy a krajská metodiky Rozpis z krajských úřadů na školy

16 Školský zákon Ukládá povinnost krajským úřadům provádět rozpis prostřednictvím krajských normativů na jednotku výkonu, stanovit jako součást normativů příplatky na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů, při stanovení krajských normativů se řídit vyhláškou, krajské normativy zveřejnit, a definuje postavení obcí III v rozpočtovém procesu.

17 Zákon dále ukládá při stanovení krajských normativů vycházet zejména  z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji  z rámcových vzdělávacích programů (H)  z rozsahu přímé vyučovací povinnosti (VP)  z naplněnosti tříd (Ž)

18 Vyhláška o krajských normativech (Postup při tvorbě krajských normativů) Definuje jednotku výkonu: 1 žák v uměleckém oboru základní umělecké školy v jednotlivé formě výuky, který se zároveň vzdělává v základní škole, denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve VOŠ nebo je dítětem před zahájením plnění povinné školní docházky FN = 12*1,36*(1/Np*Pp + 1/No*Po) + ONIV

19 Stanovení hodnot N p N p = Ž*VP/H Ž = průměrný počet dětí, žáků, studentů ve třídě, skupině, oddělení v příslušném oboru vzdělání v rámci kraje H = průměrný týdenní počet vyučovacích hodin ve třídě, skupině, oddělení v daném oboru vzdělání VP = průměrný týdenní rozsah přímé vyučovací činnosti pedagogů stanovený zvláštním předpisem

20 Výpočet průměrné vyučovací povinnosti v ZUŠ - příklad - VP = 312/14,91 = 20,9 Vyučovací povinnost Hodiny Přepočtené úvazky ředitel661 zástupce991 učitel2329712,91 31214,91 N p = Ž*VP/H

21 Krajské hodnoty VP v r. 2010 Taneční obor21,09 LDO21,00 Výtvarný obor19,79 Hudební obor kolektiv20,47 Hudební obor individuální21,56 Tyto hodnoty byly vypočítány na základě údajů jednotlivých ZUŠ v r. 2009 N p = Ž*VP/H

22 Ž = průměrný počet dětí, žáků, studentů ve třídě (skupině) v příslušném oboru vzdělání v rámci kraje - příklad - Obor Počet žáků Počet skupin(tříd) Ž = počet žáků ve skupině Ž krajská hodnota Taneční2081712,249,77 LDO28477 Výtvarný1571510,4710,93 Hudební- kolektiv 222924,6730,37 N p = Ž*VP/H

23 Pokračování – hudební obor Počet tříd se stanoví jako počet odučených hodin/24 Ž se stanoví jako podíl počtu žáků a počtu tříd (267/13) OborPočet žáků Počet skupin(tříd) Ž = počet žáků ve skupině Ž krajská hodnota Hudební-ind.2671320,5423,34 N p = Ž*VP/H

24 H = průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě, skupině za týden v daném oboru vzdělání - příklad - N p = Ž*VP/H Počet tříd Odučené hodiny Korepe- tice HN Hra v souboru Přípr. HV a HN Celkem hodin H H kraj Taneční175536915,354,07 Výtvarný1543 2,873,1 LD521 4,22,91 HO-kol.934196596,66,71 HO- indiv. 1328913103122424,0

25 Stanovení Np (dle vzorce) umožňuje stanovit počet pedagogických zaměstnanců N p = Ž*VP/H 2003200520092010 Taneční50,6850,65 LDO45,6946,5447,42 Výtvarný70,3072,9374,36 HO kol.68,4493,2192,66 HO indiv.20,7419,9320,7220,97

26 Porovnání s ostatními kraji Np Rozpětí 50,65 – 72,51MSK 1. pořadí Průměr 57,87MSK 50,65

27 Porovnání s ostatními kraji Np Rozpětí 62,65 – 84MSK 74,36 Průměr 72,55Pořadí MSK 11.

28 Porovnání s ostatními kraji Np Rozpětí 44,34 – 50MSK 47,42 Průměr 46,86Pořadí MSK 10.

29 Porovnání s ostatními kraji Np Rozpětí 19,7 – 21,66MSK 20,97 Průměr 20,63Pořadí 9.

30 Porovnání s ostatními kraji Np Rozpětí 48 – 102MSK 92,66 Průměr89,03 Pořadí 4.

31 Stanovení hodnot N o N o = V/ PZ o V = výkony daného typu nebo druhu školy PZ o = počet ostatních zaměstnanců v daném typu či druhu školy kraje za uplynulý kalendářní rok Omezení: vypočtené hodnoty lze zvýšit nebo snížit o 5 % FN = 12*1,36*(1/Np*Pp + 1/No*Po) + ONIV

32 Vývoj No v MSK Do r. 2002 stanoven pro hudební indiv. obor 417,65 pro ostatní obory 140,65 (dle původních „státních“ normativů MŠMT) Do r. 2008 stanoven 160,89 pro všechny obory Od r. 2009 stanoven na 166,69 pro všechny obory

33 Porovnání No s ostatními kraji Kraj NO kolektiv Pořadí No indiv. Pořadí Moravskoslezský166,691 11 Karlovarský210,002180,0013 Vysočina417,103210,0014 Ústecký419,104155.046 Plzeňský430,005140,002 Praha430,006170,5212 Jihomoravský450,007154,724 Středočeský455,948148,733 Královehradecký458,819160,008 Jihočeský467,5910160,009 Olomoucký470,0011135,001 Pardubický470.0012157,077 Zlínský470,0013160,0010 Liberecký500,9014155,005 ČR415,44160,91

34 Stanovení hodnot P p a P o (průměrné rozpočtované platy) Průměrná měsíční výše platu pedagogického a ostatního zaměstnance je tvořena průměrnou výší složek platu dosaženou v příslušném druhu nebo typu školy v rámci kraje v uplynulém kalendářním roce, která je upravená o případný očekávaný mzdový nárůst či pokles. FN = 12*1,36*(1/Np* Pp + 1/No* Po) + ONIV

35 Srovnání finančních normativů ZUŠ v r. 2010

36

37

38

39

40 Proces tvorby normativů v kraji Stanovení hodnot H, Ž, VP šetřením na ZUŠ září Výpočet normativní Np a No Stanovení normativního počtu zaměstnanců za celý region Porovnání normativního a skutečného počtu zaměstnanců a pohled do struktury Korekce z toho vyplývající Stanovení konečných hodnot Np a No prosince Stanovení finančního normativu únor Vyhodnocení poznatků z dohodovacího řízení duben Vyhodnocení průměrných platů za uplynulý rok včetně srovnání s ČR, plnění limitu počtu zaměstnanců květen Porovnání hodnot kraje s republikovými hodnotami, jak NP a No, tak konečný finanční normativ červen, červenec Korekce nebo nové šetření září

41 Normativy oborů ZUŠ soukromých Mají odrážet průměrnou úroveň normativů stanovených obecním a krajským ZUŠ (stanoví je MŠMT) Porovnání normativů soukromých ZUŠ a ZUŠ zřizovaných obcemi a MSK Hudební obor indiv. - 102 MSK Hudební obor kolektiv + 673 MSK LDO + 897 MSK Taneční obor + 1 823 MSK Výtvarný obor + 834 MSK

42 Normativní financování na žáka Výhody Srozumitelnost Transparentnost Nárokovost Srovnatelnost Tlak na ekonomické chování Spravedlnost Zohlednění krajských podmínek Posílení autonomie škol Vazba na soukromé školství Nevýhody Honba za žáky Mikroregiony Malé organizace Drahé obory Speciální školství Školní ne kalendářní rok Ukazatel N o ??? Velká diferenciace v odměňování škol ????

43 Velikostní struktura ZUŠ MSK (podle počtu zaměstnanců)

44 Počty ZUŠ MSK podle vyučovaných oborů

45

46 Směrnice MŠMT k rozpisu rozpočtu (postup při rozpisu rozpočtu na školy) Je to procesní norma, která ukládá krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností postup při rozpisu, omezuje výši vytvářených rezerv KÚ, určuje postup při stanovení limitu počtu zaměstnanců, určuje postup při nesouladu a tvorbu finančních rozvah, stanovuje termíny.

47 rozpracovávají vyhlášku a směrnici na podmínky kraje osvětlují způsoby výpočtu stanovují konkrétní harmonogram rozpočtového procesu na daný rok stanoví postupy škol a obecních úřadů stanovují případy mimonormativního dofinancování přílohou je krajská soustava finančních normativů a ukazatelé rozhodné pro jejich tvorbu Krajské metodiky

48 Jak dopadl normativní rozpis ZUŠ v MSK v r. 2010 (v tis. Kč)? Školy MP normativně MP mimo- normativně Celkem% Počet ZUŠ v dohodovacích řízeních ZUŠ261 4261 645263 0710,6 5 (ze 45)

49

50 Příklad normativního rozpisu na ZUŠ

51 Rozpočet školy Je stanoven vynásobením počtu jednotek výkonu a příslušného finančního normativu. Porovnáním platové inventury, finanční rozvahy a normativního rozpisu lze posoudit, zda přidělené finanční prostředky jsou dostačující.

52 Podklady školy k plánu prostředků na platy (rozpočtu) Platová inventura (soupis) Zahrnuje na stávající počet zaměstnanců a potřebný objem prostředků na platy k danému datu podle platů, přiznaných zaměstnancům v platových dekretech. Finanční rozvaha Zahrnuje plán čerpání prostředků na platy dle jednotlivých složek mezd s porovnáním minulého období při promítnutí platových postupů náhrad změny v počtech zaměstnanců v průběhu roku přesčasové práce ostatních vlivů

53 Platová inventura InventuraSkutečnostRozdíl Tarif15 47012 9082 562 Náhrady2 577- 2 577 Příplatek za vedení2 5002 026474 Zvláštní příplatek1 000810190 mezisoučet18 97018 321649 Osobní příplatek4 0003 242758 Odměna2 500- 2500 Celkem plat22 97024 0631 093

54 Finanční rozvaha

55 Nepostačují-li přidělené finanční prostředky, nutno identifikovat příčiny:  Škola potřebuje více pedagogických zaměstnanců - UČÍ VÍCE HODIN - MÁ MÁLO NAPLNĚNÉ TŘÍDY  Škola potřebuje více ostatních zaměstnanců  Škola limit počtu zaměstnanců dodržuje, avšak přesto ji prostředky scházejí - MÁ VYŠŠÍ NÁROKOVOU SLOŽKU PLATU - MÁ VYŠŠÍ NENÁROKOVOU SLOŽKU PLATU Jsou-li krajským úřadem uznány tyto příčiny, může škola obdržet mimonormativní prostředky navíc. Nejsou-li uznány, musí škola přijmout opatření (buď v oblasti zaměstnanosti nebo platů). Dohodovací řízení

56 Závazné ukazatele Neinvestiční výdaje celkem (NIV celkem) Prostředky na platy Prostředky na ostatní osobní náklady (OON) Limit počtu zaměstnanců Orientační ukazatelé: Odvody na sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) Závazné ukazatele a orientační ukazatele

57 Informování - § 279 ZP Informování – poskytnutí nezbytných údajů, v předstihu a vhodným způsobem o - ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele - činnosti zaměstnavatele - právním postavení zaměstnavatele - pracovních podmínkách - nabídce volných míst - BOZP - atd., viz ZP

58 Projednání - § 280 ZP Projednání – jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek s cílem dosáhnout shody, s předstihem a vhodným způsobem o: - pravděpodobném hospodářském vývoji - zamýšlených strukturálních změnách - nejnovějším stavu a struktuře zaměstnanců a pravděpodobném vývoji zaměstnanosti -pracovních podmínkách - atd., viz ZP

59 Působnost odborových organizací § 286-287 ZP Povinnost zaměstnavatele informovat navíc o vývoji platů, průměrného platu a jejich jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin Povinnost zaměstnavatele projednat navíc - ekonomickou situaci zaměstnavatele - množství práce a pracovní tempo - změny organizace práce - systém odměňování a hodnocení - systém školení a vzdělání

60 Je nezbytné provádět měsíční kontrolu rozpočtu a tento čerpat rovnoměrně. Finančně jsou prostředky na platy poukazovány školám čtvrtletně. Je nutno dbát na správnost vykazování čerpání ve výkazech Pl-04. Kontrola čerpání rozpočtu

61 Vlivy na čerpání rozpočtu prostředků na platy ve škole Nemocnost Dovolená na zotavenou Odstupné Plnění limitu počtu zaměstnanců

62 Finanční vypořádání Nespotřebované prostředky přidělované ze státního rozpočtu podle § 160 školského zákona se po uplynutí kalendářního roku vracejí.

63 Počet zaměstnanců ZUŠ MSK

64 Podíl pedagogů z celkového počtu zaměstnanců

65 Průměrné platy pedagogů ZUŠ

66 Průměrné platy ostatních zaměstnanců

67 Postavení ZUŠ ve srovnání s ostatními druhy škol MSK V souboru 26 škol a školských zařízení zaujímají ZUŠ ve velikosti průměrného platu: pedagog ostatní r. 2008 6. místo9. místo r. 200911. místo7. místo

68 Vyšší platové třídy u ostatních zaměstnanců u ZUŠ Počet ostatních zaměstnanců Počet ostatních v 10. a 11. PT % Základní školy2 0451939,5 Střední školy1 60418711,7 SVČ1411812,8 ZUŠ1413524,8

69  Rozdíl mezi nevyšším a nejnižším průměrným platem pedagogů v ZUŠ je 6 183 Kč,  Průměrný plat kraje je 25 402 Kč  Medián je 25 014 Kč Rozptyl průměrných platů pedagogů mezi jednotlivými ZUŠ

70

71 V osobních složkách schází záznamy o periodickém posouzení zdravotní stavu pro výkon sjednané práce a záznam o vstupní lékařské prohlídce V osobních složkách schází doklad o výpisu z rejstříku trestů Schází pracovní náplně nebo jsou neúplně a neslouží jako doklad k zařazení zaměstnance do platové třídy Včasnost vydání platových výměrů, často i pracovních smluv Chybný zápočet praxe Nepřiznání příplatku za vedení zástupci ředitele Osobní příplatek při krácení úvazku Krácení osobních příplatků při dostatečných zdrojích organizace Diskriminace při plošném krácení osobních příplatků Chybné použití zdrojů při výplatách z mimorozpočtových zdrojů (na odvody) Přiměřenost výplat na dohodu a evidence odpracované doby Zasílání výplat na více bankovních účtů zaměstnance bez úhrady Chybné dohody o hmotné odpovědnosti Použití ONIV na výdaje, které neodpovídají školskému zákonu Nejčastější nedostatky

72 Vyměřovací základ a splatnost pojistného (úrazové) vyměřovací základ na sociální pojištění výpočet pro školství ve výši 4,2 ‰ ze základu náklady (zaúčtování do hlavní knihy) 10, 11, 12/2007 splatnost do 31. lednanáklad I. čtvrtletí 2008 1, 2, 3/2008splatnost do 30. dubnanáklad II. čtvrtletí 2008 4, 5, 6/2008 splatnost do 31. července náklad III. čtvrtletí 2008 7, 8, 9/2008splatnost do 31. října náklad IV. čtvrtletí 2008


Stáhnout ppt "Financování ZUŠ Hana Havránková. Vývoj řízení škol zřizovaných obcemi a kraji do r. 1989 národní výbory různých stupňů r. 1990-2000 MŠMT, školské úřady."

Podobné prezentace


Reklamy Google