Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dilemata v partnerských vztazích. Josef Zeman. Dilema 1.: Je manželství konec svobody, nebo začátek naplňování svobody?  Emancipační koncept svobody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dilemata v partnerských vztazích. Josef Zeman. Dilema 1.: Je manželství konec svobody, nebo začátek naplňování svobody?  Emancipační koncept svobody."— Transkript prezentace:

1 Dilemata v partnerských vztazích. Josef Zeman

2 Dilema 1.: Je manželství konec svobody, nebo začátek naplňování svobody?  Emancipační koncept svobody (Jan Sokol 2002)  Svoboda je svobodné naplnění volného prostoru!  Čím?

3 Varianty životního partnerství.  Tradiční manželství - princip společensky určené dělby rolí  „čistý vztah“ – S.K. Neumann, Kovaljová, Anthony Giddens  Nesezdané soužití, LAT  Moderní manželství

4 Moderní manželství  Princip rovnoprávnosti muže a ženy  „…učiním mu pomoc jemu rovnou“ (Gn 2.18)  Starověké a středověké diskuse – T.Akvinský: „žena je nedokonalý muž“  Vstup žen do společenského prostoru - vzdělání, feminismus  Pokračující emancipační pojetí svobody – „pro choice“, „společnost jedinců proměnlivé identity a neurčitého pohlaví“  Naproti tomu: Proměna principu plodnosti – plodnost páru je násobkem plodnosti jedince.  Podmínkou je, že kvalita vztahu je důležitější, než úspěšnost fungování.

5 Dilema 2.: Hledat toho pravého, nebo se spokojit s dostupným?  Bezpečná známost  Dynamika známosti. je podřízena situaci starších teenagerů a mladých dospělých, nikoli naopak. V případě střetu volím rozchod.  Musí umožnit, aby růst ve vztahu předcházel sexuálnímu soužití.  Problematičnost výjimek

6 Dilema 2.: Hledat toho pravého, nebo se spokojit s dostupným?  Odpověď:  v mladším věku opatrný a značně zdrženlivý vztah s dostupným, dostupnou,  Zhruba po 23 letech preferovat, snad přímo aktivně a odpovědně vyhledávat vztahy vážné a perspektivní.  Neperspektivní vztahy s „dostupným“ partnerem již mají v této době charakter méně odpovědného chování.

7 Dilema 3. Žít v nesezdaném soužití ano nebo ne?  Odpověď není odmítavá jen proto, že jako věřící většinou uznáváme, že sex patří výhradně do manželství.  Existují i prokazatelné psychologické důvody, které zpochybňují praxi nesezdaného soužití:  Nesezdané soužití probíhá téměř vždy v podmínkách umělé nekonfliktnosti..  Umělá nekonfliktnost mívá charakter výborného sexuálního porozumění, které zhoršuje nebo blokuje reálný rozvoj vztahu..

8 Dilema 3. Žít v nesezdaném soužití ano nebo ne?  Tendence jsme spolu proto, abychom se poznali a správně si tudíž vybrali celoživotního partnera nutně vede k vybírání a tedy i k střídání partnerů.  Opakované soužití „spotřebovává“ neužitečně psychickou energii, která vzniká při novosti a atraktivnosti počátků (prvního) soužití, a která tak není využita pro řešení problémů spojených se zakládáním trvalého vztahu. (investice do bydlení, definitivní životní styl, koníčky, profesní nároky atd.)  Opakované soužití umožňuje srovnávání, které obecně znevýhodňuje pozdější vztahy oproti dřívějším.

9 Dilema 3. Žít v nesezdaném soužití ano nebo ne?  Zdůvodnění jsme spolu, abychom se poznali, není zcela pravdivé, protože nejde vytvořit podmínky, které reálně napodobují manželství v jeho kritických nárocích.  Opakované soužití zvyšuje pravděpodobnost, že konflikty budou častěji řešeny rozchodem namísto vyjednáváním a tím zvyšují labilitu vztahu.  V nesezdaném soužití větřšinou nelze vyzkoušet sexuální ohleduplnost a zdrženlivost, které začnou hrát rozhodující roli pro porozumění v této oblasti v pozdějším věku.

10 Dilema 3.: Žít v nesezdaném soužití ano nebo ne?  Odpověď:  dr. A. Šťastná (VÚPSV): „Nesezdané soužití předcházející manželství zvyšuje pravděpodobnost jeho pozdějšího rozpadu o 57,4% ve srovnání s přímými sňatky“. Demografie. 2005 roč.47, s. 26

11 Dilema 4. Je možné ve vztahu stejně dávat jako dostávat?  Otázka je v podstatě nesmyslná, ale téměř každým člověkem někdy položená.  Zvláště obtížnější vztah je vždy prožíván jako náročný na moje vstupy a málo vydatný na mé zisky..  Zásadně subjektivní definovanost toho co dávám i toho co dostávám.  Kdykoli tedy mám pocit, že dávám „objektivně“ více, jde o pocit mylný, respektive neoprávněný.  Když tímto pocitem dokonce argumentuji, chovám se značně nerozumně.

12 Dilema 4.: Je možné ve vztahu stejně dávat jako dostávat?  Odpověď:  Jak v neproblémových, tak v problémových manželstvích si téměř vždy oba partneři myslí, že více ustupují druhému a více dávají, než dostávají. Těm neproblémovým to nevadí.  Vztahově nadaní ( vztahoví geniové) z toho mají radost,  Vztahově nenadaní (vztahoví debilové) se kvůli tomu rozvádějí.

13 Dilema 5. Je v manželství důležitější jeho harmonie, nebo jeho smysl?  Donedávna byl kladen důraz, právní důraz, na smysl. Na dobré fungování.  Dnes toužíme více po harmonii, tedy po porozumění, soucítění, souznění, prostě po dobrém a krásném vztahu.  Harmonie bez smyslu není v manželství dost dobře možná.  Většina mužů vidí smysl manželství v nějakém typu materiálního nebo duševního budování, bývají vedeni nějakou konkrétní představou cíle.

14 Dilema 5. Je v manželství důležitější jeho harmonie, nebo jeho smysl?  Většina žen vidí smysl manželství v jeho naplňování v přítomném okamžiku. Budoucnost zajímá ženy též, ale vede zásadně přes dobrou přítomnost.  Smyslem manželství je odzbrojit rozdílnost muže a ženy a naopak jí udělat plodnou, vzájemně obohacující  Harmonie vzniklá převálcováním jednoho nebo druhého je zhoubná, v budoucnu může zničit vztah.

15 Dilema 5.: Je v manželství důležitější jeho harmonie, nebo jeho smysl?  Odpověď:  Výlučným smyslem manželství není harmonie soužití. Je však velmi důležitým nástrojem, který dává sílu náš konkrétní smysl našeho manželství naplňovat.  O harmonii však není možné přestat usilovat..

16 Dilema 6.: Kdy končí investice do vztahu a začíná sobectví ve dvou?  Porozumění mezi některými manželi není využito k plodnosti manželství, ale výlučně k naplňování jeho vlastních vnitřních, většinou materiálních cílů.  Odpověď:  Sobectví ve dvou začíná tam, kde se ztratí zájem a postupně i schopnost být tu společně pro druhé. Manželský vztah je opravdu dobrý jen tehdy, když je plodný pro druhé.

17 Dilema 7.: Je pro manželský vztah důležitější ohleduplnost a příjemnost v chování, nebo pravdivost a spravedlnost?  Pro manželský vztah je důležitější ohleduplnost a příjemnost v chování, než pravdivost a spravedlnost.  V manželství a v rodině jde nesrovnatelně častěji o pravdy a spravedlivá jednání podstatně nižšího řádu, než o pravdy filosofické nebo teologické povahy.

18 Dilema 7.: Je pro manželský vztah důležitější ohleduplnost a příjemnost v chování, nebo pravdivost a spravedlnost?  Boj o pravdu a spravedlnost až příliš často poškozuje vztah.  Naopak přiznání pravdy druhému, i když to podle nás je nepravdivé, zvyšuje možnost společnou a uspokojující „pravdu“ najít.  Největší zdroj problémů bývá dokazování, co si druhý „doopravdy myslí“.

19 Dilema 7.: Je pro manželský vztah důležitější ohleduplnost a příjemnost v chování, nebo pravdivost a spravedlnost?  Odpověď:  Cestou ohleduplnosti a snahou o příjemné chování se dosáhne vyšší pravdivosti a vyšší spravedlnosti ve vztahu podstatně bezpečněji a trvaleji. Proto jsou důležitější a zaslouží si více úsilí v jejich rozvíjení.

20 Dilema 8.: Jak moc je nutné, možné nebo potřebné brát doslova, co druhý říká.  V manželské komunikaci jsou častěji v popředí emoční doprovody vztahových zážitků, než informace.  Tím vzniká oproti jiným komunikačním kontextům jakési specifické napětí, které je funkční a zvládané v páru souznějícím, ale zneklidňující a explozivní v páru konfliktním.  Emoční doprovod často dramatizuje manželskou komunikaci.

21 Dilema 8.: Jak moc je nutné, možné nebo potřebné brát doslova, co druhý říká.  Cílem této dramatizace většinou není sdělit informaci, ale vyjádřit emoci nespokojenosti, strádání, ohrožení nebo naopak emoci nadšení a spokojenosti.  Protistrana by měla reagovat na emoci, nikoli na slova, která jsou jejím nosičem.  Znamená to položit těžiště úsilí do emoční adekvátnosti odpovědi, nikoli do logiky sdělení.  Schopnost takto reagovat je podstatnou součástí určitého individuálního nadání pro vztahový život.

22 Dilema 8.: Jak moc je nutné, možné nebo potřebné brát doslova, co druhý říká.  Odpověď:  Brát doslova co druhý říká je možné prakticky pouze ve zcela emočně klidných situacích a to ještě s náležitou opatrností.  V situacích emočně vypjatějších je vždy žádoucí reagovat adekvátně, tedy pokud možno pozitivně, na význam doprovodné emoce, než na vyslovená slova.  Zvláště při retrospektivě je to přímo naléhavé.

23 Dilema 8.: Jak moc je nutné, možné nebo potřebné brát doslova, co druhý říká.  Odpověď:  Moje reakce na emoce partnera by měly být vždy předmětem mého kritického zvažování, nejlépe rovnou předmětem důkladného zpytování svědomí.

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Dilemata v partnerských vztazích. Josef Zeman. Dilema 1.: Je manželství konec svobody, nebo začátek naplňování svobody?  Emancipační koncept svobody."

Podobné prezentace


Reklamy Google