Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy mikce, inkontinence a retence v ordinaci PL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy mikce, inkontinence a retence v ordinaci PL"— Transkript prezentace:

1 Poruchy mikce, inkontinence a retence v ordinaci PL
Poruchy mikce, inkontinence a retence v ordinaci PL. Neuro-urologická problematika M. Bojar, Karlova Univerzita v Praze lékařská fakulta Neurologická klinika, FN Motol

2 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Anatomické poznámky - sympaticus, parasympaticus, suprasgment. inerv.. Fyziologie m. m.- rovnováha sfinkteru a detrusoru. Suprasegment. inerv.-lob.paracentralis. Patofyziologie m. m. - spast.a chabý neurog.m.m., autonomní&paralyt.m.m. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

3 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Základní klinické jednotky. Etiopatogeneza. Diagnostika. Léčba. Ošetřovatel. a rhb. péče. Role OL - akutní a chronická péče. Spolupráce se specialisty Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

4 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Rovnováha Sympatiku (Th 9 - L2) aferent (Th9-L2, bolest, sval.tonus) eferent(Th11-L2, inhib.detrusor mm, aktiv.sphinct.int. ) Parasympatiku (S 2-S 4) aferent( bolest, sval. napětí, teplota,dotyk) eferent (aktiv.detrusoru a inhibice vnitř. sfinkteru). Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

5 Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

6 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
N.pudendalis inervuje zev.sfinkter mm. Zajišťuje volní kontrolu zev.sfinkteru. Inervuje také perineál.svaly. Suprasegmentální inervace zev. sfinkteru- lobulus paracentralis (mikce) Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

7 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Anatomické poznámky Centrální, spastický, automatický mm - při lézi nad Th 12 {epikonus}. Léze nad spinál. mikčním centrem-nezávislé na mozk. centrech. Stabilní a nestabilní typ - reziduum/kapacita. Po atonii hypertonus a rozvoj automacie (nácvik). Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

8 Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

9 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Periferní, chabý, autonomní mm - léze od Th12 distál. Léze mikčního centra, míšních kořenů (motor. či senzit. či obou). Nedojde k automacii. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

10 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Fyziologie moč. měchýře - rovnováha sfinkteru a detrusoru mm s volní inervací/relaxací perin..svalů - důležité pro mikci. Pánevní diafragma - důležitá pro kontinenci. Na mikci se podílejí levator ur. a sfinkter zev,vnitř. Pocit na močení -při tlaku 7-8 cm vod. sloupce. Volní mikce - dána suprasegm. aktivací z l. parac.- aktiv. detrusor mm a relaxuje vnitř. zev.sfinktery. Současně kontrakce břiš., pánev. svalů, uzávěr glotis - břiš.lis. Mimovolní m.- stres, patol.mm. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

11 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Patofyziologie moč. měchýře -výsled. klin. sy: Neurogenní měchýř neinhibovaný (spastický, automatický) - léze mozk. center - inkontinence. Neurogenní měchýř reflexní (spast., automatický) - léze míšní - zcela chybí volní kontrola.Reflex. nekontr. mikce. Autonomní měchýř - léze S2/4 - retence. Chabý mm (motorická obrna)-před.rohy m- retence Chabý mm (senzitivní obrna) - zad. rohy m,kořeny- atonie, sklon k retenci, necítí potřebu mikce. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

12 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Patofyziologie moč. měchýře (etiopatogenet.) Neurogenní měchýř neinhibovaný (spastický) - léze mozk.center- DMO,AS,MCP, RS, Tu Neurogenní měchýř reflexní (spast., automatický) transv. léze míchy-trauma, krvácení, plaka, cysta. Autonomní měchýř) -léze S2/4 - trauma, infekce, anomalie,Tu, iradiace, míšní šok Chabý mm (motorická obrna) - př..rohy-retence. Chabý mm (senzitivní obrna) - zad.rohy, kořeny atonie, retence, necítí nucení. DM, Lu, parainf., patie Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

13 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Základní klinické jednotky. Etiopatogeneza a) Neurogenní měchýř neinhibovaný (spastický) Léze mozk.center- netlumené kontrakce působí poruchy mikce a vedou k inkontinenci.Mikce začne, neukončí. U AS,MCP, RS, Tu mozku.DMO b) Neurogenní měchýř reflexní (spast., automat.) Transv. léze míchy-trauma, krvácení, RS, cysta - chybí volní kontrola plnění i mikce. Refl.oblouk intakt.- proto automatické močení na zevní podněty. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

14 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
c) Autonomní měchýř) -léze S2/4 - postiženy motor./senzit. ev. oboje kořeny. Chybí motor. kontrola, atonie, retence. Příčina :trauma, infekce, anomalie,Tu, iradiace, míšní šok poúraz. d)Chabý mm (motorická obrna) - př.rohy, kořeny. Vnímá plný mm, retence, nemočí. Infekce,trauma, Tu,GB sy, RS,anestézie. e) Chabý mm (senzitivní obrna) - zad.rohy, kořeny. Atonie, retence, necítí potřebu mikce.Může však močit. Příčina:DM, Lu, parainf. radikneuropat. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

15 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Základní klinické jednotky. Diagnostika a) Neurogenní měchýř neinhibovaný (spastický) Léze mozk.center- klin.sy centr.léze, spasticity s poruchou mikce a inkontinencí.Mikci neukončí. AS,MCP, RS, Tu,DMO Dg.CT,MRI,SPECT,urol., UF,mok b) Neurogenní měchýř reflexní (spast., automat.) Transv. léze míchy-trauma, krvácení, RS, cysta - sy spast.paraplegie bez volní kontroly plnění i mikce.CT,MRI,PMG,EMG,MEP,SSEP,urol.,UF,mok Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

16 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
c)Autonomní měchýř) -léze S2/4 -Chabá para plegie/paréza DK, léze motor.a čití v LS.Sy kaudy. Atonie mm, retence. Trauma (míšní šok poúraz) , výhřez disku, infekce, anomalie, RS, exp.proces, iradiace, zánět, ope. Dg.CT, MRI, PMG, EMG, MEP, SSEP, urol., UF, mok d)Chabý mm (motorická obrna) - př.rohy, kořeny. Chabá paraplegie, intakt.čití: bolest -plný mm, retence, nemočí. Infekce,trauma,výhřez, Tu,GB sy, RS,atrof.deg.míšní, epidurál.anestézie.Dg.idem Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

17 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
e) Chabý mm (senzitivní obrna) - zad.rohy, kořeny. Chabá paraparéza,atonie, retence, necítí mm- ale vymočí se. Sy kaudy. DM, Lu, zánět, parainf. radikuloneuropatie, výhřez disku, exp. proces. Dg.CT, MRI, PMG, EMG, MEP, SSEP, urol., UF, mok Poruchy defekace - patofyz.podobné jako u mikce. Aferent.vlákna S3-5. Sphinct.ani ext.-volní ko. Distenze tl.střeva vyvolá kontrakci svalů rekta a relaxaci sfinkteru. Léze nad Th 12 retence ev. interm. inkontinence. Pod- inkontinence stolice. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

18 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Cíle léčby neurogenních moč. poruch: a) docílit co nejúplnější a nejčastější vyprázdnění mm. b) prevence infekce mm a mc, ledvin. c) prevence litiázy, dekubitů. Jak s cévkováním,s manuál.expresí(Crédé)? Epicystostomie? Elektrostimulace? Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

19 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce.
Role OL - akutní a chronická péče. CAVE- akutní či plíživý rozvoj retence či inkontinence - sy kaudy míšní !!! Aktivně klást otázky po retenci i inkontinenci. Pátrat po Hy prostaty. Včas konzultovat urologa, neurologa.. CAVE - farmakologicky navozené poruchy mikce, defekace. Pozor na kodein, laxancia. Důležitost dostatečného příjmu. Kultivace. Včas atb, chemoterapeutika.Měnit katetry!!! Rhb. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001

20 Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy sex. fcí.
Poruchy sexuál. funkcí - na výši a rozsahu. Parasympaticus - S2/4. Vazodilatační vlákna do corp.cavernosa.Dále inervace m. ischiocavernosus a bulbocavernosus-erekce,ejakulace. Sympaticus - z L segmentů přes plxs.hypo-gastricus. Vedou k vazokonstrikci corp.cav. a končí erekci. Poruchy mikce v ordinaci PL. M.Bojar, Incofórum, Brno52001


Stáhnout ppt "Poruchy mikce, inkontinence a retence v ordinaci PL"

Podobné prezentace


Reklamy Google