Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Optika Sada číslo:ICT-32C Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 18 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32C-18 Téma vzdělávacího materiálu:Země a Měsíc Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace:Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o optice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:24. 9. 2012 Ověření ve výuce:4. 6. 2013

2 Země a Měsíc

3 Země je třetí planeta Sluneční soustavy, zároveň je největší terestrická planeta v soustavě. Sluneční soustava má čtyři terestrické planety: Merkur, Venuši, Zemi a Mars. Terestrické planety mají všechny podobnou strukturu: centrální kovové jádro, převážně ze železa, obklopené křemičitanovým pláštěm, který na povrchu přechází v kůru.

4 Země Obr. 1

5 Země Je jediné planetární těleso, kde je podle současných vědeckých poznatků potvrzen život. vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit – Měsíc. obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze.

6 Na povrchu Země se vyskytuje hydrosféra v podobě souvislého oceánu kapalné vody, která zabírá přibližně 71 % zemského povrchu. Na velmi úzkém pásu rozhraní mezi litosférou a atmosférou se nachází biosféra, živý obal Země, který je tvořen živými organismy. Jeho činností došlo k přeměně části litosféry na půdní obal Země tzv. pedosféru. Celou planetu obklopuje atmosféra tvořená převážně dusíkem a kyslíkem vytvářející směs - vzduch.

7 Měsíc Vykoná kompletní oběh kolem Země jednou za 29,530588 dní - tzv. synodický měsíc. Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí. Jedna strana Měsíce - přivrácená strana - je stále obrácená k Zemi. Druhou - odvrácenou stranu - z větší části nelze ze Země vidět, kromě malých částí poblíž okraje disku, které mohou být příležitostně spatřeny díky libraci - většinou se tento termín používá k označení kývavého pohybu Měsíce vůči pozorovateli na Zemi.

8 Měsíc Obr. 2

9 Fyzikální charakteristiky ZeměMěsíc Rovníkový průměr12 756,270 km3 476,2 km Obvod na rovníku40 075,004 km10915,268 km Povrch510 065 284,702 km 2 3,793×10 7 km 2 Objem1,0832×10 12 km 3 2,197×10 10 km 3 Hmotnost5,9736×10 24 kg7,347 673×10 22 kg Povrchová teplota minimální-89,1°C -240 °C průměrná14°C-23 °C maximální56,7°C123 °C

10 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Uveďte základní informace o planetě Zemi. 2.Vyjmenujte sféry země. 3.Uveďte základní informace o Měsíci. 4.Doplňte text: Lidé poprvé přistáli na Měsíci 20. července 1969, čímž vyvrcholil vesmírný závod mezi …………….. a …………………….. Prvním mužem kráčejícím po měsíčním povrchu byl Neil A………………, velitel americké mise Apollo 11. Prozatím posledním člověkem, který stál na Měsíci, byl Eugene Cernan, který v rámci mise Apollo 17 kráčel po Měsíci v prosinci roku 1972.

11 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: The Earth seen from. Apollo 17.jpg. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2012-09-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg Obr. 2: VIATOUR, Luc. Full Moon Luc Viatour.jpg. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported[cit. 2012-09-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Full_Moon_Luc_Viatour.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Full_Moon_Luc_Viatour.jpg

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google