Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozrazily (Veronica) České republiky Pavel Kúr & Petr Koutecký Určovací seminář cévnatých rostlin Přírodovědecká fakulta JU 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozrazily (Veronica) České republiky Pavel Kúr & Petr Koutecký Určovací seminář cévnatých rostlin Přírodovědecká fakulta JU 2010."— Transkript prezentace:

1 Rozrazily (Veronica) České republiky Pavel Kúr & Petr Koutecký Určovací seminář cévnatých rostlin Přírodovědecká fakulta JU 2010

2 Veronica L. – rozrazil »Čeleď Plantaginaceae (syn. Veronicaceae), dříve ve Scrophulariaceae »Veronica s. lat. – ca 450 druhů (vč. rodů Hebe, Parahebe, Synthyris, Pseudolysimachion a dalších...)  v ČR 35 druhů (30 Veronica s. str., 5 Pseudolysimachion) »Morfologie:  jednoleté až vytrvalé byliny (vzácně keříky – Hebe)  listy obvykle vstřícné (vzácně střídavé nebo v přeslenech), celistvé n. různou měrou dělené, často zubaté  květy 4 četné, slabě souměrné, koruna zpr. v různých odstínech modré, rychle opadávající; A 2, G 2  plod dvoupouzdrá tobolka, na vrcholu vykrojená »Rozšíření: kospomolitní, zejm. S polokoule »Ekologie: sucho, mokro, ruderály, pole, horské trávníky Hebe buchananii (Nový Zéland)

3 Problémy při určování »Druhy většinou dobře vymezené, jde jen o to si je zapamatovat :-) prakticky nepřítomnost hybridizace vzácnost některých taxonů »V některých skupinách i skutečné problémy  agregáty blízce podobných druhů (např. V. chamaedrys agg.) – nutnost řešit titěrné znaky  taxonomická nedořešenost některých skupin, nejisté determinační znaky (V. hederifolia agg.)

4 Hlavní znaky »Uspořádání květů koncový hrozen postranní hrozny řídký koncový hrozen (zdánlivě jednotl. květy)

5 »Vzrůst »Tvar listů Hlavní znaky lodyhy plazivé lodyhy vzpřímené laločnatý dlanitě členěný na okraji zubatý (téměř) celokrajný zpeřeně členěný

6 Hlavní znaky »Odění »Délka květních (plodních) stopek »Tobolka (celkový tvar, úhel zářezu, délka čnělky, přítomnost × absence žláznatých chlupů) »další znaky ve velikosti a tvaru kalicha a koruny, barvě koruny, …

7 Veronica sect. Pseudolysimachium »Koruna nálevkovitá, dvoupyská, C trubka delší než široká »Květů mnoho v hustých koncových hroznech »Rostliny statné, vzpřímené »Listy kopinaté, zubaté; vstřícné či v přeslenech po 3 »x = 17 »Tradičně vyčleňované do samostatného rodu Pseudolysimachion »ALE: Takto by byl tradiční rod Veronica parafyletický!!! Albach D.C. & Meudt H.M. (2010), Molecular Phylogenetics and Evolution 54: 457–471

8 Skupina 1 – statné byliny, > 60 cm; tobolky (semeníky) lysé; K cípy lysé n. řídce chlupaté V. maritima (V. longifolia) (r. dlouholistý) »K cípy špičaté »lodyha v dol. části lysá »listeny šídlovité, delší než plod. stopky V. spuria (r. latnatý) »K cípy tupé »lodyha od báze chlupatá »listeny kratší než plod. stopky »aluviální louky, lužní lesy a křoviny »termofytikum a mezofytikum Čech a Moravy, roztroušeně; C3 »stepní louky, lemy teplomilných doubrav »dříve termofytikum Čech a Moravy hojněji, dnes jen Čertoryje, C1, §1

9 Skupina 2 – menší byliny; tobolky (semeníky) chlupaté; K cípy hustě (žláznatě) chlupaté; stepní stanoviště V. orchidea (r. vstavačovitý) »lodyha v dol. části lysá, v prostřední s nežláznatými, nahoru zakřivenými chlupy »K cípy pouze s dl. žláznatými chlupy »horní C cíp krátký, zbývající 3 dl., šídlovité, vyčnívající »květy vonné »stepní louky, křovinaté stráně, kalcifilní »roztroušeně na JV Moravě, C3 V. spicata (r. klasnatý) »lodyha chlupatá, uprostřed s odstálými žláznatými chlupy »K cípy na okraji s nežl. chlupy »všechny C cípy ±krátké »stepní svahy, křovinaté stráně, lemy teplomilných doubrav »T a teplejší M Čech i Moravy, roztroušeně, C4a

10 Skupina 2 – menší byliny; tobolky (semeníky) chlupaté; K cípy hustě (žláznatě) chlupaté; stepní stanoviště V. incana (r. šedivý) »rostliny bíle plstnaté »pův. ve V Evropě a Asii, nejblíže na Slovensku »pěstován, občas zplaňuje

11 Veronica s. str. »Koruna kolovitá, C kratší než široká »Květy jednotlivé n. v řídkých, relativně málokvětých hroznech »Rostliny většinou menšího vzrůstu »Listy různého tvaru, většinou zubaté či do různého stupně dělené; vstřícné »x = 7, 8, 9

12 Druhy s postranními hroznovitými květenstvími

13 Přehled skupiny: »1) vodní lysouni  A) květní hrozny střídavé... V. scutellata  B) kv. hrozny vstřícné i) listy řapíkaté... V. beccabunga, V. scardica ii) l. přisedlé... V. anagallis-aquatica agg. »2) suchozemští chlupatci  A) chlupy ve 2 pruzích... V. chamaedrys agg.  B) lodyhy stejnoměrně chlupaté i) K 4četný... V. officinalis, V. montana ii) K 5četný... V. prostrata, V. austriaca agg.

14 1) Vodní lysouni (rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)  A) květní hrozny střídavé, tobolky zploštělé se zřetelným křídlatým okrajem V. scutellata (r. štítkovitý) »listy čárkovité, jemně nazpět pilovité »květy světle fialové až bílé »břehy stojatých vod, obnažená rybniční dna, rašelinné louky a slatiny »roztroušeně od nížin do podhůří

15 1) Vodní lysouni (rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)  B) hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté  (i) alespoň dolní lodyž. listy řapíkaté, lodyha oblá: V. beccabunga (r. potoční) »listy na bázi zaokrouhlené, < 2× delší než široké, masité »plodní stopky o málo delší než listeny »tobolky nafouklé »lodyha plná »C modrá »břehy vod, obnažená dna, vlhké příkopy »hojně po celém území »využití: lidové léčitelství, jarní saláty

16 1) Vodní lysouni (rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)  B) hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté  (i) alespoň dolní lodyž. listy řapíkaté, lodyha oblá: V. scardica (r. slanistý) »listy na bázi klínovité, čepel sbíhavá, > 2× delší než široká, tenká »plodní stopky 2-5× delší než listeny »tobolky zploštělé »lodyha dutá »C světle růžová »vlhké louky, příkopy, zasolené půdy »dříve J Morava, dnes A2

17 1) Vodní lysouni (rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)  B) hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté  (ii) všechny listy přisedlé, lodyha 4hranná: V. anagallis-aquatica agg. V. anagallis-aquatica (r. drchničkovitý) »listy široké > 1 cm »květní hrozny obv. lysé »tobolky okrouhlé »kv. a plodní stopky zpr. odstávají v ostrém úhlu »listeny < 1 mm šir., kratší než plod. stopky »K cípy delší než tobolky, k tobolkám přitisklé »lodyha zelená »břehy vod. nádrží, obnažená dna, příkopy; často zakrslé formy! »roztroušeně až hojně, především rybniční oblasti

18 1) Vodní lysouni (rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)  B) hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté  (ii) všechny listy přisedlé, lodyha 4hranná: V. anagallis-aquatica agg.

19 1) Vodní lysouni (rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy) V. anagalloides (r. bažinný) »listy úzce kopinaté, < 1 cm široké »květní hrozny obv. žláznaté »tobolky elipsoidní »K kratší než tobolky »C bělavá s modrofialovou žilnatinou »rostliny jednoleté »bahnité břehy vod. nádrží, obnažená dna, vlhká pole, mírně zasolené substráty »úvaly J Moravy, C2  B) hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté  (ii) všechny listy přisedlé, lodyha 4hranná: V. anagallis-aquatica agg.

20 2) Suchozemští chlupatci (rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)  A) chlupy na lodyze ve 2 podélných pruzích: V. chamaedrys agg. »polyploidní komplex 2 obtížně odlišitelných druhů V. chamaedrys (r. rezekvítek) »K řídce žláznatě chlupatý, chlupy 0,4-0,8 mm dl. »rostliny sytě zelené až tmavozelené »listy s rel. větším počtem zubů »C výrazně tmavomodrá »2n = 4x = 32 »louky, pastviny, trávníky, světlé lesy »hojně po celém území

21 2) Suchozemští chlupatci (rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)  A) chlupy na lodyze ve 2 podélných pruzích: V. chamaedrys agg. V. vindobonensis (r. vídeňský) »relativně nedávno popsaný druh (1970) »K hustě žláznatě chlupatý, chlupy 0,2-0,4 mm dl. »rostliny s šedavým nádechem »listy s menším počtem hrubých zubů »C světle modrá »2n = 2x = 16 »výslunné stráně, lemy teplomilných lesů »hojněji v teplejších oblastech (T i M) Čech a Moravy

22 2) Suchozemští chlupatci (rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště) V. officinalis (r. lékařský) »lodyhy celé poléhavé, chlupaté »listy přisedlé n. krátce řapíkaté »květenství hustá »C světle fialová (var. alpestris – jasně modrá) »vřesoviště, paseky, lesní cesty, horské louky »velmi hojně až roztroušeně po celém území »význam: léčivá rostlina  B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu  (i) K 4četný

23 2) Suchozemští chlupatci (rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště) V. montana (r. horský) »lodyhy jen na bázi poléhavé, chlupaté »listy dlouze řapíkaté »květenství řídká, chudokvětá »C světle fialová »bučiny, podél potoků a na prameništích, příkopy »roztroušeně, spíše ve vyšších polohách; C4a  B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu  (i) K 4četný

24 2) Suchozemští chlupatci (rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště) V. prostrata (r. rozprostřený) »lodyhy zpr. poléhavé, rozprostřené, s vystoupavou květní částí »rostliny trsnaté, hustě chlupaté, nízké (5-15 cm) »kv. drobné (C 5-8 mm Ø) »tobolky lysé »C světle modrá, tmavě žilkovaná »výslunné stráně, stepi, písčiny »T a teplejší M Čech a Moravy; C3  B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu  (ii) K 5četný

25 2) Suchozemští chlupatci (rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)  B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu  (ii) K 5četný V. austriaca agg. »lodyhy zpr. přímé »kv. velké (C 8-18 mm Ø) »tobolky obv. chlupaté V. teucrium (r. ožankový) »listy sterilního konce hl. lodyhy pilovité »lodyžní listy 2-4× delší než široké »C větší (15-18 mm Ø) »rostliny statné (> ½ m) »sušší louky a stráně, lesní lemy »hojně v teplejších oblastech, ve středních polohách na Ca substrátech; C4a

26 2) Suchozemští chlupatci (rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště) V. austriaca agg. V. austriaca s. str. (r. rakouský) »listy sterilního konce hl. lodyhy celokrajné, podvinuté »lodyžní listy 5-10× delší než široké »C menší (8-15 mm Ø) »rostliny menší (< ½ m) »stepní stráně, xerotermní travnaté stráně, často na vápenci »vzácně v termofytiku Čech i Moravy; C2  B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu  (ii) K 5četný

27 Druhy s vrcholovými květenstvími

28 Přehled skupiny: »1) vzpřímenci  A) listy celokrajné... V. serpyllifolia, V. peregrina, V. bellidioides, V. pumila  B) l. zubaté až členěné... V. triphyllos, V. verna agg., V. arvensis, V. praecox »2) plazivci  A) listy laločnaté... V. hederifolia agg.  B) l. zubaté či vroubkované... V. persica, V. filiformis, V. agrestis, V. polita, V. opaca

29 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »A) listy (téměř) celokrajné, rostliny zpr. vytrvalé V. serpyllifolia (r. douškolistý) »hrozny mnohokvěté (10-40 kv.), husté »C (modro)bílá »listy vejčité »lodyhy na bázi vystoupavé z bylinného oddenku »rostliny krátce chlupaté »pastviny, trávníky, louky; narušovaná místa »hojně po celém území

30 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »A) listy (téměř) celokrajné, rostliny zpr. vytrvalé V. peregrina (r. cizí) »jednoletý »listy kopinaté »rostliny lysé (n. jen v květenství žláznatě chlupaté) »C bílá »pův. v S a J Americe, k nám zavlékán do teplejších oblastí (břehy vod, okraje cest, zahrady, pole, rumiště)

31 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »A) listy (téměř) celokrajné, rostliny zpr. vytrvalé V. bellidioides (r. chudobkovitý) »hrozny málokvěté (3-10 kv.), strboulovitě stažené »C modrá »lodyhy z dřevnatého oddenku »dolní listy v růžici, stonky málolisté »květenství a plody žláznaté »kamenitá vysokohorská hole »jediná recentní lokalita na Sněžce v Krkonoších; C1, §1

32 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »A) listy (téměř) celokrajné, rostliny zpr. vytrvalé

33 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté V. triphyllos (r. trojklanný) »horní listy dlanitodílné (3- 7 dílů) »C nápadně tmavomodrá »květní a plodní stopky dlouhé (delší než kalich) »polní plevel (okraje cest, meze) »roztroušeně po celém území, zejm. teplejší oblasti (T-M)

34 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté V. verna agg. »horní listy peřenodílné »květní a plodní stopky krátké (kratší než K) V. verna s. str. (r. jarní) »čnělka krátká (0,4-0,6 mm), nepřesahuje zářez tobolky »v květenství málo žláznatých chlupů »C světle modrá, malá (2-3 mm); prašníky a blizna bělavé »písčiny, suché stráně, úhory »roztr. v nížinách a stř. polohách (T-M); C4a

35 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté V. verna agg. V. dillenii (r. Dilleniův) »čnělka dlouhá (1,0-1,5 mm), výrazně přesahuje zářez tobolky »v květenství hodně žláznatých chlupů »C tmavě modrá, větší (4-7 mm); prašníky a blizna fialové »větší vzrůst »písčiny, suché stráně, úhory »roztr. v teplejších oblastech, zejm. T a teplejší M; C4a

36 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté V. arvensis (r. rolní) »listy jemně vroubkované »čnělka krátká (0,4-0,8 mm) »květní a plodní stopky kratší než n. zdéli K »květy drobné »sušší louky, pastviny, trávníky, zdi, pole, rumiště »hojně po celém území

37 1) Vzpřímenci (lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům) »B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté V. praecox (r. časný) »listy ostře zubaté (až peřenodílné) »čnělka delší (1-2 mm) »květní a plodní stopky delší než K »výslunné stráně, stepi; meze, pole, Ca podklady »roztr. v teplých oblastech Čech a Moravy; C3

38 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »A) listy 3-7 laločné: V. hederifolia agg. »problematická skupina, polyploidní komplex 3 druhů V. triloba (r. trojlaločný) »2n = 2x = 18 »morfologicky dobře vyhraněný »C tmavě modrá »K na ploše krátce chlupaté »kv. stopky krátké (< 2× delší než K) »listy zřetelně 3laločné, zářezy hluboké, ostré; tmavozelené »polní plevel, trávníky, hl. Ca podklady »vzácně v teplých oblastech Čech a Moravy (zejm. T); C2

39 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »A) listy 3-7 laločné: V. hederifolia agg. »K lístky na ploše lysé »kv. stopky prodloužené »V. sublobata (r. laločnatý) »2n = 4x = 36 »kv. stopky s chlupy po celém obvodu (může být i 1 řada) »C světle lila »brvy na okraji K 0,5-0,9 mm »stř. lalok listů a listenů zaoblený, tupý »ruderální stanoviště, křoviny, polní plevel »hojně po celém území

40 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »A) listy 3-7 laločné: V. hederifolia agg. »V. hederifolia s. str. (r. břečťanolistý) »2n = 6x = 54 »obtížně odlišitelný od předchozího »kv. stopky jen s 1 řadou chlupů (většinou) »C světle modrá (světlý střed) »brvy na okraji K 0,9-1,2 mm »stř. lalok listů a listenů ostřejší; listy masitější »polní plevel, ruderály vzácně »hojnější v teplejších oblastech, jinde roztr.

41 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »B) listy pravidelně vroubkované n. pilovité »V. filiformis (r. nitkovitý) »kv. velké (C 8-15 mm Ø) »plodní stopky dlouhé (3-5× delší než listen) »rostliny vytrvalé, lodyhy kořenující, tenké »C světle („kovově“) modré »listy okrouhlé až okrouhle ledvinité, malé »neplodí, šíří se vegetativně »pův. na Kavkazu »pěstován a zdomácnělý; místy hojně, zejm. trávníky, kraje cest, podél řek

42 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »B) listy pravidelně vroubkované n. pilovité

43 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »B) listy pravidelně vroubkované n. pilovité »V. agrestis (r. polní) »květy malé (C 5-7 mm Ø) »zářez tobolky svírá ostrý úhel, tobolka zaoblená »tobolky pouze se žláznatými chlupy »C bělavá (n. světle modrá) »listy výrazně delší než široké »pole, zahrady, trávníky »vzácně, zejm. M; C2

44 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »B) listy pravidelně vroubkované n. pilovité

45 2) Plazivci (lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele) »B) listy pravidelně vroubkované n. pilovité


Stáhnout ppt "Rozrazily (Veronica) České republiky Pavel Kúr & Petr Koutecký Určovací seminář cévnatých rostlin Přírodovědecká fakulta JU 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google