Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám FRANCIE za vlády „krále Slunce“ 8. ročník

2 Název : Francie za vlády „krále Slunce“ Anotace: První část výkladové prezentace pojednávající o vládě francouzského krále Ludvíka XIV. (rozdělení obyvatel Francie na 3 stavy, regentská vláda, heslo a znak, manželka, charakter vlády) Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření:

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS –novověk pro 8. ročník. Nová škola Válková, V.: DĚJEPIS 8 – novověk pro základní školy. SPN Praha 2008.

4 Po třicetileté válce byla Francie bohatou zemí s největším počtem obyvatel v Evropě – asi 26 milionů (z toho asi v Paříži. Obyvatelstvo – tři stavy Duchovenstvo -asi 130 tisíc osob (mniši, jeptišky, kněží) Dvorská a venkovská šlechta -asi 150 tisíc lidí (služba v armádě, úřady) Privilegované stavy – jejich příslušníci neplatili daně a požívali různé výsady Obyvatelé venkova a měst 80% rolníků (pěstování obilí, pomalé zavádění nových plodin – pícnin, brambor, kukuřice aj.), finančníci, bankéři, obchodníci, inteligence (právníci, lékaři, vědci, umělci), řemeslníci, tovaryši, dělníci v manufakturách, chudina, žebráci aj. Platí daně a ostatní poplatky šlechtě, církvi aj.

5 Králi Ludvíkovi XIV. ( ) z rodu Bourbonů bylo teprve pět let, když zemřel jeho otec Ludvík XIII. Jako regentka za něho vládla jeho matka Anna Rakouská. 4wWFG8DM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Rakousk%25C3%25A1&docid=wIOXEhoTpKboJM&img url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/MariaAnnaofSpain06.jpg/220px- MariaAnnaofSpain06.jpg&w=220&h=243&ei=HWvnT4OLLsHptQb5262kAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=146&d ur=1625&hovh=194&hovw=176&tx=87&ty=102&sig= &page=1&tbnh=132&tbnw=126&start=0 &ndsp=33&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71

6 Královnin nejbližší spolupracovník, hlavní rádce, všemocný a všemi nenáviděný ministr kardinál Mazarin Francouzi nebyli s regentskou vládou spokojeni  neohlíželi se na názor parlamentu  byli oba cizinci V roce 1848 proti nim vypuklo povstání. 6&gbv=2&tbm=isch&tbnid=wexWg85nHkZGTM:&imgrefurl=http ://cs.wikipedia.org/wiki/Jules_Mazarin&docid=kmzWerO1VWmjy M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ a/aa/Mazarin.jpg/230px- Mazarin.jpg&w=230&h=309&ei=dWvnT9XFOc_ItAaA0q2_AQ&zo om=1&iact=hc&vpx=180&vpy=120&dur=375&hovh=247&hovw=18 4&tx=108&ty=173&sig= &page=1&tbnh=13 2&tbnw=107&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71 hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm= isch&tbnid=- 8aT_j_KFZJDYM:&imgrefurl=http://ww w.mcq.org/histoire/filles_du_roi/imgmaza rin.html&docid=HKEzsEcS5NiN2M&img url=http://www.mcq.org/histoire/filles_du _roi/images/3_mazarin.jpg&w=311&h=46 0&ei=dWvnT9XFOc_ItAaA0q2_AQ&zoo m=1

7  upevnil královskou moc na úkor šlechty i měšťanů (zavázal si je dobře placenými dvorskými úřady)  položil pevné základy absolutistické vládě Král se zatím věnoval lovu a kratochvílím a o vládu se nestaral. Kardinál ve svém paláci =1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=EFjg0Vf2 0QN3fM:&imgrefurl=http://saumur- jadis.pagesperso- orange.fr/recit/ch11/r11d16co.htm&docid=1Q74q1cf 63qQwM&imgurl=http://saumur-jadis.pagesperso- orange.fr/recit/ch11/mazarin.jpg&w=258&h=320&ei =dWvnT9XFOc_ItAaA0q2_AQ&zoom=1&iact=hc& vpx=659&vpy=233&dur=2391&hovh=250&hovw=20 2&tx=68&ty=147&sig= &pag e=1&tbnh=129&tbnw=104&start=0&ndsp=33&ved= 1t:429,r:21,s:0,i:136

8 Pompézní svatba „Krále slunce" S velkou pompou byla oslavena svatba francouzského krále Ludvíka IV. s Marií Terezií, dcerou španělského krále Ludvíka IV. Manželství Francouze a habsburské Španělky mělo stvrdit pyrenejský mír ze 7. listopadu 1659 mezi Španělskem a Francií. Mírová smlouva definitivně upravila hranici mezi oběma státy.

9 Marie Tereza  svého královského chotě zbožňovala  zavedla u dvora novou módu - kapesníček (hedvábný, zdobený krajkami, jedním cípem upoutaný k zápěstí)

10 Po smrti ministra Mazarina v roce 1661 se Ludvík XIV. překvapivě sám chopil moci. Každodenně kraloval mnoho hodin, předsedal radám. Rozhodoval o všem, ale teprve poté, co prostudoval zprávy svých ministrů. Hned na počátku své vlády všem dokázal, že má nejen vzhled, ale i vlastnosti nezbytné pro panovníka, který chce vládnout sám: - jasný rozum - smysl pro realitu - bystrý úsudek - ovládat se

11 Svým povinnostem se Ludvík XIV. věnoval se zaujetím, miloval však zábavu a radovánky, proto zřídil honosný dvůr, který proslul plesy, divadelními a baletními představeními. Aby dodal své vládě většího lesku, zval na svůj dvůr množství šlechticů, jimž svěřoval různé úřady. Madam de Montespan, jedna z řady milenek krále Ludvíka XIV. ditorial-dossiers/maitresses-des-rois.asp&docid=jOCWYc7yhY1Q_M&imgurl=http://media.genealogie.com/images/ville_village/maitresses-des-rois/madame-de- montespan.jpg&w=139&h=196&ei=iG7nT5rhEofesgael5SPAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=271&dur=2281&hovh=156&hovw=111&tx=62&ty=77&sig= &page=1&tbnh=140&tbnw=99&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:22,s:0,i:137

12 „Velký král“  malý mužík, měřící jen 162 centimetrů  ješitný, chtěl vypadat impozantně (podpatky a vysoká paruka)  po operaci čelisti mu v patře zůstal otvor (Co vložil do úst, mu často uteklo ven nosem.)  silně zapáchal (Všude, kam vstoupil, otevírali sluhové okna.)  ženy ho ale milovaly

13 Král Ludvík XIV. v úloze Apolona na baletním představení „Nadřazený všem“ Ludvík XIV. zdědil pýchu po habsburských předcích z matčiny strany. Na královu výjimečnost ukazoval i jeho znak Slunce a heslo „Nadřazený všem“, které přijal.

14 Téma: Francie za vlády „krále Slunce“ - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google