Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRANCIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRANCIE."— Transkript prezentace:

1 FRANCIE

2 Dějiny Francie První lidé zhruba před 1,8 miliony lety.
6.st.př.n.l. žili na území Francie Keltové. Ti postupně splynuli s Galií a Římskou říší. Během období stěhování národů se sloučili i s Germány  germánské kmeny  Frankové  Franská říše. Později za vlády Karla Velikého dosáhla Franská říše největšího rozmachu. Karel se svými vojsky vybojoval Sasko, Bavorsko, Itálii a Pyrenejský poloostrov. Franská říše byla rozdělena na marky a hrabství. Za jeho vlády se postupně rozvíjela kultura a došlo k velikému rozkvětu vzdělanosti (Karolinská renesance- pokus o rozšíření latiny jako dorozumívacího jazyka na celém území Franské říše). Roku 893 po rozpadu Franské říše začíná z její západní části vznikat Francie. Roku 987 – nastupuje dynastie Kapetovců. Později za vlády Filipa II. Augusta a Filipa IV. Sličného se Francie stává evropskou velmocí.

3 - Poté za vlády Františka I.  renesance.
- Druhá polovina 16.st.- Francie je uvržena do krutých náboženských válek  „Bartolomějská noc“ (název označující masakr hugenotů katolíky v srpnu 1572). - Později za vlády Ludvíka XIV. Francie dosáhla značného rozmachu. Na konci vlády Ludvíka XIV. - Obrovské vyčerpání francouzské ekonomiky  Velká francouzská revoluce. Velká francouzská revoluce ( 1789 – 1792 )  První francouzská republika. Poté vláda Napoleona Bonaparte (1769 – 1821)  francouzské císařství. vznik Druhé francouzské republiky. V 19.st. došlo k několika střídáním občanských vlád  pokus o návrat k monarchii či absolutismu. Roku 1919 vznikla Třetí francouzská republika. - Mocenské napětí v Evropě vedlo k první i druhé světové válce. Z obou Francie vyšla vítězně. Během 20.st. začala ztrácet své velmocenské postavení.

4 - Po druhé světové válce vznikla Čtvrtá republika.
Roku 1958 vzniká Pátá republika v čele s generálem Charlesem de Gaullem. - V posledních desetiletích se Francie soustřeďuje spíše na Evropu, ačkoli po nástupu současného prezidenta Nicolase Sarkozyho se očekává opětovné sblížení se Spojenými státy. V průběhu 2. poloviny 20. století se Francie smířila s Německem a ve spojení s ním usiluje o politickou a ekonomickou integraci Evropy. Nástěnné malby z jeskyně Lascaux pocházejí z doby kolem roku př.n.l. Bitva u Poitiers z období Franské říše.

5 korunovace Karla Velikého
vládce František I.

6 Francouzská literatura
Středověká literatura ( st.) Nejstarší písemnou památkou je Štrasburská přísaha, která pochází z roku 842. V průběhu 11. století do literatury začaly pronikat také světské prvky a postupně začala vznikat i světská literatura – tzv. hrdinské eposy. Od 14.st. do náboženských válek Objevují se první kroniky, polemiky. Na přelomu 14. a 15. st. se objevují velmi známí autoři jako byl např. (Eustache Deschamps, Charles d'Orléans, François Villon) Léta 1562 – 1815 (1562 – 1596) náboženské války  skepticismus (Michel de Montainge). Kolem roku 1650 – prudký rozvoj literatury a divadla. Nejvíce se prosadil klasicismus (Pierre Corneille, J.B. Moliére, Jean Racine).

7 Klasicismus ( ) Ve Francii vzniká jako reakce na barokní umění. Přestože se časově jedná o docela krátké období (1660 – 1680) je klasicismus ve Francii nabit velkými osobnostmi (Jean de La Fontaine, Pierre Corneille, Jean Racine, Molière, François de La Rochefoucauld). Romantismus (1815 – 1900) Jeho představitelé (Victor Hugo, François-René de Chateaubriand, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Stendhal) Roku 1848 – únorová revoluce  vznik druhé republiky. Tento fakt se projevil krizí společenských hodnot , která ovlivňovala francouzskou literaturu až do počátku 20.století. Na ideály romantismu přímo navázali tzv. prokletí básníci (Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, ale i Lautréamont). Realismus Mimo pokračování romantismu se rozvinul prakticky opačný směr literatury (Gustav Flaubert, Honoré de Balzac). V této době se mimo jiné prosadil i parnasismus.

8 Naturalismus Z realismu se vyvinul naturalismus (Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Émile Zola). 20.století - Na počátku 20.století prošla francouzská literatura velmi složitým obdobím, kdy došlo k přechodu od symbolismu (Stéphane Mallarmé) k avantgardě (Guillaume Apollinaire). Avantgardní hnutí se dále rozvíjelo – dadaismus, surrealismus (André Breton, Paul Eluard). Zároveň s těmito směry se rozvíjel román, ten lze v této době rozdělit na tradiční (Maurice Barrès), revoluční (Henri Barbusse) a humanistický (Romain Rolland, Antoine de Saint-Exupéry). Ve 30. letech 20. století se začala objevovat velmi angažovaná díla (tzv. odbojová) poezie – Louis Aragon, z této literatury se vyvinul existencialismus (Jean-Paul Sartre, Albert Camus). V 50. letech 20. století vznik tzv. nový román (Alain Robbe-Grillet), dále se ve Francii rozvíjí tzv. absurdní divadlo (Eugene Ionesco, Samuel Beckett). Tradiční literaturu v současnosti zastupuje realismus (Robert Merle) a historický román (Margueritte Yourcenarová, Bernard Clavel).

9 představitel klasicismu
Jean de la Fontaine Štrasburská přísaha

10 představitel romantismu
Victor Hugo představitel realismu Gustav Flaubert

11 představitel symbolismu
Stéphane Mallarmé představitel dadaismu André Breton

12 Francouzští malíři Pierre Benigni (1878 ?)
- Malíř, který maloval pouze obrazy na téma napoleonské armády, ale mimo to také ilustroval spoustu knih. Claude Testot-Ferry v bitvě u Craonneod.

13 William – Adolhpe Bouguereau (1825 – 1905)
Byl to významný akademický malíř. V období realismu, tedy v 19.st,. to byla jedna z největších osobností malířství. - Tento malíř maloval převážně mytologické výjevy a nahé ženy. William – Adolphe Bouguereau Zrození Venuše

14 Jean – Paul Laurents (1838 – 1921)
Malíř, sochař a ilustrátor, jeden z posledních hlavních zastánců francouzského akademického stylu. Tento malíř maluje panovníky, císaře a krále, ale také maluje obrazy zaměřené na smrt, utrpení a poslední chvíle před smrtí. Jean – Paul Laurents Tiberiusova smrt

15 Théodore Rousseau (1812 – 1867) - Malíř, zakladatel a představitel Barbizonské školy, jež sdružovala francouzské malíře, kteří se věnovali krajinomalbě. Théodore Rousseau Rybář

16 Claude Joshep Vernet (1714 – 1789)
Malíř, který ve svých obrazech zobrazoval sílu moře, vody a větru (Malba moří). Claude Joshep Vernet Ztroskotání

17 Další francouzští malíři
Louis Anquetin, Hans Arp, Jean Denis Attiret, Frédéric Bazille, Léon Benett, Marie-Guillemine Benoist, Émile Bernard, Léon Bonnat, Eugène Boudin, Alexandre Cabanel, Gustave Caillebotte, Paul Cézanne, Jules Chéret, Léon Cogniet, Camille Corot, Gustave Courbet, Jacques-Louis David, Edgar Degas, Eugène Delacroix, Achille Devéria, Gustave Doré, Marcel Duchamp, Joseph Duplessis, Jean Fouquet, Jean-Honoré Fragonard, Nicolas Froment, Eugène Fromenti, Paul Gauguin, Marguerite Gérard, Francois Gérard, Théodore Géricault, Jean-Léon Gérôme, Jean Auguste Dominique Ingres, Jean-Baptiste Isabey, Lajos Tihanyi, Jacques Henri Lartigue, Marie Laurencin, Jean-Paul Laurens, Tamara de Lempicka, Claude Lorrain, Jan Baptista Mathey, Henri Matisse, Jean-François Millet, Claude Monet, Gustave Moreau,Alphonse de Neuville, Camille Pissarro, Serge Poliakoff, Nicolas Poussin, Jean-François Raffaëlli, Odilon Redon, Jean Restout, Hyacinthe Rigaud, Édouard Riou, Guillaume-Joseph Roques, Henri Rousseau, Paul Sérusier, Georges Seurat, Paul Signa, , Alfred Sisley, François Tabar, Henri de Toulouse-Lautrec, Maurice Quentin de La Tour, Horace Vernet, Jehan Georges Vibert, Antoine Watteau, Édouard-Henri Avril

18 Francouzská architektura
Vítězný oblouk Je vysoký přibližně 50 metrů a široký 45 metrů. Vybudován v letech 1806 – 1836 (nechal postavit Napoleon Bonaparte). - Po stranách má 2 metry vysoké sochy. Po celém oblouku jsou vytesané vítězné bitvy Francouzů, a tak od té doby slouží jako památník padlým vojákům (navrhl Jean Francois Chalgrin).

19 Louvre Královský zámek, dnes jedno z nejnavštěvovanějších muzeí. - Výstavní plocha měří skoro m². - Je tu uloženo více než výstavních objektů. Jsou tam uloženy např.: egyptské starožitnosti, skulptury středověku, stará antická a orientální keramika, řecké a římské starožitnosti, malby, kresby, mědirytiny, předměty z renesance a moderní doby, malé umělecké předměty světové historie, námořnictví a etnografie.

20 Eiffelova věž - Stavěna od roku 1887 až do roku 1889 Gustavem Eiffelem. - Použito více než 2,5 milionů nýtů Do roku 1930 byla nejvyšší budovou světa (300,65 m), dnes měří 324 m i s anténou. - Použita jako meteorologická stanice, televizní a rozhlasový vysílač - kulturní památka.

21 Vypracovaly: Kateřina Rybová, Adéla Přikrylová, Nikola Matušková, Michaela Ušelová,Kateřina Štěpánková Zdroj –

22 Francouzština románský jazyk
hovoří se s ní především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe psána latinkou s diakritickými znaménky mezinárodní jazyk

23 Vzorový text francouzsky: česky:
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. česky: Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

24 Znalost francouzštiny v Evropě
domorodý jazyk více než 50% % % 5 - 9% méně než 5% NA

25 Znalost francouzštiny ve světě
francouzsky mluvící země úřední jazyk druhotný či neoficiální jazyk jazyk menšiny

26 Slovní zásoba Bonne journée. - Dobrý den.
Comment vas tu? - Jak se máš? Bonne nuit! - Dobrou noc! Bonjour. - Ahoj. Au revoir. - Nashledanou. Bonsoir. - Dobrý večer. Mon nom est… - Jmenuji se… Je vis dans… - Bydlím v…

27 1 Číslovky 2 30 8 100 1000 25 5 22 1 - un 2 - deux 3 - trois
4 - quatre 5 - cinq 6 - six 7 - sept 8 - huit 9 - neuf 10 - dix 11 - onze 12 - douze 13 - treize 14 - quatorze 15 - quinze 16 - seize 17 - dix-sept 18 - dix-huit 19 - dix-neuf 20 - vingt 21 - vingt et un 22 - vingt-deux 30 - trente 31 - trente et un 32 - trente-deux 40 - quarante 50 - cinquante 60 - soixante 70 - soixante et dix 71 - soixante et onze 72 - soixante et douze 79 - soixante et dix-neuf 80 - quatre-vingts 81 - quatre-vingt-un 90 - quatre-vingt-dix 100 - cent 102 - cent deux 200 - deux cents un mille 1 Číslovky 2 30 8 100 1000 25 5 22

28 Literatura Mezi francouzské spisovatele např. patří:
Jules Verne - Cesta kolem světa za 80 dní mil pod mořem Alexander Dumas starší - Tři mušketýři - Hrabě Monte Christo Antoine de Saint - Exupéry - Malý princ Victor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži - Bídníci

29 Porovnání s ostatními jazyky
česky francouzsky anglicky německy rusky Ahoj. Dobrý den. Jak se máš? Nashledanou. Jmenuji se… Bydlím v… Bonjour. Bonne journée. Comment vas-tu? Au revoir. Mon nom est… Je vis dans… Hello. Good morning. How are you? Goodbye. My name is… I live in… Hallo. Guten Tag. Wie geht es dir? Auf Wiedersehen. ich heiße… ich wohne in Пока. Здравствуй. как здоровится ? до встречи. Называюсь… живу

30 Vypracovaly: Marie Lipoldová, Anna Hrdá, Kristýna Marková, Monika Učňová
Zdroj:

31 Hudba Francie byla dlouhou dobu považována za centrum evropského umění a hudby. Země se chlubí širokým spektrem tradiční lidové hudby, ale i hudbou přinesenou imigranty z Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Co se týče klasické hudby, pochází z Francie několik legendárních skladatelů, stejně tak jako v dnešní době řada umělců hrajících rock, hip hop, techno, funk a pop.

32 Francouzští zpěváci, zpěvačky a skupiny
Edith Piaf - šanson Edith Giovanna Gassionová, jak se jmenovala celým jménem pozdější Edith Piaf (Piaf znamená ve francouzštině doslova "vrabčák"), se narodila v Paříži Anitě Maillardové. Ta byla uměleckou pěvkyní a byla dítětem z manéže - narodila se v cirkuse. Edith zemřela na zauzlení střev a byla pochována na hřbitově Pere-Lachaise. Přišlo čtyřicet tisíc lidí. Hrob Edith Piaf je stále obklopen květinami.

33 Alizée Narodila se na Korsice, v proslulém městě zvaném Ajaccio, kde prožila i své dětství. Odmalička malá Alizée milovala tanec a hudbu. Už ve čtyřech letech chodila na hodiny tance. Nemilovala jen tanec a hudbu, ale i malování, které jí vlastně otevřelo cestu k úspěchu. Písně: Ela ela la, moi lolita nebo jen Ai marre. Novější písničky: Mademoiselle Juliette nebo Fifty, Sixty.

34 Mylene Farmer Mylene se narodila 12. 9. 1961 v Montréalu
v Kanadě. Mylene Farmer pro nezasvěcené může být v českém měřítku zpěvačkou jednoho velkého hitu. "Désenchantée" dobývalo vrcholy hitparád před čtrnácti lety.

35 Nadiya Zpěvačka a sportovkyně Nâdiya Zighem se narodila v Tours,
a to Nâdiya je původem z alžírské rodiny a má hodně sester a bratrů. V roce 1989 se stala francouzským šampiónem v běhu na 800m (její bratr Kader byl také světovým šampiónem ve francouzském boxu).

36 Vanessa Paradise Tato drobná žena, z části zpěvačka, modelka a herečka se narodila na předměstí Paříže jako dcera interiérových designérů. Jako malá se věnovala baletu a zpívání. V osmi letech si usmyslela, že se pokusí prorazit v showbyznysu, o čemž jistě sní spousta malých holčiček, ale ne každá je tak cílevědomá jako Vanessa, která to dokázala. Potkala muže, o němž sní miliony žen. Jeho jméno zní Johnny Depp. Mají spolu 2 děti.

37 Jonatan Carreda Jonatan se narodil ve městě Liège (Lutych) v Belgii Jonatan je vítězem v první sezóně a La Recherche De La Nouvelle Star (francouzské superstar). Jeho debutové album: Siempre, druhé album La Preuve du contraire. V září 2005 album "Libre comme l'air" bylo vydáno pouze v Belgii. V březnu 2006 bylo potvrzeno jeho další album "Ne m'en veux pas".

38 Manau Manau je francouzská skupina, založená roku Ve svých písních míchá tradiční keltské melodie a hip hop. Ačkoliv skupina v současné době sídlí v Paříži, všichni její členové se hrdě hlásí k rodné Bretani. Jméno skupiny pochází ze starého galského názvu pro ostrov Man. V ČR poprvé vystoupili v roce 2006 na Sázava Festu.

39 Sporty Nejpopulárnějším sportem ve Francii je fotbal. Dalšími populárními sporty jsou cyklistika (ve Francii se každoročně pořádá světoznámá Tour de France), ragby, lehká atletika, Formule 1 (Grand Prix Francie v Magny -Cours) a tenis (French Open [frenč oupn] v Paříži). Nejhranějším sportem ve Francii je pétanque [petang]. Další známou hrou, která pochází z Francie, je stolní fotbal. Francouzi několikrát pořádali olympijské hry: letní v letech 1900 a 1924 v Paříži a zimní v r v Chamonix, 1968 v Grenoble a 1992 v Albertville.

40 Tour de France Pojem Tour de France je dnes znám jako největší, nejznámější a také nejzásadnější cyklistický závod. Trvá asi tři týdny v červenci. Celý svět každoročně usedá k televizním obrazovkám a sleduje nejznámější cyklistický závod všech dob. Cesta: Francie, Monako, Španělsko, Andorra, Švýcarsko, Itálie

41 Fotbal Zinedine Zidane Thienry Henry
Zidane nebo-li Zizou se narodil v Marseille. Thienry Henry Známý fotbalový útočník. Dokáže v ohromné rychlosti mít obrovskou kontrolu nad míčem, skvělou techniku, dávat krásné góly a být pro tým nepostradatelný i po stránce psychické. Kluby: AC Ajaccio , AS Monako, FC Méty, Stade Rennes a další… Nejznámější: Olympique Marseille – znak :

42 Petanque Francouzská hra pétanque, zvaná jeu de boules, je relativně známou hrou, která nemá nijak složitá pravidla a je rozšířená v různých formách po celém světě, není divu, že její historie sahá až do starověkého Řecka a Říma. Teprve na začátku 20. století vznikla první pravidla pétanque, která si rychle získala popularitu na celém světě.

43 Stade de France Stade de France je národní fotbalový stadion Francie a jeden z největších a nejluxusnějších na světě. Na projektech pracovali francouzští významní architekti - Macary, Zuhlen, Regembala a Konstantini. Stojí na předměstí Paříže, ve čtvrti Saint-Denis. Stade de France byl postaven v rekordním čase 31 měsíců a otevřen v roce 1998. Stadion je největším ve Francii a byl od UEFA oceněn pěti hvězdičkami. Každý den je plně přístupný všem návštěvníkům a turistům.

44 Zpracovaly: Nikol Štěpánková, Šarlota Koudelková, Soňa Stratilová a Lucie Michovská
Zdroj :

45 Přínos pro chemii,fyziku a matematiku

46 Blaise Pascal Blaise Pascal se narodil 19.června 1623 v Clermont a zemřel 19.srpna 1662 v Paříži. Byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filozof. V roce 1642 sestrojil jako pomůcku pro svého otce první mechanický kalkulátor, schopný sčítat a odčítat, známý pod jménem Pascalina. Během života jich pak nechal vyrobit ještě více než 50 kusů, různě zdokonalených. Proto byl po něm nazván programovací jazyk pascal. Věnoval se také geometrii, kde objevil tzv. Pascalovu větu o vztazích mezi body na kuželosečkách. Pascal významně přispěl i k rozvoji kombinatoriky: pro Evropu objevil tzv. Pascalův trojúhelník, důležitý také v algebře.

47 Jeho první pokusy navázaly na Torricelliho pokusy se rtuťovou trubicí, provedl za veřejné asistence řadu přesných srovnávacích měření rtuťového sloupce v různých nadmořských výškách a dokázal: 1.možnost vakua, kterou starší fyzika popírala 2. že rtuťový sloupec podléhá pouze gravitaci a tlaku atmosféry Další pokusy se týkaly spojitých nádob a šíření tlaku v kapalinách, kde formuloval tzv. Pascalův princip: tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně. Na tom je založena celá hydraulická technika. Na jeho počest se proto základní jednotka tlaku v systému SI nazývá pascal. Pascalův zákon je důležitým zákonem hydromechaniky. Jeho znění je následující: Jestliže na kapalinu v uzavřené nádobě působí vnější tlaková síla, pak tlak v místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu. Pascalův zákon v praxi

48 Denis Papin Narodil se v měšťanské protestantské rodině, což později výrazně ovlivnilo jeho život. Studoval lékařství, ale v roce 1670 se seznámil s Christiaanem Huygensem a zaujaly jej pokusy s vodní pumpou. Vynalezl pumpu poháněnou střelným prachem pro pohon vodotrysků ve Versailles. Roku 1675 se na pozvání Roberta Boyla odebral do Anglie a již roku 1682 se stal členem Královské vědecké společnosti. V úvodní přednášce tam popsal vynález známý dnes jako Papinův hrnec.

49 Kromě Papinova hrnce popsal také princip nízkotlakého parního stroje (1690), ponorný člun (1692), odstředivé čerpadlo (1698). Roku 1698 také postavil první parní čerpadlo na řece Fuldě, další sestavil v roce 1706 v Anglii. Na jeho myšlenky navázali Thomas Savery a Thomas Newcomen konstrukcí prvních parních strojů. Papinův hrnec = nebo-li tlakový hrnec, je tlustostěnný hrnec sloužící k vaření za vyššího tlaku, než je běžný atmosférický tlak. Prototyp Papinova hrnce Současný typ hrnce

50 Jean le Rond d'Alembert [žán l rond de alember] d'Alembert byl nemanželským dítětem a jako takový byl odložen na schody kostela St Jean Le Rond, podle kterého dostal své jméno. Jeho otec Louis-Camus Destouches - dělostřelecký důstojník, který byl v době jeho narození mimo Francii - se však k němu přihlásil a zajistil jeho výchovu a vzdělání. Za svých studií přijal jméno Jean-Baptiste Daremberg, které později změnil na "francouzštější" d'Alembert. Spolu s Diderotem připravoval Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel. Vypracoval nástin dějin vzniku a vývoje poznání a pokusil se o klasifikaci věd. Zabýval se mechanikou, teorií gravitace a pohybem nebeských těles, diferenciálním počtem a rovnicemi a jejich aplikacemi ve fyzice, napsal například práci o větrech v atmosféře nebo o kmitání struny.

51 Louis Pasteur Titul profesora si vysloužil objevem nesouměrnosti molekul kyseliny hroznové, čímž založil nový vědecký obor – stereochemii. Další významné výzkumy provedl v oblasti mléčného, octového a alkoholového kvašení. Prokázal, že kvašení je životní projev mikroorganismů, že různé mikroorganismy způsobují různé typy kvašení, a vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin – tzv. pasterizace. Zbytek svého života věnoval výzkumu nebezpečných infekčních chorob a jejich prevenci. Byl prvním lékařem, který dokázal vytvořit vakcínu proti nějaké chorobě ze samého původce choroby a ustavil zásady, jak v této oblasti postupovat. Vyvinul a prováděl očkování proti anthraxu, slepičí choleře a prasečímu moru. Stanovil a prosadil nové a přísnější normy pro zacházení s dobytkem, který na anthrax zemřel.

52 Maria Curie - Skłodowska
Narodila se 7.listopadu 1867 v Polsku ve Varšavě. V roce 1891 Skłodowská složila jako první žena v historii přijímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie pařížské Sorbonny. V roce 1894 poznala také svého manžela Pierra Curie, který byl v té době doktorandem v laboratoři Henry Becquerela. Roku 1897 se jí narodila dcera Irène (taktéž později nositelka Nobelovy ceny). Pierre Curie Narodil se 15.května v Paříži. V roce 1895 získal doktorský titul a byl jmenován profesorem fyziky. V témže roce se oženil s Marií Skłodowskou, dcerou učitele na střední škole ve Varšavě v Polsku. V roce 1900 získal místo profesora na fakultě přírodních věd. 19. dubna 1906 ráno, když spěchal do své pařížské laboratoře, byl smrtelně zraněn při dopravní nehodě.

53 Objevy teorie radioaktivity technika dělení radioaktivních izotopů
objev dvou nových chemickým prvků – radia a polonia pod jejím osobním vedením byly též prováděny první výzkumy léčky rakoviny pomocí radioaktivity Po manželech Curiových bylo pojmenováno curium, prvek s atomovým číslem 96 a jednotkou radioaktivity 1 curie. Za objev radioaktivity dostali manželé Curiovi Nobelovu cenu za fyziku (1903), později dostala Marie Curie- Skłodowska Nobelovu cenu za chemii (1912). Přestože Marie Curie- Skłodowská byla Polka, všechny její objevy byly přičteny Francii.

54 Vypracovali: David Burger, Zbyněk Špičák, Pavel Nečas, Patrik Ščudla
Odborná spolupráce: Mgr. Marcela Kramlová Zdroj: wikipedia.cz, e-fyzika.cz

55 a kanál La Manche ji spojuje s Velkou Británií.
Zeměpis Sousedé: Belgie, Španělsko, Německo, Lucembursko,Švýcarsko, Itálie,Andorra a kanál La Manche ji spojuje s Velkou Británií.

56 Země: Francie Oficiální název: Francouzská republika Kontinent: Evropa Rozloha: km² Počet obyvatel: (červenec 2006) Nejvyšší hory: Mont Blanc 4807 m (Alpy), Vignemale 3298 m (Pyreneje), Monte Cinto 2710 m (Korsika) Nejdelší řeky: Loire 1020 km, Rhone 812 (548) km, Seine 776 km, Garonne 647 km Státní zřízení: pluralitní republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem Největší města: Paříž (hl. město) , Lyon , Marseille

57 Rozprostírá se od Atlantského oceánu, Severního moře až ke Středozemnímu moři.
Dvě největší přírodně geografické jednotky Francie představují Francouzská nížina s Pařížskou pánví a Francouzské středohoří (Massif Central). Na východ a jihovýchod se pánev zvedá do pahorkatin a vrchovin Arden, Champagne a Burgundska. Jihozápadní pobřeží Biskajského zálivu s velkými lagunami lemují písečné přesypy až 80 m vysoké, i pláže. Francouzské středohoří Umístění Francouzského středohoří

58 Tunel pod La Manche Nížiny: Francouzská nížina
Hory: Na jihozápadě za Akvitánskou pánví oddělují Francii od Španělska vysoké hřebeny Pyrenejí. Na severu a západě je krajina rovinatá s mírným vlněním, na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá. Ve francouzských Alpách se nachází nejvyšší bod západní Evropy Mont Blanc (4 810 m). Další hornaté kraje země zahrnují Pyreneje, Centrální masív, Jura, Vogézy, Armorský masív a Ardenny. Tunel pod La Manche Dne 14. listopadu 1994 byla zahájena pravidelná osobní doprava mezi Paříží a Londýnem vlakovými soupravami TGV - Eurostar. První spoje z Paříže i Londýna byly plně obsazeny. Již nyní lze konstatovat, že toto spojení je velmi vážnou konkurencí letecké dopravě.

59 Francouzské Alpy Francouzské Alpy je pomyslný horský systém nalézající se ve Francii a zahrnující do sebe všechna pohoří Alp ležící na území této země. Typické pro francouzské Alpy nejsou jen vysoké zaledněné hory či obrovské skalní hroty,dramatické soutěsky či rozeklané hřebeny. Nalézá se zde také velké množství horských jezer a ples, alpské louky a pestrá příroda.

60 Průmysl Výroba cukru,mléka,sýrů,masa a vína. Potravinářský Chemický
Hutnictví Ve Francii se těží hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, bauxit, olovo, zinek a uran. Chemický Michelin – výroba pneumatik Výroba parfémů, mýdel, obličejových krémů. Yves Rocher  IPA je světová kosmetická firma, založená v roce 1958 francouzským podnikatelem Yves Rocherem ve městě La Gacilly. Strojírenský průmysl Auta: Citroën (v roce 1919), Peugeot (vznikla v roce 1910), Renault(vznik v roce 1898) Air France je francouzská letecká společnost založená v roce 1933 v Pařížii. Textilní Zpracování příze, výroba tkanin. Potravinářský Výroba cukru,mléka,sýrů,masa a vína. Carrefour (z francouzského výrazu pro křižovatku) je francouzský maloobchodní řetězec nabízející potravinové a nepotravinové zboží. Společnost vznikla v roce 1959.

61 Zemědělství Zemědělství: pěstuje se pšenice, oves, ječmen, žito, kukuřice, rýže, sorgo, brambory, cukrová řepa, vinná réva, olivy, zelenina, ovoce, tabák, len. Chov dobytka: skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, koně

62 Vypracovali: Jaroslav Fidler,Michal Ženata,Milan Novosad
Zdroj: ,

63 Prezident Nikolas Sarkozy - narozen 28. 1. 1955 - volen na 5 let
(zvolen ) jmenoval premiéra vlády Francoise Filona - jmenuje předsedu vlády a velí ozbrojeným silám - jeho manželka se jmenuje Carla Bruni - Sarkozy 63

64 Rozdělení náboženství: 1) římskokatolické 83–88 % 2) islám 5–10 %
3) protestantské 2 % 4) židovské náboženství 1% 64

65 Muzea a chrámy MUZEUM CALVET (v městečku Villeneuve-Martignan)
Muzeum je pojmenováno po Espritu Calvetovi, který po sobě zanechal bohatou knihovnu, přírodovědnou sbírku a sbírku starožitností spolu s finančními prostředky na jejich udržování. Od 80.let 20. století je muzeum rozděleno na dvě části do dvou různých budov: 1) muzeum výtvarných umění z 18. století 2) lapidárium v bývalé kapli jezuitské

66 Muzeum CALVET v městečku Villeneuve - Martignan

67 NOTRE – DAME (katedrála v Paříži)
Stavba katedrály byla zahájena r.1163 a trvala dlouhých 167 let. Nahradila Jupiterův chrám z římských dob, první křesťanský kostel zasvěcený sv. Etiennovi ze 4. století a kostel zasvěcený Panně Marii ze 6. století. Uvnitř katedrály je umístěná socha Madony s dítětem, kterou rámuje růžicové okno. Současnou podobu získala katedrála rozsáhlou rekonstrukcí vedenou architektem Eugenem Violletem v letech 1845 – 1863.

68 katedrála NOTRE DAME v Paříži

69 Vánoce Stejně jako v ostatních evropských zemích jsou i ve Francii Vánoce rodinným svátkem.Ve Francii je dobrým vánočním duchem Pere Noel (Otec Vánoc).Chodí v bílém,dárky dává do bot a holínek,nebo je nechává za kamny či u krbu V některých oblastech Francie se dárky přivazují dlouhými papírovými stuhami k větvím vánočního stromečku. Děti věří, že jim je daroval  hodný stromeček.V předvečer prosince lidé navštěvují rodiče, příbuzné a známé , pijí víno a calvados (jablečná pálenka) a dávají si dárky. 69

70 Francouzská kuchyně je charakteristická svou velikou rozmanitostí
Francouzská kuchyně je charakteristická svou velikou rozmanitostí. Je označována jako jedna z nejvíce kultivovaných a elegantních stylů vaření na světě. Mnoho nejlepších světových šéfkuchařů jako Taillevent, La Varenne, Carême, Escoffier nebo Bocuse byli mistry této kuchyně. Francouzským národním jídlem je KRÁLÍK a nápojem je nepochybně VÍNO. Kuchyně

71 Vzorový recept Nealkoholický míchaný nápoj
ingredience: vanilková zmrzlina jogurt dle chuti vanilkový cukr citrónová šťáva rybíz postup přípravy: rozmixujeme 125 ml vanilkové zmrzliny,100ml jogurtu, 1 lžičku vanilkového cukru a 1 lžíci citrónové šťávy. Naplníme sklenici, přidáme kopeček vanilkové zmrzliny a ozdobíme rybízem.

72 Školství Povinná školní docházka trvá ve Francii od 6 do 16 let.
Školní rok ve Francii začíná a končí stejně jako u nás - tedy od září do června. Žáci se vyučují celkem 36 týdnů.  Všechny děti od 3 do 5 let navštěvují předškolní zařízení, tedy mateřskou školu.

73 Vypracovali: Jan Horák, Patrik Přibyl,
Barbora Neužilová, Simona Smékalová Zdroj:

74 Vytvořeno pro projekt DĚTI ODJINUD - DĚTI EVROPY.
Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "FRANCIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google