Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V-A-T ANALÝZA Používá se pro rozdělení firem podle charakteru výroby a následně pro vyhodnocení možnosti aplikace IS do řízení výrobního procesu. Každá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V-A-T ANALÝZA Používá se pro rozdělení firem podle charakteru výroby a následně pro vyhodnocení možnosti aplikace IS do řízení výrobního procesu. Každá."— Transkript prezentace:

1 V-A-T ANALÝZA Používá se pro rozdělení firem podle charakteru výroby a následně pro vyhodnocení možnosti aplikace IS do řízení výrobního procesu. Každá firma má své : Jedinečné charakteristiky Má své společné znaky s firmami s příbuzných oborů Tyto podobnosti jsou odvozeny od vzájemného působení výrobních zdrojů a výrobků Tyto interakce zařazují výrobní systém do jedné ze tří základních kategorií V-A-T analýzy

2 APLIKACE V-A-T ANALÝZY
Rozdělení Charakteristické rysy Příklad V-továrna Body divergence- jediný polotovar je v těchto bodech výrobním procesem transformován na dva nebo více následných polotovarů Počet finálních produktů- výrazně převyšuje počet nakupovaných materiálů Finální produkty se vyrábějí stejným postupem(stejné operace, stejné zdroje,rozdíl v parametrech procesů) Technologické vybavení továrny je vysoce specializované a kapitál.náročné Ocelářství Textilní Potravinářství Chemie

3 A-továrna Letectví Strojírenství Obranný průmysl Rozdělení
Charakteristické rysy Příklad A-továrna Body konvergentní montáže –dva nebo více polotovarů je v těchto bodech montováno do jediného následného polotovaru Relativně málo finálních produktů je vyráběno a montováno z velkého množství odlišných materiálů a komponentů Komponenty jsou unikátní pro daný produkty Technologické postupy- pro jednotlivé díly jsou odlišné Výrobní zdroje -jsou víceúčelové Letectví Strojírenství Obranný průmysl

4 T-továrna Charakteristické rysy Příklad
Rozdělení Charakteristické rysy Příklad T-továrna Body divergentní montáže – dva nebo více polotovarů je v těchto bodech montováno do dvou nebo více variant finálního produktu Omezené množství běžných nakupovaných nebo vyráběných dílů je montováno do finálního produktu Komponenty jsou totožné pro velké množství různých finálních produktů Technologické postupy pro výrobu komponentů neobsahují vždy konvergentní ani divergentní body Technologické postupy pro výrobu komponentů jsou obvykle velmi nepodobné Elektrotechnika Spotřební zboží High tech

5 SYSTÉM MRP – MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING
Informační systém pro řízení výroby založený na řízení zakázek a rozvrhování zásob svázaných s výrobou Zakladatelem je Joseph Orlický 1975 MRP odpovídá na 3 otázky: Co je třeba? Kolik je toho potřeba? Kdy to potřebujeme?

6 Prvotnímu vstupy pro MRP jsou:
Plán materiálových požadavků – (BOM Bill of material) seznam všech použitých mateiálů, dílů, skupin apod. tvořící konečný produkt. Hlavní plán výroby – (MPS Master production schedule) – rozvrh, který říká kolik výrobků je požadováno a kdy. Stav zásob- (Inventory records) – rozsah skladových zásob. Poskytuje informace o každé položce výrobního sortimentu v čase.

7 HLAVNÍ PLÁN VÝROBY Vzniká na základě – požadavků zákazníků, předpovědi poptávky, přijatých objednávek apod. Určuje – položky výroby, čas dokončení, množství. Pojmy v plánu hlavní výroby: Celková průběžná doba výroby – součet průběžných dob následných fází výroby od objednání surovin po kompletaci konečného produktu

8 Časové vymezení – časové intervaly, během kterých se odehrávají následné fáze výrobního procesu. (začátek a konec určité fáze výrobního procesu) Stromečkový diagram – grafické zobrazení všech dílů, podskupin a montážních celků tvořící finální výrobek

9 FUNGOVÁNÍ MRP SYSTÉMU Na základě plánu materiálových požadavků vzniká „hrubý plán materiálových požadavků“(HPMP) – jde o součet očekávané poptávky po výrobní položce(materiálu) během každé plánovací periody. Čistý plán materiálových požadavků(ČPMP) – představuje nezbytnou spotřebu materiálu pro naplnění hlavního plánu výroby za určité období ČPM = HPM – Plánovaná zásoba + pojistná zásoba MRP systém pracuje s výrobními dávkami které jsou evidovány pomoci rozpisu plánových příkazů. Přejímky plánových příkazů slouží k časování

10 AKTUALIZACE SYSTÉMU MRP
Dávkový přistup – shromažďuje všechny změny v průběhu časového intervalu např týdne.Na konci intervalu je systém aktualizován.Vhodný je pro stabilní výroby. Průběžný přístup – modifikuje výrobní plán průběžně, při každé změně. Vhodný pro málo stabilní výrobní systémy, Vyšší náklady.

11 VÝSTUPY MRP Primární výstupy – týkají se plánování výroby a řízení výrobních zásob. Patří zde: Pracovní příkazy – indikují načasování zakázek Přejímky příkazů-autorizují vykonání plánovaných příkazů Změny plánovaných příkazů – týkají se změn dat(změnou pracovních příkazů apod.)

12 2. Sekundární výstupy – umožňují např
2.Sekundární výstupy – umožňují např. kontrolu procesu plánování, kontrolu kvality provedení práce atd. Výrobní přehledy – měří odchylky od plánů Plánovací přehledy – využívají se pro prognozování materiálových požadavků Přehledy výjimek – zaměřeny na neočekávané disproporce (zdržení, přebytky, závady atd.)

13 APS – ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING
Informační systém používaný pro plánování a řízení výroby se zaměřením na operativní úroveň řízení do oblasti řízení dodávek zákazníkovi s velmi dobře měřitelnými výsledky. Tento systém vychází z výrobního plánu a je zaměřen na rozpis a stanovení : Výrobní množství – přidělení pracovištím Potřeb kapacit – lidí,strojů,surovin Určení průběžné doby výroby na pracovištích Termíny dokončení zakázky

14 Tento systém má obdobné zaměření jako systémy MRP (Materiál requirements planning)resp.MRP II. (Manufacturing resources planning). Systém APS je založen na metodice OPT – Optimised Production Technology Hlavní přínosy systému APS jsou: Snížení stavu rozpracované výroby(WIP –Work in process) Zkrácení průběžných dob výroby(LT Lead time) Zlepšení zákaznického servisu Zvýšení propustnosti stávajících kapacit


Stáhnout ppt "V-A-T ANALÝZA Používá se pro rozdělení firem podle charakteru výroby a následně pro vyhodnocení možnosti aplikace IS do řízení výrobního procesu. Každá."

Podobné prezentace


Reklamy Google