Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Posázaví: činnosti a vize LAG Posázaví: Activities and Visions Jana Tywoniaková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Posázaví: činnosti a vize LAG Posázaví: Activities and Visions Jana Tywoniaková."— Transkript prezentace:

1 MAS Posázaví: činnosti a vize LAG Posázaví: Activities and Visions Jana Tywoniaková

2 Kdo jsme? - „POSÁZAVÍ o.p.s.“ Who are we? - „POSÁZAVÍ o.p.s.“ Místní akční skupina Obecně prospěšná společnost = o.p.s. Servisní organizace pro rozvoj regionu Nadšenci Regionální patrioti Local Action Group Public beneficial society = „o.p.s.“ Service organization for regional development Enthusiasts Regional patriots

3

4 Odkud jsme? Where do we come from?

5 Jak jsme začali? How did we start? První iniciativy v r. 2000 1 svazek obcí a 9 podnikatelů Založení „o.p.s.“ - v roce 2003 LEADER ČR v roce 2004 LEADER+ v roce 2005 i v roce 2006 LEADER ČR v roce 2006 First initiatives in 2000 1 municipality alliance and 9 entrepreneurs Foundation of „o.p.s.“ (public beneficial society in 2003) LEADER Czech R. - 2004 LEADER+ in 2005 and in 2006 LEADER Czech R. - 2006

6 Vždy záleží na osobnostech! It always depends on personalities! Aktivní jedinci se vždy projeví A také se po určité době potkají Active individualities always come out And they meet each other after some time

7 Princip „sněhové koule“ The „snowball“ principle Začíná to nenápadně, leč pracně Když se něco děje, ostatní se přidají Vznikne silná struktura It starts quietly, but laboriously When something is going on, people join the others The strong structure has become

8 Vývoj počtu partnerů POSÁZAVÍ: Number of POSÁZAVÍ partners development:

9 Složení místní akční skupiny POSÁZAVÍ: LAG POSÁZAVÍ composition:

10 Financování činnosti MAS POSÁZAVÍ: LAG POSÁZAVÍ activity financing:

11 Co máme? What do we have got? Zkušenosti Sehraný tým Aktivní osobnosti Spolupracující partnery Společnou strategii Vizi do budoucnosti Experiences Well coordinated team Active personalities Cooperating partners Common strategy Vision for the future

12 Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader … My dog got lost, madam, yet true. He answers to the name of Leeder...

13 Spolupracující partneři (příklady): Cooperating Partners (examples):

14 Naše strategie I: Our strategy: zachování a obnova typické české krajiny, zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví regionu obnova venkovského vzhledu obcí, průchodnost krajiny - všeobecné posílení atraktivity venkova jako místa pro život a rekreaci

15 Naše strategie II: Our strategy: stabilizace obyvatelstva se zvláštním zřetelem na mladé lidi, vytvořením příznivých sociálních a kulturních podmínek a podmínek pro každodenní život informovanost, spolupráce a partnerství ve všech oblastech

16 Naše strategie III: Our strategy: podpora podnikání a diverzifikace ekonomiky regionu s maximálním využitím místních zdrojů koordinace postupů a spolupráce

17 Naše zkušenosti: Our Experiences:

18 Motto: SPOLEČNĚ! Motto: TOGETHER! - společné plánování, společný cíl - common planning, share the same aim + Konkrétně pojmenované cíle + Plánování projektů + Jsou vidět první výsledky -Zvýšení administrativy -Zvýšení provozních nároků + Specific formulated targets + Projects planning + The first results are visible - Increased administration - Increasing of operating demands

19 Nadšenci – u konce s dechem! Enthusiasts – breathless! (Už nestačí jen dobrovolníci.) (It's beyond volunteers.) Poptávka po profesionalizaci Poptávka po dotacích Financování společných projektů Sdružování finančních prostředků Sdílení zkušeností Demand for professionalization Demand for grants Financing of common projects Association of financial funds Sharing of experiences

20 Naše aktivity: Our Activities:

21 Naše vize: Our Vision: Od r.2005 probíhají setkání, s 1 společným cílem: Společně hovořit o budoucnosti Posázaví a plánovat jaké aktivity či projekty by pomohly k rozvoji regionu. Tento proces - komunitní plánování - vede k aktualizaci rozvojové strategie regionu se zapojením veřejnosti. Hodnotí se stávající situace, těžkosti a problémy daného mikroregionu nebo oboru a navrhují se aktivity, projekty, jež by je řešily. Posázaví se připravuje na nové programové období Evropské unie 2007- 2013. Certificated control system Economical management High-quality project managers Complete services for partners Consultancy Feedback

22 Udržitelný život Sustainable life „organismu“: of „organism“: Práce v regionu nikdy nekončí Noví aktivní lidé – nové názory – nové trendy Vyhledávání a podpora stejných „šílenců“ Komunitní plánování – nástroj pro diskusi Potřeba jasných výsledků Hodnocení zkušeností Prezentace Work in region is never ending New active people – new opinions – new trends Searching and supporting of the same „madmen“ Community planning – an instrument for discussion Necessity of clear results Experiences evaluations Presentation

23 Osamělí nadšenci se vyčerpávají… Isolated enthusiasts get exhausted… …Týmová práce má své výhody a výsledky. … Team work has good advantages and results.

24 Děkuji za vaši pozornost. Thank you for your attention. Ing. Jana Tywoniaková Posázaví o.p.s. Tel.: +420 604 890 190 – ředitel společnosti / Director +420 732 245 334 – osobně / personal tywoniakova@posazavi.com info@posazavi.com www.posazavi.com


Stáhnout ppt "MAS Posázaví: činnosti a vize LAG Posázaví: Activities and Visions Jana Tywoniaková."

Podobné prezentace


Reklamy Google