Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název a adresa školy ,
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Využití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady) Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiálu Pravopis – s, z, vz Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem Anotace Prezentace slouží k procvičování pravidel českého pravopisu, vysvětluje psaní předložek s, z, ve spojení s 2. a 7. pádem a psaní předpon s, z, vz s vysvětlením pravopisu. Součástí je pracovní list pro samostatnou práci jednotlivce i práci ve skupinách. V rámci opakování je možno použít pro všechny ročníky SŠ. Obsahuje procvičování a jejich správné řešení, odkazy na internet. Klíčová slova Předložky, předpony, 2. pád, 7. pád Ročník I. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina 16 – 19 let Autor Mgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení

2 Pravopis – předložky s, z a předpony s, z, vz
VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

3 Předložky s, z 1) Předložka s – pojí se vždy se 7. pádem
Samostatný slovní druh, pojí se s jinými slovními druhy, vždy píšeme odděleně. 1) Předložka s – pojí se vždy se 7. pádem Například: šel s kamarádem, pomohl s prací, přišel s úsměvem Předložku s lze napsat i v některých případech ve 2. pádě. Například: spadl se stolu – směr shora dolů x vypadl ze stolu – směr zevnitř VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

4 Předložky s, z 2) Předložka z – pojí se pouze s 2. pádem
Například – přišel z práce, výrobek z kovu, vrátil se z Prahy Předložku z lze s 2. pádem užít ve všech případech. Například: spadl ze stolu i vypadl ze stolu, seskočil z koně Tam, kde pisatel však chce odlišit směřování z povrchu pryč, popřípadě směr shora dolů, je možné použít v 2. pádě i přeložku s. Například: spadl se stolu – směr shora dolů seskočil s koně VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

5 Předložky s, z příklady s vysvětlením
Květináč spadl se skříně. x Vyndal si čisté prádlo ze skříně. Sundal s prstu prstýnek x Vytáhl si z prstu třísku. Květináč stál na skříni, předložka se vyjadřuje směr shora dolů. Prádlo bylo uložené ve skříni, předložka ze vyjadřuje směr zevnitř. Předložka s upřesňuje směr z povrchu pryč. Předložka z vyjadřuje směr zevnitř. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

6 Cvičení Doplň předložku s nebo z a vysvětli pravopis:
Veverka skákala __ větve na větev. __ tribuny se ozvalo mohutné povzbuzování. Šel __ rodiči na výstavu. Znali se dobře už __ školy. Sejde __ očí sejde __ mysli. Ztratil peněženku __ doklady. __ kapsy mu vypadly klíče. __ skály vytryskla voda. Zřítil se __ skály. __ námahou vstal __ křesla. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

7 Výsledek cvičení Veverka skákala z větve na větev. Z tribuny se ozvalo mohutné povzbuzování. Šel s rodiči na výstavu. Znali se dobře už ze školy. Sejde z očí sejde z mysli. Ztratil peněženku s doklady. Z kapsy mu vypadly klíče. Ze skály vytryskla voda. Zřítil se ze, se skály. S námahou vstal z křesla. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

8 Předpony s, z, vz VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

9 Předpony s, z, vz Předpona s - vyjadřuje směr dohromady
Předpona není samostatný slovní druh, je součástí slova. Předpona s - vyjadřuje směr dohromady Příklad: Lidé se sbíhali. Listí jsme shrabali na hromadu. Sbíral houby do košíku. - vyjadřuje směr z povrchu pryč Příklad: Déšť smyl špínu z ulice. Smazali jsme tabuli. Sfouknul smetí se stolu. - vyjadřuje směr shora dolů Příklad: Kámen se skoulel. Chlapec spadl z houpačky. Letadlo slétlo na zem. Shlédli jsme z rozhledny celou krajinu. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

10 Předpony s, z, vz - vyjadřuje dokončení děje nebo změnu stavu
2) Předpona z - vyjadřuje dokončení děje nebo změnu stavu Příklad: Dny se zkrátily. Jablka zčervenala. Vítr se ztišil. Zhlédli jsme divadelní představení. Pozor na výjimky: skončit, strava, strávit, spotřebovat, stmívat se, strhnout, shnít VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

11 Předpony s, z, vz 3) Předpona vz
- vyjadřuje směr vzhůru Příklad: Semena vzklíčila. Drak vzlétl do výšky. Koně se na uzdě vzpínali. Vojáci vztyčili vlajku. Zápasníci vzpírali těžké činky. Vzhlédli jsme k obloze. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

12 Předpony s, z, vz Pozor na dvojice slov, která se významem značně liší: Například: směna, směnit (peníze) x změna, změnit (povolání) sjednat (mír) x zjednat (nápravu) svolat (schůzi) x zvolat (zakřičet) svolit (dát souhlas) x zvolit (vybrat) sbít (přitlouct k sobě) x zbít (někoho udeřit) shlédnout (směr dolů) x zhlédnout (film) správa (domovní) x zpráva (informace) spravit (opravit) x zpravit (informovat) stěžovat si (naříkat) x ztěžovat (dělat obtížněji) VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

13 Cvičení Doplň s, z, vz a správnost ověř v Pravidlech českého pravopisu. __levněné látky, __nášeli __těžka, __volaná schůze, __měnit peníze, __pravit boty, __páteční jízdenky, vojenský __běh, __hrbený stařec, __hnilé a __červivělé jablko, kůň se __pínal, na moři vypukla __poura, __hlédla jsem představení, __chovala mi __cvrklé brambory, __pozdil se o hodinu, __polknout lék, __těží si porozumí, dostala __tvrzenku, __běr papíru, __hromáždění lidu, __kouška kvality, __tráta zaměstnání, __končit utkání, posouzení __tížnosti. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

14 Výsledek cvičení Zlevněné látky, snášeli ztěžka, svolaná schůze, směnit peníze, spravit boty, zpáteční jízdenky, vojenský zběh, shrbený stařec, shnilé a zčervivělé jablko, kůň se vzpínal, na moři vypukla vzpoura, zhlédla jsem představení, schovala mi scvrklé brambory, zpozdil se o hodinu, spolknout lék, stěží si porozumí, dostala stvrzenku, sběr papíru, shromáždění lidu, zkouška kvality, ztráta zaměstnání, skončit utkání, posouzení stížnosti. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

15 Doplň správně shořel. Dům do základů zhořel. Shlédli
jsme nové divadelní představení. Zhlédli zlevněno. Vybrané zboží bylo slevněno. Setmělo se stemněla. a obloha Zetmělo ztemněla. Zkusím spravit. ten kočárek Skusím zpravit. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

16 Doplň správně shořel. Dům do základů zhořel. Shlédli
jsme nové divadelní představení. Zhlédli zlevněno. Vybrané zboží bylo slevněno. Setmělo se stemněla. a obloha Zetmělo se ztemněla. Zkusím spravit. ten kočárek Skusím zpravit. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

17 Doporučená literatura k opakování
MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.05 Mgr. Bronislava Zezulová

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm"

Podobné prezentace


Reklamy Google