Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Webové aplikace. Rozdíly oproti webové stránce: interaktivní řádově vyšší počet požadavků práce s datovým skladem problémy se souběhem více uživatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Webové aplikace. Rozdíly oproti webové stránce: interaktivní řádově vyšší počet požadavků práce s datovým skladem problémy se souběhem více uživatelů."— Transkript prezentace:

1 Webové aplikace

2 Rozdíly oproti webové stránce: interaktivní řádově vyšší počet požadavků práce s datovým skladem problémy se souběhem více uživatelů Webová aplikace se skládá z webových stránek Webová aplikace je serverová aplikace zahltit server není problém zahltit server znamená odříznutí všech uživatelů

3 Rozdíly oproti lokální (nesíťové) aplikaci vzdálený přístup problémy se souběhem více uživatelů potíže s uchováváním stavu závislost na webových prohlížečích vysoká dostupnost levnější údržba aplikace

4 Nastavení dat v HTTP hlavičkách: nastavení ukládání do cache (mezipaměti) Nastavení informací pro vyhledávače a prohlížeče: klíčová slova (keywords) autor (author) popis (description) Při nastavování těchto metadat je nutné brát v úvahu, že vyhledávače se brání ovlivňování výsledků. pro webové aplikace není příliš významné

5

6 http://mendelu.cz/ http://mendelu.cz/cz http://mendelu.cz/css/rs_base.css http://mendelu.cz/css/jquery/jquery.fancybox-1.2.5.css http://mendelu.cz/img.pl?rscss=86 http://mendelu.cz/js/jquery/jquery.js http://mendelu.cz/css/rs/galerie_pas.css http://mendelu.cz/js/jquery/jquery.fancybox-1.2.5.js http://mendelu.cz/js/rs/galerie_pas.js http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52494 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52239 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52257 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52251 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52246 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52241 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52309 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52299 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=53312 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52247 http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4181;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=3463 http://mendelu.cz/img.pl?rsunid=52262 http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4192;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4198;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4200;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4201;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4202;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4203;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4204;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4182;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4184;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4183;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4185;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4186;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4187;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4189;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4190;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4191;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4193;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4194;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4195;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4196;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4197;nahled=1; http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4199;nahled=1; http://www.google-analytics.com/ga.js http://mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=4188;nahled=1; http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=4.6.5&utmn=1111052810&utmhn=mendelu.cz&utmcs=iso-8859-2&utmsr=1920x1200&utmsc=32- bit&utmul=cs&utmje=1&utmfl=10.0%20r45&utmcn=1&utmdt=MENDELU&utmhid=1707450468&utmr=-&utmp=%2Fcz&utmac=UA-7734192- 1&utmcc=__utma%3D109547801.1087977834.1270485352.1270485352.1270485352.1%3B%2B__utmz%3D109547801.1270485352.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B http://mendelu.cz/favicon.ico http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_n http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_ne http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_e http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_se http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_sw http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_s http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_w http://mendelu.cz/img.pl?sysid=fancy_shadow_nw 56 HTTP požadavků

7

8 rychlost závisí na neovlivnitelných okolnostech fyzikální omezení přenosu mendelu.cz embarcadero.com

9 POST https://login.szn.cz/loginProcess HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/pjpeg, application/x- shockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.4506.2152;.NET CLR 3.5.30729;.NET CLR 1.1.4322) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept-Encoding: gzip, deflate Host: login.szn.cz Content-Length: 131 Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache Accept-Language: cs loggedURL=http%3A%2F%2Femail.seznam.cz%2Fticket&serviceId=email&forceSS L=0&username=mrkvicka&domain=seznam.cz&password=cibulka&js=1

10 Cache = mezipaměť Při prvním požadavku na webovou stránku je nutné načíst všechny externí soubory. obrázky, styly, skripty (klientské) Při dalším požadavku na stránku není nutné stahovat soubory znovu – pravděpodobně se nezměnily. Cache je dočasná paměť pro uložení webových stránek. dramatické zvýšení rychlosti načítání pevný disk nebo RAM Existuje také sdílená cache – velké organizace, někteří poskytovatelé internetu

11 Systém pro definovaní doby uchovávání stránky (lifetime, time-to-live, ttl) v cache prohlížeče. První načtení stránky: 55 požadavků (435 954 B z toho 18872 B stránka) Druhý požadavek na stránku: 9 požadavků (2175 B) Obnovení stránky: 54 požadavků http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616- sec14.html http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616- sec14.html

12 Hlavička Cache-control Cache-control: public, max-age=259200 Cache-control: private, max-age=3600, must- revalidate Cache-control: private, no-cache, no-store, must- revalidate Koncept 1 soukromý vs. veřejný obsah (public × private × no- cache × no-store) rozhoduje zda uložit nebo neuložit

13 Koncept 2 – vypršení (expiration) doba platnosti [s]: max-age=3600 povinné ověření: must-revalidate Koncept 3 – ověření platnosti Pokud klient požaduje zaručeně čerstvou stránku může odeslat hlavičku (CTRL + F5): Pragma: no-cache Server musí buď odpovědět platnou stránkou nebo klienta přesvědčit, že jeho verze je platná (HTTP status 304).

14 Podle data poslední změny Server může odeslat hlavičku udávající poslední změnu souboru: Last-Modified: Wed, 13 Oct 2004 09:43:02 GMT Klient může ověřit zda došlo ke změně posláním hlavičky: If-Modified-Since: Wed, 13 Oct 2004 09:43:02 GMT Podle obsahu Server může odeslat kód, který se změní při změně obsahu: ETag: "3fe48-527f-52237c0" Klient může ověřit zda došlo ke změně posláním hlavičky: If-None-Match: "38cac-1f34-7333bcc0"

15 Minimalizace objemu přenášených dat mezi serverem a klientem Ověření platnosti = přenos přibližně 500B Pro statický obsah je zajištěno automaticky (posílá se Last- modified) Pro dynamický obsah nutno řešit při generování stránky (ETag) zejména pro skripty, které vracejí obrázky a velké soubory U dynamicky generovaných stránek je vhodné zajistit, aby se generovaly jen pokud je to nutné. snížení zátěže serveru http://www.fiddlertool.com/

16 http://www.xkcd.com/

17 přihlášení, stav formuláře, aktuální stránka… protokol HTTP je nestavový Z pohledu serveru není mezi jednotlivými požadavky klientů žádná spojitost. Jedna akce uživatele odpovídá mnoha HTTP požadavkům. Požadavky jednotlivých klientů se na serveru prolínají. Udržování stavu webové aplikace je možné několika způsoby. všechny jsou špatné a některé ještě horší…

18 Map of the internet (2006) http://xkcd.com/195/ o většina PC nemá statickou IP adresu o většinu PC používá více jak jeden uživatel o na většině PC je spuštěn více jak jeden program

19 GET je základní HTTP požadavek Udržování stavu metodou GET znamená vkládání parametrů do URL. Není nijak zabezpečeno, adresu je možné podstrčit Pouze malý objem textových dat (2 048B), bez speciálních znaků (funkce urlencode() ) K předávání dochází pouze při kliknutí na odkaz nebo odeslání formuláře. Uživatel může libovolně měnit http://www.google.cz/search?q=test&hl=cs&start=10&sa= N

20 POST je jiný způsob odeslání HTTP požadavku, při kterém klient odesílá (post) serveru data. POST požadavek vzniká pouze při odeslání formuláře (method='post') nebo JavaScriptem. Není nijak zabezpečeno. Data jsou ve zdrojovém kódu HTML stránky. Pouze textová data bez speciálních znaků (urlencode()) Je mírně odolnější proti podstrčení a proti změně ze strany uživatele. Není univerzální, musí se explicitně zopakovat při každém požadavku.

21 Data pro udržení stavu se ukládají v prohlížeči nespolehlivé uživatel může libovolně mazat a měnit nebezpečné není šifrováno přístupné komukoliv Nastavuje se vypršení cookie souboru po zavření prohlížeče (dočasný cookie v RAM) doba platnosti (tj. platné i po zavření prohlížeče, trvalý cookie na HDD) Do cookie se dají ukládat jen textová data (max. 4096B na doménu), přenáší se při každém požadavku automaticky.

22 Internet Explorer %USERPROFILE%\Cookies Firefox %USERPROFILE%\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\hash.default\cookies.txt Opera %USERPROFILE%\Data aplikací\Opera\Opera\Profile\cookies4.dat Internet Explorer (www.google.cz): PREF ID=e0e8437d79da2a4e:LD=en:NR=30:TM=1196797760:LM=1196797793:S=I1OK7fza FXPVH5SQ google.cz/ 1536 3355346560 30045265 3381481456 29898414 *

23

24 Data pro uchování stavu se ukládají na serveru. Vzniká problém identifikace klienta Automatická správa session: při prvním požadavku server generuje identifikační kód session vytvoří prostor pro data identifikační kód zašle klientovi klient uloží kód do dočasného cookie souboru s každým požadavkem zašle klient serveru kód session

25

26 Umožňuje ukládání větších objemů dat i netextových dat. Data jsou uložena na serveru a přístupná pouze webovému serveru. Přenáší se pouze identifikační kód (SESSION ID). Slabým místem je identifikační kód identifikační kód je možno zcizit nebo podstrčit (session fixation) po zapomenutí kódu (zavření prohlížeče) je session nepřístupná Nejpoužívanější způsob ukládání stavu webových aplikací.

27 viz příloha http://akela.mendelu.cz/~xpopelka/cs/apv/ost/ses sion-soubory.pdf http://akela.mendelu.cz/~xpopelka/cs/apv/ost/ses sion-soubory.pdf http://akela.mendelu.cz/~xpopelka/cs/apv/ost/ses sion-databaze.pdf http://akela.mendelu.cz/~xpopelka/cs/apv/ost/ses sion-databaze.pdf Uchování stavu je nutná podmínka k realizaci zabezpečení

28 Problém 1: uživatel Problém 2: uchování stavu přihlášení, zabránění zcizení stavu Problém 3: zabezpečení jména a hesla Problém 4: kontrola uživatelských vstupů

29 Jméno kočičky není dobré heslo tedy pokud se kočička nejmenuje XdTg42W Jakékoliv heslo složené ze slov je slabé Jakékoliv heslo napsané na nástěnce je slabé Čím častěji je heslo použité tím je slabší Pro srovnání: slušný jazyk = 250 000 slov 8 míst = 6 553 600 000 000 kombinací 10 míst = 10 485 760 000 000 000 kombinací

30 autentizace – authentication – ověření identity uživatele autorizace - authorization – ověření oprávnění uživatele autentification – zkomolenina authentication 4 způsoby ověření identity uživatele: co víte (heslo) co máte (klíč, certifikát – velmi dobré) kdo jste (otisk prstu – nepřesné) co děláte (hlasu, rukopisu – napodobitelné) 2F (two-factor) ověřování

31

32 Heslo je možné zadat do HTML formuláře Odesílá se nešifrované (plaintext) v POST požadavku. Odposlechnutí hesla je jednoduché. Podstrčení formuláře je jednoduché. Pro přihlášení je možné využít přihlášení protokolu HTTP Odposlechnutí hesla je složitější

33 Při přihlášení přes webový formulář se posílá heslo jednorázově (při odeslání formuláře) po ověření hesla musí server uchovávat stav přihlášení problém identifikace klienta různé metody verifikace kontrolní kódy, časově omezené kódy není spolehlivé

34 POST https://login.szn.cz/loginProcess HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms- xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms- powerpoint, application/msword, */* User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.4506.2152;.NET CLR 3.5.30729;.NET CLR 1.1.4322) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept-Encoding: gzip, deflate Host: login.szn.cz Content-Length: 131 Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache Accept-Language: cs loggedURL=http%3A%2F%2Femail.seznam.cz%2Fticket&serviceId=email&forceSSL=0&use rname=mrkvicka&domain=seznam.cz&password=cibulka&js=1

35 Při přihlášení pomocí HTTP se heslo odesílá při každém požadavku je možné uchovávat stav přihlášení nebo je možné ověřovat jméno a heslo při každém požadavku heslo je mnohočetným přenosem oslabováno je nutné kombinovat s šifrováním umožňuje ukládání Session do databáze odpadá problém identifikace klienta 2. nejbezpečnější způsob 1F přihlašování (hned po přihlášení osobním certifikátem)

36 2 základní varianty: basic jednoduché ověřování heslo se posílá nešifrované digest komplexní dvoustranné ověřování heslo se nikdy neposílá plaintextově umožňuje ověření integrity stránky ověřování každého přístupu braní se opakování požadavku složitá implementace

37 GET /eyen2/ HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x- shockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.4506.2152;.NET CLR 3.5.30729;.NET CLR 1.1.4322) Host: virklis.cust.ignum.cz Connection: Keep-Alive

38 HTTP/1.1 401 Unauthorized Date: Thu, 16 Apr 2009 08:26:07 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.1.6 Set-Cookie: PHPSESSID=05pbojjjidmtu8s94avgp3djo0; path=/ Last-Modified: Thu, 16 Apr 2009 08:26:07 GMT Cache-control: private, no-cache, no-store, must-revalidate Set-Cookie: PHPSESSID=f2rsf9ijsfk97vmifk4pkpajt1; path=/ WWW-Authenticate: Basic realm="Eyen - Amadeo installer" status: 401 Unauthorized Content-Length: 1039 Keep-Alive: timeout=15, max=64 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html;charset=utf-8;language=cs

39 GET /eyen2/ HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x- shockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.4506.2152;.NET CLR 3.5.30729;.NET CLR 1.1.4322) Cookie: PHPSESSID=f2rsf9ijsfk97vmifk4pkpajt1 Connection: Keep-Alive Host: virklis.cust.ignum.cz Authorization: Basic bG9naW46bW9qZXRham5laGVzbG8=

40 base64_decode(‘bG9naW46bW9qZXRham5laG VzbG8=‘); login:mojetajneheslo

41 GET /eyen/ HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.4506.2152;.NET CLR 3.5.30729;.NET CLR 1.1.4322) Host: 192.168.1.123 Connection: Keep-Alive Pragma: no-cache Cookie: PHPSESSID=3cf24mkcm3u6mb91m65aah8s90

42 HTTP/1.0 401 Unauthorized Date: Thu, 16 Apr 2009 08:33:28 GMT Server: Apache/2.2.10 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.10 OpenSSL/0.9.8i SVN/1.5.4 PHP/5.2.7 X-Powered-By: PHP/5.2.7 Last-Modified: Thu, 16 Apr 2009 08:33:28 GMT Cache-control: private, no-cache, no-store, must-revalidate WWW-Authenticate: Digest realm="EyenInstaller", qop="auth", nonce="cbf80c608e0ba3bfcaf8ec4d1f3ea0cc", opaque="ceef418ef038687855e6755e91d68b01" Content-Length: 1557 Connection: close Content-Type: text/html;charset=utf-8;language=cs

43 GET /eyen/ HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.4506.2152;.NET CLR 3.5.30729;.NET CLR 1.1.4322) Cookie: PHPSESSID=3cf24mkcm3u6mb91m65aah8s90 Connection: Keep-Alive Pragma: no-cache Authorization: Digest username="login",realm="EyenInstaller",nonce="cbf80c608e0ba3bfcaf8ec4d1f3 ea0cc",uri="/eyen/",cnonce="757efac677e3fe31bb5e4744b212822f",nc=00000 001,response="8699a023df2dc7205f51c29a35ad51e0",qop="auth",opaque="ce ef418ef038687855e6755e91d68b01" Host: 192.168.1.123

44 nonce – token unikátní pro každé přihlášení cnonce – unikátní token generovaný klientem nc – počet použití nonce response – $a1_hash = md5($user_name.":".SYS_REALM.":".$password) $a2_hash = md5($_SERVER['REQUEST_METHOD'].":". $digest['uri']); $response = md5($a1_hash.":".$digest['nonce'].":". $digest['nc'].":".$digest['cnonce'].":".$digest['qop'].":".$a2_hash); qop – auth/auth-int – přihlášení/přihlášení + verifikace poslaného obsahu opaque – kontrolní kód $opaque = md5(uniqid(rand(), true).SYS_REALM) http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt

45 Šifrovaný přenos je možný pomocí protokolu HTTPS Funguje jako obálka protokolu HTTP. Při šifrovaném přenosu zbývá zabránit podstrčení stránky K ověření pravosti stránky slouží certifikáty. Šifrovaný přenos není nikdy cachovaný zpomalení přenosu zvýšení zátěže serveru

46 Cílem certifikátu je ověřit pravost subjektu Každý certifikát musí ověřit certifikační autorita. Existují i self-signed certifikáty pro testovací účely

47 Prakticky stačí použít jednosměrný kódovací algoritmus sha1, md5, tth, atd... dekódování je natolik náročné, že se útočník raději zaměří na jinou část aplikace Bezpečnější je použít (jednosměrný) šifrovací algoritmus. Vyžaduje uchování/generování klíče. Hesla by měla být uložena v DB s vhodně nastavenými oprávněními.

48 Aby byl šifrovaný přenos bezpečný, musí být platné certifikáty. Heslo musí být silné, jinak se dá uhádnout a žádné zabezpečení nepomůže. Uživatel musí být ostražitý. 2F zabezpečení je úplně někde jinde než 1F zabezpečení. 2F zabezpečení není zadaní dvou hesel!

49 http://www.xkcd.com/

50 Ošetření speciálních znaků při vkládání dat do databáze (pg_escape_string()) SQL injection uvozovky, znak #0 podle DB serveru případně i další Ošetření speciálních znaků při zobrazování stránky na webu (html_special_chars()) Cross site scripting (XSS) HTML značky Skripty na straně klienta

51 alert(‘no nazdar'); http://error-nerds.com/how-to- fix/?id=Driver%20error http://error-nerds.com/how-to- fix/?id=Driver%20error Vzhledem k tomu, že escapování je nutné u každého řetězce – mají PHP funkce k tomu určené velmi krátké názvy mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($st ring, ENT_QUOTES, 'UTF-8')); pokud je to možné je dobré ukládat data escapovaná http://error-nerds.com/how-to- fix/?id=%3C%3cscript%3Ef=String.fromCharCode;document.images%5B5%5D.src=f%28104%29%2bf%28116%29%2bf%28116%29%2bf%28112%29%2bf%2858 %29%2bf%2847%29%2bf%2847%29%2bf%28105%29%2bf%28109%29%2bf%2897%29%2bf%28103%29%2bf%28101%29%2bf%28115%29%2bf%2846%29%2 bf%28101%29%2bf%28110%29%2bf%2899%29%2bf%28121%29%2bf%2899%29%2bf%28108%29%2bf%28111%29%2bf%28112%29%2bf%28101%29%2bf%2 8100%29%2bf%28105%29%2bf%2897%29%2bf%28100%29%2bf%28114%29%2bf%2897%29%2bf%28109%29%2bf%2897%29%2bf%28116%29%2bf%28105 %29%2bf%2899%29%2bf%2897%29%2bf%2846%29%2bf%2899%29%2bf%28111%29%2bf%28109%29%2bf%2847%29%2bf%28105%29%2bf%28109%29%2b f%2897%29%2bf%28103%29%2bf%28101%29%2bf%28115%29%2bf%2847%29%2bf%2853%29%2bf%2847%29%2bf%2853%29%2bf%28100%29%2bf%2847 %29%2bf%2872%29%2bf%28101%29%2bf%28108%29%2bf%28108%29%2bf%28111%29%2bf%2846%29%2bf%28106%29%2bf%28112%29%2bf%28103%29 %3C/script%3E

52 je závislé na kontextu ve kterém se data zobrazují buď se musí escapovat při zobrazení nebo při uložení a pak dost složitě konvertovat

53 function esc($string) { return mysql_real_escape_string( htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8')); } function esc($string) { return pg_escape_string( htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8')); }


Stáhnout ppt "Webové aplikace. Rozdíly oproti webové stránce: interaktivní řádově vyšší počet požadavků práce s datovým skladem problémy se souběhem více uživatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google