Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. října 2013VY_32_INOVACE_100220_Vyvoj_ekonomicke_teorie_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. října 2013VY_32_INOVACE_100220_Vyvoj_ekonomicke_teorie_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."— Transkript prezentace:

1 9. října 2013VY_32_INOVACE_100220_Vyvoj_ekonomicke_teorie_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2  není možné postihnout obrovské množství a vývoj názorů na ekonomii, proto se uvádějí jen nejvýznamnější ekonomické školy (proudy) tak, jak postupně vznikaly  ekonomická teorie se jako věda osamostatnila až s nástupem kapitalismu  v počátcích bylo ekonomické učení nesystematické a účelové, zaměřené na praxi (merkantilismus)

3  postupem času se vyvinuly zejména tyto přístupy k ekonomické teorii:  klasická škola  utopický socialismus a marxismus  rakouská škola  neoklasická škola  keynesiánství  monetarismus

4  vychází z představy, že trhy disponují dostatečnými samoregulačními silami, které jsou schopny navracet tržní ekonomiku bez výraznějších negativních dopadů do stavu rovnováhy  vývoj tržní ekonomiky je považován za optimální a veličiny, které trh vytváří, jsou označovány jako přirozené (určitá míra nezaměstnanosti)  pokud je vývoj tržní ekonomiky ovlivňován státními zásahy, je to hodnoceno negativně, protože státní zásahy vychylují tržní ekonomiku z rovnováhy  odmítá tedy státní zásahy do ekonomiky

5  od poloviny 17. století do poloviny 19. století  v Anglii a Francii  jejím prvním významným představitelem byl Adam Smith (1723 – 1790)  mezi další představitele patřil zejména David Ricardo  tvrdili, že stát by neměl zasahovat do ekonomického dění  stát by měl přijmout pouze tyto aktivity:  chránit jedince proti vnitřnímu nepříteli (policie)  chránit jedince před vnějším napadením (vojsko)  ekonomické aktivity, u kterých by poskytování těchto služeb jedincem bylo na závadu společnosti

6  Adam Smith vytvořil koncepci tzv. „neviditelné ruky trhu“ (trh se o vše postará sám jakousi neviditelnou rukou)  tvrdil, že ekonomické zdroje jsou nejefektivněji využívány, když jedinci sledují své vlastní zájmy (nejlépe každý hospodaří na svém)  vytvořil první pojednání o politické ekonomii  zásadní význam přikládal dělbě práce, zabýval se zdroji společenského bohatství  byl obhájcem liberalismu  napsal dílo „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ („An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“, 1776)

7  tyto myšlenkové směry reagovaly na negativní dopady kapitalismu (který se rozvíjel) na průmyslové dělnictvo  utopičtí socialisté očekávali přeměnu společnosti díky osvícené vládě mocných a bohatých  na tyto myšlenky navázal Karel Marx  vytvořil teorii nadhodnoty, vytvářenou dělnickou třídou, kterou si bez zásluh přivlastňují vykořisťovatelé (vlastníci kapitálu)  od Marxovy ekonomické teorie byl už jen kousek k politické teorii revolučního dělnického hnutí (Lenin), která výrazně ovlivnila dějiny 20. století

8  konec 19. století  zaměřovala se především na mikroekonomii a psychologii jednotlivce v hospodářství (péče o vlastní blahobyt jako hnací motor)  představiteli byli Carl Menger a Wilhelm Hermann Gossen  na tradice této školy navazoval Friedrich August von Hayek s výkladem hospodářského cyklu

9  začátek 20. století  také se zaměřovala na mikro sféru  snažila se o matematizaci ekonomických věd  přinesla teorii mezní produktivity a mezních nákladů  mezi významné představitele patřili Alfred Marshall a Vilfredo Pareto

10  od 30. let 20. století  zabývá se především úlohou státu v ekonomice a hospodářskou politikou  tento směr uznává, že trhy rozmisťují zdroje v zásadě efektivně, ale zdůrazňuje, že tržní mechanismus není schopen zajistit plné využívání disponibilních zdrojů, zejména plnou zaměstnanost  tržní ekonomika má podle této teorie tendence k nestabilnímu vývoji, proto doporučuje státní zásahy do ekonomiky (prostřednictvím státního rozpočtu a peněžní a úvěrové politiky)

11  nejvýznamnějším představitelem byl anglický ekonom John Maynard Keynes (1883 – 1946)  byl nejvýznamnějším britským ekonomem 20. století  nositel Nobelovy ceny  jeho dílo vychází z představy, že kapitalistická tržní ekonomika prodělala ve svém vývoji takové změny, že už nemůže fungovat pouze na základě samoregulačních sil

12  Keynes je autorem psychologického zákona  to je myšlenka, že „v momentu krize se musí zasáhnout“  napsal dílo „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“ („General Theory of Employment, Interest and Money“, 1936)  zde zdůvodňuje potřebu aktivního působení státu (snižování nezaměstnanosti, mírnění dopadů hospodářských krizí)

13  od 50. let 20. století  představitelem byl americký ekonom Milton Friedman (narozen 1912), zakladatel monetarismu, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1976  Friedman přednášel v Chicagu a byl zastáncem nejtvrdších názorů v ekonomice  tato teorie je protipólem keynesiánských státních zásahů do ekonomiky

14  klade důraz na samoregulační funkce peněz v ekonomice  byl kritikem sociálního státu  tvrdil, že „sociální stát je podvod na lidech, kteří ještě pracují“  zabýval se sociálním systémem USA  zaměřoval se na teorii peněz a monetární politiku

15  hlavními proudy v současné ekonomické teorii jsou keynesiánská a monetaristická koncepce  vedle těchto hlavních proudů existují i další teorie, které vnímají řešení ekonomických problémů v úplně jiném světle  ekonomická teorie není jednotná a nedává jednoznačný návod, jak dosáhnout lepších zítřků  dokonce se objevují i katastrofické scénáře vývoje ekonomiky a společnosti jako celku, zejména v souvislosti s vývojem životního prostředí

16

17 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech vyd. Zlín: CEED, ISBN SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., ISBN Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "9. října 2013VY_32_INOVACE_100220_Vyvoj_ekonomicke_teorie_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google