Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvar lebky a měření lebek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvar lebky a měření lebek"— Transkript prezentace:

1 Tvar lebky a měření lebek
Podpořeno grantem FRVŠ  F2866/2003 Video a www prezentace preparátů pro rozšířenou výuku anatomie - reinstalace sbírek Anatomického ústavu 

2 Pro stanovení základních tvarů lebky se používají indexy vycházející z měření vzdáleností mezi určitými, na lebce vymezenými, tzv. kraniometrickými body.

3 Kraniometrické body nasion – střed nasofrontálního švu glabella – ploché místo uprostřed mezi arcus superciliares opisthocranion - nejvíce nazad vyčnívající místo na šupině týlní kosti basion - ve střední čáře na předním okraji foramen magnum bregma - průsečík sutura coronaria et sagittalis euryon - nejvíce laterálně vyčnívající místo na os parietale zygion - nejvíce laterálně vyčnívající místo na pons zygomaticus gnathion - ve střední čáře, na dolním okraji bradové části dolní čelisti

4 Norma lateralis bregma glabella nasion opisthocranion zygion gnathion

5 Norma verticalis euryon glabella opisthocranion bregma

6 Norma frontalis glabella nasion zygion gnathion

7 Norma basalis opisthocranion basion

8 Pro základní orientaci nám postačí následující rozměry: Délka lebky: vzdálenost glabella–opisthocranion Výška lebky: vzdálenost basion – bregma Šířka lebky: vzdálenost euryon – euryon Výška obličeje: vzdálenost nasion – gnathion Šířka obličeje: vzdálenost zygion – zygion       

9 Abychom mohli tvar lebek vzájemně porovnovávat, vycházíme z určitých pohledů, tzv. norem: pohled shora – norma verticalis (superior) pohled zespodu – norma basalis (inferior) pohled ze strany – norma lateralis pohled zpředu – norma frontalis (facialis) pohled zezadu –norma occipitalis Předpokladem je, že rovina proložená liniemi procházejícími dolním okrajem očnic a horním okrajem zevních zvukovodů je přesně horizontální. Linie se pak označují jako lineae horizontales auriculoorbitales.

10 V norma verticalis jsou lebky obrysu okrouhlého až oválného, podle vzájemného poměru šířky a délky lebky. Tento poměr vyjadřuje šířko-délkový index lebeční: i = (šířka x 100) : délka. Lebky s indexem do 74,9 se označují jako dolichokefalní, resp. dolichokranní, s indexem 75,0 – 79,9 jako mesokefalní, resp. mesokranní s indexem nad 80 jako brachykefalní, resp. brachykranní.

11 Norma verticalis euryon šířka glabella opisthocranion délka euryon

12 Poměr mezi výškou a délkou lebky, patrný nejlépe v norma lateralis, vyjadřuje výško-délkový index lebeční: i = (výška x 100) : délka. Lebky s indexem do 69,9 se označují jako chamekefalní, resp. chamekranní, s indexem od 70,0 do 74,9 jako orthokefalní resp. orthokranní a s indexem nad 75,0 jako hypsikefalní, resp. hypsikranní

13 bregma Norma lateralis výška glabella délka směr basion opisthocranion

14 V norma frontalis pak stanovujeme šířko-délkovou proporci obličejové části lebky. Vyjadřuje ji index obličejový: i = (výška obličeje x 100) : šířka obličeje. Lebky s obličejovým indexem do 84,9 se označují jako euryprosopní, s indexem 85,0 – 89,9 jako mesoprosopní, s indexem nad 90,0 jako leptoprosopní

15 Norma frontalis Výška obličeje nasion zygion zygion Šířka obličeje gnathion

16 Ve velikosti lebek je značná variabilita.
Mikrokefalie – obvod 39,8 cm Makrokefalie – obvod 59,5 cm

17 Abnormální tvary lebek: Jednou z příčin abnormálních tvarů lebek bývá předčasný zánik švů v místech spojení lebečních kostí – tzv. synostotické deformace podle Turnera. Růst kostí klenby lební totiž probíhá ve směru kolmém na průběh švů (suturae). Jestliže šev předčasně sroste (synostosa), propaguje se růst lební klenby do směrů, kde je růstu kladen nejmenší odpor. Tak vzniká:

18 Dolichokefalie - zaniká sutura sagittalis - zaniká koncová část sutura coronalis et squamosa

19 Mega- dolichokefalie Norma frontalis • zanikající sutura metopica
Vedlejší nálezy • osteom na os frontale • otevřená přední stěna sinus maxillaris se známkami hojení osteom Norma frontalis

20 Mega- dolichokefalie • zaniká sutura sagittalis • zaniká koncová část
coronalis et squamosa • zanikající sutura metopica • zaniklé švy okolo ala major klínové kosti Vedlejší nález • osteom na os frontale

21 Bathrokefalie (schodovitá deformita) – vzniká předčasným srůstem embryonálních základů týlní kosti. Záhlaví lebky nad lambdovým švem (sutura lambdoidea) je vzedmuté a v lambdovém švu bývají četné vsunuté kůstky - ossa suturarum.

22 Norma lateralis Bathrokefalie
Vzad vyčnívající vrchol šupiny kosti týlní

23 Skafokefalie (loďkovitá lebka) – jedna z nejčastějších deformací
Skafokefalie (loďkovitá lebka) – jedna z nejčastějších deformací. Má ve směru předozadním silně protáhlý tvar (je extrémně dolichokefalní). Vzniká v případě předčasného zániku šípového švu (sutura sagittalis): znemožněný růst do stran je kompenzován růstem v předozadním směru.

24 Norma superior Skafokefalie a dolichokefalie

25 Pohled na basis cranii interna
Norma superior Pohled na basis cranii interna Skafokefalie a dolichokefalie

26 Skafokefalie a dolichokefalie

27 Norma frontalis Makro- skafokefalie

28 Norma lateralis Obvod 61,5 cm Makro- skafokefalie

29 Skafo – dolichokefalie
Norma lateralis Skafo – dolichokefalie Předčasně zaniklá sutura sagittalis

30 Skafo – dolichokefalie
Norma verticalis Skafo – dolichokefalie Předčasně zaniklá sutura sagittalis

31 Norma basalis Skafo - dolichokefalie

32 Oxykefalie resp. akrokefalie, nebo turikefalie (věžovitá lebka) – vzniká předčasným zánikem věnčitého švu (sutura coronalis) a přední části sutura sagittalis. Současně zanikají předčasně chrupavčitá spojení (synchrondrózy) na lební bázi. Znemožněný růst v předozadním směru je kompenzován růstem do výšky a šířky. Lebka je extrémně brachykefalní a hypsikefalní.

33 Norma frontalis Akrokefalie s náznakem stegokefalie zaniklá sutura coronalis a sagittalis

34 Norma lateralis Akrokefalie, zaniklá sutura coronalis a sagittalis

35 Norma frontalis Turrikefalie zašlé koncové části sutura coronalis,
zadní části sutura squamosa a zašlé švy v okolí ala major klínové kosti

36 Norma lateralis Turrikefalie
zašlé koncové části sutura coronalis, zadní části sutura squamosa a zašlé švy v okolí ala major klínové kosti

37 Norma frontalis Oxykefalie spojená s bathrokefalií extrémně zkrácená
lební báze široká ossa nasalia a strmé čelo zaniklá sutura coronaria perzistuje sutura metopica četná ossa suturarum

38 Norma lateralis Oxy- bathrokefalie četná ossa suturarum

39 Norma basalis Oxy-bathrokefalie extrémně zkrácená lební báze

40 Klinokefalie (sedlovitá lebka) - v zásadě podobná deformita jako skafokefalie, ale vedle předčasného zániku sutura sagittalis (především v její přední části) zaniklo předčasně i spojení kosti temenní a velkých křídel kosti klínové (sutura parieto-sphenoidalis), způsobující polokruhovitou depresi, dobře patrnou při pohledu ze strany (norma lateralis).

41 Klinokefalie deprese Norma lateralis

42 Trigonokefalie (trojúhelníková lebka) - vzniká předčasnou obliterací sutura frontalis. Je omezen růst do šířky v přední části klenby lební a ta má při pohledu shora (norma superior) trojúheníkovitý tvar.

43 Trigonokefalie Norma superior
Kombinováno s plošnými hyperostózami resp. fibrózní dysplázií temenních kostí. Norma superior

44 Plagiokefalie (asymetricky oploštělá lebka) - asymetrie lebky je způsobena jednak jednostrannými synostózami švů, ale může vzniknout také asymetricky působícími tlaky na lebku v prenatálním období (tlak pupečníku, kompetice o prostor u vícečetných těhotenství), ale také v období postnatálním.

45 Plagiokefalie Norma superior Norma occipitalis Sutura coronalis
Sutura sagittalis Sutura lambdoidea Asymetrické uzavírání švů

46 Norma lateralis Plagiokefalie Sutura coronalis
Strmé čelo, zkrácená baze lební

47 Plagiokefalie Norma inferior Norma superior zkrácená lební báze
Sutura coronalis Norma inferior Sutura sagittalis Norma superior zkrácená lební báze

48 Jinou z příčin abnormálního tvaru lebek mohou být deformace vyvolané tlakem na lebku v období růstu nebo nemocí. Uměle vyvolané deformace. Příčinou je soustavný tlak, působící na lebku v časném postnatálním období, jednak ze zvykových důvodů, např. při ukládání novorozence do určité polohy, jednak u některých etnik záměrně z důvodů estetických či kultovních. Jde v podstatě o určitou formu plagiokefalie.

49 Příklady deformačních aparátů – Jižní Amerika, Argentina.
Převzato: Steward: Handbook of South American Indians, 1950

50 Uměle deformovaná lebka
zkrácená baze lební šikmé čelo Norma lateralis

51 Uměle deformovaná lebka
Norma frontalis

52 Uměle deformovaná lebka
- zkrácená baze lební Norma basalis

53 Uměle deformovaná lebka
Norma occipitalis

54 Uměle deformovaná lebka
Odlitek lebky (Mexiko)

55 Uměle deformované lebky
Odlitky lebek

56 Uměle deformované lebky
Odlitky lebek


Stáhnout ppt "Tvar lebky a měření lebek"

Podobné prezentace


Reklamy Google