Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice. Studentská 95 532 10 PARDUBICE 2 www.uni-pardubice.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice. Studentská 95 532 10 PARDUBICE 2 www.uni-pardubice.cz."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice

2 Studentská PARDUBICE 2

3

4 Jak vznikala univerzita Vysoká škola chemická Vysoká škola chemicko-technologická Fakulta ekonomicko-správní Ústav jazyků a humanitních studií 1993 Dopravní fakulta Jana Pernera 1994 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická (transformace z ÚJHS) 2001 Ústav informatiky (2004 přejmenován na ÚEI) Ústav zdravotnických studií Fakulta restaurování 2007 Fakulta zdravotnických studií (z ÚZS) 2008 Fakulta elektrotechniky a informatiky (z ÚEI)

5 Struktura univerzity Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta ekonomicko-správní Fakulta filozofická Fakulta chemicko-technologická Fakulta restaurování Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta zdravotnických studií

6 Univerzitní areál v Polabinách EA HC KD KC KB KA HB HA M KK DA DC R KE KF G EC TA UA UK DB GUPa KA, KB, KC, KD, KE, KF – vysokoškolské koleje KK – vysokoškolský klub M – menza G – katedry FF, KEMCh GUPa – galerie UA – univerzitní aula UK – univerzitní knihovna TA – tělocvičny EC – univerzitní dílny R – rektorát HA, HB, HC – FChT DA, DC – DFJP DB – DFJP a FEI EA – FES, FF

7 Počty studentů Univerzity Pardubice DFJPDopravní fakulta Jana Pernera FESFakulta ekonomicko-správní FEIFakulta elektrotechniky a informatiky FF Fakulta filozofická DFJP FES FEI FF FChT FR FZS UPa FChTFakulta chemicko-technologická FRFakulta restaurování FZSFakulta zdravotnických studií UPa Univerzita Pardubice

8 Počty absolventů podle fakult celkem v roce 2012 – absolventů

9 Studentská 95, Pardubice tel.: , , fax:

10 Bakalářské studium (Bc.) Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A SPOJE (navazující) Dopravní management, marketing a logistika Technologie a řízení dopravy Dopravní prostředky Aplikovaná informatika v dopravě Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Dopravní stavitelství STUDIJNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A SPOJE Dopravní management, marketing a logistika Technologie a řízení dopravy Dopravní prostředky Management elektronických komunikací a poštovních služeb Aplikovaná informatika v dopravě Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Dopravní stavitelství

11 Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Dopravní prostředky a infrastruktura

12 Bakalářské studium (Bc.) Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A SPOJE (navazující) Dopravní prostředky Aplikovaná informatika v dopravě Poplatek za studium: 1945 EUR (za akademický rok) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A SPOJE Dopravní prostředky Aplikovaná informatika v dopravě Poplatky za studium: 1945 EUR (za akademický rok) Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Dopravní prostředky a infrastruktura Poplatek za studium 1945 EUR (za akademický rok)

13 Studentská 84, Pardubice tel.: , , fax:

14 Bakalářské studium (Bc.) STUDIJNÍ PROGRAMY HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Veřejná ekonomika a správa Ekonomika a celní správa Ekonomika pro kriminalisty SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě Informační a bezpečnostní systémy Regionální a informační management Management finančních rizik EKONOMIKA A MANAGEMENT Management podniku Ekonomika a provoz podniku Management ochrany podniku a společnosti

15 Doktorské studium (Ph.D.) Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAMY HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Ekonomika veřejného sektoru Regionální rozvoj SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě Pojistné inženýrství Regionální a informační management EKONOMIKA A MANAGEMENT Ekonomika a management podniku STUDIJNÍ PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Regionální a veřejná ekonomie SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě EKONOMIKA A MANAGEMENT Management APLIKOVANÁ INFORMATIKA Aplikovaná informatika

16 Bakalářské studium (Bc.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě Informační a bezpečnostní systémy Regionální a informační management Management finančních rizik Poplatek za studium: EUR 1200 (za akademický rok)

17 Doktorské studium (Ph.D.) Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Regionální a informační management Poplatek za studium: EUR 1300 (za akademický rok) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Regionální a veřejná ekonomie SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě APLIKOVANÁ INFORMATIKA Aplikovaná informatika

18 nám. Čs. legií 565, Pardubice tel.: ,

19 Bakalářské studium (Bc.) Navazující magisterské studium (Ing.) Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Informační technologie Řízení procesů ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Komunikační a mikroprocesorová technika STUDIJNÍ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Informační technologie Řízení procesů ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Komunikační a řídicí technologie STUDIJNÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Informační, komunikační a řídicí technologie

20 Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Informační, komunikační a řídicí technologie Poplatek za studium: 3500 USD (za akademický rok)

21 Studentská 84, Pardubice tel.: , , fax:

22 Bakalářské studium (Bc.) STUDIJNÍ PROGRAMY FILOLOGIE Anglický jazyk pro odbornou praxi Německý jazyk pro hospodářskou praxi Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové) FILOZOFIE Filozofie Religionistika HISTORICKÉ VĚDY Kulturní dějiny Historicko-literární studia Spisová a archivní služba Ochrana hmotných památek (dvouoborové) Historie (dvouoborové) HUMANITNÍ STUDIA Humanitní studia SOCIOLOGIE Sociální antropologie SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Anglický jazyk – specializace v pedagogice

23 Navazující magisterské studium (Mgr.) Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAMY UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Učitelství anglického jazyka HISTORICKÉ VĚDY Kulturní dějiny SOCIOLOGIE Sociální antropologie FILOZOFIE Religionistika Filozofie SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Resocializační pedagogika STUDIJNÍ PROGRAMY HISTORICKÉ VĚDY Historie FILOZOFIE Religionistika Filozofie

24 Bakalářské studium (Bc.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Anglický jazyk – specializace v pedagogice Poplatek za studium: EUR 1519 (za akademický rok) Navazující magisterské studium (Mgr.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Učitelství anglického jazyka Poplatek za studium: EUR 1519 (za akademický rok) Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) HISTORICKÉ VĚDY Historie FILOZOFIE Religionistika Filozofie Poplatek za studium: EUR 1320 (za akademický rok)

25 Studentská 573, Pardubice tel.: , 304, fax:

26 Bakalářské studium (Bc.) STUDIJNÍ PROGRAMY CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE Chemie a technická chemie CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Hodnocení a analýza potravin POLYGRAFIE Polygrafie SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY Klinická biologie a chemie Zdravotní laborant CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Ochrana životního prostředí ANORGANICKÉ A POLYMERNÍ MATERIÁLY Anorganické materiály Polymerní materiály a kompozity FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY Farmakochemie a medicinální materiály POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

27 Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAMY CHEMIE Analytická chemie Anorganická a bioanorganická chemie Organická chemie Technická fyzikální chemie CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ Anorganická technologie Materiálové inženýrství Technologie organických specialit Technologie výroby a zpracování polymerů Teorie a technologie výbušin Vlákna a textilní chemie Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů Organické povlaky a nátěrové hmoty

28 Navazující magisterské studium (Ing.) Navazující magisterské studium (Mgr.) STUDIJNÍ PROGRAMY CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Chemické inženýrství Inženýrství životního prostředí Ochrana životního prostředí CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Hodnocení a analýza potravin POLYGRAFIE Polygrafie STUDIJNÍ PROGRAM SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY Analýza biologických materiálů Bioanalytik

29 Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAMY ANALYTICKÁ CHEMIE Analytická chemie ANORGANICKÁ CHEMIE Anorganická chemie ORGANICKÁ CHEMIE Organická chemie FYZIKÁLNÍ CHEMIE Fyzikální chemie CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ Chemické inženýrství Environmentální inženýrství CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE Anorganická technologie CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ Chemie a technologie anorganických materiálů Povrchové inženýrství

30 Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ Chemie a technologie anorganických materiálů Poplatek za studium: 0,05 USD (per academic year) Možné stipendium: 370 USD (měsíčně)

31 Jiráskova 3, Litomyšl tel.: , fax:

32 Bakalářské studium (BcA.) STUDIJNÍ PROGRAMY VÝTVARNÁ UMĚNÍ Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech Navazující magisterské studium (MgA.) STUDIJNÍ PROGRAMY VÝTVARNÁ UMĚNÍ Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury Restaurování a konzervace děl písemné kultury

33 Průmyslová 395, Pardubice tel.: , fax:

34 Bakalářské studium (Bc.) STUDIJNÍ PROGRAM OŠETŘOVATELSTVÍ Všeobecná sestra PORODNÍ ASISTENCE Porodní asistentka SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnický záchranář Radiologický asistent ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE Zdravotně-sociální pracovník Navazující magisterské studium (Mgr.) STUDIJNÍ PROGRAM OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

35 Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelství

36 Vývoj publikační aktivity UPa Zdroj: Web of Science, Thomson Reuters

37 Postavení UPa v rámci VVŠ dle Metodiky RVVI a dosažených bodů VVŠ Body 2012 VVŠ Body 2011 VVŠ Body 2010 UK UK UK ČVUT ČVUT ČVUT MU MU MU UP VUT VUT VUT UP UP VŠCHT VŠCHT VŠCHT JU JU JU VŠB – TUO ZČU UPa ZČU UPa ZČU UPa VŠB – TUO VŠB – TUO

38 Mezinárodní spolupráce zapojení do programů výzkumu a vývoje KONTAKT INGO COST EUPRO BARRANDE 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU

39 Mezinárodní spolupráce zapojení ve vzdělávání LLP/ERASMUS LLP/LEONARDO DA VINCI LLP/ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME CEEPUS

40 Erasmus – mobilita studentů 2011/2012 Délka pobytu:3 – 12 měsíců Počet partnerských univerzit:209 Počet bilaterálních smluv :320 Možnost výběru studia na univerzitách ve 29 evropských zemích, např.: BelgieLeuven, Brusel, Ghent BulharskoSofie, Plovdiv DánskoOdense, Roskilde EstonskoTartu FinskoVaasa, Turku, Jyväskylä FrancieOrleans, Tours, Montpellier, Dijon, Metz, Marseille, Nimes, Štrasburk, Bordeaux, Lille, Nice, Rennes, Korsika-Corte, Réunion - Saint-Denis ChorvatskoZagreb, Osijek Itálie Pisa, Parma, Salerno, Bologna, Brescia, Verona, Trento, L’Aquilla, Lecce, Foggia IslandAkureyri KyprNicosia LitvaŠiauliai, Kaunas, Klaipeda, Vilnius Lotyšsko Daugavpils, Riga MaďarskoPécs MaltaMsida NěmeckoAachen, Aalen, Bayreuth, Bremerhaven, Fulda, DüsseldorfBraunschweig, Dortmund, Dresden, Konstanz, Köln Münster, Halle, Hannover, Chemnitz, Jena, Karlsruhe, Leipzig, Tuebingen, Passau, Wernigerode, Zittau NizozemíGroningen, Arnhem, Amsterdam, Eindhoven NorskoOslo, Gjovik, Lillehammer, Nesna,Kristiansand PolskoŠtětín, Varšava, Wroclaw, Kielce, Radom Opole, Poznaň, Toruň, Bielsko-Biala, Lublin Bialystok, Katowice, Krakow, Gdaňsk PortugalskoBraga, Lisabon, Loule, Evora, Braganca, Porto Madeira-Funchal, Azory-Ponta Delgada RakouskoVídeň, Steyr RumunskoBukurešť, Brašov, Cluj Napoca, Iasi ŘeckoPireaus, Thessaloniki, Athény, Kalamata SlovenskoŽilina, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Prešov, Zvolen, Trenčín, Trnava SlovinskoLjubljana, Koper, Maribor ŠpanělskoMálaga, Vigo, Sevilla, Valencia, Jaén, Burgos, Bilbao, Castello, León, Huelva, Santiago de Compostela,Castelló de la Plana ŠvédskoÖrebro ŠvýcarskoDelémont, Fribourg TureckoEskisehir, Istanbul, Denizli, Ankara, Nigde Trabzon, Sakarya, Canakkale, Bolu Velká BritánieCoventry, Londýn, Loughborough, Newcastle, Huddersfield

41 počet registrovaných uživatelů počet knihovních svazků počet odebíraných titulů periodik698 počet databází zpřístupňovaných v Intranetu a online26 počet studijních míst280 – z toho v počítačových učebnách30 k dispozici černobílé i barevné tiskárny a skener samoobslužné kopírování součástí knihovny je univerzitní galerie Univerzitní knihovna a aula Univerzitní knihovna (postavena v letech 1996–97) Univerzitní aula (vybudována v letech 1998–99) víceúčelový sál374 míst posluchárna158 míst učebny2 x 81 a 2 x 36 míst studovny klubovny multimediální technické zázemí

42 Internet na univerzitě Datová síť univerzity připojena prostřednictvím sítě CESNET2 do celosvětové sítě Internet – rychlost připojení – 10 Gb/s Servery UNIX a Microsoft, studentské servery WiFi síť se 150 přístupovými body ve všech lokalitách Možnost volného přístupu studentů k internetu PC stanic, z toho 89 PC učeben s počítači spravovaných uživatelských PC účtů

43 Katedra tělovýchovy a sportu působí na Univerzitě Pardubice od roku 1953 zajišťuje výuku povinné a volitelné TV pořádá sportovní kurzy zastřešuje sportovní reprezentaci univerzity organizuje sportovní akce, turnaje a soutěže podílí se na organizaci Běhu naděje

44 působí na UPa od r výuka povinné TV (1. roč. všech fakult) výuka volitelné TV (aerobik, aqua-aerobik, badminton, basketbal, florbal, fotbal, házená, kondiční cvičení, plavání, powerjóga, squash, tenis, volejbal) pořádá sportovní kurzy zastřešuje sportovní reprezentaci UPa organizuje sportovní akce, turnaje a soutěže včetně Standarty rektora a Běhu naděje mezifakultní soutěž v kolektivních a individuálních sportech badminton, squash, tenis, plavání, aerobik, přespolní běh, futsal, florbal, volejbal, basketbal založen v r sportovních oddílů - asociace sportu pro všechny, aerobik, basketbal, stolní tenis, tenis, volejbal, turistika, kanoistika a vodní sporty s KTS spoluorganizátor Běhu naděje a Standarty rektora Sport na univerzitě SportovištěStandarta rektora Univerzity Pardubice Univerzitní sportovní klubKatedra tělovýchovy a sportu v univerzitním kampusu sportovní hala (2 tělocvičny)ve sportovním areálu na pravém břehu Labe loděnice 3 venkovní tenisové kurty

45 Univerzitní koleje a menza Koleje – lůžek 2 a 4 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením v ceně – Kč za měsíc 2 a 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím v ceně – Kč za měsíc všechny pokoje jsou vybaveny datovou sítí – internetovým připojením 2 studentské kluby pro posezení a odpočinek – klub A v budově menzy (kavárna, sportbar) – klub DýDýbaba výměník vedle kolejí (pizzerie, kavárna, diskotéky, hudební pořady) Menza – jídel denně 2 jídelny celkem s 400 místy přímo v areálu univerzity v těsné blízkosti kolejí bezobjednávkový systém distribuce jídel bezhotovostní výdej jídel na studentské průkazy zvýhodněné ceny hlavních jídel, pro studenty o 18 Kč levnější než ceny pro veřejnost 4 druhy obědů, 2 druhy teplých večeří, studené večeře, minutky, saláty atd. doplňkový prodej zeleninových a těstovinových talířů, pizzy, bagety, cukrářské výrobky a další sortiment

46 Přijďte studovat do Pardubic Moderně vybavený univerzitní kampus nedaleko centra stotisícového města, vyhlášeného nejen dobrým perníkem, prvoligovým hokejem, dostihovým a dalšími sporty, vytváří ideální podmínky pro všestranný rozvoj mladých lidí. Příjemné prostředí a bohaté možnosti sportovního i kulturního života studentů v kombinaci s kvalitními a náročnými studijními programy snesou srovnání s předními evropskými univerzitami na počátku 3. tisíciletí.

47 „Můžeme tolik, kolik známe.“ (F. Bacon)

48


Stáhnout ppt "Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice. Studentská 95 532 10 PARDUBICE 2 www.uni-pardubice.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google