Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice

2 Studentská 95 PARDUBICE 2

3

4 Jak vznikala univerzita
Vysoká škola chemická 1950 1953 Vysoká škola chemicko-technologická Fakulta ekonomicko-správní 1991 1992 Ústav jazyků a humanitních studií 1993 Dopravní fakulta Jana Pernera 1994 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická (transformace z ÚJHS) 2001 Ústav informatiky (2004 přejmenován na ÚEI) Ústav zdravotnických studií 2002 2005 Fakulta restaurování 2007 Fakulta zdravotnických studií (z ÚZS) 2008 Fakulta elektrotechniky a informatiky (z ÚEI)

5 Struktura univerzity Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta ekonomicko-správní Fakulta filozofická Fakulta chemicko-technologická Fakulta restaurování Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta zdravotnických studií

6 Univerzitní areál v Polabinách
HB UA GUPa UK KD KE HA KC HC M KB KK KF DA KA G DC DB EA R KA, KB, KC, KD, KE, KF – vysokoškolské koleje KK – vysokoškolský klub M – menza G – katedry FF, KEMCh GUPa – galerie UA – univerzitní aula UK – univerzitní knihovna TA – tělocvičny EC – univerzitní dílny R – rektorát HA, HB, HC – FChT DA, DC – DFJP DB – DFJP a FEI EA – FES, FF EC TA

7 Počty studentů Univerzity Pardubice
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DFJP 1 436 1 488 1 608 1 676 1 874 2 118 2 096 2 193 2 187 2 181 2 177 2 139 FES 1 365 1 510 1 861 2 045 2 257 2 498 2 555 2 486 2 792 2 681 2 430 2 271 FEI 55 111 167 246 420 572 767 893 1 025 1 080 1 180 1 121 FF 569 623 870 1 057 1 267 1 520 1 711 1 876 2 047 2 140 2 156 2 098 FChT 1 301 1 448 1 596 1 635 1 637 1 546 1 789 1 982 2 155 2 204 2 117 FR 63 62 69 92 95 106 98 FZS 85 158 231 260 306 326 393 464 591 681 774 UPa 4 726 5 265 6 260 6 890 7 778 8 622 9 200 9 722 10 592 10 934 10 920 10 618 DFJP Dopravní fakulta Jana Pernera FES Fakulta ekonomicko-správní FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky FF Fakulta filozofická FChT Fakulta chemicko-technologická FR Fakulta restaurování FZS Fakulta zdravotnických studií UPa Univerzita Pardubice

8 Počty absolventů podle fakult
celkem v roce 2012 – absolventů

9 Studentská 95, Pardubice tel.: , , fax:

10 Bakalářské studium (Bc.) Navazující magisterské studium (Ing.)
STUDIJNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A SPOJE Dopravní management, marketing a logistika Technologie a řízení dopravy Dopravní prostředky Management elektronických komunikací a poštovních služeb Aplikovaná informatika v dopravě Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Dopravní stavitelství Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A SPOJE (navazující) Dopravní management, marketing a logistika Technologie a řízení dopravy Dopravní prostředky Aplikovaná informatika v dopravě Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Dopravní stavitelství

11 Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAM TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Dopravní prostředky a infrastruktura

12 Doktorské studium (Ph.D.)
Bakalářské studium (Bc.) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A SPOJE Dopravní prostředky Aplikovaná informatika v dopravě Poplatky za studium: 1945 EUR (za akademický rok) Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A SPOJE (navazující) Dopravní prostředky Aplikovaná informatika v dopravě Poplatek za studium: 1945 EUR (za akademický rok) Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Dopravní prostředky a infrastruktura Poplatek za studium 1945 EUR (za akademický rok)

13 Studentská 84, Pardubice tel.: , , fax:

14 Bakalářské studium (Bc.)
STUDIJNÍ PROGRAMY HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Veřejná ekonomika a správa Ekonomika a celní správa Ekonomika pro kriminalisty SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě Informační a bezpečnostní systémy Regionální a informační management Management finančních rizik EKONOMIKA A MANAGEMENT Management podniku Ekonomika a provoz podniku Management ochrany podniku a společnosti

15 Navazující magisterské studium (Ing.) Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAMY HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Ekonomika veřejného sektoru Regionální rozvoj SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě Pojistné inženýrství Regionální a informační management EKONOMIKA A MANAGEMENT Ekonomika a management podniku Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Regionální a veřejná ekonomie SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě EKONOMIKA A MANAGEMENT • Management APLIKOVANÁ INFORMATIKA • Aplikovaná informatika

16 Bakalářské studium (Bc.)
STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě Informační a bezpečnostní systémy Regionální a informační management Management finančních rizik Poplatek za studium: EUR 1200 (za akademický rok)

17 Navazující magisterské studium (Ing.) Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Regionální a informační management Poplatek za studium: EUR 1300 (za akademický rok) Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Regionální a veřejná ekonomie SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika ve veřejné správě APLIKOVANÁ INFORMATIKA • Aplikovaná informatika

18 nám. Čs. legií 565, Pardubice tel.: , 792

19 Bakalářské studium (Bc.)
STUDIJNÍ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Informační technologie Řízení procesů ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Komunikační a mikroprocesorová technika Navazující magisterské studium (Ing.) STUDIJNÍ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Informační technologie Řízení procesů ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Komunikační a řídicí technologie Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA • Informační, komunikační a řídicí technologie

20 Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAM (studium v anglickém jazyce) ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA • Informační, komunikační a řídicí technologie Poplatek za studium: 3500 USD (za akademický rok)

21 Studentská 84, Pardubice tel.: , , fax:

22 Bakalářské studium (Bc.)
STUDIJNÍ PROGRAMY FILOLOGIE Anglický jazyk pro odbornou praxi Německý jazyk pro hospodářskou praxi Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové) FILOZOFIE Filozofie Religionistika HISTORICKÉ VĚDY Kulturní dějiny Historicko-literární studia Spisová a archivní služba Ochrana hmotných památek (dvouoborové) Historie (dvouoborové) HUMANITNÍ STUDIA Humanitní studia SOCIOLOGIE Sociální antropologie SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Anglický jazyk – specializace v pedagogice

23 Navazující magisterské studium (Mgr.) Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAMY UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Učitelství anglického jazyka HISTORICKÉ VĚDY Kulturní dějiny SOCIOLOGIE Sociální antropologie FILOZOFIE Religionistika Filozofie SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Resocializační pedagogika Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAMY HISTORICKÉ VĚDY Historie FILOZOFIE Religionistika Filozofie

24 Bakalářské studium (Bc.)
STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Anglický jazyk – specializace v pedagogice Poplatek za studium: EUR 1519 (za akademický rok) Navazující magisterské studium (Mgr.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Učitelství anglického jazyka Poplatek za studium: EUR 1519 (za akademický rok) Doktorské studium (Ph.D.) STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) HISTORICKÉ VĚDY Historie FILOZOFIE Religionistika Filozofie Poplatek za studium: EUR 1320 (za akademický rok)

25 Studentská 573, Pardubice tel.: , 304, fax:

26 Bakalářské studium (Bc.)
STUDIJNÍ PROGRAMY CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE Chemie a technická chemie CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Hodnocení a analýza potravin POLYGRAFIE Polygrafie SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY Klinická biologie a chemie Zdravotní laborant CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Ochrana životního prostředí ANORGANICKÉ A POLYMERNÍ MATERIÁLY Anorganické materiály Polymerní materiály a kompozity FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY Farmakochemie a medicinální materiály POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

27 Navazující magisterské studium (Ing.)
STUDIJNÍ PROGRAMY CHEMIE Analytická chemie Anorganická a bioanorganická chemie Organická chemie Technická fyzikální chemie CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ Anorganická technologie Materiálové inženýrství Technologie organických specialit Technologie výroby a zpracování polymerů Teorie a technologie výbušin Vlákna a textilní chemie Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů Organické povlaky a nátěrové hmoty

28 Navazující magisterské studium (Ing.)
STUDIJNÍ PROGRAMY CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Chemické inženýrství Inženýrství životního prostředí Ochrana životního prostředí CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Hodnocení a analýza potravin POLYGRAFIE Polygrafie Navazující magisterské studium (Mgr.) STUDIJNÍ PROGRAM SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY Analýza biologických materiálů Bioanalytik

29 Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAMY ANALYTICKÁ CHEMIE Analytická chemie ANORGANICKÁ CHEMIE Anorganická chemie ORGANICKÁ CHEMIE Organická chemie FYZIKÁLNÍ CHEMIE Fyzikální chemie CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ Chemické inženýrství Environmentální inženýrství CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE Anorganická technologie CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ Chemie a technologie anorganických materiálů Povrchové inženýrství

30 Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAMY (studium v anglickém jazyce) CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ Chemie a technologie anorganických materiálů Poplatek za studium: 0,05 USD (per academic year) Možné stipendium: 370 USD (měsíčně)

31 Jiráskova 3, Litomyšl tel.: , fax:

32 Bakalářské studium (BcA.) Navazující magisterské studium (MgA.)
STUDIJNÍ PROGRAMY VÝTVARNÁ UMĚNÍ Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech Navazující magisterské studium (MgA.) STUDIJNÍ PROGRAMY VÝTVARNÁ UMĚNÍ Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury Restaurování a konzervace děl písemné kultury

33 Průmyslová 395, Pardubice tel.: , fax:

34 Bakalářské studium (Bc.) Navazující magisterské studium (Mgr.)
STUDIJNÍ PROGRAM OŠETŘOVATELSTVÍ Všeobecná sestra PORODNÍ ASISTENCE Porodní asistentka SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnický záchranář Radiologický asistent ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE Zdravotně-sociální pracovník Navazující magisterské studium (Mgr.) STUDIJNÍ PROGRAM OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

35 Doktorské studium (Ph.D.)
STUDIJNÍ PROGRAM OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelství

36 Vývoj publikační aktivity UPa
Zdroj: Web of Science, Thomson Reuters

37 Postavení UPa v rámci VVŠ dle Metodiky RVVI a dosažených bodů
Body 2012 Body 2011 Body 2010 UK ČVUT MU UP VUT VŠCHT 86 497 79 556 65 174 JU 75 283 65 244 55 586 VŠB – TUO 72 274 ZČU 62 430 UPa 49 098 71 835 56 925 49 036 63489 52 307 35 287

38 Mezinárodní spolupráce zapojení do programů výzkumu a vývoje
KONTAKT INGO COST EUPRO BARRANDE 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU

39 Mezinárodní spolupráce zapojení ve vzdělávání
LLP/ERASMUS LLP/LEONARDO DA VINCI LLP/ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME CEEPUS

40 Erasmus – mobilita studentů 2011/2012
Délka pobytu: 3 – 12 měsíců Počet partnerských univerzit: 209 Počet bilaterálních smluv : 320 Možnost výběru studia na univerzitách ve 29 evropských zemích, např.: Belgie Leuven, Brusel, Ghent Bulharsko Sofie, Plovdiv Dánsko Odense, Roskilde Estonsko Tartu Finsko Vaasa, Turku, Jyväskylä Francie Orleans, Tours, Montpellier, Dijon, Metz, Marseille, Nimes, Štrasburk, Bordeaux, Lille, Nice, Rennes, Korsika-Corte, Réunion - Saint-Denis Chorvatsko Zagreb, Osijek Itálie Pisa, Parma, Salerno, Bologna, Brescia, Verona, Trento, L’Aquilla, Lecce, Foggia Island Akureyri Kypr Nicosia Litva Šiauliai, Kaunas, Klaipeda, Vilnius Lotyšsko Daugavpils, Riga Maďarsko Pécs Malta Msida Německo Aachen, Aalen, Bayreuth, Bremerhaven, Fulda, Düsseldorf Braunschweig, Dortmund, Dresden, Konstanz, Köln Münster, Halle, Hannover, Chemnitz, Jena, Karlsruhe, Leipzig, Tuebingen, Passau, Wernigerode, Zittau Nizozemí Groningen, Arnhem, Amsterdam, Eindhoven Norsko Oslo, Gjovik, Lillehammer, Nesna,Kristiansand Polsko Štětín, Varšava, Wroclaw, Kielce, Radom Opole, Poznaň, Toruň, Bielsko-Biala, Lublin Bialystok, Katowice, Krakow, Gdaňsk Portugalsko Braga, Lisabon, Loule, Evora, Braganca, Porto Madeira-Funchal, Azory-Ponta Delgada Rakousko Vídeň, Steyr Rumunsko Bukurešť, Brašov, Cluj Napoca, Iasi Řecko Pireaus, Thessaloniki, Athény, Kalamata Slovensko Žilina, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Prešov, Zvolen, Trenčín, Trnava Slovinsko Ljubljana, Koper, Maribor Španělsko Málaga, Vigo, Sevilla, Valencia, Jaén, Burgos, Bilbao, Castello, León, Huelva, Santiago de Compostela,Castelló de la Plana Švédsko Örebro Švýcarsko Delémont, Fribourg Turecko Eskisehir, Istanbul, Denizli, Ankara, Nigde Trabzon, Sakarya, Canakkale, Bolu Velká Británie Coventry, Londýn, Loughborough, Newcastle, Huddersfield

41 Univerzitní knihovna a aula
Univerzitní knihovna (postavena v letech 1996–97) Univerzitní aula (vybudována v letech 1998–99) počet registrovaných uživatelů počet knihovních svazků počet odebíraných titulů periodik 698 počet databází zpřístupňovaných v Intranetu a online 26 počet studijních míst 280 – z toho v počítačových učebnách 30 k dispozici černobílé i barevné tiskárny a skener samoobslužné kopírování součástí knihovny je univerzitní galerie víceúčelový sál 374 míst posluchárna 158 míst učebny 2 x 81 a 2 x 36 míst studovny klubovny multimediální technické zázemí

42 Internet na univerzitě
Datová síť univerzity připojena prostřednictvím sítě CESNET2 do celosvětové sítě Internet – rychlost připojení – 10 Gb/s Servery UNIX a Microsoft, studentské servery WiFi síť se 150 přístupovými body ve všech lokalitách Možnost volného přístupu studentů k internetu 3 500 PC stanic, z toho 89 PC učeben s počítači spravovaných uživatelských PC účtů 42

43 Katedra tělovýchovy a sportu
působí na Univerzitě Pardubice od roku 1953 zajišťuje výuku povinné a volitelné TV pořádá sportovní kurzy zastřešuje sportovní reprezentaci univerzity organizuje sportovní akce, turnaje a soutěže podílí se na organizaci Běhu naděje

44 Sport na univerzitě Sportoviště Standarta rektora Univerzity Pardubice
v univerzitním kampusu sportovní hala (2 tělocvičny)ve sportovním areálu na pravém břehu Labe loděnice 3 venkovní tenisové kurty mezifakultní soutěž v kolektivních a individuálních sportech badminton, squash, tenis, plavání, aerobik, přespolní běh, futsal, florbal, volejbal, basketbal Katedra tělovýchovy a sportu Univerzitní sportovní klub působí na UPa od r. 1953 výuka povinné TV (1. roč. všech fakult) výuka volitelné TV (aerobik, aqua-aerobik, badminton, basketbal, florbal, fotbal, házená, kondiční cvičení, plavání, powerjóga, squash, tenis, volejbal) pořádá sportovní kurzy zastřešuje sportovní reprezentaci UPa organizuje sportovní akce, turnaje a soutěže včetně Standarty rektora a Běhu naděje založen v r. 1959 8 sportovních oddílů - asociace sportu pro všechny, aerobik, basketbal, stolní tenis, tenis, volejbal, turistika, kanoistika a vodní sporty s KTS spoluorganizátor Běhu naděje a Standarty rektora

45 Univerzitní koleje a menza
Koleje – lůžek Menza – jídel denně 2 a 4 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením v ceně – Kč za měsíc 2 a 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím v ceně – Kč za měsíc všechny pokoje jsou vybaveny datovou sítí – internetovým připojením 2 studentské kluby pro posezení a odpočinek – klub A v budově menzy (kavárna, sportbar) – klub DýDýbaba výměník vedle kolejí (pizzerie, kavárna, diskotéky, hudební pořady) 2 jídelny celkem s 400 místy přímo v areálu univerzity v těsné blízkosti kolejí bezobjednávkový systém distribuce jídel bezhotovostní výdej jídel na studentské průkazy zvýhodněné ceny hlavních jídel, pro studenty o 18 Kč levnější než ceny pro veřejnost 4 druhy obědů, 2 druhy teplých večeří, studené večeře, minutky, saláty atd. doplňkový prodej zeleninových a těstovinových talířů, pizzy, bagety, cukrářské výrobky a další sortiment 45

46 Přijďte studovat do Pardubic
Moderně vybavený univerzitní kampus nedaleko centra stotisícového města, vyhlášeného nejen dobrým perníkem, prvoligovým hokejem, dostihovým a dalšími sporty, vytváří ideální podmínky pro všestranný rozvoj mladých lidí. Příjemné prostředí a bohaté možnosti sportovního i kulturního života studentů v kombinaci s kvalitními a náročnými studijními programy snesou srovnání s předními evropskými univerzitami na počátku 3. tisíciletí.

47 „Můžeme tolik, kolik známe.“
(F. Bacon)

48


Stáhnout ppt "Vzdělávání a výzkum na Univerzitě Pardubice"

Podobné prezentace


Reklamy Google