Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populace člověka a dostupnost potravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populace člověka a dostupnost potravy."— Transkript prezentace:

1 Populace člověka a dostupnost potravy

2 Světová populace www.unpopulation.org

3 http://www. globalchange. umich

4

5

6 podle některých (nerecenzovaných) pramenů nás již bylo více….

7 Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011): World Population Prospects: The 2010 Revision. New York

8 Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011): World Population Prospects: The 2010 Revision. New York

9

10

11 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011): World Population Prospects: The 2010 Revision. New York

12 Střední délka života muži ženy

13 kojenecká úmrtnost „přírodní“ versus „klinický“ porod – viz např. Chithtalath SA, Earth B, 2001: From the forest to the clinic: Changing birth practice among the Katang, Lao. REPRODUCTIVE HEALTH MATTERS 9(18):

14 Věková struktura SOUZA, Luciene Guimarães de; SANTOS, Ricardo Ventura and COIMBRA JR., Carlos Everaldo Alvares. Estrutura etária, natalidade e mortalidade do povo indígena Xavante de Mato Grosso, Amazônia, Brasil. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2010, vol.15, suppl.1, pp ISSN

15 Příčiny úmrtí

16 energetické potřeby člověka
cukry, tuky, bílkoviny

17 Hlad faostat

18 budoucnost? nízké trofické úrovně, ektotermie

19

20 Zemědělství vznik (tradičně) před cca 12 tis. lety
nálezy shromažďování planých obilovin před 23 tis. lety neolitická revoluce výroba dusíkatých hnojiv (hlavně 20. stol.) průmyslová a zelená revoluce neudržitelné? budoucnost? ekologické zemědělství vs. GMO?

21

22 Ekologické zemědělství

23 Biopotraviny Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z bioproduktů, tj. produktů kontrolovaného ekologického zemědělství, což je velmi pokrokový způsob hospodaření s kladným vztahem k půdě, rostlinám, zvířatům a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Biopotraviny se vyznačují vysokou kvalitou, výraznou a nefalšovanou chutí, v případě zeleniny a brambor také dobrou trvanlivostí. Jsou navíc potraviny ekologicky, eticky a sociálně akceptovatelné. Jejich koupí investujete peníze nejen do vlastního zdraví, ale i do životního prostředí a našeho venkova. Výroba biopotravin je vymezena zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

24 Biopotraviny Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny. Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiva a sadby a dalších ekologických výrobků, na níž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu. Může to být například zelenina, ovoce, obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné a aromatické rostliny, ale také syrové mléko, vejce nebo živá zvířata.

25 http://www. kez. cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni

26 Bioprodukt Bioprodukt - jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekofarmy. Bioproduktem je také hospodářské zvíře. Jako bioprodukt lze tak certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také zástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářské využití (např. vlna, přadný len) Ostatní bioprodukt – certifikovat lze také biokrmivo, bioosivo a biosadbu. Ostatní bioprodukt je podskupina bioproduktu,protože i ostatní bioprodukt splňuje definici bioproduktu ekofarma = uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství

27 zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze ty druhy hospodářských zvířat, které jsou uvedeny v § 2 vyhlášky (skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a včely). Pravidla chovu králíků a ryb jsou stanovena v § 4 a § 5 vyhlášky. Pravidla ostatních druhů hospodářských zvířat jsou stanovena nařízením Rady (ES) 834/2007 o ekologickém zemědělství. Křížence koní je možné na ekofarmě chovat

28 Na ekologickém podnikateli se vyžaduje aktivní přístup k zamezení přímé kontaminace ekologických pozemků splachem (erozí) z konvenčních ploch, nebo kontaminace zakázanými látkami (např. pesticidy) při ošetřování sousedních konvenčních polí. Novou hrozbou pro ekologické zemědělce se stává možnost kontaminace pylem z geneticky modifikovaných plodin z okolních konvenčních ploch.

29 ekologický zemědělec Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do přechodného období nebo jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství:

30 a) použije nepovolená krmiva, krmné suroviny, krmné směsi, doplňková krmiva, doplňkové látky a premixy, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál, čistící a desinfekční přípravky pro čištění a desinfekci chovatelských budov a zařízení, přípravky a prostředky proti škůdcům ve stájích a chovatelských zařízeních nebo osiva

31 b) přepravuje zvířata nepovoleným způsobem
c) používá vazné ustájení zvířat d) nepodporuje přirozenou imunitu zvířete e) použije geneticky modifikované organismy nebo produkty takových organismů s výjimkou veterinárních léčiv f) neudržuje úrodnost a biologickou aktivitu půdy g) nepoužívá k ochraně před škůdci, chorobami a plevely přednostně preventivních, mechanických a fyzikálních postupů h) chová na ekofarmě stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem

32 i) nezajistí výživu mláďat přirozeným, přednostně mateřským mlékem
j) používá v chovu zvířat preventivně alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika k) používá v chovu zvířat látky určené ke stimulaci růstu nebo užitkovosti nebo hormony s cílem řízení reprodukce nebo stimulace říje l) provádí v ekologickém chovu zvířat přenosy embryí m) nezajistí jednoznačnou identifikaci zvířat nebo jejich produktů ve všech stádiích výroby, přípravy, přepravy a uvedení na trh n) nezajistí řádné skladování statkových hnojiv, aby zabránila znečištění vod přímým kontaktem nebo vypouštěním a prosakováním do půdy o) nezajistí zvířatům podmínky ustájení odpovídající fyziologickým a etologickým potřebám zvířat

33 Deset "PRO" pro Bio Potraviny
1) Bio potraviny jsou zdravější než běžné potraviny (mají více vitamínů, antioxidantů, minerálních látek, … u ovoce a zeleniny bylo prokázáno, že až o 50%) 2) Bio Potraviny neobsahují chemické pesticidy, které jsou u běžných potravin nejvíce obsaženy v zelenině a ovoci. Pesticidy jsou vlastně jedy, které hubí živé organismy a jsou pro lidi škodlivé. 3) Zároveň šetříte přírodu – eko farmáři vyrábějící bio produkty neničí vodu, vzduch ani půdu chemickými pesticidy. 4) Bio produkty neobsahují přídatné látky a "éčka" (neobsahují například ani ztužený tuk, umělá sladidla a glutaman sodný – standardně přidávaný do polotovarů konvenčních potravin) 5) Bio Potraviny neobsahují zbytky antibiotik. Ekozemědělci nesmí při chovu hospodářských zvířat používat preventivní léky ani antibiotika. Mnoho běžně chovaných zvířat je preventivně krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léky, i přes to, že nejsou nemocná.

34 Deset "PRO" pro Bio Potraviny
"Bio produkty nejsou nositeli změněné genetické informace ..." 6) V ekologickém zemědělství se nepoužívají genově upravené rostliny a suroviny. 7) Ekozemědělství v sobě neskrývá žádné vedlejší náklady, jako je například čištění vody od chemikálií, pesticidů a hnojiv, které platíme v našich daních. 8) Všichni ekofarmáři, výrobci a distributoři biopotravin jsou pravidelně i namátkově kontrolováni kontrolními organizacemi pověřenými ministerstvem zemědělství. "Bio potraviny pocházejí z přirozeného prostředí" 9) Zvířata chovaná v ekochovech žijí v přirozeném prostředí, mají pravidelný přístup na pastvu a je o ně dobře pečováno. 10) A v neposlední řadě biopotraviny chutnají lépe než konvenční potraviny a to díky všem předešlým důvodům….

35 Skutečně? Bio potraviny jsou zdravější než běžné potraviny (mají více vitamínů, antioxidantů, minerálních látek, … u ovoce a zeleniny bylo prokázáno, že až o 50%) není pravda Alan D Dangour, Sakhi K Dodhia, Arabella Hayter, Elizabeth Allen, Karen Lock, and Ricardo Uauy. Nutritional quality of organic foods: a systematic review. Am. J. Clinical Nutrition, Sep 2009; 90: 680 – 685 Alan D Dangour, Karen Lock, Arabella Hayter, Andrea Aikenhead, Elizabeth Allen, and Ricardo Uauy. Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review. Am. J. Clin. Nutr. July : Conclusions: On the basis of a systematic review of studies of satisfactory quality, there is no evidence of a difference in nutrient quality between organically and conventionally produced foodstuffs. The small differences in nutrient content detected are biologically plausible and mostly relate to differences in production methods. Conclusion: From a systematic review of the currently available published literature, evidence is lacking for nutrition-related health effects that result from the consumption of organically produced foodstuffs.

36 Skutečně? 2) Bio Potraviny neobsahují chemické pesticidy, které jsou u běžných potravin nejvíce obsaženy v zelenině a ovoci. Pesticidy jsou vlastně jedy, které hubí živé organismy a jsou pro lidi škodlivé. částečně. Přirozená chemická obrana rostlin. Používané pesticidy – většinou odbouratelné, cílené viz PESTICIDE DATA PROGRAM

37

38 ale viz:

39 Skutečně? 3) Zároveň šetříte přírodu – eko farmáři vyrábějící bio produkty neničí vodu, vzduch ani půdu chemickými pesticidy. „Při pěstování bio jablek musí traktor přejet sad vícekrát a rovněž je k vypěstování zapotřebí větší rozlohy půdy“ ekologické zemědělství je velmi náročné na plochu - Díky využití syntetických hnojiv vzrostla mezi lety 1950 a 2000 produkce obilovin třikrát, potřebná zemědělská plocha se ale zvětšila jen o 10 %. Využití tradičních technik by si vyžádalo trojnásobné zvětšení osevných ploch náročnější je také na odplevelení (orba traktorem X herbicidy apod.) má mnohem nižší výnosy, produkuje však více skleníkových plynů neuživilo by dostatek lidí!!!! Risku-Norja, Helmi; Kurppa, Sirpa and Helenius, Juha (2009) Impact of consumers' diet choices on greenhouse gas emissions. Future of the consumer society, Tampere, Finland, May In: Proceedings, Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics (7/2009). Risku-Norja, H. and Mikkola, M. (2009) Systemic sustainability characteristics of organic farming: a review. Fostering healthy food systems through organic agriculture - focus on Nordic-Baltic region : NJF seminar 422, Tartu, Estonia, August In: Agronomy Research, 7 (Special issue II).

40 Skutečně? 4) Bio produkty neobsahují přídatné látky a "éčka" (neobsahují například ani ztužený tuk, umělá sladidla a glutaman sodný – standardně přidávaný do polotovarů konvenčních potravin) i ztužený tuk může být bio glutaman sodný (E621) je neškodná látka (jeho nepříznivý vliv nikdy nebyl prokázán), tradičně se používá v „ekologické“ tradiční orientální kuchyni (houby, Laminaria japonica, soja, rajčata, sýry,....) jako neškodné množství se dnes udává mg/kg hmotnosti člověka

41 Glutaman sodný sůl kyseliny L-glutamové
přirozeně se vyskytuje v mnoha potravinách tradiční použití v asijské kuchyni podezříván ze „Syndromu čínských restaurací“, astma,… podezření se nikdy nepotvrdila Beyreuther, K., Biesalski, H.K., Fernstrom, J.D., Grimm, P., Hammes, W.P., Heinemann, U., Kempski, O., Stehle, P., Steinhart, H. & Walker, R. (2007) Consensus meeting: monosodium glutamate - an update. European Journal of Clinical Nutrition 61, Williams, A.N. & Woessner, K.M. (2009) Monosodium glutamate 'allergy': menace or myth? Clinical and Experimental Allergy 39, Freeman, M. (2006) Reconsidering the effects of monosodium glutamate: A literature review. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 18, Woods, R.K. (2001) MSG and asthma - what is the evidence? Food Australia 53, Stevenson, D.D. (2000) Monosodium glutamate and asthma. Journal of Nutrition 130, 1067s-1073s.

42 Skutečně? 5) Bio Potraviny neobsahují zbytky antibiotik. Ekozemědělci nesmí při chovu hospodářských zvířat používat preventivní léky ani antibiotika. Mnoho běžně chovaných zvířat je preventivně krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léky, i přes to, že nejsou nemocná. víceméně pravdivé, ovšem antibiotika jsou poměrně snadno odbouratelná dokud bioplodinu nenapadne bioplíseň, produkující bioantibiotika  ale nadužívání antibiotik je skutečně problém

43 Skutečně? 6) V ekologickém zemědělství se nepoužívají genově upravené rostliny a suroviny. ano, v ekologickém zemědělství se GMO ani jejich produkty nesmí používat viz dále oddíl o GMO

44 Skutečně? 7) Ekozemědělství v sobě neskrývá žádné vedlejší náklady, jako je například čištění vody od chemikálií, pesticidů a hnojiv, které platíme v našich daních trochu zavádějící i EZ používá pesticidy (ačkoli relativně neškodné) - skrývá však v sobě spoustu vedlejších nákladů v podobě dotací, které platíme v našich daních

45 Skutečně? 8) Všichni ekofarmáři, výrobci a distributoři biopotravin jsou pravidelně i namátkově kontrolováni kontrolními organizacemi pověřenými ministerstvem zemědělství mělo by tak být skutečnost

46 Skutečně? ano, mělo by to tak být
9) Zvířata chovaná v ekochovech žijí v přirozeném prostředí, mají pravidelný přístup na pastvu a je o ně dobře pečováno ano, mělo by to tak být

47 Skutečně? 10) A v neposlední řadě biopotraviny chutnají lépe než konvenční potraviny a to díky všem předešlým důvodům…. mohla by být pravda, nedá se však měřit - chuť je subjektivní

48 Biopotraviny „…tak se i nadále navyšuje dovoz biopotravin do ČR, který již činí více než 60% z množství nakoupených biopotravin…“

49 Ekologické zemědělství
vhodný doplněk konvenčního zemědělství v rozvinutých zemích s „dostatkem“ velmi málo produktivní, náročné na práci, plochu nevhodné v oblastech s „nedostatkem“ není schopné uživit lidstvo!

50 Ekologické zemědělství

51 GMO

52 Geneticky modifikované organismy
Podle zákona je geneticky modifikovaný organismus takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním. Tato definice se vztahuje na organismy schopné rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, tj. mikroorganismy, rostliny, živočichy a buněčné kultury; nevztahuje se na člověka.

53 genetická informace zapsána v každé buňce v podobě DNA

54 část DNA tvoří geny

55 Změna genetické informace
cílená – genetická modifikace – vnesení konkrétního genu necílená – působením mutagenního činidla (ionizující záření a další mutageny) se nahodile mění (mutuje) DNA mimo jiné se někdy stane i příznivá změna (větší výnos, odolnost,..) tradiční šlechtitelství takto vznikla většina dnešních konvenčních plodin

56 GMO typicky nějaký organismus, do jehož DNA je vložen nějaký cizí gen (sekvence nukleotidů A,T,C,G), podle kterého je kódován určitý produkt (např. protein, enzym,….), nebo gen vypnutý zdrojem cizích genů jsou většinou bakterie tyto „horizontální přenosy“ DNA jsou v přírodě běžné!!! není možné odlišit GM organismus od ne GMO!!! (pokud není záměrem GMO odlišit) DNA je po smrti buňky rychle degradována DNázami, degraduje ji i kyselé prostředí ve střevě člověka je asi 1014 bakterií 500 druhů, 1200 druhů virů a mnoho druhů prvoků

57 GMO Genetické modifikování baktérií a jednobuněčných eukaryotických organizmů, kvasinek, se využívá například k výrobě lidského inzulínu či různých léčiv experimentuje se s řasami produkující uhlovodíky podobné fosilním palivům sinice produkující isobutyraldehyd (prekurzor isobutanolu) z CO2

58 GM plodiny odolné vůči herbicidům - „Roundup ready“ plodiny – odolné vůči glyfosátu odolné vůči škůdcům – Bt plodiny „vylepšené“ - brambora Amflora (škrom tvořen jen amylopektinem, vyloučena amylóza); zlatá rýže – tvorba provitaminu A; odolnost vůči chladu, suchu,…

59 Bt plodiny vložen gen pro Cry-protein z bakterie Bacillus thuringiensis

60 Bt-toxin d - endotoxin (Bt-toxiny) používány jako pesticid i v ekologickém zemědělství specifické pro čeleď hmyzu, příp. i nižší taxony B. thuringiensis je všudypřítomná

61 mykotoxiny po napadení plodiny hmyzem je plodina většinou napadena houbou, která produkuje mykotoxiny GM plodiny obsahují významně méně mykotoxinů než konvenční plodiny či plodiny EZ! DOI: /jf /WMJ

62 GMO rostliny odolné vůči chladu, suchu, salinitě
rostliny „vychytávající“ těžké kovy atp. modifikace živočichů – problémy belgického modrobílého skotu (mutace genu pro myostatin) vs. GM řešení problému rybolovu – GM pstruh telení - viz

63 Hladiny fumonisinů nižší 130krát
Polní pokusy - Itálie Výnos vyšší až o 43% Hladiny fumonisinů nižší 130krát Konvenční kukuřice Bt- kukuřice Jaroslav Petr: GMO vs. životní prostředí a lidské zdraví

64 Závěr klasické zemědělství má relativně vysoké výnosy, není však úplně zdravé a šetrné k ŽP, udržitelnost je otázkou ekologické zemědělství má nesrovnatelně nižší výnosy, je o něco zdravější a šetrnější k ŽP, je zcela udržitelné GM plodiny mají velmi vysoké výnosy, jsou zdravé a šetrné k ŽP, pravděpodobně udržitelné

65 GM v ČR a EU pěstována Bt kukuřice, odolná proti zavíječi kukuřičnému
nově též GM brambory Amflora setkat se lze s produkty GM soji (oleje apod.) – vše musí být označené Aktuální stav na

66 GM plodiny jsou nesmyslně odmítány
především v Evropě


Stáhnout ppt "Populace člověka a dostupnost potravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google