Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímá vás, jak to chodí u našich soudů? Myslíte si, že jsou soudci nestranní a nezávislí odborníci, kteří se rozhodují pouze podle důkazů, a ne podle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímá vás, jak to chodí u našich soudů? Myslíte si, že jsou soudci nestranní a nezávislí odborníci, kteří se rozhodují pouze podle důkazů, a ne podle."— Transkript prezentace:

1 Zajímá vás, jak to chodí u našich soudů? Myslíte si, že jsou soudci nestranní a nezávislí odborníci, kteří se rozhodují pouze podle důkazů, a ne podle nálad, tušení a pocitů? Je nám líto, ale musíme vás vyvést z vašich iluzí. Soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Daniel Plšek, vydal v rozmezí necelých tří měsíců dva zcela rozdílné rozsudky, aniž by došlo k jediné změně v důkazech, svědecké výpovědi nebo k doznání obžalovaného. Po vrácení původního zprošťujícího rozsudku Vrchním soudem v Olomouci okamžitě změnil a zapomněl své původní názory a přesvědčení a promptně obžalovaného odsoudil. Pojďte se podívat na nejkřiklavější příklady: Pokračujte libovolnou klávesou. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

2 Rozsudek č.1.: Rozsudek č.2.: „4.187.000,- Kč“ Během vyšetřování: „Nejméně 8 milionů Kč,-“ „ V letech 2004 a 2005 obžalovaný stále půjčoval poškozenému finanční částky, které mu již poškozený nevracel. Takto do 23.3.2005 poškozený půjčil obžalovanému částku 3.219.000 Kč a i po tomto datu poškozený obžalovanému další finanční částky půjčoval. V dubnu 2006 dluh obžalovaného vůči poškozenému činil nejméně 3.291.000 Kč a nelze vyloučit, že byl i vyšší až do částky 4.187.000 Kč. “ Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Pokračujte libovolnou klávesou.

3 Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Proč by měl? On to prostě znovu přepočetl. Pokud pan soudce píše, že dluh mohl být i vyšší, jaksi opomíná možnost, že tedy mohl být i nižší. A to, že si v jednom odstavci splete obžalovaného s poškozeným a 291 s 219 tisíci? No tak, nebuďte puntičkáři, vždyť jde jenom o vraždu, tak kdo by se zdržoval s takovýma prkotinama. Milion sem, milion tam… Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Pokračujte libovolnou klávesou.

4 A víte, jak pan soudce na tyto částky přišel? Ne, nebyla to ruleta nebo poslední čísla ze S portky, ale metoda vpravdě vědecká. To se vezmou záznamy poškozeného z let 2003, 2004 a 2005 (2006 nemáme, prý se ztratil, no bóže, stejně tam určitě nebylo nic důležitého), najdete si tam iniciály shodné s iniciálami obžalovaného, všechny částky u nich sečtete a výsledná suma je vítěz. Takže jestli máte doma prázdný diář, stačí tam napsat prof.V.K. – 5 000 000,- Kč, odnést to k panu soudci a pak už jen čekat, kdy bude vystaven platební příkaz na prezidentskou kancelář. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Pokračujte libovolnou klávesou.

5 „K samotným okolnostem usmrcení poškozeného však bylo provedeno velmi málo důkazů, které by mohly dát odpověď na několik zásadních otázek. První z těchto otázek je, kdy vůbec došlo k vraždě poškozeného Ing. Martina Krejčího. Nejpravděpodobnějším závěrem se jeví být to, že to mohlo být ve středu 19.4.2006 někdy v odpoledních, večerních či nočních hodinách. Tohoto dne se totiž poškozený nedostavil domů ani na fotbal, který většinou hrával a nechyběl zde, a jeho mobilní telefon byl již nekontaktní. Zajímavé však je, že mobilní telefon poškozeného zabíraný buňkou v Pohořelicích ještě dne 20.4.2006 ve 13.06.12 hod. převzal SMS zprávu od Veroniky Menšíkové, ovšem následně se již navždy odmlčel a nebylo zjištěno, že by byl pak ještě kdykoliv používán. „ Rozsudek č.2.: Pokračujte libovolnou klávesou. „pravděpodobně dne 19.4.2006 po 16.00 hod.“ Rozsudek č.1.: Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

6 Proč by měl? On to přece vytušil! Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Pokračujte libovolnou klávesou.

7 nezodpovězenou kde žádný důkaz kterémkoliv „Další nezodpovězenou otázkou zůstává, kde došlo k usmrcení poškozeného. O tomto nebyl proveden žádný důkaz a lze pouze připustit, že se tak mohlo stát v garáži na Trýbové, kde bylo později tělo poškozeného nalezeno, ovšem stejně tak je možné připustit, že k vraždě došlo prakticky na kterémkoliv jiném místě. „ Pokračujte libovolnou klávesou. Rozsudek č.1.: Rozsudek č.2.: „na přesně nezjištěném místě“ Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

8 Proč by měl? On to už vůbec neřeší, došel k závěru, že je to jedno! Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Pokračujte libovolnou klávesou.

9 kolik osob mohla Další otázkou pak zůstává, kolik osob se na vraždě poškozeného podílelo. Z charakteru usmrcení, kdy poškozený byl střelen zezadu do hlavy vyplývá, že samotné usmrcení mohla provést a pravděpodobně provedla pouze jediná osoba, a to pravděpodobně osoba, která poškozeného musela nějakým způsobem znát, musela ho tedy nalákat či vylákat na určité místo, samozřejmě nějaké neveřejné místo. Pokračujte libovolnou klávesou. Rozsudek č.1.:Rozsudek č.2.: „zezadu z bezprostřední blízkosti ze střelné zbraně ráže 7,65 mm na poškozeného, zasáhl ho do týlní krajiny a způsobil mu střelné poranění mozku s následnou smrtí.“ Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

10 Proč by měl? On má přece jasno! Musel být jeden a musel oběť dobře znát, jinak by ji nemohl střelit zezadu zblízka do hlavy! Museli se znát dobře, třeba jako pánové na následujících obrázcích: Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Pokračujte libovolnou klávesou.

11 Poprava politického vězně v Asii - podle pana soudce nás způsob provedení přesvědčuje, že se jedná o blízké přátele. I prezident Lincoln byl dle logiky soudce kamarádem svého vraha. Vše tomu nasvědčuje - úhel vstřelu i střelba zezadu z bezprostřední blízkosti. Pokračujte libovolnou klávesou. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

12 kolik osob musely manipulovat dvě osoby nelze Otázkou však zůstává, kolik osob se na ukrytí těla poškozeného podílelo. Pokud bychom předpokládali, že k usmrcení poškozeného došlo mimo prostor garáže na ulici Trýbova, musela být do garáže přivezena skříň, ve které bylo tělo poškozeného později nalezeno. Muselo sem být dovezeno tělo poškozeného a tělo muselo být ukryto ve skříni za použití igelitů, do kterých bylo zabaleno a následně ve skříni zapěnováno. Lze také připustit, že do garáže byla přivezena skříň již s tělem poškozeného. Podle názoru soud by pak s takovouto skříní s tělem poškozeného, který sám vážil okolo 80 kg, musely manipulovat dvě osoby, když dále lze dovodit, že těmito osobami byla na střechu vozidla Volkswagen Passat nalezeného v garáži přemístěna dřevěná skříň, která v garáži stála původně a byla majetkem Františka Jeglíka. Samozřejmě je možné předpokládat, že popisované úkony, tedy přemístění těla poškozeného do skříně, kde byl později nalezen, zabalení těla do igelitů, zapěnování pěnou a přemístění dřevěné skříně na auto v garáži mohla činit pouze jedna osoba. Toto všechno jsou předpoklady, které nelze nijak blíže prokázat. Pokračujte libovolnou klávesou. Rozsudek č.1.: Rozsudek č.2.: „tělo poškozeného obžalovaný ukryl v garáži na ulici Trýbova“ Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

13 Proč by měl? Prostě to už není důležité! Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Pokračujte libovolnou klávesou. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

14 kdy žádný Další otázkou zůstává, kdy se vůbec tělo poškozeného doslalo do garáže na ulici Trýbova. Odpověď na tuto otázku opětovně nedává žádný z provedených důkazů. Pokračujte libovolnou klávesou. Rozsudek č.1.: Rozsudek č.2.: „tělo poškozeného obžalovaný ukryl v garáži na ulici Trýbova“ Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

15 Proč by měl? Přece si takovou drobností nebude kazit takový hezký odsuzující rozsudek! Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Pokračujte libovolnou klávesou. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

16 případně zde obžalovaný nemusel vůbec být. Opět lze pouze předpokládat Nezodpovězenou otázkou však je, jak dlouho se může pachová stopa konkrétní osoby na sedadle vozidla udržet. Obžalovaný však mohl v této garáži dělat naprosto jinou činnost, případně zde obžalovaný nemusel vůbec být. Stejně tak není zřejmé, kdy se do garáže na ulici Trýbové dostalo vozidlo Volkswagen Passat s poznávací značkou H-SP 136. Opět lze pouze předpokládat, že toto vozidlo má nějakou spojitost se smrtí poškozeného, kdy se nabízí možnost, že tělo poškozeného, ať již. samotné či umístěné ve skříni, ve které bylo později nalezeno, bylo tímto vozidlem do garáže přivezeno, skříň přesunuta na pracovní stůl, vozidlo zde bylo zanecháno a na jeho střechu byla přesunuta dřevěná skříň. Nález pachové stopy obžalovaného na sedadle řidiče vozidla nasvědčuje tomu, že obžalovaný s tímto vozidlem někdy jel, což on sám do jisté míry připouští, ovšem toto prokazuje výpověď svědka Ing. Čecha. Nezodpovězenou otázkou však je, jak dlouho se může pachová stopa konkrétní osoby na sedadle vozidla udržet. Pokračujte libovolnou klávesou. Rozsudek č.1.: Rozsudek č.2.: „tělo poškozeného obžalovaný ukryl v garáži na ulici Trýbova“ Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

17 Proč by měl? Copak jsou na odsouzení potřeba důkazy? Ale kdepak, tušení stačí. Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Pokračujte libovolnou klávesou. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

18 Není kdyna kterémjaká osoba střílelakdy a jak kolik osob K samotnému usmrcení poškozeného lze tedy uvést pouze to, že bylo prokázáno, že smrt poškozeného nastala po výstřelu ze střelné zbraně mířeném do týlní krajiny hlavy poškozeného. Není však zřejmé, kdy se tak stalo, na kterém místě se tak stalo, jaká osoba na poškozeného střílela, kdy a jak se tělo poškozeného dostalo do garáže, kde bylo po roce a půl od jeho zmizení nalezeno, kolik osob se na ukrývání těla poškozeného podílelo. Pokračujte libovolnou klávesou. Rozsudek č.1.: Rozsudek č.2.: pravděpodobně přesně nezjištěném místě jeho „Obžalovaný Jiří Hort tak svým jednáním, kdy pravděpodobně dne 19.4.2006 po 16.00 hodině na přesně nezjištěném místě výstřelem ze střelné zbraně ráže 7,65 mm zasáhl poškozeného Ing. Martina Krejčího do týlní krajiny a způsobil mu střelné poranění mozku s následnou smrtí a tohoto jednání se dopustil v úmyslu zbavit se alespoň z převážné části, svých finančních závazků vůči poškozenému, které dle jeho písemné evidence nejméně 3.219.000,- Kč, a současně i získat Ing. Martinem Krejčím užívané osobní motorové vozidlo tov. zn. VW Passat Variant 1.9 TDi modré barvy, RZ: 2B7 6170, naplnil po subjektivní i objektivní stránce zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) trestního zákona.“ Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/

19 Proč by měl? Dobrá věc se podařila, pachatel byl usvědčen. Sice nejsou důkazy nebo svědci, nevíme kdy, jak nebo čím, motiv jsme si vymysleli, ale kolonka vyřešených zločinů se zvětšila! Vysvětlil nějak soudce změnu svého názoru? Podložil to nějakým novým důkazem? Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Pokračujte libovolnou klávesou.

20 Takže ještě razítko a můžeme se těšit, co nám pan soudce předvede, až se mu případ znovu vrátí od Vrchního soudu. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/ Snad tam nesedí pouze věštci jako pan soudce Plšek, ale lidé, kteří se zabývají i důkazy. Všechny citace z rozsudků jsou naprosto přesné, až na doplněnou interpunkci, ke které má zřejmě pan soudce stejný vztah jako k logice. Toto se netýká shrnutí, kde by bylo třeba doplnit i sloveso. Úroveň formy rozsudku zcela koresponduje s úrovní jeho obsahu. Více na http://kauza-jiri-hort.wz.cz/http://kauza-jiri-hort.wz.cz/


Stáhnout ppt "Zajímá vás, jak to chodí u našich soudů? Myslíte si, že jsou soudci nestranní a nezávislí odborníci, kteří se rozhodují pouze podle důkazů, a ne podle."

Podobné prezentace


Reklamy Google