Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů Šárka Kocumová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů Šárka Kocumová."— Transkript prezentace:

1 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů Šárka Kocumová

2 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů ­ Cíl výzkumu: analýza názorů rodičů jedinců s narušenou komunikační schopností na integraci do běžných typů škol v regionech Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko. ­ Dílčí cíle měly zanalyzovat důvody rodičů pro integraci a důvody rodičů pro vzdělávání v základní škole logopedické. ­ Jednalo se o výzkum kvantitativní za použití techniky dotazníku. ­ Vlastní výzkum byl proveden v měsících únoru až březnu 2007.

3 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů Základní soubor = respondenti z řad rodičů jedinců s narušenou komunikační schopností, kteří plní povinnou školní docházku, z regionů: Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko a u nichž probíhá pravidelná logopedická intervence.  Rodiče klientů SPC Náchod, kterým je poskytována individuální logopedická péče zaměstnankyněmi tohoto SPC.  Rodiče klientů, kterým je poskytována individuální logopedická péče školskou logopedkou ve Dvoře Králové nad Labem.  Rodiče klientů, kterým je poskytována individuální logopedická péče klinickými logopedkami působících v logopedické ambulanci a na poliklinice v Náchodě.

4 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů ­ Celkem bylo rozdáno 120 dotazníků, navrátilo se 74 dotazníků, návratnost dotazníků byla tedy 62 %. ­ Dotazník se skládal z 27 otázek, z toho bylo 20 otázek uzavřených a 7 otázek polootevřených. ­ Otázky byly rozděleny do tří částí:  první část tvořily otázky demografického rázu  druhou část tvořily otázky zjišťující věk, druh narušené komunikační schopnosti a formu vzdělávání dítěte  třetí část představovaly otázky, jež měly zjistit postavení dítěte ve třídě z pohledu rodičů.

5 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů ­ Na úvod byla zařazena písemná instruktáž k vyplnění dotazníku. ­ Dotazníky byly předány rodičům:  zaměstnankyněmi SPC Náchod  školskou logopedkou za Dvora Králové nad Labem  klinickými logopedkami z Náchoda  zástupkyní ředitele Základní školy logopedické Hořičky, kterým byla před distribucí dotazníků poskytnuta slovní instruktáž.

6 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů ­ Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 74 rodičů žáků s narušenou komunikační schopností.  41 respondentů představovali rodiče, jejichž děti se vzdělávají na Základní škole logopedické v Hořičkách (soubor N1)  33 respondentů zastupovalo rodiče dětí, které navštěvují běžnou základní školu (soubor N2). ­ Pro výzkum byl stanoven cíl, dílčí cíle a hypotézy, které byly verifikovány.

7 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů Hypotéza H 1: „Rodiče bydlící ve městě volí integraci jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než rodiče bydlící na vesnici.“ Hypotéza H 2: „Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.“ Hypotéza H 3: „Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.“ Hypotéza H 4: „Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.“

8 Hypotéza H 1: „Rodiče bydlící ve městě volí integraci jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než rodiče bydlící na vesnici.“ n = 74frekvence% vesnice3041 město4459 celkem74100

9 Hypotéza H 1: „Rodiče bydlící ve městě volí integraci jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než rodiče bydlící na vesnici.“ n = 41frekvence% vesnice2151 město2049 celkem41100

10 Hypotéza H 1: „Rodiče bydlící ve městě volí integraci jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než rodiče bydlící na vesnici.“ n = 33frekvence% vesnice927 město2473 celkem33100

11 Hypotéza H 2: „Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.“ n = 74frekvence% neukončené základní 00 základní811 střední bez maturity 3345 střední s maturitou 2633 vyšší odborné 34 vysoko- školské 45 celkem74100

12 Hypotéza H 2: „Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.“ n = 74frekvence% nižší vzdělání 4156 vyšší vzdělání 3344 celkem74100

13 Hypotéza H 2: „Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.“ n = 41frekvence% neukončené základní 00 základní717 střední bez maturity 2151 střední s maturitou 1229 vyšší odborné 00 vysoko- školské 13 celkem41100

14 Hypotéza H 2: „Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.“ n = 41frekvence% nižší vzdělání 2868 vyšší vzdělání 1332 celkem41100

15 Hypotéza H 2: „Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.“ n = 33frekvence% neukončené základní 00 základní13 střední bez maturity 1236 střední s maturitou 1443 vyšší odborné 39 vysoko- školské 39 celkem33100

16 Hypotéza H 2: „Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.“ n = 33frekvence% nižší vzdělání 1339 vyšší vzdělání 2061 celkem33100

17 Hypotéza H 3: „Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.“ n = 72frekvence vývojová dysfázie 28 afázie0 mutismus0 huhňavost3 palatolalie1 koktavost3 breptavost1 dyslalie31 dysartrie3 SPU8 porucha hlasu0 SPŘ7 celkem85

18 Hypotéza H 3: „Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.“ n = 39frekvence vývojová dysfázie18 afázie0 mutismus0 huhňavost0 palatolalie0 koktavost0 breptavost0 dyslalie21 dysartrie1 SPU5 porucha hlasu0 SPŘ2 celkem47

19 Hypotéza H 3: „Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.“ n = 39frekvence dyslalie13 dyslalie + OVŘ1 dyslalie + vývojová dysfázie 1 dyslalie + SPU4 dyslalie + SPŘ1 vývojová dysfázie15 vývojová dysfázie + SPŘ 1 vývojová dysfázie + OVŘ 1 SPU1 dysartrie1 celkem39

20 Hypotéza H 3: „Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.“ n = 33frekvence vývojová dysfázie10 afázie0 mutismus0 huhňavost3 palatolalie1 koktavost3 breptavost1 dyslalie10 dysartrie2 SPU3 porucha hlasu0 SPŘ5 celkem38

21 Hypotéza H 3: „Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.“ n = 33frekvence dyslalie10 vývojová dysfázie8 vývojová dysfázie + SPŘ1 vývojová dysfázie + SPŘ + SPU 1 huhňavost + breptavost1 dysartrie + SPU1 huhňavost2 palatolalie1 koktavost3 SPŘ3 dysartrie1 SPU1 celkem33

22 Hypotéza H 3: „Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.“ n = 28frekvence% ZŠ logopedická 1864 běžná ZŠ1036 celkem28100

23 Hypotéza H 4: „Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.“ n = 74frekvence% ano7399 ne11 celkem74100

24 Hypotéza H 4: „Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.“ n = 73frekvence běžná MŠ55 speciální třída při běžné MŠ 11 MŠ logopedická11 jiný typ MŠ4 celkem81

25 Hypotéza H 4: „Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.“ n = 41frekvence běžná MŠ31 speciální třída při běžné MŠ 4 MŠ logopedická11 jiný typ MŠ2 celkem48

26 Hypotéza H 4: „Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.“ n = 41frekvence běžná MŠ + speciální třída při běžné MŠ 2 běžná MŠ + MŠ logopedická 3 běžná MŠ + jiný typ MŠ1 běžná MŠ25 MŠ logopedická + speciální třída při běžné MŠ 1 MŠ logopedická7 speciální třída při běžné MŠ 1 jiný typ MŠ1 celkem41

27 Hypotéza H 4: „Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.“ n = 32frekvence běžná MŠ23 speciální třída při běžné MŠ 7 MŠ logopedická0 jiný typ MŠ2 celkem32

28 Hypotéza H 4: „Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.“ frekvence MŠ logopedická11 ZŠ logopedická11

29 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů – další výsledky Z dotazníkového šetření vyplývá, že  se většina rodičů (80 %) domnívá, že jejich dítě má nárok na vzdělávání v běžném typu škol, přičemž svůj názor odůvodňují tvrzeními, že je to dítě jako každé jiné, a nebo, že je pro dítě vhodné vyrůstat mezi zdravými vrstevníky.  jen 41 rodičům byla poskytnuta pomoc při výběru školy – SPC (18), PPP (7), logopedka v logopedické poradně (4), zaměstnanci ZŠ (4).  rodiče při výběru typu školy zastávají názor v 77 %, že jejich děti získají shodné vzdělání jak na běžné ZŠ, tak na ZŠ logopedické. Zároveň si nemyslí, že by běžná ZŠ poskytovala lepší vzdělání než ZŠ logopedická. Z dotazníkového šetření vyplývá, že volbu typu školy rodiči  ovlivňuje druh a stupeň NKS  ovlivňuje doporučení odborného pracoviště  ovlivňuje i postavení dítěte, které v daném kolektivu zaujímá či by zaujímalo.

30 Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů – shrnutí  Rodiče bydlící ve městě volí integraci jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než rodiče bydlící na vesnici.  Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním integrují své dítě častěji než rodiče s nižším dosaženým vzděláním.  Rodiče dětí s vývojovou dysfázií častěji volí vzdělávání svého dítěte v základní škole logopedické než formu integrace.  Rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, jejichž dítě navštěvovalo mateřskou školu logopedickou před plněním povinné školní docházky, volí základní školu logopedickou jako formu vzdělávání svého dítěte častěji než formu integrace.  Většina rodičů zastává názor, že jejich dítě má právo na vzdělání v běžném typu školy.  Volbu typu školy ovlivňuje poradenský systém, druh a stupeň NKS,postavení dítěte, které v daném kolektivu zaujímá či by zaujímalo.


Stáhnout ppt "Integrace žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu rodičů Šárka Kocumová."

Podobné prezentace


Reklamy Google