Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokrok v realizaci OPPP Progress of the OPIE implementation hotel Yasmin 17. 5. 2006 Monitorovací výbor RPS CSF Monitoring Committee 15. června 2006 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokrok v realizaci OPPP Progress of the OPIE implementation hotel Yasmin 17. 5. 2006 Monitorovací výbor RPS CSF Monitoring Committee 15. června 2006 15."— Transkript prezentace:

1 Pokrok v realizaci OPPP Progress of the OPIE implementation hotel Yasmin 17. 5. 2006 Monitorovací výbor RPS CSF Monitoring Committee 15. června 2006 15 June, 2006

2 Vývoj realizace OPPP Progress of the OPIE (EUR)

3 Vývoj realizace OPPP – Priorita 1 Progress of the OPIE – Priority 1 (EUR)

4 Vývoj realizace OPPP – Priorita 2 Progress of the OPIE – Priority 2 (EUR)

5 Vývoj realizace OPPP – Priorita 3 Progress of the OPIE – Priority 3 (EUR)

6 OPPP – pozitivní faktory realizace (I) OPIE – positive features of the implementation (I) - ŘO OPPP nově ve dvouměsíčních intervalech sleduje stav všech projektů s hodnotou dotace nad 30 mil. Kč (aktivní individuální komunikace s žadateli) The OPIE MA monitors in two-month periods the realisation of the projects with a grant amount higher than 30 mio. CZK (active individual communication with applicants). The OPIE MA monitors in two-month periods the realisation of the projects with a grant amount higher than 30 mio. CZK (active individual communication with applicants). - K 31. květnu 2006 byl splněn plán čerpání – Řídicím orgánem byly autorizovány žádosti o platbu v celkové výši více než 70 mil. €. Platebním orgánem byly certifikovány výdaje ve výši 43 241 131,38 €. As at 31 May, 2006 the planned realised expenditure was achieved – The Managing Authority authorised payments amounting to more than 70 mio. €. The Paying Authority certifiied the expenditure totalling 43 241 131,38 €. As at 31 May, 2006 the planned realised expenditure was achieved – The Managing Authority authorised payments amounting to more than 70 mio. €. The Paying Authority certifiied the expenditure totalling 43 241 131,38 €.

7 OPPP – pozitivní faktory realizace (II) OPIE – positive features of the implementation (II) - OPPP překročil hranici pro splnění pravidla N+2 The N+2 rule has already been met The N+2 rule has already been met - Z alokace roku 2005 je již čerpáno 13,4 mil. € 13,4 mio. € has already been disbursed (certified) from the allocation 2005 13,4 mio. € has already been disbursed (certified) from the allocation 2005

8 OPPP – specifické překážky realizace OPIE – specific features of the implementation - Vysoká časová náročnost implementace Time consuming implementation process Time consuming implementation process - Nedostatečné zajištění implementace lidskými zdroji a nadměrná fluktuace Insufficient Human Resources support for the implementation and excessive fluctuation Insufficient Human Resources support for the implementation and excessive fluctuation - Administrativní náročnost – opatření ke snížení Administrative demands – measures for reduction Administrative demands – measures for reduction - Informační systémy – nutné přenosy dat do MSSF, ISPROFIN, Viola Information systems – necessary data tranfers to MSSF, ISPROFIN, Viola Information systems – necessary data tranfers to MSSF, ISPROFIN, Viola

9 Technická pomoc – posílení absorpční kapacity Technical Assistance – absorption capacity - Najímání nových pracovníků z TP - Technické vybavení ŘO a implementačních agentur - TV Spot OPPP, DVD dokument „11 úspěšných projektů v OPPP“ s představením veřejnosti, konference - Specifická studie příčin malého zájmu žadatelů v Karlovarském kraji - Signing on new employees within TA - The technical equipment of the MA and the Implementing agencies - TV Spot OPIE, DVD documentary “11 Successful Projects within OPIE” with presenting it to the public, conferences - Specific studies on reasons for poor interest of applicants in Karlovy Vary region

10 Opatření ke zrychlení realizace OPPP Measures for speeding up the OPIE implementation - Projekt „Optimalizace systému implementace OPPP“ - Zrušení 100% kontrol na místě – zavedena kontrola vzorku projektů založená na analýze rizik - Navýšení personální kapacity a stabilizace vyškolených pracovníků - Sledování realizace projektů – aktivní komunikace s žadateli - Project „Optimalization of the OPIE implementation process“ - Abolition of 100% on-the-spot checks – sample-check method based on risk analysis was introduced - Raise of human resources capacity and stabilization of experienced employees - Monitoring the realisation of the projects – active communication with applicants

11 Děkujeme za pozornost Thank you for your attention Řídicí orgán OPPP OPIE Managing Authority www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Pokrok v realizaci OPPP Progress of the OPIE implementation hotel Yasmin 17. 5. 2006 Monitorovací výbor RPS CSF Monitoring Committee 15. června 2006 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google