Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOTVENÍ V PROSTŘEDÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOTVENÍ V PROSTŘEDÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ"— Transkript prezentace:

1 KOTVENÍ V PROSTŘEDÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
E-learningová studijní podpora předmětu Pozemní stavitelství III Prezentace kapitoly 3 CZ / /0326

2 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Aby konstrukce OP mohla plnit všechny funkce pro které je stavěna musí být doplněna řadou výrobků a konstrukcí které jsou k plášti přichyceny kotvami nebo kotevními systémy. Přemostění a spojení mezi jednotlivými konstrukcemi zabezpečují kotvy, které jsou předem zabetonovány nebo jinak spojeny s hlavní konstrukcí. Dodatečné upevňování stavebních prvků k základní konstrukci se provádí pomocí hmoždinek různých typů.

3 Kotvení - propojení Kotvení k tuhé konstrukci.
Kotvení k betonovému základu. Kotvení k obvodové stěně. Kotvení k zemnímu tělesu. Propojení dvou konstrukcí . Spojení dvou podobných konstrukcí. Spojení vícevrstvých panelů. Spojení kompositních prvků.

4 Kotvení v obvodových pláštích budov.
KOTVY A KOTVENÍ PSIII Kotvení v obvodových pláštích budov. Kotvení výplně otvorů. Kotvení na povrchu pláště. Spojování sendvičových vrstev plášťů. Kotvení nosných roštů lehkých plášťů. Kotvení atik,balkonů a lodžii. Kotvení zábradlí, mříží a clonících zařízení.

5 KOTVY A KOTVENÍ Před volbou spoje je nutno prověřit:
Jak se bude chovat upevňovaný prvek. Jaké kvality je základní materiál přenášející kotvu. Jaké bude namáháni kotvy, statické nebo dynamické. Rozhoduje také počet a umístění kotev. Jak bude působit vnější prostředí na kotvení. Nezanedbatelné je i požadavek na budoucí demontáže. Místo kotvení může být ovlivněno tahovými, tlakovými a neutrálními zónami konstrukcí.

6 KOTVENÍ podle druhu spoje
Zabudované kotvy v hlavní konstrukci . Které jsou založeny na únosnosti kotvy, kvalitě nosného materiálu, vlastní únosností a soudržnosti obou prvků. Kotevní šrouby. Kotevní pouzdra. Dodatečné kotvení Podle druhu spojení kotvy s kotvenými konstrukcemi. Rozpěrný spoj využívá napětí mezi pláštěm a základním materiálem. Tvarový spoj se opírá o rubové plochy základní konstrukce. Lepený spoj využívá adhezní síly pojiva mezi kotvou a základním materiálem. Tmelený spoj je založen na dokonalém vyplnění prostoru mezi kotvou a základní konstrukcí.

7 ÚNOSNOST ZABUDOVANÝCH KOTEVNÍCH ŠROUBŮ.
Spolehlivost ukotvení je nutno prokázat v těchto případech: a) přetržení šroubu, b) porušení soudržnosti mezi šroubem a betonem, c) vytržení šroubu ze základu, d) porušení základu nebo roštu.

8 Kotevní šrouby s hlavou nebo háky
Hloubka kotevních šroubů se navrhuje na soudržnost pláště kotev s betonem základu. Kotevní šrouby s hlavou nebo háky soudržnost

9 Kotevní pouzdra Typ SPV Typ HKZ Typ LD Typ HKG
Přítlačné a upevňovací kotvy

10 Předem zabetonované kotevní prvky KOTVY PSIII
Zabetonované profily Halfen jsou ideálním základem pro snadnou montáž a upevnění s možností rektifikace. Výplň z pěnové hmoty chrání dutinu profilu před proniknutím betonu. Na profily Halfen mohou být připevněny různé konstrukce, např.: železobetonové fasády betonové prefabrikáty rozvody médií lícové zdivo

11 Předem upevněné kotevní prvky
Tyto prvky se osazují do konstrukcí ve stadiu jejich výroby ať už se jedná o technologii monolitického betonu nebo železobetonu popř. výroby prefabrikátů, nebo ocelových konstrukcí. Jsou do konstrukce dokonale upevněny soudržností nebo spojením s nosnou výztuží základního prvku. Mají tedy vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči dynamickému namáhání, která odpovídá únosnosti spoje s kotevním prvkem. Kotevní pouzdra Zpravidla se jedná o ocelovou trubku s vnitřním metrickým závitem na povrchu zdrsněnou nebo vroubkovanou. Tato trubka může být navíc prodloužena ocel. kotevními pracnami popř. betonářskou výztuží apod. pro dosažení požadované kotevní délky v betonu a soudržnosti s betonem.

12 KOTVY A KOTVENÍ v OP Kotvení konstrukcí s různou hmotností je závislé na hmotnosti v místě spoje Kotvení do lehkých zděných konstrukcí je mimořádně citlivé na chování celé konstrukce nad místem kotvy. Q vlastní váha stěny zatížení reakce

13 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Rozpěrný spoj Z= Σ F F= S . A . f
S Tlak od rozvírané hmoždinky F síla reakce hmoždinka Z tahová síla A plocha pláště f součinitel tření

14 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Lepený spoj Z - zatížení
F- odolnost lepeného spoje F= A . t t - součinitel pevnosti tmelu A – plocha lepeného povrchu

15 Vhodné pro beton >=B15 a přírodní kámen s hutnou strukturou.
K upevnění ocelové a průmyslové konstrukce Chemická kotva RG MI se sestává z ampule R a kotevního šroubu RG MI, včetně osazovacího přípravku. Tato kotva je určena pro předsazenou montáž, a lze ji kdykoliv demontovat. Po zaražení kotevního šroubu do vývrtu pomocí rotačního pohybu a nárazů pneuelektrického vrtacího kladiva se skleněná patrona roztříští a obsah (pryskyřice a tvrdící přísada) se smísí. Rychle tvrdnoucí malta zalepí kotevní šroub ve vývrtu. Výhodou je minimální vzdálenost od hrany a minimální rozteče díky ukotvení bez napětí.

16 Lepená kotva lepidlo šroub

17 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Kotvení pomocí
Hmoždinek Chemických kotev Kovových kotev Mechanické spojování Kotvení v obvodových pláštích budov Z venkovní strany při použití lešení Z vnitřní strany Spojování a lepení vrstev plášťů

18 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Hmoždinky
Princip –přemostění mezi kotevním šroubem nebo hřebíkem a nosnou konstrukcí Omezení – nosnost kotvy a pevnost materiálu do kterého se kotví Provedení Vyvrtání otvoru pro hmoždinku Osazení hmoždinky Usazení kotvy

19 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Přikotvení dřevěné konstrukce
Hmoždinky do betonu

20 HMOŽDINKY KOTVY PSIII Přikotvení dřevěné konstrukce
Hmoždinky do betonu

21 HMOŽDINKY KOTVY PSIII Kořen hmoždinky musí se opírat o pevnou stěnu vyvrtaného otvoru

22 HMOŽDINKY KOTVY PSIII Kotvení zámečnické KOCE Hmoždinky do betonu

23 HMOŽDINKY KOTVY PSIII Přikotvení dřevěné konstrukce
Hmoždinky do vylehčeného betonu

24 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Tvarový spoj Z - zatížení F- odolnost stěny OP
Z tahová síla F odolnost stěny hmoždinka

25 KOTVY A KOTVENÍ PSIII Přikotvení dřevěné konstrukce
Hmoždinky do POROTHERMU

26 HMOŽDINKY KOTVY PSIII Kotvení plošné konstrukce
Hmoždinky do voštinové cihly

27 HMOŽDINKY KOTVY PSIII Porotherm nabízí velmi malou plochu pro opření hmoždinky

28 HMOŽDINKY KOTVY PSIII

29 HMOŽDINKY KOTVY PSIII Varianty kotvení plošných konstrukcí

30 TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KOTVY PSIII
Talířové , izolační, fasádní Slouží k upevnění izolace na povrchu OP při zateplování Zmenšuje na minimum tepelné mosty V kombinaci s lepením je základním článkem kontaktních izolací. Talířek hmoždinky je zapuštěn v tepelné izolaci. K zapuštění hmoždinky dochází během montáže, kdy je izolant po obvodu talíře hmoždinky naříznut a následně hmoždinkou stlačen o cca 20 mm. Zahloubená hmoždinka vytvoří válcový otvor do nějž je následně zamáčknutá zátka ze stejného materiálu jako je izolant. Zátky jsou dodávány s hmoždinkami ejotherm® STR a to z polystyrenu nebo minerální vaty. Následně po montáži hmoždinky je dosaženo rovné plochy izolantu, kde není nutné stěrkovat zahloubení způsobená hmoždinkami zapuštěnými do izolantu. Tepelně technické vlastnosti materiálu pod povrchem vnější vrstvy zateplovacího systému jsou na celé ploše stejné a ani po dlouhé době nedojde k vykreslení talířků hmoždinek na fasádě.

31 TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KOTVY PSIII
Materiál hmoždinek má zachovávat své vlastnosti, v širokém rozsahu možných klimatických teplot. Nejlépe vyhovují - polyethylen, polypropylen a polyamid (Nylon 66). Jejich podstatné obecné vlastnosti uvádí tab1. Tabulka naznačuje, že pro nejnáročnější aplikace je vhodný Nylon 66, který vyniká mechanickou pevností i při extrémních teplotách (vysokých i nízkých). Tyto vlastnosti jsou důsledkem vysokého stupně tzv. krystalinity, což je typická vlastnost pro polymery, které často mají tzv. dvoufázovou strukturu, tj. zároveň krystalickou i amorfní. Relativně vysoká krystalinita je charakteristická také pro polyethylen, což vede k jeho relativně stabilním mechanickým vlastnostem v širokém rozsahu teplot, byť na výrazně nižší úrovni: tento materiál má mnohem menší tuhost a pevnost (než Nylon). Tzv. protažení (poměrné délkové protažení před destrukcí) je pro polyethylen podle [3] 100 až 1200 %. A do třetice - převážně amorfní struktura dalšího, čistě uhlovodíkového materiálu polypropylenu způsobuje, že při mechanickém namáhání za vyšších teplot má tendenci téci a naopak při teplotách pod teplotou tzv. skelného přechodu je velmi křehký. (Teplota skelného přechodu je teplota, pod kterou se amorfní fáze většinou chová jako křehká látka). vnější vrstvy zateplovacího systému jsou na celé ploše stejné a ani po dlouhé době nedojde k vykreslení talířků hmoždinek na fasádě.

32 TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KOTVY PSIII
Nejčastějšími chybami při montáži tepelně izolačních vrstev jsou: lepení izolačních materiálů na se špatným povrchovým stavem; nedbalá příprava podkladu (pozůstatky staré barvy nebo omítky nepřiléhající k podkladu); pokračování v práci na fasádě před zaschnutím lepidla; zateplovaní při nevhodných atmosférických podmínkách (silný vítr, dlouhotrvající deště, nízké teploty). Talířek hmoždinky je zapuštěn v tepelné izolaci. K zapuštění hmoždinky dochází během montáže, kdy je izolant po obvodu talíře hmoždinky naříznut a následně hmoždinkou stlačen o cca 20 mm. Zahloubená hmoždinka vytvoří válcový otvor do nějž je následně zamáčknutá zátka ze stejného materiálu jako je izolant. Zátky jsou dodávány s hmoždinkami ejotherm® STR a to z polystyrenu nebo minerální vaty. Následně po montáži hmoždinky je dosaženo rovné plochy izolantu, kde není nutné stěrkovat zahloubení způsobená hmoždinkami zapuštěnými do izolantu. Tepelně technické vlastnosti materiálu pod povrchem vnější vrstvy zateplovacího systému jsou na celé ploše stejné a ani po dlouhé době nedojde k vykreslení talířků hmoždinek na fasádě.

33 TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KOTVY PSIII
DÉLKY KOTVY PODLE UCHYCENÍ Polystyrén do plného podkladu patří kotva s plastovým nebo kovovým trnem, který má 5 cm dlouhou rozpěrnou oblast. Minerální vlna se kotví šroubovacím nebo zatloukacím kovovým trnem. Pro termoizolace do měkkých podkladů (plynobeton) nebo do podkladu s dutinami (děrovaná, voštinová cihla).se používá kotvy s prodlouženou rozpěrnou oblastí, u nichž se hloubka zakotvení pohybuje okolo 90mm, bez ohledu na použitý izolační materiál (polystyren, minerální vlna).

34 Délka talířových hmoždinek

35 Osazení talířové hmoždinky KOTVY PSIII
Talířek hmoždinky je zapuštěn v tepelné izolaci. K zapuštění hmoždinky dochází během montáže, kdy je izolant po obvodu talíře hmoždinky naříznut a následně hmoždinkou stlačen o cca 20 mm. Zahloubená hmoždinka vytvoří válcový otvor do nějž je následně zamáčknutá zátka ze stejného materiálu jako je izolant. Zátky jsou dodávány s hmoždinkami ejotherm® STR a to z polystyrenu nebo minerální vaty. Následně po montáži hmoždinky je dosaženo rovné plochy izolantu, kde není nutné stěrkovat zahloubení způsobená hmoždinkami zapuštěnými do izolantu. Tepelně technické vlastnosti materiálu pod povrchem vnější vrstvy zateplovacího systému jsou na celé ploše stejné a ani po dlouhé době nedojde k vykreslení talířků hmoždinek na fasádě.

36 TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KOTVY PSIII
Talířek hmoždinky je zapuštěn v tepelné izolaci. K zapuštění hmoždinky dochází během montáže, kdy je izolant po obvodu talíře hmoždinky naříznut a následně hmoždinkou stlačen o cca 20 mm. Zahloubená hmoždinka vytvoří válcový otvor do nějž je následně zamáčknutá zátka ze stejného materiálu jako je izolant. Zátky jsou dodávány s hmoždinkami ejotherm® STR a to z polystyrenu nebo minerální vaty. Následně po montáži hmoždinky je dosaženo rovné plochy izolantu, kde není nutné stěrkovat zahloubení způsobená hmoždinkami zapuštěnými do izolantu. Tepelně technické vlastnosti materiálu pod povrchem vnější vrstvy zateplovacího systému jsou na celé ploše stejné a ani po dlouhé době nedojde k vykreslení talířků hmoždinek na fasádě.

37 Kotvení táhla KOTVY PSIII

38 Táhla a jejich spoje

39 Závěsné kotvy KOTVY PSIII
Systémy kotev pro fasádní panely vždy tvoří horní díl ze závitovou tyčí s možností výškové rektifikace, spodní díl zabetonovaný do fasádního prefabrikátu s možností boční rektifikace a distanční šroub pro rektifikaci vzdálenosti od stěny. Veškeré díly systému jsou vyrobeny z nerez oceli. Program doplňují distanční šrouby, upevňovací kotvy z plastu, napínací zámky a ozubené přídržné kotvy. jednoduchá a rychlá montáž rektifikace ve všech směrech

40 Závěsné kotvy KOTVY PSIII

41 Závěsné kotvy KOTVY PSIII

42 Kotvení zděných plášťů KOTVY PSIII
konzola Ukotvení ve věnci

43 Kotvení dřevěných konstrukcí KOTVY PSIII

44 Mezi metody montáže kotevních prvků patří : montáž předsazená
montáž průvlaková montáž zavěšená Rozpěrný spoj je založen na vytvoření : chemické vazby mezi tělem hmoždinky a podkladním materiálem radiálního napětí mezi tělem hmoždinky a podkladním materiálem dokonalého propojení kotvy a upevňované konstrukce Pro samostatné upevnění nosné konstrukce objektu je vhodná : chemická kotva plastová natloukací hmoždinka dutinová hmoždinka Pro samostatné upevnění nosné konstrukce s vysokým zatížením není vhodná : kovová dutinová hmoždinka svorníková kotva

45 mechanického příklepového vrtání montáž zavěšená
Pro vrtání otvorů pro kotvy v hutných materiálech plných bez dutin je vhodná metoda : vrtání vrtací frézou mechanického příklepového vrtání montáž zavěšená Tvarový spoj je vhodný pro přenášení zatížení kotvy : tlakem ohybovým momentem tahem Pro samostatné upevnění nosné konstrukce objektu je vhodná : ocelová kotva plastová natloukací hmoždinka dutinová hmoždinka Pro samostatné upevnění nosné konstrukce s vysokým zatížením není vhodná : kovová dutinová hmoždinka svorníková kotva

46 Pro vrtání otvorů pro kotvy v betonu s výztuží je vhodná metoda:
vrtání vrtací frézou mechanického příklepového vrtání diamantového nebo jádrového vrtání U lepeného spoje nedochází k : vytváření tlaku na stěny kotevního otvoru propojení těla kotvy se stěnou kotevního otvoru zajištění kotvy ve směru její podélné osy Vhodnou technologií pro kotvení v dutinových podkladech je : chemická kotva narážecí kotva dutinová hmoždinka


Stáhnout ppt "KOTVENÍ V PROSTŘEDÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google