Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pár slov úvodem Rentgenologie je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších radiologických metod, které k diagnostickému vyšetření využívají zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pár slov úvodem Rentgenologie je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších radiologických metod, které k diagnostickému vyšetření využívají zdroje."— Transkript prezentace:

1 RADIODIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ akreditované SAK ČR Odborný léčebný ústav Paseka

2 Pár slov úvodem . . . Rentgenologie je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších radiologických metod, které k diagnostickému vyšetření využívají zdroje ionizujícího záření. K práci s nimi je nutné povolení SÚJB, neboť při využití zdrojů s ionizujícím zářením je pacient vystaven potencionálnímu riziku. Proto na našem pracovišti především dbáme na dodržování všech podmínek, za kterých bylo používání zdroje povoleno a na dodržování schválených postupů a metodik. ( Rozhodnutím SÚJB ze dne získáno obnovené povolení pro provoz pracoviště do – 4.J /2007, evidenční číslo: )

3 Základní informace: Umístění
budova C – čelní budova ve dvoře - přízemí Dohlížející lékař radiolog a radiologické asistentky MUDr. F. Gajdošík, I. Balatková, M. Němčíková DiS. Provozní doba pondělí - pátek Ordinační doba 7:00 – 14:00 Telefon

4 Vybavení pracoviště Rentgenové přístroje jsou značky Philips:
Pracoviště je vybaveno snadno omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem, což platí i pro stěny a podlahy. Používané dezinfekční přípravky a postupy jsou schválené hlavním hygienikem ČR. Rentgenové přístroje jsou značky Philips: vyš. stěna Tele Diagnost s rtg generátorem OPTIMUS 50 RF a rtg zářičem RO 1750 vertigraf Bucky Diagnost VT s rtg zářičem Super ROTALIX SRO 33100 vyvolávací automat Agfa – Curix 60 počítačová síť

5 Příjem pacienta na vyšetření …
Vyšetření je vykonáváno jen na základě rozhodnutí indikujícího lékaře, který na žádance přesně formuluje druh požadovaného vyšetření. Důležitou povinností lékaře je při lékařských ozářeních respektovat jeden z principů radiační ochrany – princip zdůvodnění. Žádanka musí obsahovat: datum vyšetření jméno a příjmení pacienta rodné číslo bydliště kód pojišťovny slovní a číselnou diagnózu na jejímž základě je vyšetření indikované informace o možné alergii razítko indikujícího lékaře se jménem, IČO, odbornost u hospitalizovaných pacientů razítko oddělení + jmenovka indikujícího lékaře vlastnoruční podpis indikujícího lékaře

6 Poskytované zdravotnické výkony:
Skiagrafické výkony: rtg lebky rtg krční páteře rtg HKK – rameno, pažní kost, loketní kloub, předloktí, zápěstí, ruka, prsty rtg plic rtg hrudní páteře rtg bederní páteře rtg SI skloubení rtg břicha rtg pánve rtg kyčelních kloubů rtg stehenní kosti rtg kolenních kloubů rtg bérce rtg hlezna ( kotníku ) rtg nártu a prstů nohy Skiaskopické výkony: vyš. jícnu vyš. polykacího aktu vyš. žaludku vyš. tenkého a tlustého střeva

7 RTG lebky BOČNÍ PROJEKCE ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE
Příprava: odstranění všech ozdob, pokrývek, protéz a jakéhokoliv cizího tělesa z hlavy Uložení: vleže na břiše, hlava přesně v bočné poloze, strana hrudníku, kam směřuje nos, je od desky stolu oddálena a rukou nadzdvižené strany se klient přidržuje okraje stolu ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE protéz a jakéhokoli cizího tělesa z Uložení: vleže na břiše, hlava spočívá na čele a nosu

8 RTG krční páteře PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: sejmutí všech ozdob ( náušnice, řetízky, sponky apod., obnažení krku, event. do horní poloviny těla Uložení: vstoje či vsedě, zády k vertigrafu, brada je lehce nadzdvižená BOČNÍ PROJEKCE Uložení: vstoje či vsedě, bokem k vertigrafu, ramena zcela uvolněná

9 RTG ramenního kloubu PŘEDOZADNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení nejlépe do poloviny těla Uložení: vleže na zádech, vyšetřovaná končetina podél trupu, dole mírně od trupu oddálená, dlaň směřuje vzhůru

10 RTG pažní kosti PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení celé paže, nejlépe obnažení do pasu Uložení: vleže na zádech, horní končetina podél těla, mírně od trupu, předloktí a ruka dlaní nahoru BOČNÍ PROJEKCE dlaní dolů

11 RTG loketního kloubu PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: odhalení předloktí a paže Uložení: vsedě, bokem ke stolu, natažené předloktí a paže spočívají na stole ( loket na filmu ). Ruka směřuje dlaní k rentgence BOČNÍ PROJEKCE Uložení: vsedě, loktem ke stolu, paže a předloktí jsou v jedné rovině. Paže svírá s předloktím v kloubu loketním úhel 90 stupňů

12 RTG předloktí PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení předloktí a dolní poloviny paže, odstranění ozdob ( náramků, hodinek apod.) Uložení: vsedě, bokem ke stolu, předloktí spočívá na kazetě, dlaní nahoru BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě, bokem ke stolu, končetina ohnuta v ramenním a loketním kloubu do pravého úhlu. Předloktí spočívá hranou předloktí na kazetě a palec směřuje vzhůru.

13 RTG zápěstí PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: sejmutí ozdob ( prstýnků, hodinek, náramků aj.) Uložení: vsedě, bokem ke stolu, zápěstí přiléhá těsně ke kazetě BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě, bokem ke stolu, předloktí a zápěstí spočívají přesně v bočné poloze

14 RTG rukou PŘEDOZADNÍ PROJEKCE ŠIKMÁ PROJEKCE
Příprava: sejmutí ozdob ( prstýnků, hodinek.. ) Uložení: vsedě, bokem ke stolu, ruka spočívá dlaní plně na kazetě, prsty od sebe oddáleny ŠIKMÁ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě, bokem ke stolu, předloktí spočívá na stole, ruka na kazetě ve špetce, prsty mírně ohnuté v kloubech, jakoby do vějíře

15 RTG plic ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení horní poloviny těla, odstranění všech ozdob ( řetízky, piercing..) Uložení: vstoje, hrudník přitisknut k vertigrafu, ruce v bok hřbetem k tělu, lokty co nejvíce dopředu. Nelze-li vykonat tento pohyb, obejme klient horními končetinami vertigraf za madla. BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vstoje, vyšetřovaným bokem k vertigrafu, horní končetiny vzpaženy, popř. se klient lehce chytne madla

16 Tomografie plic jde o speciální vyšetření plic resp. vrstvové snímky plic příprava: sejmutí kovových částí z vyš. oblasti poloha: vleže na zádech, ramena max. stažena směrem dolů postup vyšetření: klient leží zcela nehnutě, naslouchá povelu: Nadechnout a nedýchat! Poté vykoná rentgenka kyvadlový pohyb. počet vrstvových snímků závisí na indikaci lékaře

17 RTG hrudní páteře PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení horní poloviny těla Uložení: vleže na zádech, horní končetiny podél těla BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku, dolní končetiny pokrčeny v kyčelních a kolenních kloubech ( z důvodu stability )

18 RTG bederní páteře PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení od pasu dolů, pro lepší kvalitu rtg snímků nejíst den před výkonem nadýmavou stravu Uložení: vleže na zádech s mírně pokrčenými dolními končetinami ( vyrovnání bederního zakřivení ) BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku, dolní končetiny ohnuty v kyčelních a kolenních kloubech ( stabilita )

19 RTG SI skloubení ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení dolní poloviny těla ( spodní prádlo lze ponechat, pokud neobsahuje kovové části ) Uložení: vleže na břiše

20 RTG břicha Prostý snímek břicha POZNÁMKA:
Příprava: obnažení od pasu dolů, event. do poloviny těla, vyprázdněný, lačný Uložení: při ZADOPŘEDNÍ PROJEKCI klient leží na stole či stojí u vertigrafu, břichem naléhá na úložnou nebo opěrnou desku při PROJEKCI PŘEDOZADNÍ leží klient na stole nebo stojí zády u vertigrafu, naléhá zády na úložnou či opěrnou desku. POZNÁMKA: Snímky vstoje hotovíme k odhalení hladinek při náhlých příhodách břišních

21 RTG pánve PŘEDOZADNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení od pasu dolů, pro lepší kvalitu rtg snímků je vhodné, aby byl klient vyprázdněný, příp. lačný Uložení: vleže na zádech, pod koleny váleček nebo mírně pokrčená kolena

22 RTG kyčelního kloubu PŘEDOZADNÍ PROJEKCE ŠIKMÁ, POLOAXIÁLNÍ
Příprava: obnažení od pasu dolů Uložení: vleže na zádech, dolní končetina/y je/jsou nataženy, nohy mírně vtočeny, takže se palce dotýkají a paty jsou od sebe mírně oddáleny. ŠIKMÁ, POLOAXIÁLNÍ Příprava: viz výše Uložení: vleže na zádech, vyšetřovaná končetina je ohnuta v kyčelním a kolenním kloubu a mírně vytočená směrem ven

23 RTG stehenní kosti PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení od pasu dolů Uložení: vleže na zádech, vyš. končetina natažená, nevyšetřovaná mírně oddálena, palce nohou jsou k sobě přiblíženy BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku vyšetřované strany, vyš. končetina je pokrčena v kloubu kyčelním a kolenním, vyš. stehno spočívá vnější stranou na desce stolu

24 RTG kolenních kloubů PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení kolena, horní poloviny bérce a dolního stehna Uložení: vleže na zádech, vyš. koleno natažené, druhé koleno mírně oddáleno BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku vyš. strany, koleno mírně pokrčeno

25 RTG bérce PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení bérce a nohy Uložení: vleže na zádech, vyš. končetina natažená, nevyšetřovaná je mírně oddálena BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku vyš. strany, bércem na kazetě

26 RTG hlezna PŘEDOZADNÍ PROJEKCE BOČNÍ PROJEKCE
Příprava: obnažení nohy, hlezna a poloviny bérce Uložení: vsedě nebo v leže na zádech, vyš. končetina natažena, nevyš. mírně oddálena ( palec vyš. končetiny lehce přitažen k bérci ) BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na stole, na boku vyš. strany, lehce ohnuta v kloubu kyčelním a kolenním

27 RTG nohy PŘEDOZADNÍ PROJEKCE ŠIKMÁ PROJEKCE
Příprava: sejmutí boty, ponožky, vyhrnutí kalhot do půli bérce Uložení: vsedě na stole, dolní končetina ohnuta v kyčelním i kolenním kloubu, ploska nohy spočívá celou plochou na kazetě ŠIKMÁ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě na stole, vyš. končetina ohnuta v kyčli a koleně, noha naléhá na kazetu palcovou stranou tak, že malíkový okraj nohy je zvednut asi 2 cm od kazety

28 Skiaskopické výkony Vyš. jícnu, polykacího aktu, žaludku, tenkého a tlustého střeva před těmito výkony je nutné se telefonicky objednat na našem RDG oddělení, přičemž budou pacientovi sdělena specifika tohoto vyš. základem těchto vyš. je kontrastní látka ( Baryová suspenze ), kterou klient popíjí před, popř. během daného vyšetření.

29 Indikátor kvality za rok 2008

30 Ukázka našeho pracoviště…
Ovladovna Vyšetřovna – rtg stěna Vyšetřovna - vertigraf Temná komora

31 Prozáříme nejen Vaše tělo, ale i Vaši duši naším úsměvem  …
Zpracovala: Monika Němčíková DiS Konzultace: Iveta Balatková


Stáhnout ppt "Pár slov úvodem Rentgenologie je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších radiologických metod, které k diagnostickému vyšetření využívají zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google