Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RADIODIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ akreditované SAK ČR Odborný léčebný ústav Paseka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RADIODIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ akreditované SAK ČR Odborný léčebný ústav Paseka."— Transkript prezentace:

1 RADIODIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ akreditované SAK ČR Odborný léčebný ústav Paseka

2 Pár slov úvodem... Rentgenologie je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších radiologických metod, které k diagnostickému vyšetření využívají zdroje ionizujícího záření. K práci s nimi je nutné povolení SÚJB, neboť při využití zdrojů s ionizujícím zářením je pacient vystaven potencionálnímu riziku. Proto na našem pracovišti především dbáme na dodržování všech podmínek, za kterých bylo používání zdroje povoleno a na dodržování schválených postupů a metodik. ( Rozhodnutím SÚJB ze dne 6.4.2007 získáno obnovené povolení pro provoz pracoviště do 30.6.2017 – 4.J. 10052/2007, evidenční číslo: 104116 )

3 Základní informace: Umístění Umístění budova C – čelní budova ve dvoře - přízemí budova C – čelní budova ve dvoře - přízemí Dohlížející lékař radiolog a radiologické asistentky Dohlížející lékař radiolog a radiologické asistentky MUDr. F. Gajdošík, I. Balatková, M. Němčíková DiS. MUDr. F. Gajdošík, I. Balatková, M. Němčíková DiS. Provozní doba Provozní doba pondělí - pátek pondělí - pátek Ordinační doba Ordinační doba 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 Telefon Telefon 585 007 912 585 007 912

4 Vybavení pracoviště Pracoviště je vybaveno snadno omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem, což platí i pro stěny a podlahy. Používané dezinfekční přípravky a postupy jsou schválené hlavním hygienikem ČR. Rentgenové přístroje jsou značky Philips: vyš. stěna Tele Diagnost s rtg generátorem OPTIMUS 50 RF a rtg zářičem RO 1750 vertigraf Bucky Diagnost VT s rtg zářičem Super ROTALIX SRO 33100 vyvolávací automat Agfa – Curix 60 počítačová síť

5 Příjem pacienta na vyšetření … Vyšetření je vykonáváno jen na základě rozhodnutí indikujícího lékaře, který na žádance přesně formuluje druh požadovaného vyšetření. Důležitou povinností lékaře je při lékařských ozářeních respektovat jeden z principů radiační ochrany – princip zdůvodnění. Žádanka musí obsahovat: datum vyšetření datum vyšetření jméno a příjmení pacienta jméno a příjmení pacienta rodné číslo rodné číslo bydliště bydliště kód pojišťovny kód pojišťovny slovní a číselnou diagnózu na jejímž základě je vyšetření indikované slovní a číselnou diagnózu na jejímž základě je vyšetření indikované informace o možné alergii informace o možné alergii razítko indikujícího lékaře se jménem, IČO, odbornost razítko indikujícího lékaře se jménem, IČO, odbornost u hospitalizovaných pacientů razítko oddělení + jmenovka indikujícího lékaře u hospitalizovaných pacientů razítko oddělení + jmenovka indikujícího lékaře vlastnoruční podpis indikujícího lékaře vlastnoruční podpis indikujícího lékaře

6 Poskytované zdravotnické výkony: Skiagrafické výkony:  rtg lebky  rtg krční páteře  rtg HKK – rameno, pažní kost, loketní kloub,  předloktí, zápěstí, ruka, prsty  rtg plic  rtg hrudní páteře  rtg bederní páteře  rtg SI skloubení  rtg břicha  rtg pánve  rtg kyčelních kloubů  rtg stehenní kosti  rtg kolenních kloubů  rtg bérce  rtg hlezna ( kotníku )  rtg nártu a prstů nohy Skiaskopické výkony:  vyš. jícnu  vyš. polykacího aktu  vyš. žaludku  vyš. tenkého a tlustého střeva

7 RTG lebky BOČNÍ PROJEKCE Příprava: odstranění všech ozdob, pokrývek, protéz a jakéhokoliv cizího tělesa z protéz a jakéhokoliv cizího tělesa z hlavy hlavy Uložení: vleže na břiše, hlava přesně v bočné poloze, strana hrudníku, kam směřuje poloze, strana hrudníku, kam směřuje nos, je od desky stolu oddálena a nos, je od desky stolu oddálena a rukou nadzdvižené strany se klient rukou nadzdvižené strany se klient přidržuje okraje stolu přidržuje okraje stolu ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE Příprava: odstranění všech ozdob, pokrývek, protéz a jakéhokoli cizího tělesa z protéz a jakéhokoli cizího tělesa z hlavy hlavy Uložení: vleže na břiše, hlava spočívá na čele a nosu nosu

8 RTG krční páteře PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: sejmutí všech ozdob ( náušnice, řetízky, sponky apod., obnažení krku, řetízky, sponky apod., obnažení krku, event. do horní poloviny těla event. do horní poloviny těla Uložení: vstoje či vsedě, zády k vertigrafu, brada je lehce nadzdvižená je lehce nadzdvižená BOČNÍ PROJEKCE Příprava: sejmutí všech ozdob ( náušnice, řetízky, sponky apod., obnažení krku, řetízky, sponky apod., obnažení krku, event. do horní poloviny těla event. do horní poloviny těla Uložení: vstoje či vsedě, bokem k vertigrafu, ramena zcela uvolněná ramena zcela uvolněná

9 RTG ramenního kloubu PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení nejlépe do poloviny těla Uložení: vleže na zádech, vyšetřovaná končetina podél trupu, dole mírně od trupu podél trupu, dole mírně od trupu oddálená, dlaň směřuje vzhůru oddálená, dlaň směřuje vzhůru

10 RTG pažní kosti PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení celé paže, nejlépe obnažení do pasu do pasu Uložení: vleže na zádech, horní končetina podél těla, mírně od trupu, předloktí a ruka těla, mírně od trupu, předloktí a ruka dlaní nahoru dlaní nahoru BOČNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení celé paže, nejlépe obnažení do pasu do pasu Uložení: vleže na zádech, horní končetina podél těla, mírně od trupu, předloktí a ruka těla, mírně od trupu, předloktí a ruka dlaní dolů dlaní dolů

11 RTG loketního kloubu PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: odhalení předloktí a paže Uložení: vsedě, bokem ke stolu, natažené předloktí a paže spočívají na stole ( předloktí a paže spočívají na stole ( loket na filmu ). Ruka směřuje dlaní k loket na filmu ). Ruka směřuje dlaní k rentgence rentgence BOČNÍ PROJEKCE Příprava: odhalení předloktí a paže Uložení: vsedě, loktem ke stolu, paže a předloktí jsou v jedné rovině. Paže svírá s jsou v jedné rovině. Paže svírá s předloktím v kloubu loketním úhel 90 předloktím v kloubu loketním úhel 90 stupňů stupňů

12 RTG předloktí PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení předloktí a dolní poloviny paže, odstranění ozdob ( náramků, paže, odstranění ozdob ( náramků, hodinek apod.) hodinek apod.) Uložení: vsedě, bokem ke stolu, předloktí spočívá na kazetě, dlaní nahoru spočívá na kazetě, dlaní nahoru BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě, bokem ke stolu, končetina ohnuta v ramenním a loketním kloubu ohnuta v ramenním a loketním kloubu do pravého úhlu. Předloktí spočívá do pravého úhlu. Předloktí spočívá hranou předloktí na kazetě a palec hranou předloktí na kazetě a palec směřuje vzhůru. směřuje vzhůru.

13 RTG zápěstí PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: sejmutí ozdob ( prstýnků, hodinek, náramků aj.) náramků aj.) Uložení: vsedě, bokem ke stolu, zápěstí přiléhá těsně ke kazetě těsně ke kazetě BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě, bokem ke stolu, předloktí a zápěstí spočívají přesně v bočné poloze zápěstí spočívají přesně v bočné poloze

14 RTG rukou PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: sejmutí ozdob ( prstýnků, hodinek.. ) Uložení: vsedě, bokem ke stolu, ruka spočívá dlaní plně na kazetě, prsty od sebe dlaní plně na kazetě, prsty od sebe oddáleny oddáleny ŠIKMÁ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě, bokem ke stolu, předloktí spočívá na stole, ruka na kazetě ve spočívá na stole, ruka na kazetě ve špetce, prsty mírně ohnuté v kloubech, špetce, prsty mírně ohnuté v kloubech, jakoby do vějíře jakoby do vějíře

15 RTG plic ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení horní poloviny těla, odstranění všech ozdob ( řetízky, odstranění všech ozdob ( řetízky, piercing..) piercing..) Uložení: vstoje, hrudník přitisknut k vertigrafu, ruce v bok hřbetem k tělu, lokty co ruce v bok hřbetem k tělu, lokty co nejvíce dopředu. Nelze-li vykonat tento nejvíce dopředu. Nelze-li vykonat tento pohyb, obejme klient horními pohyb, obejme klient horními končetinami vertigraf za madla. končetinami vertigraf za madla. BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vstoje, vyšetřovaným bokem k vertigrafu, horní končetiny vertigrafu, horní končetiny vzpaženy, popř. se klient lehce chytne vzpaženy, popř. se klient lehce chytne madla madla

16 Tomografie plic jde o speciální vyšetření plic resp. vrstvové snímky plic jde o speciální vyšetření plic resp. vrstvové snímky plic příprava: sejmutí kovových částí z vyš. oblasti příprava: sejmutí kovových částí z vyš. oblasti poloha: vleže na zádech, ramena max. stažena směrem poloha: vleže na zádech, ramena max. stažena směrem dolů dolů postup vyšetření: postup vyšetření: klient leží zcela nehnutě, naslouchá povelu: Nadechnout klient leží zcela nehnutě, naslouchá povelu: Nadechnout a nedýchat! Poté vykoná rentgenka kyvadlový pohyb. a nedýchat! Poté vykoná rentgenka kyvadlový pohyb. počet vrstvových snímků závisí na indikaci lékaře počet vrstvových snímků závisí na indikaci lékaře

17 RTG hrudní páteře PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení horní poloviny těla Uložení: vleže na zádech, horní končetiny podél těla těla BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku, dolní končetiny pokrčeny v kyčelních a kolenních kloubech ( z důvodu kyčelních a kolenních kloubech ( z důvodu stability ) stability )

18 RTG bederní páteře PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení od pasu dolů, pro lepší kvalitu rtg snímků nejíst den před kvalitu rtg snímků nejíst den před výkonem nadýmavou stravu výkonem nadýmavou stravu Uložení: vleže na zádech s mírně pokrčenými dolními končetinami ( vyrovnání dolními končetinami ( vyrovnání bederního zakřivení ) bederního zakřivení ) BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku, dolní končetiny ohnuty v kyčelních a končetiny ohnuty v kyčelních a kolenních kloubech ( stabilita ) kolenních kloubech ( stabilita )

19 RTG SI skloubení ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení dolní poloviny těla ( spodní prádlo lze ponechat, pokud neobsahuje prádlo lze ponechat, pokud neobsahuje kovové části ) kovové části ) Uložení: vleže na břiše

20 RTG břicha Prostý snímek břicha Příprava: obnažení od pasu dolů, event. do poloviny těla, vyprázdněný, lačný poloviny těla, vyprázdněný, lačnýUložení: při ZADOPŘEDNÍ PROJEKCI klient leží na stole či stojí u vertigrafu, břichem naléhá na úložnou nebo opěrnou desku při ZADOPŘEDNÍ PROJEKCI klient leží na stole či stojí u vertigrafu, břichem naléhá na úložnou nebo opěrnou desku při PROJEKCI PŘEDOZADNÍ leží klient na stole nebo stojí zády u vertigrafu, naléhá zády na úložnou či opěrnou desku. při PROJEKCI PŘEDOZADNÍ leží klient na stole nebo stojí zády u vertigrafu, naléhá zády na úložnou či opěrnou desku.POZNÁMKA: Snímky vstoje hotovíme k odhalení hladinek při náhlých příhodách břišních

21 RTG pánve PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení od pasu dolů, pro lepší kvalitu rtg snímků je vhodné, aby byl kvalitu rtg snímků je vhodné, aby byl klient vyprázdněný, příp. lačný klient vyprázdněný, příp. lačný Uložení: vleže na zádech, pod koleny váleček nebo mírně pokrčená kolena nebo mírně pokrčená kolena

22 RTG kyčelního kloubu PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení od pasu dolů Uložení: vleže na zádech, dolní končetina/y je/jsou nataženy, nohy mírně vtočeny, je/jsou nataženy, nohy mírně vtočeny, takže se palce dotýkají a paty takže se palce dotýkají a paty jsou od sebe mírně oddáleny. jsou od sebe mírně oddáleny. ŠIKMÁ, POLOAXIÁLNÍ Příprava: viz výše Uložení: vleže na zádech, vyšetřovaná končetina je ohnuta v kyčelním a kolenním kloubu je ohnuta v kyčelním a kolenním kloubu a mírně vytočená směrem ven a mírně vytočená směrem ven

23 RTG stehenní kosti PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení od pasu dolů Uložení: vleže na zádech, vyš. končetina natažená, nevyšetřovaná mírně natažená, nevyšetřovaná mírně oddálena, palce nohou jsou k sobě oddálena, palce nohou jsou k sobě přiblíženy přiblíženy BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku vyšetřované strany, vyš. končetina je pokrčena v kloubu končetina je pokrčena v kloubu kyčelním a kolenním, vyš. stehno kyčelním a kolenním, vyš. stehno spočívá vnější stranou na desce stolu spočívá vnější stranou na desce stolu

24 RTG kolenních kloubů PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení kolena, horní poloviny bérce a dolního stehna a dolního stehna Uložení: vleže na zádech, vyš. koleno natažené, druhé koleno mírně oddáleno druhé koleno mírně oddáleno BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku vyš. strany, koleno mírně pokrčeno mírně pokrčeno

25 RTG bérce PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení bérce a nohy Uložení: vleže na zádech, vyš. končetina natažená, nevyšetřovaná je mírně natažená, nevyšetřovaná je mírně oddálena oddálena BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na boku vyš. strany, bércem na kazetě kazetě

26 RTG hlezna PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: obnažení nohy, hlezna a poloviny bérce bérce Uložení: vsedě nebo v leže na zádech, vyš. končetina natažena, nevyš. mírně končetina natažena, nevyš. mírně oddálena ( palec vyš. končetiny lehce oddálena ( palec vyš. končetiny lehce přitažen k bérci ) přitažen k bérci ) BOČNÍ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vleže na stole, na boku vyš. strany, lehce ohnuta v kloubu kyčelním a lehce ohnuta v kloubu kyčelním a kolenním kolenním

27 RTG nohy PŘEDOZADNÍ PROJEKCE Příprava: sejmutí boty, ponožky, vyhrnutí kalhot do půli bérce do půli bérce Uložení: vsedě na stole, dolní končetina ohnuta v kyčelním i kolenním kloubu, ploska v kyčelním i kolenním kloubu, ploska nohy spočívá celou plochou na kazetě nohy spočívá celou plochou na kazetě ŠIKMÁ PROJEKCE Příprava: viz výše Uložení: vsedě na stole, vyš. končetina ohnuta v kyčli a koleně, noha naléhá na kazetu kyčli a koleně, noha naléhá na kazetu palcovou stranou tak, že malíkový okraj palcovou stranou tak, že malíkový okraj nohy je zvednut asi 2 cm od kazety nohy je zvednut asi 2 cm od kazety

28 Skiaskopické výkony Vyš. jícnu, polykacího aktu, žaludku, tenkého a tlustého střeva Vyš. jícnu, polykacího aktu, žaludku, tenkého a tlustého střeva před těmito výkony je nutné se telefonicky objednat na našem RDG oddělení, přičemž budou pacientovi sdělena specifika tohoto vyš. před těmito výkony je nutné se telefonicky objednat na našem RDG oddělení, přičemž budou pacientovi sdělena specifika tohoto vyš. základem těchto vyš. je kontrastní látka ( Baryová suspenze ), kterou klient popíjí před, popř. během daného vyšetření. základem těchto vyš. je kontrastní látka ( Baryová suspenze ), kterou klient popíjí před, popř. během daného vyšetření.

29 Indikátor kvality za rok 2008

30 Ukázka našeho pracoviště… Temná komora Ovladovna Vyšetřovna – rtg stěna Vyšetřovna - vertigraf

31 Prozáříme nejen Vaše tělo, ale i Vaši duši naším úsměvem … Zpracovala: Monika Němčíková DiS Konzultace: Iveta Balatková


Stáhnout ppt "RADIODIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ akreditované SAK ČR Odborný léčebný ústav Paseka."

Podobné prezentace


Reklamy Google