Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI"— Transkript prezentace:

1 SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI

2 Z HISTORIE 1890 – William James – referoval o symptomech poruch pozornosti a chování (Principles of Psychology) Georg Still – poč. 20. stol. Popsal 20 případů dětí – temperamentní, vzpurné, s nedostatečnými volními zábranami … Příčinu jejich chování hledal v poškození mozku

3 TERMINOLOGIE MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION (od poč let v anglosaské literatuře) LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD) – používal se i pro poruchy učení (prof. Matějček) LME – lehká mozková encefalopatie – Kučera 1980 – ADD – attention deficit disorder 1988 – ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder BID – Behaviour Inhibition Disorder

4 Výskyt hyperkinetické poruchy
3-6 % populace chlapci : dívky 3 : 1 VĚK: První symptomy se objevují před začátkem školní docházky Obtížně se diagnostikuje u dětí mladších 4 let

5 ETIOLOGIE Mezi odborníky neexistuje shoda
Genetické faktory – přibližně polovina případů (po otci) Opožděné neurologické zrání Mozková dysfunkce (neurotransmitery) Prenatální a postnatální poškození Alergie na stravu ? Zvýšený spad těžkých kovů – otrava olovem Radioaktivita Vliv některých léků Vliv prostředí, interakce mezi dítětem a rodiči Osobnost dítěte

6 ZÁKLADNÍ SYMPTOMY ADHD
Porucha pozornosti Hyperaktivita Impulzivita Projevy, které uvedeme dále, se musí objevovat doma, ve škole i na jiných místech

7 Kritéria ADHD Americké psychiatrické asociace (přeložila o.Zelinková)
- přizpůsobené pro potřeby škol

8 Kritéria ADHD Americké psychiatrické asociace (přeložila o.Zelinková)
- přizpůsobené pro potřeby škol

9 ADHD – dotazník k diagnostice podle colina terrella
- Přeložila mgr. L. Májová Křížkem označte takové chování dítěte, které se u dítěte vyskytuje: V nápadné, nadměrné míře Častěji než u dětí stejného věku Pravidelně v posledních 6 měsících Je přetrvávajícím způsobem chování k rodičům, příbuzným, vychovatelům i učitelům

10 ADHD – sceeningový dotazník k diagnostice podle Colina Terrella
KRITÉRIA Kritérium č. 1 Syndrom ADHD s převažující poruchou pozornosti (nejméně 6 položek) Syndrom ADHD s převažující poruchou hyperaktivního, impulzivního chování (nejméně 6 položek) Syndrom ADHD smíšeného typu (min. 6 položek v 1-9 a zároveň min. 6 položek v ) Kritérium č. 2 - Označení všech výroků (pokud ne, pravděpodobně to nebude ADHD) ADHD – sceeningový dotazník k diagnostice podle Colina Terrella

11 JAK PRACOVAT S DĚTMI s ADHD
JEDNOZNAČNOST A DŮSLEDNOST AKTIVITY A KAŽDODENNÍ RITUÁLY VYVOZOVÁNÍ DŮSLEDKŮ Ve škole: Útulné, harmonické a klidné prostředí V zorném poli dítěte udržovat pouze nezbytné pomůcky Pozitivně hodnotit za prokázání schopnosti, za to, co udělá dobře Nejsou vhodné činnosti spojené s rychlostí a závoděním Úkoly přiměřené věku, ale kratší Důraz na porozumění úkolu Trvat na splnění úkolu Rituály při sestavování průběhu hodiny Nácvik sociálních dovedností Podporovat vztahy s vrstevníky Význam odměny

12 Čeho se vyvarovat Tělesné tresty Trápení hladem a žízní
Bránění styku s rodiči a příbuznými Omezení osobní svobody Úmyslný nedostatek spánku Pokuty Podrobné osobní prohlídky Zabránění přístupu ke zdravotní péči

13 Vhodná opatření Odepřít zábavnou aktivitu Přidat práci navíc (ne DÚ)
Dát dítě brzy spát Poslat dítě do jeho pokoje Pozastavit výhody Odměny Kázeň

14 Metylfenidát (Ritalin) Tricyklická antidepresiva Clonidin (catapress)
Farmakoterapie Terapeutické techniky Metylfenidát (Ritalin) Tricyklická antidepresiva Clonidin (catapress) Zkušenosti s Ritalinem Opiový zákon U dětí nevzniká návyk Návyk nelze vyloučit u adolescentů Kurt Cobain Jóga Relaxace Autogenní trénink Řízené imaginace Biofeedback

15 KBT hyperaktivity a impulzivity
Nácvikový program Kendalla a Braswella (1985): Podle vzoru Určení problému – uvědomování pocitů, nepopírání, nevyhýbání se Jiné možnosti řešení – vymysli Domýšlení důsledků – předvídání bezprostředních i dlouhodobých důsledků Přemýšlení nad prostředky a cíli – vytvořit nebo naplánovat sekvenci jednotlivých činů k dosažení daného cíle, mít reálný časový odhad

16 SEBEINSTRUKCE Kendall a Braswell Zaměřené na určení problému
„Co tady vidím?“ „Jakou práci teď pozorně pročíst?“ Na určení vhodného postupu „Musím si to ještě jednou pozorně pročíst.“ Na udržení soustředěné pozornosti „Musím se soustředit.“ Sebeoceňující výroky „Tentokrát se mi to opravdu povedlo“ Výroky pomáhající zvládnout chybu a neúspěch „Nepovedlo se mi to, ale zkusím to znovu, třeba mi to půjde lépe.“

17 Diferenciální diagnostika
GENERALIZOVANÁ PORUCHA POZORNOSTI 30% diagnóz ADHD Pasivní Pomalé Myšlenkami jinde Letargické Málo impulzivní Dezorientované Outsider OPOZIČNÍ CHOVÁNÍ Až 60% dětí s ADHD má také OCH Obtížné Náladové Vznětlivé Vzdorovité Negativistické Tvrdohlavé Vždy v opozici

18 Diferenciální diagnostika
PORUCHY CHOVÁNÍ Agresivita Utíkají Kradou Tvrdohlavost Ničí věci Lžou Podpalují Jsou schopny fyzického násilí, perou se EMOČNÍ PROBLÉMY A OBTÍŽE V CHOVÁNÍ Snížená sebedůvěra Úzkosti Deprese Obtížné navazování vztahů s vrstevníky Vytahují se Jsou apatické Podrážděné Uzavřené Těžkopádné Agresivní

19 Diferenciální diagnostika
PORUCHY UČENÍ Problémy s: Řečí Čtením Psaním Pravopisem Aritmetikou Praktickými činnostmi

20 DOPORUČENÁ A POUŽITÁ LITERATURA:
Pokorná, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál : Praha, 2001. Train, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Portál : Praha, 1997. Swierkoszová, J. Specifické poruchy chování diagnostika – reedukace. Universitas ostraviensis : Ostrava, 2006. Zelinková, O. ADHD – Terminologie, projevy, intervence. In Specifické poruchy učení a chování, Sborník Portál : Praha, 2000. Ronenová, T. Psychologická pomoc dětem v nesnázích. Portál : Praha, 2000.


Stáhnout ppt "SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google