Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI. Z HISTORIE 1890 – William James – referoval o symptomech poruch pozornosti a chování (Principles of Psychology)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI. Z HISTORIE 1890 – William James – referoval o symptomech poruch pozornosti a chování (Principles of Psychology)"— Transkript prezentace:

1 SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI

2 Z HISTORIE 1890 – William James – referoval o symptomech poruch pozornosti a chování (Principles of Psychology) Georg Still – poč. 20. stol. Popsal 20 případů dětí – temperamentní, vzpurné, s nedostatečnými volními zábranami … Příčinu jejich chování hledal v poškození mozku

3 TERMINOLOGIE MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION (od poč. 60. let v anglosaské literatuře) LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD) – používal se i pro poruchy učení (prof. Matějček) LME – lehká mozková encefalopatie – Kučera 1980 – ADD – attention deficit disorder 1988 – ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder BID – Behaviour Inhibition Disorder

4 Výskyt hyperkinetické poruchy 3-6 % populace chlapci : dívky 3 : 1 VĚK: - První symptomy se objevují před začátkem školní docházky - Obtížně se diagnostikuje u dětí mladších 4 let

5 ETIOLOGIE - Mezi odborníky neexistuje shoda - Genetické faktory – přibližně polovina případů (po otci) - Opožděné neurologické zrání - Mozková dysfunkce (neurotransmitery) - Prenatální a postnatální poškození - Alergie na stravu ? - Zvýšený spad těžkých kovů – otrava olovem - Radioaktivita - Vliv některých léků - Vliv prostředí, interakce mezi dítětem a rodiči - Osobnost dítěte

6 ZÁKLADNÍ SYMPTOMY ADHD - Porucha pozornosti - Hyperaktivita - Impulzivita Projevy, které uvedeme dále, se musí objevovat doma, ve škole i na jiných místech

7 KRITÉRIA ADHD AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉ ASOCIACE ( PŘELOŽILA O.ZELINKOVÁ) - přizpůsobené pro potřeby škol

8 KRITÉRIA ADHD AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉ ASOCIACE ( PŘELOŽILA O.ZELINKOVÁ) - přizpůsobené pro potřeby škol

9 ADHD – DOTAZNÍK K DIAGNOSTICE PODLE COLINA TERRELLA - Přeložila mgr. L. Májová Křížkem označte takové chování dítěte, které se u dítěte vyskytuje: - V nápadné, nadměrné míře - Častěji než u dětí stejného věku - Pravidelně v posledních 6 měsících - Je přetrvávajícím způsobem chování k rodičům, příbuzným, vychovatelům i učitelům

10 ADHD – sceeningový dotazník k diagnostice podle Colina Terrella DOTAZNÍKKRITÉRIA Kritérium č. 1 1. Syndrom ADHD s převažující poruchou pozornosti (nejméně 6 položek) 2. Syndrom ADHD s převažující poruchou hyperaktivního, impulzivního chování (nejméně 6 položek) 3. Syndrom ADHD smíšeného typu (min. 6 položek v 1-9 a zároveň min. 6 položek v 10- 18) Kritérium č. 2 - Označení všech výroků (pokud ne, pravděpodobně to nebude ADHD)

11 JAK PRACOVAT S DĚTMI s ADHD JEDNOZNAČNOST A DŮSLEDNOST AKTIVITY A KAŽDODENNÍ RITUÁLY VYVOZOVÁNÍ DŮSLEDKŮ Ve škole: Útulné, harmonické a klidné prostředí V zorném poli dítěte udržovat pouze nezbytné pomůcky Pozitivně hodnotit za prokázání schopnosti, za to, co udělá dobře Nejsou vhodné činnosti spojené s rychlostí a závoděním Úkoly přiměřené věku, ale kratší Důraz na porozumění úkolu Trvat na splnění úkolu Rituály při sestavování průběhu hodiny Nácvik sociálních dovedností Podporovat vztahy s vrstevníky Význam odměny

12 Čeho se vyvarovat Tělesné tresty Trápení hladem a žízní Bránění styku s rodiči a příbuznými Omezení osobní svobody Úmyslný nedostatek spánku Pokuty Podrobné osobní prohlídky Zabránění přístupu ke zdravotní péči

13 Vhodná opatření Odepřít zábavnou aktivitu Přidat práci navíc (ne DÚ) Dát dítě brzy spát Poslat dítě do jeho pokoje Pozastavit výhody Odměny Kázeň

14 FarmakoterapieTerapeutické techniky Metylfenidát (Ritalin) Tricyklická antidepresiva Clonidin (catapress) - Zkušenosti s Ritalinem - Opiový zákon - U dětí nevzniká návyk - Návyk nelze vyloučit u adolescentů - Kurt Cobain Jóga Relaxace Autogenní trénink Řízené imaginace Biofeedback

15 KBT hyperaktivity a impulzivity Nácvikový program Kendalla a Braswella (1985): Podle vzoru Určení problému – uvědomování pocitů, nepopírání, nevyhýbání se Jiné možnosti řešení – vymysli Domýšlení důsledků – předvídání bezprostředních i dlouhodobých důsledků Přemýšlení nad prostředky a cíli – vytvořit nebo naplánovat sekvenci jednotlivých činů k dosažení daného cíle, mít reálný časový odhad

16 SEBEINSTRUKCE Kendall a Braswell Zaměřené na určení problému „Co tady vidím?“ „Jakou práci teď pozorně pročíst?“ Na určení vhodného postupu „Musím si to ještě jednou pozorně pročíst.“ Na udržení soustředěné pozornosti „Musím se soustředit.“ Sebeoceňující výroky „Tentokrát se mi to opravdu povedlo“ Výroky pomáhající zvládnout chybu a neúspěch „Nepovedlo se mi to, ale zkusím to znovu, třeba mi to půjde lépe.“

17 Diferenciální diagnostika GENERALIZOVANÁ PORUCHA POZORNOSTI 30% diagnóz ADHD Pasivní Pomalé Myšlenkami jinde Letargické Málo impulzivní Dezorientované Outsider OPOZIČNÍ CHOVÁNÍ Až 60% dětí s ADHD má také OCH Obtížné Náladové Vznětlivé Vzdorovité Negativistické Tvrdohlavé Vždy v opozici

18 Diferenciální diagnostika PORUCHY CHOVÁNÍ Agresivita Utíkají Kradou Tvrdohlavost Ničí věci Lžou Podpalují Jsou schopny fyzického násilí, perou se EMOČNÍ PROBLÉMY A OBTÍŽE V CHOVÁNÍ Snížená sebedůvěra Úzkosti Deprese Obtížné navazování vztahů s vrstevníky Vytahují se Jsou apatické Podrážděné Uzavřené Těžkopádné Agresivní

19 Diferenciální diagnostika PORUCHY UČENÍ Problémy s: Řečí Čtením Psaním Pravopisem Aritmetikou Praktickými činnostmi

20 DOPORUČENÁ A POUŽITÁ LITERATURA: Pokorná, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál : Praha, 2001. Train, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Portál : Praha, 1997. Swierkoszová, J. Specifické poruchy chování diagnostika – reedukace. Universitas ostraviensis : Ostrava, 2006. Zelinková, O. ADHD – Terminologie, projevy, intervence. In Specifické poruchy učení a chování, Sborník 2000. Portál : Praha, 2000. Ronenová, T. Psychologická pomoc dětem v nesnázích. Portál : Praha, 2000.


Stáhnout ppt "SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI. Z HISTORIE 1890 – William James – referoval o symptomech poruch pozornosti a chování (Principles of Psychology)"

Podobné prezentace


Reklamy Google