Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojová dysplazie kyčel. kl. n VDK, DDH ( dříve LCC) n Perinatálně vzniklé onemocnění i u normálně založeného kloubu n Dynamická porucha vývoje a porucha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojová dysplazie kyčel. kl. n VDK, DDH ( dříve LCC) n Perinatálně vzniklé onemocnění i u normálně založeného kloubu n Dynamická porucha vývoje a porucha."— Transkript prezentace:

1 Vývojová dysplazie kyčel. kl. n VDK, DDH ( dříve LCC) n Perinatálně vzniklé onemocnění i u normálně založeného kloubu n Dynamická porucha vývoje a porucha vztahu acetabula a hlavice kyčelního kloubu( dysplazie, subluxace,luxace) n bez léčení vznik degenerativních změn

2 Výskyt VDK n Popsáno již Hippokratem n Kolísá výrazně v geografických oblastech a má i etnickou závislost n Vliv balení a nošení novorozence n Naše země je v oblasti vysokého výskytu cca 4% ( světový průměr 1%)

3 Výskyt VDK n Větší výskyt u dívek, prvorozené děti n Přenášené děti, děti s vyšší porodní váhou, (oligohydramnion) n Děti uložené in utero v obrácené poloze tj. koncem pánevním

4 Etiologie VDK n Postižení kyčelního kloubu u člověka je projevem fylogeneticky krátkého období vzpřímené chůze se zátěží n Etiologie - je multifaktoriální, kombinace vlivů fyziologických (hormonálních), genetických, mechanických

5 Etiologie - VDK n Dědičný tvar acetabula a laxicita pouzdra (hormonální vliv) n Působení( zevních faktorů).- poloha koncem pánevním a nevhodné balení novorozence n může způsobit až decentraci kyčelního kloubu

6 Patologicko-anatomický obraz n Dysplazie acetabula n Zvýšená laxicita kloubního pouzdra n event i zvětšená anteverse krčku n vede k vzniku subluxace až luxace hlavice kyčelního kloubu

7 Vyšetření (vyšetřovací metody) n Klinické vyšetření n RA - výskyt vdk aj. n OA - onemocnění v těhotenství, infekce, způsob porodu, kříšení, spasticita n Vlastní klinické vyšetření n Sonografické vyšetření podle Grafa n Rentgenové vyšetření n Doplňující - artrografické vyšetření, event. CT, MR

8 Klinické vyšetření - trojí síto n I. Etapa - 3. až 5. den klinické vyšetření a sonografické vyšetření (event. do 14 dnů) n II. Etapa - 6. až 9. týden, stejná vyšetření n III. Etapa - 12.až 16. týden, stejná vyšetření n V případě negativních nálezů není nutné rtg

9 Klinické vyšetření (trojí síto) n Poloha dolních končetin, omezení hybnosti, svalový tonus, symetrie kožních rýh n Délka končetin (Bettman) n Reposiční vyšetření (Ortolani) n Vyšetření stability (Barlow, Palmén)

10 Sonografické vyšetření (trojí síto) n Lineární sonda 7,5 MHz (od 1980,Graf) n Hodnocení úhlů alfa a beta, určení centrace či decentrace, kostěný vývoj acetabula a formace kosti i chrupavčité stříšky a zařazení do typů I-IV (A-D) n Možnost provádět opakovaně, a tak sledovat dynamiku vývoje VDK

11 Sonogr. vyšetření - typy, léčení n I - fysiolog. nález n II A - dtto n II B - opožděná osiff, n II C - ohrožená kyčel n II D - decentr. kyčel n III decentr. kyčel n IV decentr. kyčel n sono v 6 týdnech n sono v 3 měsících n abdukční terapie n dtto n trakce, KT ev OR n trakce event. OR

12 Sonogr. vyšetření - typy, léčení n Fysiologické kyč. kl. n Fysiolog. nezralé n Dysplastické- (centrované) n Nestabilní n Decentrované n Luxované n Bez léčení n Sledování n KT dále podle vývoje n KT dtto n Trakce, AG, KT event. OP

13 RTG vyšetření - klasifikace n Hodnocení od 3 měs. n Hilgenreinerova linie hodnocení AC úhlu n Ombredanova vert. n Shentonova linie n Hlavinkova linie n Kopitzův paraleogr. čtverec jistoty n Dysplazie I. stupně – acet. dysplazie; AC úhel 30 - 35 n Subluxace n Marginální luxace n Luxace

14 Další vyšetřovací metody n Rtg vyšetření (artrografie) při podezření na reposiční překážku u decentrovaného kyčelního kloubu n možnost provedení CT a MR obtížné vzhledem k nutnosti celkové anestezie

15 Konservativní léčení VDK n Metody abdukčního balení n Široké balení 2 až 3 pleny - při susp. VDK již od narození n Frejkova peřinka - lehké dysplasie n Pavlíkovy třmeny - decent. kyč. bez RP (některá pracoviště Hanouskův aparát) n Trakční léčba (tzv. over head trakce) u svalových kontr. a decentr. kyčel. kl.

16 Konservativní terapie - trakce n Pokud se nezdaří reposice při léčbě v Pavlík. třmenech nebo jsou kontraktury,provede se kontrolní UZ a rtg artografie k zjištění rep. překážky n Dále se provádí šetrná trakce za obě končetiny 4 až 6 týdnů s ohledem na bezpečné zóny, tj. 90 st. flexe a 70 st. abdukce n Dojde-li k reposici, je doléčení v sádr. spice nebo abd. pomůcce

17 Podmínky úspěchu KT u VDK n Při použití metod abdukčního balení, zejména pak: n Pavlíkových třmenů a Han. aparátu – - nesmí mít pacient kontraktury a reposiční překážku - - jinak riziko vzniku ischemické nekrosy hlavice kyčelního kloubu a trvající decentrace

18 Operativní léčení VDK n Není-li konservativním léčením docíleno správného postavení hlavice v acetabulu, - - jsou obvykle příčinou luxace reposiční překážky n extraartikulární nebo n intrartikulární

19 Operativní léčení VDK n Od 4 až 12 měsíců věku odstranit reposiční překážku zjištěnou artrografií. Překážky: n Extraartikulární - zkrácený m. ileopsoas, zkrácené adduktory, (caput reflexum m.recti femoris) n Intraartikulární - sutkovité pouzdro, invertovaný limbus, pulvinar acetabuli, ligamentum teres

20 Operativní léčení VDK n Otevřená reposice do1 roku (resp.2 let) n Mediální přístup podle Ludloffa 1908 n Přední přístup dle Scaglietti- -Calandrielo n Resekce zbytnělého lig. teres, vyčištení acetabula, protětí lig. transversum acetabuli, prodloužení ileopsoas, správné sešití kl. pouzdra a dobře centrovat hlavici

21 Doléčení po otevřené reposici n Oboustranná spika v tzv. humánní poloze (flexe 90 st., abdukce 45 st.) - - 5 až 8 týdnů. (Některá pracoviště používají Han. aparát.) n Pak doléčení v abd. pom. Pavlíkovy třmeny podobu 2-3 měsíců, až do jistého dotvoření správného tvaru acetabula

22 Operativní léčení při neúspěchu předchozí otevřené reposice n Jeli přičinou -Dysplasie acetebula - od 18 měsíců se používá Salterova pánevní osteotomie event. acetabuloplastika a při decentaci kyčel kloubu ješte OR n Při zvýšené anteversi ( i 90 st.) – subtroch. nebo intertrochanterické osteotomie s event. zkrácením u vysokých luxací n Doléčení stejné jako u konzervativní terapie

23 Komplikace léčení VDK n Recidivující luxace n Ischem. nekrosa proxim. části femuru n Residuální acetabulární dysplasie Bez léčení vedou ke vzniku artrotických změn; v dospělosti až k nutnosti provedení TP kyčelního kloubu

24 Komplikace léčení VDK - IN n Ischemická nekrosa vzniká při poruše cév. zásobení hlavice kyč. kl. - jedná se o zásobení intrakapsulární i extrakapsulární (arterie circumflexa colli femoris). n Vzniká při konservat. terapii - nešetrná reposice, nevhodná poloha (abd nad 70 st. a také i VR) nebo poškození při operaci n Iatrogenní komplikace, klasifikace podle Ogdena a Bucholze k op. terapii obvykle II. a III. typ

25 Klinický a rtg obraz komplikací a residuálních změn n Oslabení gluteálních svalů s projevem Trendelenburgova znamení; kontraktura add, poruchy hybnosti kyč. kl., zkrácení končetiny, kulhání, posturální skoliosa n Rtg změny na acetabulu - dysplasie hodnocení CE úhlu - Wiberg, Scharp n Prox femur - CCD úhel (valgosita,varosita, anteverse, tvarové změny hlavice, přerůst velkého trochanteru, klasifikace IN (B-O)

26 Operativní léčení residuálních změn při léčbě VDK n Dysplasie acet. od 18 m do 6 let (10 l.) n dospívání n dospělost n změny na proxim. femuru, valgosita varosita, anteverse změny při IN n Acetbuloplastika n Salterova OT n trojí OT, op stříšky n podle krytí a artrosy n korekční OT event. doplnění op na pánvi

27 Typy operací - souhrn n Otevřené reposice n Operace na pánvi (osteotomie, acetabuloplastiky, stříšky) n Extraartikulární operace na proximálním femuru (úprava CCD úhlu, derotace) n Kombinace operačních výkonů

28 Typy op - pánevní OT (redirekční) n Salterova - sklopení acetabula latero kaudálně (pružnost symfysy) n Periacetabul OT(Eppreight,Wagner) n Trojí OT (Steel) n Efektivní kloubní plocha jamky není zvětšena, ale je přesunuta přes hlavici laterálně a zepředu

29 Typy operací - acetabuloplastiky n Pemberton, Dega-( od 18m do 10 let) n Hlavice je kryta vlastní hyalinní chrupavkou a je zlepšeno její krytí n Střed otáčení( sklápění stropu acetabula) je Y chrupavka n nesmí se poranit Y chrupavka

30 Typy operací - stříšky n Bosworth, Stahelli n Extraartikulární operace n Zvětšení zátěžové plochy kyčelního kloubu kortikospongiosním štěpem n Velmi dobré výsledky u centrované a sférické hlavice kyčelního kloubu

31 Typy operací - Chiariho OT n Podsuvná osteotmie supraacetabulární medialisuje hlavici kyčelního kloubu cca o1,5 cm n Hlavice je kryta spongiosou n Indikace velmi omezené, event. při nutné stabilisaci kyčel. kloubu u nesférické hlavice a při DMO

32 Typy operací - proximální femur n Korekce změn CCD úhlu, antetorse a eventuálního přerůstu velkého trochanteru n Intertrochanterické osteotomie: - neporuší cévní zásobení -korigují valgositu, varositu a antetorsi; možnost zkrácení femuru n Eventuální doplnění výkony na pánvi.

33 Prognosa VDK n VDK je nejčastější příčinou coxartrosy n Rozvoj rtg diagnostiky 19. a 20. století odhalil podstatu onemocnění a umožnil rozvoj konservativní i operativní terapie n Sonografie umožnila časnější detekci VDK a s tradicí trojího síta se zlepšila diagnostika i výsledky léčby n Česká škola v léčbě VDK – světová špička


Stáhnout ppt "Vývojová dysplazie kyčel. kl. n VDK, DDH ( dříve LCC) n Perinatálně vzniklé onemocnění i u normálně založeného kloubu n Dynamická porucha vývoje a porucha."

Podobné prezentace


Reklamy Google