Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Presentace výsledků farní ankety. Co nás čeká? Harmonogram a jeho plnění Počty lidí a odpovědí Poděkování zpracovatelům Vlastní presentace výsledků Výsledky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Presentace výsledků farní ankety. Co nás čeká? Harmonogram a jeho plnění Počty lidí a odpovědí Poděkování zpracovatelům Vlastní presentace výsledků Výsledky."— Transkript prezentace:

1 Presentace výsledků farní ankety

2 Co nás čeká? Harmonogram a jeho plnění Počty lidí a odpovědí Poděkování zpracovatelům Vlastní presentace výsledků Výsledky kontaktního lístku Upozornění na datovou část a komentáře Příklady zajímavostí Prosba o spolupráci Termíny

3 252 osob 13 990 údajů

4 Díky, Ondro! Díky, Lenko!

5 1% = 2,5 člověka

6 Farní anketa duben, květen 2010

7 Metodika Dotazovací nástroj: papírový dotazník Technika sběru dat: samovyplňování Termín sběru dat: 11. - 18.dubna 2010 Velikost vzorku: N = 252 Respondenti: účastníci nedělních bohoslužeb ve Vršovicích, kteří se cítí být součástí farnosti Zpracování: MS Excel

8 Cíle Zjistit, jaké služby jsou kým ve farnosti využívány, jakým způsobem mohou být služby doplněny, jakým způsobem jsou využívány nástroje informovanosti a řízení, jaký je zájem o ekonomické otázky farnosti

9 Závěry Pokud jde o nabídku bohoslužeb a svátostí, představují nedělní eucharistie silnou stránku farnosti ve Vršovicích. Farníci uvedli, že jim vyhovuje kázání i hudební doprovod. Pokud jde o bohoslužby ve všední den, změna času či místa by jejich návštěvnost výrazně nezvýšila. Z hlediska svátostí je do budoucna poptávka především po křtu dětí a po svátosti biřmování. Prostor pro zlepšení se nabízí v případě svátosti smíření. Pouze jedna polovina farníků uvedla, že jim vyhovují nabízené časy

10 Závěry Farníci jsou spokojeni se stávající nabídkou duchovních aktivit a svátostin, stejně jako se stávající nabídkou společenských a kulturních akcí. Prostor pro zlepšení se nabízí v oblasti přednášek a besed na některá konkrétní témata, jako jsou vztah vědy a víry, křesťanská sexuální etika, psychologie a pedagogika a církevní historie. Farníci by rovněž uvítali větší nabídku výstav a koncertů. Kulturně společenské akce by rovněž měly být ve větší míře směřované také na veřejnost, mimo farnost. O dění ve farnosti se farníci zajímají a informovaní jsou

11 Co o sobě farníci uvedli

12 Co o sobě farníci uvedli? Ve farnosti máme o něco více žen než mužů, z deseti farníků je šest žen a čtyři muži. Zatímco mezi mladými jsou obě pohlaví zastoupena stejně, u seniorů je převaha žen ještě vyšší – z deseti seniorů je sedm žen a tři muži. Jedna polovina farníků je v produktivním věku 27-65 let. Senioři (věk 66+) tvoří jednu třetinu (33%) farníků. Nejméně zastoupenou skupinou jsou studenti (věk 14-26 let), kterých je ve farnosti 15%. 14% farníků uvedlo, že nebydlí ve Vršovicích, přesto se cítí být součástí naší farnosti.

13 Co o sobě farníci uvedli? Farníci ve Vršovicích jsou nadprůměrně vzdělaní, téměř jedna polovina (45%) jich má vysokoškolské vzdělání, 42% má středoškolské vzdělání. Většinu z těch, kdo uvedli, že mají základní vzdělání, tvoří studenti. Více než desetina (13%) farníků byla pokřtěna až v dospělosti. Téměř jedna třetina farníků (29%) se aktivně zapojuje do provozu farnosti. Více než jedna třetina (35%) farníků uvedla, že přispívá finančně na aktivity farnosti mimo sbírky při bohoslužbě. Nedělních bohoslužeb ve Vršovicích se z deseti farníků účastní čtyři farníci vždy, pět většinou a jeden občas.

14 Co o sobě farníci uvedli? Pokud jde o konkrétní čas bohoslužeb, navštěvují z deseti farníků čtyři bohoslužbu v 8:30, čtyři v 10:30, jeden v 19:00 a jeden podle potřeby. Pro šest z deseti farníků je důvodem volby nedělní bohoslužby čas, pro téměř polovinu (44%) farníků je důvodem volby styl bohoslužby a pro jednu pětinu je to setkání s přáteli

15 Důvody návštěvy Vršovické farnosti Hlavními důvody pro návštěvu Vršovické farnosti jsou kněz, farní společenství a kostel sv. Václava.

16 Slavení bohoslužeb a ostatní svátosti

17 Jakou liturgickou hudbu upřednostňuji odpovědi určitě ano + spíše ano Stávající nabídka hudebního doprovodu při liturgiích farníkům vyhovuje.

18 Bohoslužby ve všední den Upřednostňují: Ranní termín10% Večerní termín39% sv. Mikuláš5% sv. Václav41% v zimě kaple ano24% v zimě kaple ne27% Upřednostňují: Ranní termín23% Večerní termín54% sv. Mikuláš20% sv. Václav51% v zimě kaple ano61% v zimě kaple ne8% Farníci, kteří se neúčastní bohoslužeb ve všední den, by ve větší míře tyto bohoslužby nenavštěvovali ani tehdy, pokud by se konaly v jinou dobu či na jiném místě.

19 Kázání a svátosti Farníci považují kázání za aktuální, pouze minimum farníků uvedlo, že jsou kázání pro dospělé či pro děti složitá, nebo že jsou obecná Mezi farníky je jen velmi málo (2%) těch, kdo nejsou pokřtěni a rádi by pokřtěni byli Desetina farníků projevila zájem o křest dítěte Desetina farníků projevila zájem o biřmování, z toho jedna třetina by byla ráda biřmovaná napřesrok a dvě třetiny zájemců později

20 Svátost smíření Pouze jedna polovina farníků uvedla, že jim vyhovují nabízené časy svátosti smíření. Desetina farníků by uvítala častější příležitost, 8% by preferovalo pohyblivé časy. Polovina farníků uvedla, že se zpovídá ve Vršovicích, jedna čtvrtina farníků se zpovídá mimo Vršovice Z těch, kdo se zpovídají mimo Vršovice, má jedna polovina svého zpovědníka a jedna třetina uvedla, že na osobě zpovědníka nezáleží. Na místě zpovědi nezáleží čtyřem z deseti farníků, jedna čtvrtina farníků preferuje zpovědní místnost, o něco méně než pětina (18%) farníků preferuje klasickou zpovědnici. 7% farníků dochází ke svátosti smíření na faru.

21 Chci, aby mi farnost nabízela odpovědi určitě ano + spíše ano Farníci očekávají, že jim farnost nabídne společenství, společnou modlitbu, vzdělávání ve víře i pomoc.

22 Duchovní aktivity a svátostiny

23 V čem je nabídka farnosti nedostatečná ti, kdo hodnotí nabídku farnosti v dané oblasti jako malou Se stávající nabídkou duchovních aktivit a svátostin jsou farníci spokojeni. Pokud se jim zdá nabídka farnosti v něčem nedostatečná, je to nabídka přednášek a besed na některá konkrétní témata jako je vztah vědy a víry, křesťanská sexuální etika, psychologie a pedagogika a církevní historie. Nabídka přednášek a besed na témata:

24 Společenské a kulturní aktivity

25 V čem je nabídka aktivit nedostatečná ti, kdo hodnotí nabídku farnosti v dané oblasti jako malou V oblasti kulturních a společenských aktivit by si farníci přáli více koncertů a výstav, více jednodenních poutí, případně více akcí pro rodiče s dětmi. Nabídka v ostatních oblastech se zdá být dostatečná. Téměř jedna pětina farníků (18%) hodnotí jako nízkou aktivitu farnosti z hlediska akcí pro veřejnost, desetina farníků by se více zaměřila na pomoc lidem mimo farnost.

26 Provoz farnosti, informovanost, řízení, ekonomika

27 Provoz, informovanost, řízení, ekonomika Farníci se o dění ve farnosti zajímají a o akcích vědí včas. Nejčastějším zdrojem informací jsou ohlášky, které sledují tři čtvrtiny farníků a časopis Vinice, kterou čtou dvě třetiny farníků. Nástěnky a internetové stránky sledují čtyři z deseti farníků. O něco více než polovina farníků chce vědět o činnosti pastorační rady (56%) a o ekonomice farnosti (51%). Pouze o něco více než čtvrtina farníků (27%) si myslí, že lidé mimo farnost o nás vědí dost.

28 Kontaktní lístek 173 osob Pomoc potřebuje 16 lidí Osamělých se cítí 10 osob Pomoci může 37 osob Zasílání elektronickou poštou chce 64 lidí (rozdat) Poděkování patří tentokrát Haně!

29 Datová část Máme 6 nepokřtěných a rádi by byli Máme 25 zájemců o biřmování 33 lidí o biřmování neuvažuje vůbec 6 lidí má nabídku veř. procesí za velkou 52 za přiměřenou a 16 za malou (vysvětlení a prosba o pomoc)

30 Co nás čeká? 1. 6. 2010 – brainstorming 23. 6. 2010 – představení vize

31 Děkuji. Jste skvělí lidé!


Stáhnout ppt "Presentace výsledků farní ankety. Co nás čeká? Harmonogram a jeho plnění Počty lidí a odpovědí Poděkování zpracovatelům Vlastní presentace výsledků Výsledky."

Podobné prezentace


Reklamy Google