Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0197 Virtuální předmětové kabinety.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0197 Virtuální předmětové kabinety."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0197 Virtuální předmětové kabinety

2 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Účinky síly na těleso Účinky síly na těleso Pohybový účinek síly Zákon setrvačnosti Zákon síly Zákon akce a reakce Otáčivý účinek síly Rovnovážná poloha páky Pohybový účinek síly Zákon setrvačnosti Zákon síly Zákon akce a reakce Otáčivý účinek síly Rovnovážná poloha pákyPohybový účinek sílyZákon setrvačnostiZákon sílyZákon akce a reakceOtáčivý účinek sílyRovnovážná poloha pákyPohybový účinek sílyZákon setrvačnostiZákon sílyZákon akce a reakceOtáčivý účinek sílyRovnovážná poloha páky Deformační účinek síly Třecí síla Deformační účinek síly Třecí sílaDeformační účinek sílyTřecí sílaDeformační účinek sílyTřecí síla Vzájemné působení těles. Síla a její znázornění Gravitační, tíhová síla, tíha a hmotnost tělesa Tíhová síla a svislý směr.Těžiště tělesa Měření velikosti síly. Siloměr Skládání sil Rovnováha sil Vzájemné působení těles. Síla a její znázornění Gravitační, tíhová síla, tíha a hmotnost tělesa Tíhová síla a svislý směr.Těžiště tělesa Měření velikosti síly. Siloměr Skládání sil Rovnováha silSíla a její účinky Síla a její účinky

3 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Vzájemné působení těles. Síla a její znázornění. Vzájemné působení těles. Síla a její znázornění. Když jedno těleso tahá nebo tlačí na jiné těleso, Když jedno těleso tahá nebo tlačí na jiné těleso, nazýváme toto působení silou nazýváme toto působení silou Vzájemné působení těles na sebe Vzájemné působení těles na sebe označujeme slovem síla označujeme slovem síla  Síla působí :  přímo - dotekem  nepřímo – na dálku (prostřednictvím silového pole) Sílu F znázorňuje orientovaná úsečka, která udává velikost, působiště a směr působení síly F F F F F

4 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Gravitační síla F g = síla, kterou přitahuje Země těleso  Tíhová síla F G = síla, která určuje směr volného pádu tělesa tělesa  Tíha tělesa G = síla, kterou tlačí těleso na podložku, protahuje pružinu apod.  Velikost tíhy závisí na tíhy tíhy  na hmotnosti tělesa m ( kg )  na gravitační přitažlivosti Země g ( N/kg )= přibl. 10 N/kg  těleso o hmotnosti 0, 1 kg má tíhu G přibližně 1N ( v gravitačním poli Země ) = velikost tíhové síly F G, která působí na těleso, je přibližně 1 N G Gravitační síla, tíhová síla, tíha a hmotnost tělesa hodnoty F G a F g padák G = m. g

5 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Tíhová síla a svislý směr Těžiště tělesa Tíhová síla a svislý směr Těžiště tělesa   směr tíhové síly: svislý směr   působiště : těžiště tělesa kvádry těžiště pro různé tvary

6 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. další siloměry Měření velikosti síly. Siloměr. Měření velikosti síly. Siloměr.   siloměr je přístroj pro měření velikosti síly   měření siloměrem se zakládá na přímé úměrnosti mezi prodlužením pružiny a napínající silou   siloměrem měříme i tíhu těles

7 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Skládání sil Skládání sil  Pokud jsou dvě síly stejného směru, má výslednice tento směr a její velikost se rovná součtu velikostí obou sil F = F + F F = F 1 + F 2  Pokud jsou dvě síly opačného směru, má výslednice směr jako větší z nich a její velikost se rovná rozdílu velikostí obou sil F = F - F, F > F F = F 1 - F 2, F 1 > F 2  Pokud působí na těleso dvě síly F a F  Pokud působí na těleso dvě síly F 1 a F 2 v jednom bodě, ale v různých směrech, skládají se do rovnoběžníku. Výslednice F je orientovaná úhlopříčka rovnoběžníku v jednom bodě, ale v různých směrech, skládají se do rovnoběžníku. Výslednice F je orientovaná úhlopříčka rovnoběžníku padák plachetnice diagram sil (viz aplet ) Výslednice dvou sil vyjadřuje vždy jeden společný výsledný účinek jejich působení na těleso (viz aplet )aplet rozklad síly člun na řece Podobně se skládají i rychlosti rozklad síly

8 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  těleso je v rovnováze, když současně na něj působí dvě stejně velké síly opačně orientované působí dvě stejně velké síly opačně orientované  působiště je jenjedno  působiště je jen jedno  výslednice sil je nulová F FGFG = 0 Rovnováha sil FGFG F

9 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. … F FGFG Rovnováha sil F FGFG  když se těleso nehýbe

10 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  když se těleso hýbe rovnoměrně … visutý most visutý most Rovnováha sil padák FOFO FGFG  působí na potápěče tíhová síla F G a odporová síla vody F O o

11 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  síla může mít na těleso Účinky síly na těleso pohybový účinek pohybový účinek deformační deformační účinek účinek otáčivý účinek otáčivý účinek posuvný účinek posuvný účinek

12 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Přesný popis pohybového účinku je v Newtonových zákonech  zákon setrvačnosti  zákon síly  zákon akce a reakce Pohybový účinek síly  Když je těleso v klidu, síla jej uvede do pohybu  Když je těleso v pohybu, síla jej urychlí, zpomalí anebo změní jeho směr

13 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  = schopnost tělesa setrvávat ve stavu, ve kterém se nacházelo před tím, tj.v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu  Setrvačnost = schopnost tělesa setrvávat ve stavu, ve kterém se nacházelo před tím, tj.v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu = síle, která chce ten stav změnit = schopnost odporovat síle, která chce ten stav změnit kladivo Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud na něj nepůsobí síla, která tento stav změní

14 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Čím má těleso větší hmotnost, tím má i větší setrvačnost   Není tedy pravda, že těleso ke svému pohybu vždy potřebuje nějakou působící sílu útěk Zákon setrvačnosti

15 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Newton padáksobi závaží Zákon síly vodorovný vrh a volný pád Čím je větší síla, která působí po vymezený čas na těleso, tím je zrychlení nebo zbrzdění větší Čím má těleso větší hmotnost, tím je změna jeho pohybu menší

16 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Kdykoliv působí 1.těleso na 2.těleso silou, působí současně silou i 2.těleso na 1.těleso chůze Zákon akce a reakce akce reakce akce reakce hrnec Tyto dvě síly mají:  stejnou velikost  opačný směr  každá z nich působí na jiné těleso

17 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Otáčivý účinek síly Otáčivý účinek síly Typickým příkladem tělesa, na které má síla otáčivý účinek je páka  páky jsou : dvojzvratné jednozvratné  využití páky : dvouramenné váhy, nůžky, kleště, zvedání břemena pomocí tyče, dveře, klika u dveří, kolečko

18 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rovnovážná poloha páky  moment síly M ( Nm )   rovnováha na páce nastane, když se momenty působících sil navzájem rovnají : F 1. a 1 = F 2. a 2  páka má osu otáčení - je to bod na páce, který se neotáčí při působení síly  otáčivý účinek síly na páku závisí: na velikosti síly F (N) na délce ramena síly a (m) M = F. a

19 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Deformační účinek síly tlak, tlaková síla  Deformační účinek síly závisí nejen na velikosti této síly, ale i na velikosti plochy, na kterou se síla rozkládá  O velikosti deformačního účinku síly na těleso nás informuje veličina „ tlak“  Tlak tělesa na podložku je možné měnit zvětšováním nebo zmenšováním plochy, na kterou působí stále stejná (tlaková) síla

20 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Třecí síla Třecí síla  Ke tření dochází při pohybu jednoho tělesa po povrchu druhého po povrchu druhého  Třecí síly působí vždy proti pohybu tělesa Na čem závisí třecí síly? na tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku na tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku na materiálu na materiálu na drsnosti ploch na drsnosti ploch brzdy perpetuum mobile statické a kinetické tření sobi a tření smykové a valivé tření

21 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zákon síly F = m. a Jaké zrychlení udělí vagónku závažíčko upevněné k němu přes kladku? Volíme hmotnosti závaží i vagónku, koeficient tření, získáme zrychlení, čas a dráhu.

22 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zákon síly F = m. a, a = s. t 2 /2 Zákon síly F = m. a Rozlišuj dvě fáze seskoku: volný pád pád s padákem

23 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Těžiště Čtyři stejně těžké kvádry ležící na sobě posouváme, dokud se jejich barva nezmění. Žlutá barva vyjadřuje hraniční polohu a červená polohu, kdy by už celá pyramida spadla

24 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Skládání rychlostí – člun na řece s rychlostmi je to stejné jako se silami dvě rychlosti různých směrů se skládají do jedné výsledné rychlosti

25 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Skládání rychlostí – plachetnice Při daném směru a rychlosti větru (wind direction and wind speed) nastavujete směr plachty a kormidla (adjust sail, adjust rudder) tak, abyste docílili nejvyšší možnou rychlost plachetnice (boat speed ) udávanou v uzlech (knots) bez ohledu na směr pohybu plachetnice

26 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Narozen: 4. 1. 1643 Narozen: 4. 1. 1643 Zemřel: 31. 3. 1727 Zemřel: 31. 3. 1727 Isaac Newton se narodil 4. ledna 1643 ve vesnici Woolsthorpe nedaleko Granthamu (asi 200 km severně od Londýna) v roce 1643. Do svých 11 let Isaac Newton navštěvoval vesnickou školu a od roku 1654 pak pokračoval ve studiu na King's school v Grant- hamu. Po čtyřech letech Newton školu opustil a vrátil se zpět ne vesnici, kde pomáhal matce živit své dva mladší sourozence. V roce 1661 začal studovat univerzitu v Cambridgi. Isaac Newton se narodil 4. ledna 1643 ve vesnici Woolsthorpe nedaleko Granthamu (asi 200 km severně od Londýna) v roce 1643. Do svých 11 let Isaac Newton navštěvoval vesnickou školu a od roku 1654 pak pokračoval ve studiu na King's school v Grant- hamu. Po čtyřech letech Newton školu opustil a vrátil se zpět ne vesnici, kde pomáhal matce živit své dva mladší sourozence. V roce 1661 začal studovat univerzitu v Cambridgi. Je důležité si uvědomit, že 17. století bylo obdobím silného náboženského cítění, zvlášť ve Velké Británii. Isaac Newton byl velmi pobožný. Je důležité si uvědomit, že 17. století bylo obdobím silného náboženského cítění, zvlášť ve Velké Británii. Isaac Newton byl velmi pobožný. Newton génius Newton byl géniem v experimentování i matematice. a právě tato kombinace mu umožnila založit novou fyziku. Jeho metoda byla jednoduchá: na základě pohybových jevů prozkoumat přírodní síly a pak použil těchto sil k vysvětlení dalších jevů. Newton byl géniem v experimentování i matematice. a právě tato kombinace mu umožnila založit novou fyziku. Jeho metoda byla jednoduchá: na základě pohybových jevů prozkoumat přírodní síly a pak použil těchto sil k vysvětlení dalších jevů. Kromě jiného proslul zformulováním Kromě jiného proslul zformulováním 3 univerzálních zákonů (zákonu setrvačnosti, síly, akce a reakce) 3 univerzálních zákonů (zákonu setrvačnosti, síly, akce a reakce) a gravitačního zákonu a gravitačního zákonu

27 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Visutý most Hledej síly, které mohou být v rovnováze

28 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zákon síly F = m. a Zrychlení je nepřímo úměrné hmotnosti nákladu přímo úměrné tažné síle sobíků

29 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. reakce akce S chůzí je to tak :  jak velkou sílou zatlačíme do země ( akce )  stejně velkou sílou zapůsobí země na nás ( reakce) Jak to že chodíme ?

30 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Od čeho závisí velikost konstanty g ? Podívej se do tabulky hodnot g pro planety : Merkur a Země Porovnání g jednotlivých planet Sluneční soustavy Země a Jupiter Saturn a Země Země a Mars Venuše a Země

31 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Jak se nasazuje uvolněné kladivo? akce setrvačností pokračuje v pohybu

32 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Jak utéct před rozzuřeným medvědem ? Kličkovat! Vaše šance je ve vaší menší hmotnosti a tím i menší setrvačnosti

33 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Poslušné a neposlušné vajíčko Poloha těžiště má praktický význam:Čím je těžiště níže, tím je poloha stabilnější. Umístění těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Ve vajíčku je těžiště „asi uprostřed“, proto normální vajíčko nemůžeme postavit na žádný jeho konec. Ve skořápce, kterou jsme naplnili broky do jedné čtvrtiny, leží těžiště níže (uvnitř broků). Proto ho můžeme postavit i na špičku. Umístění těžiště můžeme měnit přesýpáním broků, a tím i polohu, ve které bude vajíčko stát. Neposlušné vajíčko má těžiště nízko položené a stálé, proto je jeho poloha stabilní. Položíme-li vajíčko nebo postavíme-li ho na druhý konec, otočí se zpět do původní polohy, protože v ní je těžiště nejníže.

34 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Siloměry Studenti 2. B dostali za úkol vyrobit doma z dostupných materiálů siloměr, který by sloužil ke skutečnému měření síly. Svůj siloměr měli nakreslit a všechny jeho komponenty popsat. Ve škole pak bylo provedeno cejchování takto připraveného siloměru zavěšováním závaží známé hmotnosti. Nákres siloměru byl doplněn jeho měřícím rozsahem a nejmenším dílkem. (Mgr. Milan Ling)

35 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Siloměry Studenti 2. B dostali za úkol vyrobit doma z dostupných materiálů siloměr, který by sloužil ke skutečnému měření síly. Svůj siloměr měli nakreslit a všechny jeho komponenty popsat. Ve škole pak bylo provedeno cejchování takto připraveného siloměru zavěšováním závaží známé hmotnosti. Nákres siloměru byl doplněn jeho měřícím rozsahem a nejmenším dílkem. (Mgr. Milan Ling)

36 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Třecí síla Potřebujete nastavit dostatečně velkou tažnou sílu, jinak se Vám souprava nerozjede. Všimněte si závislosti třecí síly na tíze nákladu a na součiniteli smykového tření mezi sáněmi a cestou. Třecí síla

37 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Jen v jednom případě se jedná o akci a reakci. Ve kterém?

38 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Jaký účinek síly očekáváte? Jaký účinek tahové síly očekáváte? pohybový účinek tahové síly znamená, že síla těleso urychlí, zpomalí anebo změní směr jeho pohybu

39 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Jaký účinek síly očekáváte? O druhu účinku rozhoduje velikost, směr, ale i působiště síly

40 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Skládání sil a výslednice sil Diagram sil je schéma, ve kterém jsou vyznačeny všechny síly působící na těleso a jejich výslednice

41 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Jak auto používá tření k brzdění ? Při tlačením brzdové čelisti na kotouč je vyvoláno velké tření, které zbrzdí pohyb (a převede jej na teplo)

42 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Jaký účinek má působící síla ?

43 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Který tvar hrnce je nejvhodnější na hnětení těsta a proč ? Jakou sílou potřebujeme hníst těsto? Jak se mohou uplatnit síly akce a reakce?

44 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rozdíl mezi statickým a kinetickým třením statické (klidové) tření vzniká při přechodu z klidu do pohybu statické (klidové) tření vzniká při přechodu z klidu do pohybu kinetické tření se uplatňuje po celou dobu pohybu tělesa kinetické tření se uplatňuje po celou dobu pohybu tělesa po podložce po podložce kinetické statické (klidové)

45 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rozdíl smykovým a valivým třením Podle způsobu, jakým se tělesa po sobě pohybují, rozeznáváme tření smykové tření smykové tření valivé tření valivé

46 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Perpetuum mobile (latinsky věčně v pohybu, česky také věčný stroj, samohyb) je hypotetický stroj, který pro svůj chod nepotřebuje žádný vnější zdroj energie Perpetuum mobile

47 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

48 Při vodorovném vrhu stejně jako při volném pádu tělesa je nárůst rychlosti ve svislém směru ovlivněn jenom F G. smykové klidové Který míč dopadne na zem dříve ?

49 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zákon síly F = m. a, a = s. t 2 /2 Jak se dá rozložit výsledná síla do dvou předem zvolených směrů? smykové klidové

50 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

51 Projekt č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0197 Virtuální předmětové kabinety


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0197 Virtuální předmětové kabinety."

Podobné prezentace


Reklamy Google