Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLASICISMUS Petrásek Jan A1 KLASICISMUS. STRUČNÝ PŘEHLED  umělecký sloh, který vznikl ve Francii 17. století  První fáze je také nazývána barokní klasicismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLASICISMUS Petrásek Jan A1 KLASICISMUS. STRUČNÝ PŘEHLED  umělecký sloh, který vznikl ve Francii 17. století  První fáze je také nazývána barokní klasicismus."— Transkript prezentace:

1 KLASICISMUS Petrásek Jan A1 KLASICISMUS

2 STRUČNÝ PŘEHLED  umělecký sloh, který vznikl ve Francii 17. století  První fáze je také nazývána barokní klasicismus  Po něm přichází rokoko, odvracející se od něj  Nový nástup klasicismu přinesla až Velká francouzská revoluce  Období v naší literatuře nazývané klasicismus, bývá v anglické a francouzské literatuře nazýváno neoklasicismus  doznívá v první polovině 19. století

3 CHARAKTERISTIKA  Klasicismus se snažil být střídmý a jednoduchý  Přebral mnoho prvků z antiky a renesance (řádová architektura)  zdůrazňoval rozum člověka  zdůrazňuje, že jedinec se musí podrobit společnosti  Klasicismus svazuje člověka i uměleckou tvorbu řadou velmi přísných a striktních pravidel  Klasicismus prožívá největší rozkvět v době absolutistických monarchií v Evropě  Pravidla inspirována renesancí  Vyznačoval se filosofickými úvahami a abstraktním pojetím obecně rozšířených ideálů  snaha o věrné vyobrazení různých charakterových rysů člověka, ať už je jakýkoli  Formy vzniklé v tomto období jsou,,nesmrtelné“

4 ARCHITEKTURA  Stavby jsou jednoduše zdobeny  mají trojúhelníkové štíty, rovné čisté linie, používají se antické sloupy  Staví se banky, úřady, nemocnice a divadla, nikoli církevní stavby  Typické jsou francouzské parky a zahrady -  symetrický, důmyslný systém cestiček, uspořádaných do geometrických tvarů.  Vše se vyznačovalo přísným řádem a pevnými pravidly.

5 LITERATURA  Panovala přísná estetická pravidla  Dramata musela dodržovat trojí jednotu (času, děje a místa)  požadavek přesnosti, srozumitelnosti a jasnosti  vyzdvihuje nutnost společenského řádu a pevné morálky  Na rozdíl od baroka je zastáncem střídmosti, kázně rozumu  Typické jsou literární salony salony se významně podílely na utváření uměleckého vkusu a ovlivňovaly veřejné názory salony se významně podílely na utváření uměleckého vkusu a ovlivňovaly veřejné názory Vedle salonů vznikaly také literární akademie, jejichž úkolem bylo dbát na jazyk uměleckých děl a také preciznost jejich formy Vedle salonů vznikaly také literární akademie, jejichž úkolem bylo dbát na jazyk uměleckých děl a také preciznost jejich formy V období klasicismu zakrňuje rozvoj poezie V období klasicismu zakrňuje rozvoj poezie naopak závratného rozmachu se dočkává dramatická tvorba naopak závratného rozmachu se dočkává dramatická tvorba

6 DĚLENÍ LITERATURY  vysoká – eposy, ódy, hymny, tragédie, zpracovávaly vznešená témata, líčily urozené hrdiny. Náměty většinou z antiky  nízká – komedie, bajka, satira, zobrazovaly život měšťanstva, většinou pojaty směšně

7 AUTOŘI - PŘEHLED  Molière => =>  Pierre Corneille => =>  Jean Racine => =>  Carlo Goldoni => =>

8 AUTOŘI - MOLIÈRE  vlastním jménem Jean- Baptiste Poquelin, (15. ledna 1622 – 17. února 1673) byl francouzský herec, spisovatel a dramatik

9 AUTOŘI – MOLIÈRE - ŽIVOT  Syn měšťana, proti vůli rodiny se stal hercem  Byl kočovník  Brzy se svými hrami proslavil, především mezi chudinou  ve svých hrách kritizoval a zesměšňoval společnost (předváděl mravy své doby), dostával se do častých sporů s královským dvorem  patří k nejslavnějším dramatikům éry klasicismu

10 AUTOŘI – MOLIÈRE - ŽIVOT  Jeho díla byla v tehdejší době velmi odvážná zejména v kritice společenských poměrů své doby  V satirických veselohrách zesměšňoval pokrytectví, šlechtu a její snobskou morálku a v neposlední řadě v 17. století zatracovanou církev  Tvořil v typově barvité škále veseloher  Problematika jeho díla je velmi rozsáhlá (lakota, pokrytectví, zištnost, cynismus, postavení žen ve společnosti atd.).

11 AUTOŘI – MOLIÈRE - DÍLO  Zápletka komedií nebývá příliš důmyslná, většinou se točí kolem sbližování milenců nebo nevěry  Používá ovšem velmi důmyslný jazyk a humor - zde vždy činí rozdíl mezi cílovou skupinou, pro niž je ta která hra určena - a břitkou a výstižnou satiru.  Některé postavy a fráze z jeho her jsou natolik známé, že přešly i do běžné řeči (např. slovo harpagon označuje lakomce).

12 AUTOŘI – MOLIÈRE – DÍLO - LAKOMEC  Literární druh: drama  žánr: klasicistní komedie, prvky satiry  Dějiště: Paříž  Jazyk: hovorový, zvláštní slovosled, zvláštní vyjadřování(bratr a sestra si vykají)  Kompozice: chronologická  Téma: Lakomství pana Harpagona  Děj se odvíjí pomocí dialogu, někdy monolog  Dělení na 5 dějství, ještě se dělí na jednotlivé výstupy, scénické poznámky

13 AUTOŘI – MOLIÈRE – DÍLO – LAKOMEC - DĚJ  Lakomec Harpagon je nenasytný po stále větším majetku  Pomocí své lásky k penězům a majetku řídí veškeré vztahy ve své rodině i okolí. Dceru nutí, aby si vzala bohatého ale starého muže, Svému synovi Kleantenovi se snaží odloudit chudou snoubenku Marii, kterou si sám oblíbil  Byla ukradena skříňka s penězi a Lakomec jí hledá.  Lakomec se chystal ke svatbě s Marií, ale pro ztrátu peněz se jí vzdá a chce jen, své peníze zpět. To se stane a on dovolí Kleantenovi, aby si ji vzal.  Sám je neuvěřitelně šťastný, že má zpátky své peníze

14 AUTOŘI – MOLIÈRE – DÍLO - PŘEHLED  Létající doktor (1645), fraška Molièrovy kočovné společnosti, česky též jako Podvodný lékař nebo Příležitost dělá lékaře  Potřeštěnec (1655), premiéra v Lyonu, česky Popleta aneb láska s překážkami,  Hoře lásky (1656), premiéra v Béziersu, česky též jako Trampoty zamilovaných,  Zamilovaný doktor (1658, Le Docteur amoureux), fraška, inspirovaná komedií dell'arte, úspěšně sehraná v Louvre před králem Ludvíkem XIV., počátek Molièrova působení v Paříži a u královského dvora

15 AUTOŘI – MOLIÈRE -SMRT  Před představením své poslední hry Zdravý nemocný Moliére řekl: "Dnes se mi bude špatně hrát“  Sám nemocný odmítl zrušit představení  Po představení jakmile zmizel z jeviště, spadl na zem. Začal silně kašlat a na rtech se mu objevily krvavé sraženiny. Jeho kolegové nevěděli, jak Moliérovi pomoci, a odvezli ho domů. Pak ale dostal další záchvat chrlení a v deset hodin večer zemřel

16 AUTOŘI – PIERRE CORNEILLE  (6. června 1606 – 1. října 1684) byl francouzský dramatik, básník a lyrik.  Jeho otec, byl královským advokátem pro Normandii a správce lesů a vod rouenského vikomství. Matka, Marthe Le Pesant de Bois-Guilbert, rovněž pocházela ze vznešené rodiny.  Ze sedmi dětí byl Pierre nejstarší. Kromě něj se proslavil i mladší bratr Thomas Corneille a jejich synovec, slavný Bernard le Bovier de Fontenelle.  Vzdělání získal na jezuitské koleji v Rouenu a advokátem se stal jen, aby nezklamal svého otce. Přísahu složil v roce 1624.

17 AUTOŘI – PIERRE CORNEILLE – DÍLO - CHARAKTERISTIKA  Jeho díla ovlivnila především antika. Jeho hrdinové jsou čestní a vlastenci, toto pojetí dramatu ovlivnilo celý klasicismus.  Jeho dílo stojí na následujících morálních principech:  Filozofie stoicismu:  Hrdina je schopen ovládnout své vlastní pocity a vášně.  Křesťanská morálka:  Teorie kladných (láska, přátelství, lítost) a záporných (nenávist, hněv, žárlivost, touha po pomstě) vášní.

18 AUTOŘI - JEAN RACINE  (22. prosince 1639 – 21. dubna 1699) byl francouzský dramatik, jeden z „velké trojky“ francouzských dramatiků 17. století (spolu s Molièrem a Corneillem)  12. ledna 1673 se stal, na přání Ludvíka XIV., členem Francouzské akademie

19 AUTOŘI - JEAN RACINE - ŽIVOT  Racine byl synem písaře v solném mlýně. Ve třech letech se stal úplným sirotkem. Starala se o něj babička a tety  Od deseti let studoval v Port-Royalu. Roku 1653 odchází na kolej do Beauvais. Vratil se roku 1655 a o tři roky později odchází do Paříže na roční pobyt na Harcourtskou kolej  Roku 1677 se oženil s Kateřinou Romanetovou, dcerou královského pokladníka z Amiens. Měli spolu sedm dětí

20 AUTOŘI - JEAN RACINE - DÍLO  Psal především tragédie, ale máme od něj i jednu komedii  Britannicus  Berenika  Bajazid  Mithridates  Ifigenie  Faidra  Ester  Atalia

21 AUTOŘI - JEAN RACINE – DÍLO - FAIDRA  Jeho nejznámější tragédie  Děj se odehrává ve starověkém Řecku  Král Theseus se podruhé ožení s mladou dívkou Faidrou, jeho syn Hippolytos to těžce snáší. Faidra je však do Hippolyta zamilovaná, ale snaží se své city potlačit.  Faidra se dovídá o tom, že Theseus v cizině zahynul. Rozhodne se Hippolytovi vyznat ze svých citů, ale ten její návrhy odmítá. Nabídne mu, že se s ním podělí o athénský trůn.  Theseus však mrtvý není a vrací se z ciziny. Faidřina chůva mu poví, že se Hippolytos pokusil zneuctít Faidru. Theseus ho okamžitě vyžene z domu.  Faidra si uvědomuje, že byl Hippolytos nařknut neprávem, vypije jed, ale předtím se ještě přiznává Theseovi, že byl oklamán.

22 AUTOŘI - JEAN DE LA FONTAINE  (8. června 1621, Château-Thierry - 13. dubna 1695, Paříž) byl francouzský bajkař a básník  Studoval na koleji v Château-Thierry, kde se skvěle naučil latinu, ale, ať už tomu bylo z nedbalosti nebo z lenivosti, poněkud opomínal řečtinu  V roce 1641 se přemístil do pařížského kláštera v ulici St Honoré, kde se věnoval modlitbám a Bohu. Mnišský život jej ale neuspokojoval o nic víc než předchozí studia.  Znova se vrátil ke studiím práv a v roce 1649 získal v Paříži titul.

23 AUTOŘI - JEAN DE LA FONTAINE - DÍLO  Jedná se o snad nejznámějšího klasicistního básníka vůbec  Jeho bajky byly komponovány spíše jako malá dramata, která se vyznačovala výraznou alegoričností  Své bajky také často aktualizoval podle vývoje a potřeb společenské kritiky  Inspirací mu bil Ezop  1654 Eunuque a překlad divadelní hry od Térence  1658 Dopis abatyši z Mouzon - Adonis  1659 Le Songe de Vaux

24 AUTOŘI - CARLO GOLDONI  (25. února 1707, Benátky – 6. února 1793, Paříž) byl proslulý italský dramatik, především autor mnoha desítek komedií  Narodil se v rodině lékaře Giulia Goldoni a Margherity Salvioni  Číst a psát se naučil už ve čtyřech letech, svou první hru napsal v devíti letech

25 AUTOŘI - CARLO GOLDONI - ŽIVOT  Stěhovavý život nezdařile podnikavého otce a vlastní neposednosti jej hnaly od dětských střevíčků nejrůznějšími městy severní Itálie: než ve 40 letech zakotvil k trvalejšímu pobytu jako profesionální dramatik v Benátkách . Pokusil se studovat filosofii u dominikánů v Rimini (1720–1721), práva, která dokončil až v roce 1731 v Ravenně. Mezitím psal další hry, kočoval s hereckou společností, pracoval v různých advokátních kancelářích  V roce 1763 odjel do Paříže, kde se stal vychovatelem královských dcer a psal další komedie.  V letech 1784–1787 napsal své Paměti. V roce 1792 mu Národní konvent zastavil penzi. Obnovil mu ji na přímluvu přátel v únoru 1793. Zemřel v chudobě den před tímto rozhodnutím.

26 AUTOŘI - CARLO GOLDONI - DÍLO  Kolos (1724) – satira, kvůli níž byl vyloučen z koleje v Pavii  Belisar (1734) – první kompletní hra, hraná v kamenném divadle  Světák Jerolým (1738) – autorova první komedie s psanými i improvizovanými částmi  Komteska (1743) – první realizované libreto ke komické opeře  Sluha dvou pánů (1745)  Lhář (1750-1751)

27 INFORMACE O PREZENTACI  Vytvořil: Petrásek Jan  Datum: 18.11.2010  Třída: A1  Předmět: Český jazyk  Kompatibilita: Office 2010 (doporučeno), Office 97-2003


Stáhnout ppt "KLASICISMUS Petrásek Jan A1 KLASICISMUS. STRUČNÝ PŘEHLED  umělecký sloh, který vznikl ve Francii 17. století  První fáze je také nazývána barokní klasicismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google