Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čištění kolejového lože

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čištění kolejového lože"— Transkript prezentace:

1 Čištění kolejového lože

2 Co musí splňovat kolejové lože
rovnoměrné přenášení zatížení do podloží velký odpor proti podélnému i příčnému posunu pražců jednoduchou úpravu GPK zajišťovat pružnost koleje zajistit odvod vody (životnost pražců, únosnost podloží)

3 Požadavky na pláň tělesa ž. sp.
dostatečná pevnost (únosnost) dostatečná mrazuvzdornost schopnost bránit pronikání (vzlínání) jemnozrnných částic do kolejového lože bez plošných nerovností - řádný odtok vody prosakující kolejovým ložem

4 Příčiny znečišťování kol. lože
překročení podílu jemných částic (do 22,5 mm) dynamické síly (mechanické obrušování) navátí nečistot spad přepravovaných substrátů vzlínání, vytlačování podloží podbíjení, podsypávání

5 Následky znečišťování kol. lože
omezení propustnosti redukce vnitřního tření nerovnoměrné sedání (výškové závady) zvýšení namáhání kolejového lože pronikání jemných částic až na povrch - blátivá místa podbíjení má jen krátkodobou účinnost

6 cílem čištění kolejového lože je obnovení jeho vlastností
čištění kolejového lože znamená odstranění jemnozrnných částic

7 Nečistoty vzniklé vzlínáním rozbředlého podloží není možné dlouhodobě odstranit čištěním. Jejich odstranění je podmíněno zvýšením únosnosti železničního spodku.

8 Principy čištění suché mokré

9 Konstrukce třídičů Rotační nekončité pásy - menší účinnost
Vibrační síta rovinné - kombinace rovinného a kolmého pomaluběžné (5-10Hz) - rychloběžné (20-30Hz) výstředník, nevývažek, ojničky, elektromagnet kruhová - čtvercová oka Rychlost dopadu, odskoky, velikost otvorů, vyrovnávání převýšení

10 Těžicí zařízení Brázdicí řetěz - články s hroty
nekončitý - materiál je jím vynášen k třídiči jednostranný - vynášení zajišťuje korečkový dopravník Korečkový dopravník - záhlavové čističky Nekončité síto - současně těžení a třídění sklon, šířka, hloubka těžení, schopnost těžit i velmi ulehlé, znečištěné lože

11 Ostatní zařízení manipulace s odpadem (cca 0,6-1 m3/m)
zdvihání koleje - příčný posun (překážky) kontrola polohy koleje doplňování štěrku - rovnoměrně hutnění

12 Druhy čištění celoprofilové za hlavami pražců samostatně
před celoprofilovým

13 Používané stroje

14 Historie SČ 100 SČ 200 SČP 200 DELČ 800

15 SČ 600 dvoudílný stroj (SČ 600 + PA 300) rychlost 80 km/h
celoprofilová nekončitý hrabací řetěz vibrační třídič zdvih koleje zásobník na štěrk 3 m3

16 SČ 600 S jako SČ 600 vkládání geotextilie pod kolejové lože
zřizování konstrukční vrstvy „obracením vrstev“ zřizování konstrukční vrstvy novým materiálem dopravovaným ze zásobníkových vozů

17 SČ 600 - technické parametry
hmotnost 82 t , PA ,5 t šířka záběru 3800 mm, 4250 mm (4400 mm) rozšíření přihrnovacími pluhy 2x350 mm odhoz odpadu 6100 mm od osy koleje hloubka záběru až 1200 mm pod TK boční posun těž. zař  250 mm

18 SČ 600 - technické parametry
max. zdvih 150 mm max. snížení nivelety 150 mm min. poloměr pro práci 150 m max. převýšení 160 mm rovina řezu max.  5 % technologický výkon až 600 m3/h, tj m/h

19 SČ 600 S - odlišnosti technologický výkon při čištění až m3/h, tj m/h technologický výkon při vkládání konstr. vrstvy až 200 m3/h, tj. 60 m/h max. zdvih 200 mm boční posun těž. zař  315 mm hranice třídění 22 mm

20 SČ 600 S - sanace výkon dopravníků 100 m3/h šířka vrstvy 4000 mm
tloušťka vrstvy mm vkládání geotextilie šířka až 4000 mm tloušťka cca 5mm průměr svitku max. 400 mm

21 Ztrátové časy příprava stroje z přepravní do pracovní polohy a naopak cca 20 min vložení svitku geotextilie min příprava na zřizování konstrukční vrstvy až 1,5 hod

22 Překážky v práci překážky zasahující do pracovního prostoru
objekty bez průběžného kolejového lože nástupiště, obrubníky pražcové kotvy, pojistné úhelníky přejezdy, přechody

23 Ostatní údaje obsluha stroje - 4 pracovníci (3 strojníci + elektromechanik) střídají se na jednotlivých pracovních místech max. po 1,5 hod bezpečná vzdálenost před strojem 3 m práce na vyloučené koleji za napěťové výluky opatrnost při práci (padající štěrk, překážky, provoz na sousední koleji, stožáry návěstidla)

24

25 Podobné stroje RM 74 U - Reinigungsmachine, celková šířka záběru 7,7 m (ostupňováním po 0,5m RM 76

26 SČH 150 dvounápravová, vlastní pohon rychlost 60 km/h záhlavová
korečkové dopravníky vibrační třídič

27 SČH 150 - technické parametry
hmotnost 42 t šířka záběru max. 1,5 m, min. 0,75 m největší dosah od osy koleje 3800 mm odhoz odpadu 5000 mm od osy koleje hloubka záběru až 1000 mm pod TK min. poloměr pro práci 150 m technologický výkon m/h

28 Ztrátové časy a překážky
příprava stroje z přepravní do pracovní polohy a naopak cca min překážkou je všechno ve vzdálenosti do 1,3 m od hlav pražců

29 Ostatní údaje obsluha stroje - 3 pracovníci (2 strojníci + elektromechanik) bezpečná vzdálenost před strojem 3 m práce na vyloučené koleji za napěťové výluky, na neel. tratích i v přestávkách mezi vlaky = bez výluky koleje opatrnost při práci (padající štěrk, překážky, provoz na sousední koleji, stožáry návěstidla)

30

31 Technologie práce

32 Kdy čistit ? dosáhne-li znečištění cca 30 % hmotnosti
při částečné výměně pražců při rekonstrukci žel. svršku (vždy; před výměnou kolejového roštu, aby nedocházelo k jeho deformacím)

33 Přípravné práce zjistit míru znečištění (i nebezpečného)
ověřit průchodnost těžicího zařízení (šířka, tloušťka, překážky, mosty-hydroizolace, kabely...) posoudit stav svršku - zajistit držebnost upevňovadel stanovit směr práce obnovit funkčnost odvodnění

34 Přípravné práce stanovit úpravu stezek
způsob odvozu a místo deponie odpadu množství kameniva na doplnění profilu vypracovat technologický postup odstranit ukolejnění (elektr. tratě) vykopat rýhu 1 x 0,3 metru

35 Vlastní práce začátek práce nesmí být v přechodnici a na kolejnicovém styku výškové přechody - začátek práce, mosty, konec práce nesmí se poškodit/znečistit další části tratě - stezky, odvodnění, TV, kabely odpad nesmí být ukládán na svahy tělesa a do blízkosti odvodnění

36 Vlastní práce kontrola účinnosti (zejména při nevhodném počasí)
kvalita pročištění hloubka těžení, sklon lišty těžicího zařízení kvalita kameniva na doplnění vložení sanační vrstvy a/nebo geotextilie

37 Dokončovací práce doplnění rýhy po vyjmutí těžicího zařízení
doplnění kolejového lože do profilu posouzení změny upínací teploty BK - její oprava připevnění demontovaných zařízení (ukolejnění, části zabzař, propojky)

38 Dokončovací práce likvidace odpadu očištění TV a dalších zařízení
vyčištění odvodnění úprava GPK, podbití asi po 3 měsících následná úprava GPK

39 Převzetí práce jakost dodaného kameniva kontinuální záznam GPK
kontrola zajišťovacích měr kontrola prostorové průchodnosti (mosty, nástupiště, návěstidla, tunely) sjízdnost trakčního vedení, kontrola GPT elektrické parametry kolejových obvodů doklady o likvidaci odpadů

40 Příště Mechanizace pro opravy GPK
Vaše otázky ? Příště Mechanizace pro opravy GPK


Stáhnout ppt "Čištění kolejového lože"

Podobné prezentace


Reklamy Google