Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.latal.cz / management Veřejná zakázka MZ ČR „ Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče “ aneb Pohádka o transparentním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.latal.cz / management Veřejná zakázka MZ ČR „ Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče “ aneb Pohádka o transparentním."— Transkript prezentace:

1 www.latal.cz / management Veřejná zakázka MZ ČR „ Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče “ aneb Pohádka o transparentním rozdělování veřejných prostředků Tomáš Látal Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky 2. Národní konference o doporučených postupech Olomouc, 13. listopad 2010

2 www.latal.cz / management 2. NKPD / 2 Unce upon a time… 11. leden 2010 ministr: Dana Jurásková volby do PS PČR: za 5 měsícůvolby do PS PČR: za 5 měsíců veřejný zadavatel: ČR – Ministerstvo zdravotnictvíveřejný zadavatel: ČR – Ministerstvo zdravotnictví AK Mgr. Courton (proč ne Sekce legislativy a práva???)AK Mgr. Courton (proč ne Sekce legislativy a práva???) veřejná zakázka: „ Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče – tvorba systému, jeho doplnění a související služby “„ Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče – tvorba systému, jeho doplnění a související služby “ výzva k podání nabídky bez předběžného oznámení(!)výzva k podání nabídky bez předběžného oznámení(!) nadlimitní veřejná zakázka na služby v kategorii „ Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby “ (!)nadlimitní veřejná zakázka na služby v kategorii „ Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby “ (!)

3 www.latal.cz / management 2. NKPD / 3 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Smysl VZ: –hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejný prostředků § 6 ZVZ - Zásady postupu zadavatele Zadavatel je povinen … dodržovat zásady:Zadavatel je povinen … dodržovat zásady: –transparentnost –rovné zacházení –zákaz diskriminace Byly tyto zásady zadavatelem MZ ČR naplněny???

4 www.latal.cz / management 2. NKPD / 4 Předmět VZ výběr tzv. generálního řešitele, který měl pro MZ ČR dle jeho pokynů provádět a zajišťovat osm okruhů činností:výběr tzv. generálního řešitele, který měl pro MZ ČR dle jeho pokynů provádět a zajišťovat osm okruhů činností: –tvorba a dopracování metodik (sic!) –zajištění publicity a marketingu –vývoj, spuštění a naplnění software –vývoj standardů odborné zdravotní péče –vývoj standardů prostředí –vývoj a testování aplikace HTA –vytvoření Agentury pro řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče –administrace projektu

5 www.latal.cz / management 2. NKPD / 5 Stanovení předpokládané hodnoty VZ Předpokládaná hodnota: 124 925 167,- bez DPH124 925 167,- bez DPH 149 910 200,- s DPH149 910 200,- s DPH Jak byla předpokládaná cena stanovena?

6 www.latal.cz / management 2. NKPD / 6 Sporné části zadávací dokumentace VZ „Nemůže-li zadavatel jinak, diskriminuje v kvalifikačních kritériích“

7 www.latal.cz / management 2. NKPD / 7 Kvalifikační kritéria - referenční zakázky 1 RZ - tvorba SW umožňující víceúrovňové přístupy uživatelů - min. 30 mil.1 RZ - tvorba SW umožňující víceúrovňové přístupy uživatelů - min. 30 mil. 1 RZ - tvorba metodických dokumentů pro tvorbu standardů odborné ZP1 RZ - tvorba metodických dokumentů pro tvorbu standardů odborné ZP 1 RZ - tvorba standardů odborné ZP1 RZ - tvorba standardů odborné ZP 1 RZ - tvorba systému pro sledování efektivity poskytování ZP1 RZ - tvorba systému pro sledování efektivity poskytování ZP 1 RZ - návrh a realizace interiérového vybavení „na klíč“ - min. 10 mil.1 RZ - návrh a realizace interiérového vybavení „na klíč“ - min. 10 mil. 3 RZ - vytvoření a správa webového portálu.3 RZ - vytvoření a správa webového portálu. Kdo je schopen tato kritéria naplnit?

8 www.latal.cz / management 2. NKPD / 8 Kvalifikační kritéria - personální VŠ (mgr.) zkušenost s přípravou projektů v rozsahu min. 150 mil.zkušenost s přípravou projektů v rozsahu min. 150 mil. praxe s přípravou zdrav. projektů z EUpraxe s přípravou zdrav. projektů z EU praxe s hodnocením projektů pro oblast zdravotnictvípraxe s hodnocením projektů pro oblast zdravotnictví praxe ze statutárního orgánu zdrav. s min. 500 zaměstnancůpraxe ze statutárního orgánu zdrav. s min. 500 zaměstnanců plynulá komunikace v českém jazyceplynulá komunikace v českém jazyce VŠ (LF nebo ekon.) praxe ve vrcholného managementu zdravotní pojišťovny - min. 5 letpraxe ve vrcholného managementu zdravotní pojišťovny - min. 5 let praxe ve zdravotnickém zařízení - min. 5 letpraxe ve zdravotnickém zařízení - min. 5 let zkušenost se zaváděním a aplikací systémů pro sledování a vykazování poskytované zdravotní péčezkušenost se zaváděním a aplikací systémů pro sledování a vykazování poskytované zdravotní péče VŠ (mgr.) praxe v nejvyšším managementu zdravotnického zařízení (náměstek, ředitel, výkonný ředitel) poskytujícího lůžkovou i ambulantní zdravotní péči, v němž je provozováno alespoň 10 oborů specializačního vzdělávání lékařů – min. 5 letpraxe v nejvyšším managementu zdravotnického zařízení (náměstek, ředitel, výkonný ředitel) poskytujícího lůžkovou i ambulantní zdravotní péči, v němž je provozováno alespoň 10 oborů specializačního vzdělávání lékařů – min. 5 let

9 www.latal.cz / management 2. NKPD / 9 Kvalifikační kritéria - vtažení odborných společností ZD: „ Uchazeč je povinen... doložit smluvní vztah s alespoň 2 odbornými lékařskými společnostmi (DER, GYN, CHIR, KAR, NEU, OFT, ORT, ORL, PSY, REH) působícími v rámci ČLS JEP “ Právní rozměr: Smlouva se subjekty bez právní subjektivity? Kdo ručí za závazky z takové smlouvy? Proč smluvně vázat ČLS JEP? Osobní rozměr

10 www.latal.cz / management 2. NKPD / 10 Specifikace předmětu VZ - srovn. části ZD a dokumentů NRC www.nrc.cz/files/0_Zakladni_dokument_Metodika_vyvoje_NSSZS_20091208.pdf zadávací dokumentace VZ, MZ ČR

11 www.latal.cz / management 2. NKPD / 11 Procesní okolnosti - prodloužení lhůty pro podání nabídek v původní lhůtě byla podána pouze jedna nabídka (UK)v původní lhůtě byla podána pouze jedna nabídka (UK) lhůta pro doručení nabídek:24.2.2010 9:00lhůta pro doručení nabídek:24.2.2010 9:00 otevírání obálek:24.2.2010 10:00otevírání obálek:24.2.2010 10:00 dne 23.2.2010 (ale 26.2.2010 zveřejněno) prodloužení lhůty o 1 měsíc,dne 23.2.2010 (ale 26.2.2010 zveřejněno) prodloužení lhůty o 1 měsíc, tj. do 24.3.2010. původně předložená nabídka UK/1.LF z 24.2.2010 byla vzata zpětpůvodně předložená nabídka UK/1.LF z 24.2.2010 byla vzata zpět Proč byla prodloužena lhůta pro podání nabídek?

12 www.latal.cz / management 2. NKPD / 12 Podání nabídky v nové lhůtě podána byla pouze jedna nabídkapodána byla pouze jedna nabídka (Univerzita Karlova v Praze, v.v.š/ 1. LF UK) cena: 69 mil bez DPH / 82,8 mil. vč. DPHcena: 69 mil bez DPH / 82,8 mil. vč. DPH V čem spočívala předvídaná nepřijatelnost nabídky UK za poloviční cenu?

13 www.latal.cz / management 2. NKPD / 13 Hodnocení nabídek - hodnotící kritéria nabídková cena55 %nabídková cena55 % prováděcí plán40 %prováděcí plán40 % analýza rizik 5 %analýza rizik 5 %

14 www.latal.cz / management 2. NKPD / 14 Zrušení procesu zadání veřejné zakázky VZ zrušena ze zákonem daného důvoduVZ zrušena ze zákonem daného důvodu –§ 84 odst. 3 písm. b) - zadavateli doručena pouze jedna nabídka Ruší MZ ČR i jiné zakázky, kam se přihlásí jeden uchazeč? Proč nebyla nabídka UK/1. LF hodnocena? Jak se naloží s prostředky alokovanými na tuto VZ?

15 www.latal.cz / management 2. NKPD / 15Souhrn diskriminační prvkydiskriminační prvky nepřiměřené procesní úkoy zadavatelenepřiměřené procesní úkoy zadavatele nerovné, diskriminační, netransparentní prvkynerovné, diskriminační, netransparentní prvky => omezení účasti ostatních soutěžitelů Judikáty ÚOHSJudikáty ÚOHS Judikáty Evropského soudního dvoraJudikáty Evropského soudního dvora –nepřípustnost nepřiměřených kvalifikačních kritérií –sporný je podíl uchazeče na přípravě zadávací dokumentace

16 www.latal.cz / management 2. NKPD / 16Závěr zadavatel (MZ ČR) se dopustil kroků jdoucích proti duchu ZVZzadavatel (MZ ČR) se dopustil kroků jdoucích proti duchu ZVZ právní posouzení není k dispoziciprávní posouzení není k dispozici orgán dohledu (ÚOHS) tuto veřejnou zakázku nposuzoval poučení pro stávající vedení MZ ČR?poučení pro stávající vedení MZ ČR?

17 www.latal.cz / management 2. NKPD / 17 … děkuji za pozvání a pozornost …


Stáhnout ppt "Www.latal.cz / management Veřejná zakázka MZ ČR „ Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče “ aneb Pohádka o transparentním."

Podobné prezentace


Reklamy Google