Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látal T.: Metody tvorby strategie a jejich implementace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látal T.: Metody tvorby strategie a jejich implementace"— Transkript prezentace:

1 Látal T.: Metody tvorby strategie a jejich implementace
Veřejná zakázka MZ ČR „Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče“ aneb Pohádka o transparentním rozdělování veřejných prostředků Tomáš Látal Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky 2. Národní konference o doporučených postupech Olomouc, 13. listopad 2010 Texty, data a grafy nejsou určeny k dalšímu volnému šíření.

2 Unce upon a time… 11. leden 2010 ministr: Dana Jurásková
volby do PS PČR: za 5 měsíců veřejný zadavatel: ČR – Ministerstvo zdravotnictví AK Mgr. Courton (proč ne Sekce legislativy a práva???) veřejná zakázka: „Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče – tvorba systému, jeho doplnění a související služby“ výzva k podání nabídky bez předběžného oznámení(!) nadlimitní veřejná zakázka na služby v kategorii „Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby“ (!)

3 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Smysl VZ: hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejný prostředků § 6 ZVZ - Zásady postupu zadavatele Zadavatel je povinen … dodržovat zásady: transparentnost rovné zacházení zákaz diskriminace Byly tyto zásady zadavatelem MZ ČR naplněny???

4 Předmět VZ výběr tzv. generálního řešitele, který měl pro MZ ČR dle jeho pokynů provádět a zajišťovat osm okruhů činností: tvorba a dopracování metodik (sic!) zajištění publicity a marketingu vývoj, spuštění a naplnění software vývoj standardů odborné zdravotní péče vývoj standardů prostředí vývoj a testování aplikace HTA vytvoření Agentury pro řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče administrace projektu

5 Stanovení předpokládané hodnoty VZ
Předpokládaná hodnota: ,- bez DPH ,- s DPH Jak byla předpokládaná cena stanovena?

6 Sporné části zadávací dokumentace VZ
„Nemůže-li zadavatel jinak, diskriminuje v kvalifikačních kritériích“

7 Kvalifikační kritéria - referenční zakázky
1 RZ - tvorba SW umožňující víceúrovňové přístupy uživatelů - min. 30 mil. 1 RZ - tvorba metodických dokumentů pro tvorbu standardů odborné ZP 1 RZ - tvorba standardů odborné ZP 1 RZ - tvorba systému pro sledování efektivity poskytování ZP 1 RZ - návrh a realizace interiérového vybavení „na klíč“ - min. 10 mil. 3 RZ - vytvoření a správa webového portálu. Kdo je schopen tato kritéria naplnit?

8 Kvalifikační kritéria - personální
VŠ (mgr.) zkušenost s přípravou projektů v rozsahu min. 150 mil. praxe s přípravou zdrav. projektů z EU praxe s hodnocením projektů pro oblast zdravotnictví praxe ze statutárního orgánu zdrav. s min. 500 zaměstnanců plynulá komunikace v českém jazyce VŠ (LF nebo ekon.) praxe ve vrcholného managementu zdravotní pojišťovny - min. 5 let praxe ve zdravotnickém zařízení - min. 5 let zkušenost se zaváděním a aplikací systémů pro sledování a vykazování poskytované zdravotní péče praxe v nejvyšším managementu zdravotnického zařízení (náměstek, ředitel, výkonný ředitel) poskytujícího lůžkovou i ambulantní zdravotní péči, v němž je provozováno alespoň 10 oborů specializačního vzdělávání lékařů – min. 5 let

9 Kvalifikační kritéria - vtažení odborných společností
ZD: „Uchazeč je povinen ... doložit smluvní vztah s alespoň 2 odbornými lékařskými společnostmi (DER, GYN, CHIR, KAR, NEU, OFT, ORT, ORL, PSY, REH) působícími v rámci ČLS JEP“ Právní rozměr: Smlouva se subjekty bez právní subjektivity? Kdo ručí za závazky z takové smlouvy? Proč smluvně vázat ČLS JEP? Osobní rozměr

10 Specifikace předmětu VZ - srovn. části ZD a dokumentů NRC
zadávací dokumentace VZ, MZ ČR

11 Procesní okolnosti - prodloužení lhůty pro podání nabídek
v původní lhůtě byla podána pouze jedna nabídka (UK) lhůta pro doručení nabídek: :00 otevírání obálek: :00 dne (ale zveřejněno) prodloužení lhůty o 1 měsíc, tj. do původně předložená nabídka UK/1.LF z byla vzata zpět Proč byla prodloužena lhůta pro podání nabídek?

12 Podání nabídky v nové lhůtě
podána byla pouze jedna nabídka (Univerzita Karlova v Praze, v.v.š/ 1. LF UK) cena: 69 mil bez DPH / 82,8 mil. vč. DPH V čem spočívala předvídaná nepřijatelnost nabídky UK za poloviční cenu?

13 Hodnocení nabídek - hodnotící kritéria
nabídková cena 55 % prováděcí plán 40 % analýza rizik 5 %

14 Zrušení procesu zadání veřejné zakázky
VZ zrušena ze zákonem daného důvodu § 84 odst. 3 písm. b) - zadavateli doručena pouze jedna nabídka Ruší MZ ČR i jiné zakázky, kam se přihlásí jeden uchazeč? Proč nebyla nabídka UK/1. LF hodnocena? Jak se naloží s prostředky alokovanými na tuto VZ?

15 Souhrn diskriminační prvky nepřiměřené procesní úkoy zadavatele
nerovné, diskriminační, netransparentní prvky => omezení účasti ostatních soutěžitelů Judikáty ÚOHS Judikáty Evropského soudního dvora nepřípustnost nepřiměřených kvalifikačních kritérií sporný je podíl uchazeče na přípravě zadávací dokumentace

16 Závěr zadavatel (MZ ČR) se dopustil kroků jdoucích proti duchu ZVZ
právní posouzení není k dispozici orgán dohledu (ÚOHS) tuto veřejnou zakázku nposuzoval poučení pro stávající vedení MZ ČR?

17 … děkuji za pozvání a pozornost …


Stáhnout ppt "Látal T.: Metody tvorby strategie a jejich implementace"

Podobné prezentace


Reklamy Google