Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Termoluminiscenční dozimetrie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Termoluminiscenční dozimetrie"— Transkript prezentace:

1 Termoluminiscenční dozimetrie
Ondrej Smugala a Pavel Vrbka 19. června 2012

2 luminující fluorit po zahřátí
OSNOVA Úvod Teorie Postup práce Závěr Poděkování luminující fluorit po zahřátí

3 ÚVOD Seznámení se s principy a pravidly termoluminiscenční dozimetrie
Určit TL odezvu pěti sad dozimetrů Určení neznámé dávky záření páté sady Využití TLD v praxi: Zjištění množství záření v daném prostředí Ve zdravotnictví Při určení stáří archeologických a geologických nálezů

4 Úvod Osobní TLD

5 TEORIE Ozářením některých pevných látek dochází v jejich struktuře k vratným změnám Excitované elektrony uvíznou v elektronových pastech Zahřátím dochází k luminiscenci (světélkování) Tuto světelnou energii lze zachytit pomocí fotonásobičů Přístroj obsahuje kovovou destičku a soustavu elektrod Znásobený tok elektronu je vyhodnocen čidlem

6 Elektronové pásy látky
Teorie Elektronové pásy látky

7 Teorie Fotonásobič

8 POSTUP PRÁCE Příprava 5 sad po 7 dozimetrech typu TLD- 1000
Ozáření dozimetrů 4 sad jinými dávkami Dávka záření je úměrná času ozáření Vyhodnocení TL odezvy jednotlivých sad Výpočet statistických údajů Vytvoření grafu závislosti TL odezvy na dávce záření Proložení jednotlivých bodů kalibrační přímkou Určení neznámé dávky záření páté sady dozimetrů

9 TLD- 1000 (LiF s příměsí Mg a Ti)
Postup práce TLD (LiF s příměsí Mg a Ti)

10 Postup práce GammaCell 220 (60Co) Harshaw Model 3500 Manual TLD Reader

11 Graf závislosti TL odezvy na dávce záření
Postup práce Graf závislosti TL odezvy na dávce záření

12 ZÁVĚR Ověřili jsme principy a pravidla termoluminiscenční dozimetrie
Dávku záření poslední sady jsme určili na (1,70±0,03)Gy Zjistili jsme, že TL odezva je přímo úměrná dávce záření Nabyli jsme zkušeností s jednotlivými přístroji

13 PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom poděkovat za pomoc a ochotu pana Ing. Tomáše Urbana a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské za poskytnutí potřebné techniky a organizace Týdne vědy.

14 REFERENCE [1] HOROWITZ Y.S. (Ed): Thermoluminescence and Thermoluminescent dosimetry, Boca Raton, CRC Press 1984 [2] MUSÍLEK L., ŠEDA J., TROUSIL J.: Dozimetrie ionizujícího záření (Integrující metody), ČVUT 1992

15 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Termoluminiscenční dozimetrie"

Podobné prezentace


Reklamy Google