Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA"— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA
Sociální problémy Demografický problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

2 OSNOVA Klíčové pojmy DEMOGRAFICKÝ PŘECHOD Základní pojmy
Fáze demografického přechodu Druhý demografický přechod 2. POPULAČNÍ EXPLOZE Vývoj počtu obyvatel Země Příčiny populační exploze Populační politika

3 3. STÁRNUTÍ POPULACE Demografické stárnutí Naděje dožití Příčiny demografického stárnutí Situace v České republice 4. PROGNÓZY DO BUDOUCNA Budoucí vývoj světové populace

4 Klíčové pojmy demografický přechod populační exploze porodnost
plodnost stárnutí populace úmrtnost

5 1. DEMOGRAFICKÝ PŘECHOD

6 Základní pojmy Demografický přechod: Porodnost: Úmrtnost:
historický proces přeměny demografických vlastností společnosti, charakterizovaný na základě vývoje ukazatelů porodnosti a úmrtnosti určité populace Porodnost: hrubá míra porodnosti (hmp) - počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel ročně Úmrtnost: hrubá míra úmrtnosti (hmú) - počet zemřelých připadajících na obyvatel ročně

7 Fáze demografického přechodu
(upraveno podle

8 První fáze vysoká míra porodnosti i úmrtnosti
nízký přirozený přírůstek obyvatelstva agrární společnost s nízkým stupněm gramotnosti a urbanizace a nízkou úrovní lékařské péče většina rozvojových států východní Afriky (upraveno podle

9 Druhá fáze vysoká míra porodnosti klesající hodnoty úmrtnosti
výrazný početní nárůst populace zvyšující se kvalita lékařské péče a růst zemědělské produkce (potravinové zabezpečení obyvatelstva) rozvojové státy střední a západní Afriky (upraveno podle

10 Třetí fáze ustálení míry úmrtnosti na nízké úrovni
pokles míry porodnosti zpomalení populačního růstu masivní urbanizace a industrializace vysoké ekonomické náklady na výchovou a vzděláváním dětí → zmenšení velikosti rodiny většina Oceánie (upraveno podle

11 Čtvrtá fáze ustálení měr porodnosti a úmrtnosti na nízkých hodnotách
velikostní stabilizací populace naprostá většina vyspělých států (upraveno podle

12 Druhý demografický přechod
proces významné přeměny demografických vlastností společnosti dramatický pokles plodnosti a porodnosti proměna hodnotové orientace společnosti rodina ztrácí nezastupitelnou funkci narůstá počet nesezdaných párů a neúplných rodin posouvá se věk vstupu do manželství a věk, kdy lidé přivádějí na svět první dítě jedna z příčin vymírání populace severní a západní Evropa od poloviny 60. let 20. století

13 2. POPULAČNÍ EXPLOZE

14 Vývoj počtu obyvatel Země
neolit (okolo 8000 př. n. l.) - 8 milionů nástup našeho letopočtu milionů. milionů pětinásobek (2,4 miliard) první polovina 60. let 20. století - roční míra růstu světové populace - historického maximum

15 Graf vývoje počtu obyvatel Země

16 Graf vývoje počtu obyvatel Země

17 Mapa velikosti států světa vzhledem k počtu obyvatel

18 Příčiny populační exploze
nerovnoměrné časové rozložení průběhu demografického přechodu ve vyspělých zemích skončil již před druhou světovou válkou v  rozvojových zemích teprve probíhá ve většině rozvojového světa se s příchodem vyspělé medicíny a nových technologií zvýšila životní úroveň a tím se snížila úmrtnost, porodnost však stále zůstává vysoká!

19 Co vede obyvatele v chudých oblastech světa k plození tolika dětí?
náboženství tradice bída lidé se spoléhají na to, že čím více budou mít dětí, tím větší je pravděpodobnosti zajištění ve stáří či pracovní neschopnosti

20 Populační politika populační boom není trvale udržitelný
chudoba, hlad a řada dalších problémů (ekonomických. sociálních, politických a environmentálních) růst populace je třeba regulovat → populační politika předpokladem stabilizace početnosti lidské populace - motivace rodin k rozhodnutí o nižším počtu dětí prostřednictvím vzdělání

21 Čínská populační politika
50. léta 20. století: masivní kampaň na podporu plánovaného rodičovství  80. léta 20. století: politika jednoho dítěte: komplexní systém odměn a represí jednodětných rodin (větší naděje na řešení bytové situace, lepší přístup ke zdravotnickým službám, nárok na placenou mateřskou dovolenou, apod.) na další děti stát nepřispívá nic - vybírá poplatek za každé další narozené dítě Dnes: Čína okolo 1,3 mld. obyvatel a plodnost čínských žen klesla na poslední místo ve světovém žebříčku

22 3. STÁRNUTÍ POPULACE

23 Demografické stárnutí
prodlužování průměrného věku Dělení populace podle věku a ekonomické aktivity: předproduktivní složka (0 – 14 let) produktivní složka (15 – 64 let) poproduktivní složka (65 let a více) rozvojové země - převaha obyvatel v mladším věku vyspělé země - zvyšuje se podíl poproduktivního obyvatelstva Podíl lidí ve věku nad 65 let v celkové populaci: před průmyslovou revolucí % dnes až 14 % do roku 2030 až 30 %

24 Naděje dožití průměrná očekávaná doba života při narození
neolit: 20 – 30 let počátek 20. století: 30 – 40 let současnost: 66 let regionální rozdíly: nejnižší hodnoty v subsaharské Africe (okolo 40 let) nejvyšší naopak v Japonsku (přes 80 let)

25 Příčiny demografického stárnutí
pokles plodnosti a porodnosti zrychlení růstu počtu osob ve vysokém věku - prodloužení naděje dožití (dáno zlepšením hygienických podmínek a lékařské péče)

26 Situace v České republice
Česká republika patří mezi vyspělé státy světa, které postihuje proces demografického stárnutí populace především vlivem snížení plodnosti a porodnosti Hlavní problémy: zpomalení ekonomického vývoje vlivem stárnoucího spektra pracovní síly větší zatížení zdravotnictví problém sociálního zabezpečení občanů důchodovém věku Řešení: restrukturalizaci sociálního a důchodového systému podporu pro-natalitní politiky státu

27 Srovnání věkové skladby obyvatelstva v uplynulých letech

28 Srovnání věkové skladby obyvatelstva v uplynulých letech II.

29 Vývoj počtu živě narozených a celkové populace České republiky

30 3. PROGNÓZY DO BUDOUCNA

31 Budoucí vývoj světové populace
roční míra růstu populace v současnosti významně klesá demografický vývoj světové populace se do 50 let ustálí: v roce 2020 by měl počet lidí vzrůst na 7,5 mld. okolo roku 2050 by se měl stabilizovat na 9 mld. vyspělé země - stabilizace populace rozvojové země - nárůst populace středního východu a severní Afrika do roku 2050 – dvojnásobná populace subsaharská Afrika – trojnásobná populace

32 Upraveno podle http://maps. grida


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google