Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Demografický problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Demografický problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Demografický problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

2 OSNOVA Klíčové pojmyKlíčové pojmy 1.DEMOGRAFICKÝ PŘECHOD Základní pojmyZákladní pojmy Fáze demografického přechoduFáze demografického přechodu Druhý demografický přechodDruhý demografický přechod 2. POPULAČNÍ EXPLOZE Vývoj počtu obyvatel ZeměVývoj počtu obyvatel Země Příčiny populační explozePříčiny populační exploze Populační politikaPopulační politika

3 3. STÁRNUTÍ POPULACE Demografické stárnutíDemografické stárnutí Naděje dožitíNaděje dožití Příčiny demografického stárnutíPříčiny demografického stárnutí Situace v České republiceSituace v České republice 4. PROGNÓZY DO BUDOUCNA Budoucí vývoj světové populaceBudoucí vývoj světové populace

4 demografický přechoddemografický přechod populační explozepopulační exploze porodnostporodnost plodnostplodnost stárnutí populacestárnutí populace úmrtnostúmrtnost Klíčové pojmy http://sirensong.sireninteractive.com/wp- content/uploads/2009/05/demographics1.jpg

5 1. DEMOGRAFICKÝ PŘECHOD http://nd03.jxs.cz/802/528/c9cc371462_65756209_o2.jpg

6 Základní pojmy Demografický přechod:Demografický přechod: –historický proces přeměny demografických vlastností společnosti, charakterizovaný na základě vývoje ukazatelů porodnosti a úmrtnosti určité populace Porodnost:Porodnost: –hrubá míra porodnosti (hmp) - počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel ročně Úmrtnost:Úmrtnost: –hrubá míra úmrtnosti (hmú) - počet zemřelých připadajících na 1 000 obyvatel ročně

7 Fáze demografického přechodu (upraveno podle http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.jpg/76984201/demographic_transition.jpg)http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.jpg/76984201/demographic_transition.jpg

8 První fáze vysoká míra porodnosti i úmrtnostivysoká míra porodnosti i úmrtnosti nízký přirozený přírůstek obyvatelstvanízký přirozený přírůstek obyvatelstva agrární společnost s nízkým stupněm gramotnosti a urbanizace a nízkou úrovní lékařské péčeagrární společnost s nízkým stupněm gramotnosti a urbanizace a nízkou úrovní lékařské péče většina rozvojových států východní Afrikyvětšina rozvojových států východní Afriky (upraveno podle http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.jpg/769842 01/demographic_transition.jpg) http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.jpg/769842 01/demographic_transition.jpg

9 Druhá fáze vysoká míra porodnostivysoká míra porodnosti klesající hodnoty úmrtnostiklesající hodnoty úmrtnosti výrazný početní nárůst populacevýrazný početní nárůst populace zvyšující se kvalita lékařské péče a růst zemědělské produkce (potravinové zabezpečení obyvatelstva)zvyšující se kvalita lékařské péče a růst zemědělské produkce (potravinové zabezpečení obyvatelstva) rozvojové státy střední a západní Afrikyrozvojové státy střední a západní Afriky (upraveno podle http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.jpg/769842 01/demographic_transition.jpg) http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.jpg/769842 01/demographic_transition.jpg

10 Třetí fáze ustálení míry úmrtnosti na nízké úrovniustálení míry úmrtnosti na nízké úrovni pokles míry porodnostipokles míry porodnosti zpomalení populačního růstuzpomalení populačního růstu masivní urbanizace a industrializacemasivní urbanizace a industrializace vysoké ekonomické náklady na výchovou a vzděláváním dětí → zmenšení velikosti rodinyvysoké ekonomické náklady na výchovou a vzděláváním dětí → zmenšení velikosti rodiny většina Oceánievětšina Oceánie (upraveno podle http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transitio n.jpg/76984201/demographic_transition.jpg) http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transitio n.jpg/76984201/demographic_transition.jpg

11 Čtvrtá fáze ustálení měr porodnosti a úmrtnosti na nízkých hodnotáchustálení měr porodnosti a úmrtnosti na nízkých hodnotách velikostní stabilizací populacevelikostní stabilizací populace naprostá většina vyspělých státůnaprostá většina vyspělých států (upraveno podle http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.j pg/76984201/demographic_transition.jpg) http://auphumangeo.wikispaces.com/file/view/demographic_transition.j pg/76984201/demographic_transition.jpg

12 Druhý demografický přechod proces významné přeměny demografických vlastností společnostiproces významné přeměny demografických vlastností společnosti dramatický pokles plodnosti a porodnostidramatický pokles plodnosti a porodnosti proměna hodnotové orientace společnostiproměna hodnotové orientace společnosti rodina ztrácí nezastupitelnou funkcirodina ztrácí nezastupitelnou funkci narůstá počet nesezdaných párů a neúplných rodinnarůstá počet nesezdaných párů a neúplných rodin posouvá se věk vstupu do manželství a věk, kdy lidé přivádějí na svět první dítěposouvá se věk vstupu do manželství a věk, kdy lidé přivádějí na svět první dítě jedna z příčin vymírání populacejedna z příčin vymírání populace severní a západní Evropa od poloviny 60. let 20. stoletíseverní a západní Evropa od poloviny 60. let 20. století

13 2. POPULAČNÍ EXPLOZE http://itech.dickinson.edu/chemistry/wp-content/uploads/2008/04/baby-boom.jpg

14 Vývoj počtu obyvatel Země neolit (okolo 8000 př. n. l.) - 8 milionůneolit (okolo 8000 př. n. l.) - 8 milionů nástup našeho letopočtu - 200 milionů.nástup našeho letopočtu - 200 milionů. 1650 - 500 milionů1650 - 500 milionů 1950 - pětinásobek (2,4 miliard)1950 - pětinásobek (2,4 miliard) první polovina 60. let 20. století - roční míra růstu světové populace - historického maximumprvní polovina 60. let 20. století - roční míra růstu světové populace - historického maximum

15 Graf vývoje počtu obyvatel Země http://gnosis9.net/populace.php

16 Graf vývoje počtu obyvatel Země

17 http://reactorfire.files.wordpress.com/2009/06/small_map-of-the-world-by-population-density.jpg Mapa velikosti států světa vzhledem k počtu obyvatel

18 Příčiny populační exploze nerovnoměrné časové rozložení průběhu demografického přechodunerovnoměrné časové rozložení průběhu demografického přechodu ve vyspělých zemích skončil již před druhou světovou válkouve vyspělých zemích skončil již před druhou světovou válkou v rozvojových zemích teprve probíháv rozvojových zemích teprve probíhá ve většině rozvojového světa se s příchodem vyspělé medicíny a nových technologií zvýšila životní úroveň a tím se snížila úmrtnost, porodnost však stále zůstává vysoká!ve většině rozvojového světa se s příchodem vyspělé medicíny a nových technologií zvýšila životní úroveň a tím se snížila úmrtnost, porodnost však stále zůstává vysoká! http://community.travelchinaguide.com/photo/8110/811 03211334883.jpg http://urdustar.com/home/attachments/beautifull-funny- images/25805d1227488742t-overcrowded-beach- china-7-jpg

19 Co vede obyvatele v chudých oblastech světa k plození tolika dětí? náboženstvínáboženství tradicetradice bídabída –lidé se spoléhají na to, že čím více budou mít dětí, tím větší je pravděpodobnosti zajištění ve stáří či pracovní neschopnosti http://mshell.ws/files/users/7/6739566E B373D22EE040A8C0AC000DB8/b0afb 927ce9b3b2c4c7b6dfdc70c7fe1.jpg

20 Populační politika populační boom není trvale udržitelnýpopulační boom není trvale udržitelný chudoba, hlad a řada dalších problémů (ekonomických. sociálních, politických a environmentálních) chudoba, hlad a řada dalších problémů (ekonomických. sociálních, politických a environmentálních) růst populace je třeba regulovat → populační politikarůst populace je třeba regulovat → populační politika předpokladem stabilizace početnosti lidské populace - motivace rodin k rozhodnutí o nižším počtu dětí prostřednictvím vzdělánípředpokladem stabilizace početnosti lidské populace - motivace rodin k rozhodnutí o nižším počtu dětí prostřednictvím vzdělání

21 Čínská populační politika 50. léta 20. století:50. léta 20. století: masivní kampaň na podporu plánovaného rodičovstvímasivní kampaň na podporu plánovaného rodičovství 80. léta 20. století:80. léta 20. století: politika jednoho dítěte:politika jednoho dítěte: –komplexní systém odměn a represí jednodětných rodin (větší naděje na řešení bytové situace, lepší přístup ke zdravotnickým službám, nárok na placenou mateřskou dovolenou, apod.) –na další děti stát nepřispívá nic - vybírá poplatek za každé další narozené dítě Dnes:Dnes: –Čína okolo 1,3 mld. obyvatel a plodnost čínských žen klesla na poslední místo ve světovém žebříčku http://4.bp.blogspot.com/_yGvS9aIyWgs/RmO12j tYuPI/AAAAAAAAAAM/v1PuK9Sqp7k/s320/shan ghaibustle.jpg

22 3. STÁRNUTÍ POPULACE http://i.idnes.cz/08/073/gal/PIN23faec_duchod.jpg

23 Demografické stárnutí prodlužování průměrného věkuprodlužování průměrného věku Dělení populace podle věku a ekonomické aktivity:Dělení populace podle věku a ekonomické aktivity: –předproduktivní složka (0 – 14 let) –produktivní složka (15 – 64 let) –poproduktivní složka (65 let a více) rozvojové země - převaha obyvatel v mladším věkurozvojové země - převaha obyvatel v mladším věku vyspělé země - zvyšuje se podíl poproduktivního obyvatelstvavyspělé země - zvyšuje se podíl poproduktivního obyvatelstva Podíl lidí ve věku nad 65 let v celkové populaci:Podíl lidí ve věku nad 65 let v celkové populaci: –před průmyslovou revolucí 2 - 3 % –dnes až 14 % –do roku 2030 až 30 %

24 Naděje dožití průměrná očekávaná doba života při narozeníprůměrná očekávaná doba života při narození neolit: 20 – 30 letneolit: 20 – 30 let počátek 20. století: 30 – 40 letpočátek 20. století: 30 – 40 let současnost: 66 letsoučasnost: 66 let regionální rozdíly:regionální rozdíly: –nejnižší hodnoty v subsaharské Africe (okolo 40 let) –nejvyšší naopak v Japonsku (přes 80 let)

25 Příčiny demografického stárnutí 1.pokles plodnosti a porodnosti 2.zrychlení růstu počtu osob ve vysokém věku - prodloužení naděje dožití (dáno zlepšením hygienických podmínek a lékařské péče) http://www.boskovicko.cz/files/zk_articles_13_4253_f83ac7dc.jpg

26 Situace v České republice Česká republika patří mezi vyspělé státy světa, které postihuje proces demografického stárnutí populace především vlivem snížení plodnosti a porodnostiČeská republika patří mezi vyspělé státy světa, které postihuje proces demografického stárnutí populace především vlivem snížení plodnosti a porodnosti Hlavní problémy:Hlavní problémy: –zpomalení ekonomického vývoje vlivem stárnoucího spektra pracovní síly –větší zatížení zdravotnictví –problém sociálního zabezpečení občanů důchodovém věku Řešení:Řešení: –restrukturalizaci sociálního a důchodového systému –podporu pro-natalitní politiky státu

27 Srovnání věkové skladby obyvatelstva v uplynulých letech http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelst va_v_roce_1950 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelst va_v_roce_1990

28 Srovnání věkové skladby obyvatelstva v uplynulých letech II. http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva _v_roce_2008 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatel stva_v_roce_2050

29 Vývoj počtu živě narozených a celkové populace České republiky http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj=

30 3. PROGNÓZY DO BUDOUCNA http://sarmatia.files.wordpress.com/2011/02/dav.jpg

31 Budoucí vývoj světové populace roční míra růstu populace v současnosti významně klesároční míra růstu populace v současnosti významně klesá demografický vývoj světové populace se do 50 let ustálí:demografický vývoj světové populace se do 50 let ustálí: –v roce 2020 by měl počet lidí vzrůst na 7,5 mld. –okolo roku 2050 by se měl stabilizovat na 9 mld. –vyspělé země - stabilizace populace –rozvojové země - nárůst populace středního východu a severní Afrika do roku 2050 – dvojnásobná populacestředního východu a severní Afrika do roku 2050 – dvojnásobná populace subsaharská Afrika – trojnásobná populacesubsaharská Afrika – trojnásobná populace

32 Upraveno podle http://maps.grida.no/go/graphic/world_population_development


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Demografický problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google