Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Muskuloskeletální systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Muskuloskeletální systém"— Transkript prezentace:

1 Muskuloskeletální systém

2 muskuloskeletální systém
podpůrný a lokomoční systém svaly kostra šlachy klouby šlachové burzy

3 muskuloskeletální systém
funkce pohyb vzpřímené držení ochrana termoregulace metabolická funkce komunikace

4 kosterní systém - funkce
tvar těla podpora a ochrana pohyb krvetvorba (kostní dřeň) ukládání minerálních látek – kalciumfosfátový metabolismus

5 kost - charakteristika
pojivová tkáň (kost, chrupavka a vazivo) minerální složka – hydroxyapatit vápníku (CaHA) měkká tkáň (organická) – kolagen pevnost a elasticita

6 kost - typy kompakta (hutná kost) - kortikalis
spongióza (trabekulátní, houbovitá) - dřeň periost (okostice) osteoblasty osteocyty osteoklasty

7 kost - charakteristika

8 kost – růst kostí primární a sekundární osifikační jádra

9 typy kostí dlouhé kosti krátké kosti ploché kosti nepravidelné kosti
sezamské kůstky

10 anatomie dlouhých kostí
Epifýza Metafýza Diafýza Epifyzeální štěrbina

11 Typy fraktur dlouhých kostí
příčná šikmá spirální tříštivá subperiostální dislokovaná otevřená

12 Pažní pletenec lopatka klíční kost pažní kost ramenní kloub - AC kloub
- glenohumerální kloub SC kloub

13 Scapula - lopatka

14 Scapula - lopatka

15 RTG lopatky Předozadní projekce
- kazeta 24 x 30 na výšku, 3 cm nad horním okrajem ramene - poloha vleže na zádech, vyšetřovaná lopatka je na střední čáře stolu, je natočen 20° k vyšetřované straně, loket je vypodložen v silné pronaci, hřbet ruky se opírá o lopatu kyčelní kosti - CP jde na střed kazety, 4 cm navnitř od axily, kV

16 RTG lopatky Bočná projekce kazeta 24 x 30 na výšku, sekundární clona
- poloha vleže na boku na postižené straně, pak se sklání nevyšetřovaná strana ventrálně tak, až je naléhající lopatka kolmo ke stolu, paže naléhající strany je vzpažena

17 Scapula - lopatka

18 Scapula - lopatka

19 clavicula – klíční kost

20 RTG klíční kosti Zadopřední projekce vleže - kazeta 18 x 24 napříč
- poloha vleže na břiše, kazeta je uložena tak, aby klíček byl uprostřed kazety - CP míří na střed kazety, značení zrcadlově, 50 – 55 kV Modifikace: na zádech, ve stoje oba současně - FF 150 cm

21 RTG klíční kosti Axiální projekce
- kazeta 18 x 24 napříč, kolmo na úložnou desku - poloha na zádech, rameno na snímkované straně je podloženo klínem, hlava je mírně podložená a maximálně odkloněna - CP skloněn 60° kraniálně do středu kazety, značení zrcadlově, 55 – 60 kV

22

23

24 Anatomie ramene

25 RTG ramene AP projekce - kazeta 18 x 24 na výšku, přesahuje kožní okraj o 5 cm - poloha vleže na zádech, dlaň otočena vzhůru, nesnímkované rameno je podloženo - CP kolmo na střed kazety, 50 – 55 kV

26 RTG ramene Transthorakální projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, přesahuje kožní okraj o 5 cm - snímkované rameno u kazety, nesnímkovaná nahoře - CP kolmo na střed kazety, 55 kV

27 RTG ramene Axiální projekce vleže
- kazeta 13 x 18 napříč, těsně na proximálním konci ramene a zasunuta co nejvíce do krku - poloha vleže na zádech ři okraji stolu, paže upažena se zevní rotací, loket podložen - CP jde horizontálně, angulován mediálně 30°, kolmo na kazetu 50 – 55 kV

28 RTG ramene Axiální distoproximální projekce vstoje
- kazeta 13 x 18 napříč, druhou rukou přidržována na rameni, opřená o krk - poloha ve stoje bokem k rentgence, ta je spuštěna co nejvíce k zemi, končetina je upažená a opřená - CP míří do axily (30°)

29 rameno - luxace

30 Anatomie humeru

31 RTG paže (humeru) AP projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40
- pozice vleže na stole na zádech, lehce natočen na snímkovanou stranu, kazeta je pod paží v supinaci. Proximální konec kazety přesahuje rameno o 4 cm - CP kolmo na střed kazety, 55 – 60 kV

32 RTG paže (humeru) Bočná projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40
- pozice jako u AP, končetina je max. pronaci ( dlaň směřuje zevně ) - CP míří na střed kazety, 55 – 60 kV

33

34

35 anatomie předloktí

36 RTG předloktí AP projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40
- pozice vsedě u krátké strany stolu, končetina upažená, rotovaná zevně ( supinace ), distální konec kazety sahá 4 cm pod hlavičku ulny - CP na střed kazety, 50 – 55 kV

37 RTG předloktí Bočná projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40
- pozice bokem ke dlouhé straně stolu, končetina je ohnutá v lokti, předloktí leží ulnární stranou na kazetě, distální okraj kazety přesahuje hlavičku ulny 4 cm - CP kolmo na střed kazety, 50 – 55 kV

38

39

40 RTG lokte AP projekce - kazeta 13 x 18 na výšku, 18 x 24 půlená na šířku - pozice vsedě bokem ke krátké straně stolu, končetina upažená v supinaci, loket leží uprostřed kazety - CP na střed kazety, 55 – 60 kV

41 RTG lokte Bočná projekce
- kazeta 13 x 18 napříč, 18 x 24 napříč půlená - pozice vsedě bokem k dlouhé straně stolu, končetina je ohnutá v lokti, předloktí je kolmo na kazetu, kloub je uprostřed kazety ( okraj kazety je 4 cm na okrajem paže ) - CP na střed kazety, 50 – 55 kV

42 RTG lokte Axiální projekce na olekranon - kazeta 13 x 18 na výšku
- pozice bokem u krátké strany stolu, končetnina v supinaci je ohnutá v lokti, kazeta je pod loktem tak, aby olekranon byl uprostřed kazety - CP jde kolmo na olekranon, 50 kV

43

44

45 sternoklavikulární kloub
Zadopřední projekce - kazeta 13 x 18 napříč, FF 150 cm - poloha vstoje, vyšetřovaná strana je oddálená od vertigrafu 25°, sternokl. kloub na středu kazety - CP míří na střed kazety, značení zrcadlově, 55 – 60 kV

46 akromioklavikulární kloub
Předozadní projekce - kazeta 13 x 18 napříč - polohy na zádech, upažená končetina je ohnutá v lokti v pravém úhlu a naléhá na stůl hřbetem ruky za hlavou. Vypodložený loket. AC kloub je umístěn na střed kazety - CP jde kolmo na střed kazety, 50 – 55 kV

47 akromioklavikulární kloub

48 anatomie zápěstí

49 anatomie zápěstí

50 anatomie zápěstí radiokarpální a ulnokarpální kloub
interkarpální klouby karpometakarpální klouby

51 anatomie zápěstí hodnocení kostního věku - standardy osifikace

52 ulnární a radiální dukce

53

54 RTG zápěstí Dorzovolární projekce - kazeta 13 x 18 na výšku
- poloha jako u snímku ruky, distální okraj kazety je v úrovni hlavičky 3. MTC - CP kolmo na střed kazety, 40 – 45 kV

55 RTG zápěstí Bočná projekce - kazeta 13 x 18
- ruka naléhá na kazetu ulnární stranou kolmo, distál. Okrak kazety je v úrovni hlavičky 3 MTC - CP kolmo na střed zápěstí, 50 – 55 kV, zn. zrcadlově

56 Collesova fraktura - extenční

57 Smithova fraktura - flekční

58 Subperiostální (torus) fr.

59 epifyzeolýza

60 epifyzeolýza

61 epifyzeolýza a subperiostální fr.

62 os scaphoideum Dorzovolární projekce - kazeta 13 x 18 na výšku
- ruka naléhá na kazetu s ohnutými prsty v pěst, silně vytočená ulnárně, Člunková kost je uložena uprostřed kazety - CP jde kolmo na člunkovou kost, 40 – 45 kV

63 os scaphoideum Šikmá projekce 4 projekce - PA, bočná - 2 šikmé

64 Fr. os scaphoideum

65 Fr. os scaphoideum

66 Luxace os lunatum

67 RTG ruky Dorzovolární projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, půlená 24 x 30, ohnisko-film 100 cm - poloha v sedě bokem ke stolu, ruka dlaní na kazetě, kazeta 2 cm nad špičkou 3. prstu - CP na hlavičku 3. MTC, 40 – 50 kV, zn. zrcadlově

68 RTG ruky Šikmá dorzovolární projekce
- kazeta 18 x 24 - poloha jako u PA proj. – lehce ohnuté prsty vytvoří vějíř

69

70

71

72

73

74 RTG prstu (palce) Dorzovolární projekce
- kazeta 13 x 18 půlená, - poloha jako u snímku ruky, okraj kazety 2 cm nad špičku prstu - CP na střed prstu - 40 – 45 kV Bočná proj I. – V. prstu, zn. zrcadlově

75

76

77 Projekce dolní končetiny a pažního pletence
RTG nohy, hlezna, bérce, kolena, femuru, kyčle, pánve

78 anatomie pánve

79 anatomie pánve

80 anatomie pánve

81 anatomie pánve

82 RTG pánve Předozadní projekce
- kazeta 30 x 40 napříč, sekundární clona - poloha velže na zádech, DK nataženy, rotovány dovnitř, horní okraj kazety je 3 cm nad hřebenem kyčelní kosti - CP na střed kazety, zn. norm., 70 – 75 kV

83 RTG sakroiliakálního skloubení
Předozadní projekce šikmá - kazeta13 x 18 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na zádech, vyšetřovaná strana nadzdvižena o 20° a vypodložena. Kraniální konec kazety je 2 cm nad crista ossis ilei. Podélná centrační čára jde 6 – 7 cm mediálně od SIA, vyclonit na kazetu - CP na střed kazety, zn. norm., 70 – 75 kV

84 RTG sakroiliakálního skloubení

85 symfýza Zadopřední projekce
- kazeta 13 x 18 napříč, sekundární clona - poloha vleže na zádech – pro označení středu symfýzy na boku pacienta ( 3 cm pod horním okrajem ), pak se otočí na břicho, příčná centrační čára jde značkou na boku pacienta, podélná střední osou těla, zaclonit na 8 x 10 cm příčně - CP kolmo na střed kazety, zn. zrcadlově, 70 kV

86 RTG pánve

87 RTG pánve

88 Anatomie kyčelního kloubu

89 RTG kyčelního kloubu Předozadní projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na zádech, DK jsou nataženy a ve vnitřní rotaci, příčná centrační čára probíhá horním okrajem symfýzy, podélná čára 7 cm navnitř od velkého trochanteru - CP jde podle centračního zaměření, zn. norm., 70 – 75 kV

90 RTG kyčelního kloubu Bočná projekce
- kazeta 18 x 24 napříč, sekundární clona - poloha nejprve na zádech pro označení horní úrovně symfýzy na nesnímkovaném boku, pak se otočí na snímkovanou stranu, snímkovaná končetina je natažená, trup je natočen 15° ventrálně, nesnímkovaná končetina je ventrálně a pokrčená. Podélná čára je 3 cm před před kostrčí - CP kolmo na střed kazety, zn. Zrcadlově, 70 – 75 kV

91 RTG kyčelního kloubu Axiální mediolaterální projekce
- kazeta 18 x 24 napříč, sekundární clona - poloha vleže na zádech na stole, snímkovaná strana je co nejblíže okraji stolu, snímkovaná končetina je lehce odtažena, kazeta se sekundární clonou je kolmo ke stolu, zatlačena do boku pacienta těsně nad lopatou kosti kyčelní, má probíhal přibližně paralelně s krčkem, nesnímkovaná končetina je flektována v pravém úhlu v kyčli a koleni, je přidržována rukou - CP jde horizontálně na střed kazety, zn. norm., 70 – 75 kV

92 RTG kyčelního kloubu Axiální lateromediální projekce
- kazeta 18 x 24 napříč, nutná sekundární clona - poloha vleže na zádech, vyšetřovanou stranou co nejblíže k okraji stolu, DK jsou od sebe odtaženy, vyšetřovaná končetina je natažená, lehce navnitř rotovaná, kazeta s clonou se umístí kolmo ke stolu mezi DK rovnoběžně s krčkem, zafixují se. Rentgenka je zevně od pacienta. - CP horizontálně kolmo na kazetu, prochází vnitřním okrajem stehna v rozkroku, zn. norm., 70 – 75 kV

93 RTG kyčelního kloubu Předozadní projekce podle Lauensteina ( poloaxiální ) - kazeta 18 x 24 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na zádech, snímkovaná končetina je silně flektována v kyčli a koleni, přitažená k tělu, ploska nohy naléhá na stůl, noha je vytočena 10° zevně, příčný centrační pruh probíhá horním okrajem symfýzy, podélný 6 – 7 cm mediálně od velkého trochanteru. CP podle centračního kříže na střed kazety, clony roztáhnout na okraj kožního krytu a na výšku kazety, zn. norm., 75 – 80 kV

94

95

96

97

98 femur - anatomie

99 RTG stehna (femuru) Předozadní projekce
- kazeta 20 x 40, ev 30 x 40, sekundární clona - poloha vleže na zádech, DK jsou nataženy a rotovány navnitř 30°, snímkované stehno je lehce abdukováno, kazeta je v kazetovém vozíku, prox. okraj kazety je v úrovni spina iliaca anterior, nebo je dol. Okrak kazety 6 cm pod dol. okrajem čéšky. - CP na střed stehna, 65 – 70 kV prox., 60 – 65 kV dist.

100 RTG stehna (femuru) Bočná projekce
- kazeta 30 x 40 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na vyšetřované straně, končetina je lehce flektována v kyčli a koleni, druhá končetina je zanožena. Dlouhá osa stehna probíhá pod podélně probíhající centrační čárou, kazeta je horním okrajem v úrovni SIA, nebo 6 cm pod dol. okajem čéšky - CP jede kolmo na střed kazety, 55 – 60 kV

101 rtg femuru

102 rtg femuru

103 anatomie kolena

104 RTG kolena Předozadní projekce - kazeta 18 x 24 na výšku
- poloha vsedě na stole, vyš. končetina je natažená, střed kazety je ve výši kl. štěrbiny, tj. 2 cm pod dol. okrajem čéšky, noha je lehce rotována navnitř - CP kolmo na střed kazety, zn. normálně, 60 – 65 kV

105 RTG kolena Bočná projekce - kazeta 18 x 24 na výšku
- poloha vleže na vyšetřované straně, končetina flektovaná v kyčli a koleni, kazeta je pod kolenem, ventrálně přečnívá o 3 cm, střed kazety je v úrovni kl. štěrbiny – 2 cm pod dol. okrajem čéšky - CP kolmo na střed kazety, zn. zrcadlově, 55 – 60 kV

106 čéška Zadopřední projekce - kazeta 13 x 18 na výšku
- poloha vleže na břiše, nohy visí přes krátkou stranu stolu, kazeta je pod kolenem tak, aby čéška byla uprostřed kazety - CP kolmo na střed čéšky ( kazety ), 60 – 65 kV

107 čéška Bočná projekce - kazeta 13 x 18 na výšku
- poloha na boku vyšetřované strany jako u kolene, pouze čéška je na středu kazety - CP na zadní okraj čéšky, vyclonit!!, zn. zrcadlově, 45 – 50 kV

108 čéška Axiální projekce - 13 x 18 na výšku
- poloha vleže na břiše, snímkovaná končetina je silně ohnuta v koleni ( čéška probíhá kolmo na stůl ) , bérec je přidržován rukou nebo popruhem. Střed kazety je pod čéškou - CP míří na kloubní plochu čéšky kolmo na kazetu, 45 – 50 kV

109

110

111 Anatomie bérce

112 RTG bérce Předozadní projekce
- kazeta 20 x 40 na výšku, dělená 30 x 40 - poloha vsedě nebo vleže na stole, vyšetřovaná končetina je natažená, ploska nohy je kolmá na stůl, bérec je v dlouhé ose kazety, prox. okraj kazety je 3 cm nad dol. okrajem čéšky, distál. Okrak 3 cm pod kotníky - CP kolmo na střed kazety, kV

113 RTG bérce Bočná projekce - kazeta 20 x 40 na výšku, dělená 30 x 40
- poloha vleže na boku vyšetřované strany, končetina je flektovaná v kyčli a koleni, pod bércem je uložena kazeta rovnoběžně s bércem, distální okraj 3 cm pod kotníky, proximální 3 cm nad dol. Okrajem čéšky. - CP kolmo na střed kazety, 50 – 55 kV

114

115

116 horní tibiofibulární skloubení
Bočná šikmá projekce - kazeta 13 x 18 na výšku - poloha vleže na boku vyšetřované strany, končetina je ohnuta v kyčli a koleni, pata je nadzdvižena o 45° a vypodložena. Kazeta je 1 cm před čéškou, střed kazety je 4 cm pod distálním koncem čéšky, fixovat nohu - CP jde kolmo na střed kazety, zn. zrcadlově, 50 – 55 kV

117 dolní tibiofibulární skloubení
Předozadní projekce - kazeta 13 x 18 na výšku - poloha vsedě na stole, vyš. končetina je natažená, noha je rotovaná navnitř o 45° a lehce flektovaná, kazeta je 4 cm zevně od zevního kotníku, kotník je ve středu dlouhé osy kazety - CP kolmo na střed kazety, vyclonit na 6 x 8 cm, zn. normálně, 50 – 55 kV

118 Anatomie hlezna

119 metatarzy, dolní hlezenný hloub
Šikmá dorzoplantární projekce - kazeta 13 x 18 na výšku - poloha vsedě na stole, snímkovaná končetina je flektována v kyčli a koleni, noha spočívá na kazetě, zadní okzaj kazety je 4 cm za okrajem paty - CP skloněn 15° kraniálně ( event. 15° fibulárně), míří doprostřed kazety, značení norm., 50 – 55 kV

120 hlezenný kloub - horní Předozadní projekce - kazeta 13 x 18 na výšku
- poloha vsedě na stole, končetina je natažená, noha ohnutá plantárně. Kazeta je uložena tak, aby kotníky byly uprostřed kazety - CP jde kolmo na střed kazety, 55 – 60 kV

121 hlezenný kloub - horní Boční projekce - kazeta 13 x 18 na výšku
- poloha vleže na boku vyšetřované strany, končetina je flektována v kyčli a koleni, noha spočívá na kazetě tak, že ploska svírá s kazetou pravý úhel – koleno je vypodloženo, kotníky jsou umístěny na střed kazety. Nesnímkovaná končetina je zanožena. - CP jde kolmo na střed kazety, zn. Zrcadlově, 50 – 55 kV

122

123

124

125 Anatomie tarsu

126 patní kost Bočná projekce Axiální projekce vstoje
-kazeta 13 x 18 napříč - poloha vleže na boku snímkované strany, končetina je flektována v koleni a kyčli, zevní strana nohy naléhá na kazetu kolmo, koleno je vypodloženo - CP kolmo na střed kazety, zn. zrcadlově, 40 – 45 kV Axiální projekce vstoje - kazeta 13 x 18 na výšku - poloha vstoje, opora rukou, noha leží na kazetě vypodložené klínem, pata je 4 cm od okraje kazety. - CP kolmo na střed kazety, zn. zrcadlově, 50 – 55 kV

127 patní kost Axiální projekce vleže - kazeta 13 x 18 na výšku
- poloha vsedě na stole, vyšetřovaná končetina je natažená. Pod patou je kazeta přesahující patu o 3 cm. Pacient flektuje nohu popruhem - CP sklon kraniálně 45° do středu kazety, zn. norm., 50 – 55 kV

128 Anatomie nohy

129 RTG nohy Dorzoplantární projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, 24 x 30 na šířku dělená - poloha vsedě nebo vleže na stole, končetina je ohnutá v kyčli a koleni, noha je ploskou na kazetě s okrajem 2 cm od špičky palce - CP míří kolmo na střed 3. MTT. 40 – 45 kV, značení norm.

130 RTG nohy Šikmá dorzoplantární projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, dělená 24 x 30 na šířku - poloha vleže na vyš. boku, DK je lehce flektovaná v koleni a kyčli, noha spočívá fibulární stranou na kazetě, ploska je ke kazetě šikmo 45°. Druhá končetina je přehozena přes vyšetřovanou, osa nohy je v diagonále kazety, okraj 2 cm - CP kolmo na střed kazety, zn. zrcadlově, kV

131 RTG nohy Bočná projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, nebo 24 x 30 napříč půlená - poloha na boku vyšetřované strany, vyš. končetina je ohnuta v koleni a kyčli, koleno vypodloženo, aby ploska byla kolmo na kazetu, prsty a pata jsou 2cm od okraje kazety. Nesnímkovaná končetina je zanožena a opírá se nohou o stůl - CP na střed kazety, značení zrcadlově, 50 – 60 kV

132 prsty DK Dorzoplantární projekce - kazeta 13 x 18 napříč
- poloha vsedě na stole, vyšetřov. Končetina je ohnutá v koleni a kyčli, pac. se opírá zapaženými končetinami o stůl, pod prsty je vložen klín, mezi prsty tampóny, kazety je pod prsty a klínem. - CP na MTF kloub 3. prstu, značení norm., 40 – 45 kV

133 prsty DK Šikmá dorzoplantární projekce - CP jde kolmo na 3. MTF kloub
- kazeta 13 x 18 napříč - poloha stejná jako u šikmé projekce nohy, kazety zachycuje jen prsty. - CP jde kolmo na 3. MTF kloub

134 palec DK Dorzoplantární projekce - kazeta 13 x 18 napříč dělená
- poloha vsedě na stole ( nebo leží ), DK je flektována v kyčli a koleni, palec je uložen uprostřed nezakryté části kazety 2 cm od okraje - CP kolmo na střed zákl. čl. palce, značení norm., 40 – 45 kV

135 palec DK Bočná projekce - kazeta 13 x 18 dělená napříč
- poloha vleže na boku nevyšetřované strany, nevyšetřovaná končetina je zanožena a natažená, vyšetřovaná končetina je flektována v koleni a kyčli, mediální okraj palce naléhá na kazetu ve střed. čáře nezakryté části, pata je vypodložena, ostatní prsty jsou flektovány popruhem, který drží pacient - CP kolmo na MTF kloub, zn. zrcadlově, 40 – 45 kV

136

137

138

139 anatomie páteře

140 obratel - anatomie

141

142

143 krční páteř Předozadní projekce ( 3. – 7. krční obratel )
- kazeta 18 x 24 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na stole, nebo vsedě u vertigrafu, hlava je zakloněná tak, že spojnice ústní koutek ušní lalůček jde kolmo na kazetu, sagit. Rovina je pod podélnou centrační čárou, horní konec kazety je 4 cm kraniálně od zevního zvukovodu - CP skloněn kraniálně o 10° - 15° a prochází horním okrajem štítné chrupavky, vyclonit podle okrajů krku a dol. okraje kazety, zn. norm., 60 – 65 kV

144 krční páteř Bočná projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, sekundární clona, FF 150 cm - poloha vsedě nebo ve stoje bokem k vertigrafu, opírá se ramenem o vertigraf, ramena co nejvíce stáhnout kaudálně ( lze použít popruh, nebo se zachytí za okraj židle ). Horní okraj kazety je 4 cm nad zevním zvukovodem. Podélná centr, čára jde soscovitým výběžkem - CP na střed kazety, zn. zrcadlově, 60 – 65 kV

145 krční páteř Šikmá předozadní projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, sekundární clona, FF 150 cm - pacient se postaví k vertigrafu bokem, pakse natočí nazad o 45°, hlavu předkloní, aby německá horizontála byla vodorovná. Horní okraj kazety je 4 cm nad zev. zvukovodem, podélná centr. čára prochází 3 cm mediálně od nenaléhajícího zvukovodu - CP na střed kazety, clonit na výšku kazety a na celý spinosus C7, zn. norm., 60 – 65 kV

146 krční páteř C1 - C2 Předozadní projekce
- kazeta 13 x 18 napříč, sekundární clona - poloha vleže na zádech, ústa maximálně otevřena, spojnice řezáky soscovitý výběžek jde kolmo na stůl, střed otevřených úst je uprostřed kazety - CP na střed kazety, zn. norm., 60 – 65 kV Sandberg: CP skloněn kraniálně 12°, vtupuje 1 cm distálně od řezáků

147

148

149 hrudní páteř

150 hrudní páteř Předozadní projekce
- kazeta 20 x 40 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na zádech, zřídka vstoje zády k vertigrafu. Horní okraj kazety je 3 cm nad úrovní ramen - CP na střed kazety, clonit na velikost kazety, zn. norm., 70 – 75 kV

151 hrudní páteř Bočná projekce
- kazeta 20 x 40, 30 x 40, sekundární clona FF 100, 150 cm - poloha vleže na stole, nebo vstoje u vertigrafu, HK vzpažené, podložená hlava, vbypodložit bederní páteř, DK lehce pokrčené, horní okraj kazety je 3 cm nad trnem C7 - CP kolmo na střed kazety , na dol. úhel naléhající lopatky, zn. zrcadlově, 70 – 75 kV - u skoliózy se se pokládá pacient konvexní stranou na stůl, CP míří na vrchol zakřivení

152

153 bederní páteř

154 bederní páteř Předozadní projekce - kazeta 20 x 40, sekundární clona
- poloha vleže na zádech, podložená hlava, HK podél těla, DK pokrčené, dol. okraj kazety je 5 cm pod dol. okrajem symfýzy - CP kolmo na střed kazety, vyclonit na kazetu, zn. norm., 70 – 75 kV

155 bederní páteř Bočná projekce
- 20 x 40 , 30 x 40 na výšku, sekundární clona - polohy vleže na boku, HK za hlavou, podložit bederní páteř, malý polštářek mezi kolena, dolní okraj kazety je při kostrči, podélná centrační čára prochází vrcholem hřebenu kyčelní kosti - CP na střed kazety, zn. zrcadlově, 85 – 90 kV

156 bederní páteř Bočná projekce L5 – S1
- kazeta 18 x 24 napříč, sekundární clona - poloha vleže na boku stejně jako u L páteře, podélná centrační čára jde vrcholem hřebenu kyčelní kosti, příčná 3 cm kaudálně od hřebenu, kde je také střed kazety - CP na střed kazety, zn zrcadlově, 90 – 95 kV

157 bederní páteř Šikmá předozadní projekce
- kazeta 20 x 40 na výšku ( 30 x 40 ), sekundární clona - poloha vleže na boku, sklon těla dorzálně o 45° s podložením ramen a beder. páteře klíny, podélná čára míří 4 cm mediálně od nenaléhající SIA, dol. okraj kazety je při kostrči - CP kolmo na střed kazety, zn. norm., 80 – 85 kV

158

159

160 Th/L přechod

161 křížová kost a kostrč Předozadní projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na zádech, HK vzpaženy, DK pokrčené, kazeta 3 cm nad hřebenem kyčelní kosti - CP do středu kazety - při snímku kostrče jsou DK natažené, CP skloněn ° kaudálně a vstupuje 3 cm nad symfýzou. Kazeta je posunuta tak, aby CP dopadl na střed kazety, zn. norm., 70 – 75 kV

162 křížová kost a kostrč Bočná projekce
- kazeta 18 x 24 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na boku, hlava a bederní páteř jsou vypodloženy, polštářek mezi kolena, DK pokrčené k vyrovnání lordózy, kazeta je horním okrajem 3 cm nad hřebenem kosti kyčelní, podélná centrační čára probíhá 2 cm dorzálně od vrcholu hřebene kyčel. kosti - CP na střed kazety ( u kostrče 3 – 4 cm nad dol. okraj kazety ), zn. zrcadlově, 80 – 85 kV


Stáhnout ppt "Muskuloskeletální systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google