Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KE KONKURENCI PŘEDPON S-, Z-, VZ-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KE KONKURENCI PŘEDPON S-, Z-, VZ-"— Transkript prezentace:

1 KE KONKURENCI PŘEDPON S-, Z-, VZ-
Miloslava Vajdlová Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha oddělení vývoje jazyka NEJEN VE STARÉ A STŘEDNÍ ČEŠTINĚ

2 ŘADA DOLOŽENÝCH SEKUNDÁRNÍCH FOREM
– vliv spodoby předpon s-, z-: stč. skrotiti / zkrotiti; zplesnivěti / splesnivěti; svlažiti / zvlažiti; sbiehati sě / zbiehati sě – zjednodušení předpony vz- na z-: vztázati / ztázati dál probíhá asimilace: vzpytati / zpytati, dolož. též spytati vzvelíčěti / zvelíčěti, dolož. též svelíčěti

3 DVĚ SLOVESA – dvě slovesa, dvě formy: splznúti – zplznúti
zcěditi, dolož. též scěditi – scěditi – dvě slovesa, tři formy – zjednodušení předpony vz- na z-, dále vliv asimilace: vzpuditi, zpuditi, dolož. též spuditi – spuditi

4 TŘI SLOVESA – tři slovesa, tři formy: sdřieti – vzdřieti – zdřieti sdělati – vzdělati, dolož. též zdělati – zdělati, dolož. též sdělati ...

5 DALŠÍ VÝVOJ – REDUKCE POČTU DERIVÁTŮ S PREFIXY S-, Z-, VZ-
– redukce zaznamenaných forem lexikálních jednotek provázená významovými posuny – prostý zánik lexikálních jednotek – snížení míry stč. a střdč. polylexie ve prospěch sloves derivovaných jinou předponou než s-, z-, vz- – substituce předpon – celkové přehodnocení významu a chápání lexikální jednotky, vlivy mimojazykové nerovnoměrnost vývoje

6 REDUKCE ZAZNAMENANÝCH FOREM A ZÁNIK LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK (1)
– subsystém sloves s archisémémem ,projevení odporu, postavení se na odpor‘: stč. vzbúřiti sě, vzepřieti sě, vzpáčiti sě, vzpietiti sě, ipf. vzpěčovati, vzprotiviti sě, střdč. vzpěčovati se aj. – zachovány beze změny: vzbouřiti se, vzepříti se – zachovány se změnou formy: zpěčovati se, též vz- (arch.) – zachovány se změnou formy a významu: zprotiviti se (rezult.); zpáčiti se, zpětiti se (,směřování proti něčemu‘) – zaniká: vzpěčovati

7 REDUKCE ZAZNAMENANÝCH FOREM A ZÁNIK LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK (2)
– subsystém sloves ,(o člověku) směřování vzhůru‘ modifikace ,nabýt něčeho na vyšší úrovni, ve větší míře‘: stč. vzbohatěti, vzbohatnúti, vzmocněti (sě), vzmoci (sě), vzmáhati (sě) aj. – zachovány beze změny: vzmoci se, vzmáhati se – zachovány se změnou formy a významu: zbohatěti (arch.), zbohatnouti, zmocněti se (arch.; změna stavu) – zanikají: vzmoci, vzmáhati, vzmocněti se

8 KONKURENCE SLOVES S PŘEDPONAMI S-, Z-, VZ- A S JINÝMI (SLABIČNÝMI) PREFIXY
– paralelně existující slovesa odvozená od téhož základového verba různými prefixy – vz- – za-: vztrúbiti – zatrúbiti, vztřiesti – zatřiesti, vzradovati sě – zaradovati sě – z- – roz-: ztrhati – roztrhati –z- – vy-: zdechnúti – vydchnúti – s- – roz-: spustiti – rozpustiti – vz- – vy-: nč. vzpýřiti se (řídké) – zapýřit se, vzpučeti (řídké) – vypučeti, vzrojiti se (řídké) – vyrojit se, vzrůsti – vyrůsti o

9 SUBSTITUCE PŘEDPON S-, Z-, VZ- JINÝMI PREFIXY
– vz- – za-: vztúžiti – zatúžiti – s-, z- – vy-: -léčiti – vyléčiti szúti, zzúti – vyzúti

10 VLIV MIMOJAZYKOVÝCH FAKTORŮ, PŘEHODNOCENÍ VÝZNAMU
Př.: předpona vz- ve významu ,realizace nějaké činnosti obvyklým, náležitým, žádoucím způsobem‘: stč. a střdč. vzdáti, vzvésti aj. – změna společenských a historických podmínek – změna formy vz- → z- – ozřejmení smyslu připojením další předpony: odevzdati sezdati – dolož. i substituce prefixu: vzvod – převod vzchovati – (dítě) vychovati, (zvířecí mládě) odchovati

11 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "KE KONKURENCI PŘEDPON S-, Z-, VZ-"

Podobné prezentace


Reklamy Google