Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzory podst. jmen rodu ženského

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzory podst. jmen rodu ženského"— Transkript prezentace:

1 Vzory podst. jmen rodu ženského
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Vzory podst. jmen rodu ženského Český jazyk 5. ročník ZŠ

2 Vyhledej podstatná jména rodu ženského:
levandule, lípa, oheň, jitrocel, Ota, rychlost, čáp, údolí, energie, náraz, jamka, květen, želva, med, Boleslav, Marie, chryzantéma, směs, vrba, hedvábí, alkohol, podkova, škola, hněv

3 Vyhledej podstatná jména rodu ženského: Řešení
levandule, lípa, oheň, jitrocel, Ota, rychlost, čáp, údolí, energie, náraz, jamka, květen, želva, med, Boleslav, Marie, chryzantéma, směs, vrba, hedvábí, alkohol, podkova, škola, hněv

4 PAMATUJ!! Při zařazování podstatných jmen rodu ženského postupujeme takto: 1) je-li podst. jm. zakončeno v 1.p. č.j. na samohlásku, zařadíme je přímo ke vzoru: a)koncovka –a = vzor žena b)koncovka –e = vzor růže

5 PAMATUJ!! Při zařazování podstatných jmen rodu ženského postupujeme takto: 2) je-li podst. jm. zakončeno v 1.p. č.j. na souhlásku, určíme vzor podle zakončení v 2.p. č.j.: a)koncovka –e = vzor píseň b)koncovka –i = vzor kost

6 Vzor ŽENA: Číslo jednotné 1. p. žena 2. p. ženy 3. p. ženě 4. p. ženu
5. p. ženo! 6. p. (o) ženě 7. p. (s) ženou Číslo množné 1. p. ženy 2. p. žen 3. p. ženám 4. p. ženy 5. p. ženy! 6. p. (o) ženách 7. p. (s) ženami

7 2. p. č. j. = -y (žena – bez ženy)
PAMATUJ! 2. p. č. j. = -y (žena – bez ženy) Doplň: Morava – (bez) Moravy jáma – (bez) jámy stodola – (bez) stodoly Jihlava – Ostrava – lípa – žába – mísa – vrba -

8 2. p. č. j. = -y (žena – bez ženy)
PAMATUJ! 2. p. č. j. = -y (žena – bez ženy) Doplň: Morava – (bez) Moravy jáma – (bez) jámy stodola – (bez) stodoly Jihlava – (bez) Jihlavy Ostrava – (bez) Ostravy lípa – (bez) lípy žába – (bez) žáby mísa – (bez) mísy vrba - (bez) vrby

9 V 1., 4. a 5. p. mn. č. je –y ženy = 1. p. ženy = 4. p. ženy = 5. p.
PAMATUJ! V 1., 4. a 5. p. mn. č. je –y ženy = 1. p. ženy = 4. p. ženy = 5. p.

10 Urči pád: Vrby rostou u vody. Cihly se často nahrazují tvárnicemi.
Lamy, gazely a antilopy jsme viděli v ZOO. Dámy, přistupte k nám!

11 PAMATUJ! Vzor žena má v koncovkách vždy –y, kromě koncovky 7. p. č. mn. –ami (husy jako ženy, husami jako ženami)

12 Utvoř správné tvary: s (lišky, chyby, hlavy, gazely)
za (stodoly, skříňky, sýkorky, žáby) před (vily, hodiny, vycházky, dívky) se (sestry, myšlenky, veverky, šelmy)

13 Utvoř správné tvary: Řešení
s (lišky, chyby, hlavy, gazely) S liškami, chybami, hlavami, gazelami za (stodoly, skříňky, sýkorky, žáby) ZA stodolami, skříňkami, sýkorkami, žábami před (vily, hodiny, vycházky, dívky) PŘED vilami, hodinami, vycházkami, dívkami se (sestry, myšlenky, veverky, šelmy) SE sestrami, myšlenkami, veverkami, šelmami

14 POZOR! Drahokamy = hrady !!

15 Doplň správné y/i v textu:
Želv_ obrovské se dožívají v zajetí až 150 let. Často jezdíme do Opav_ a do Ostrav_. Hlíz_ jiřinek dáváme na zimu do sklepa. Vrb_ jsou keře nebo stromy. Zahradní chryzamtém_ svým pestrým zbarvení doplňují barv_ podzimu. Květy popínavé rév_ rozkvétají koncem května. Před vilam_ jsme viděli zaparkovaná auta. Muž zůstal pouze se svými myšlenkam_. S těmi zásilkam_ už nikdo nepočítal. Za zahradam_ byly pouze louky. Velmi se mi líbí malované truhl_. Maminka má nemocné žíl_ na nohou.

16 Tvořte zadané podst. jm. v pádu a čísle, které je v závorce:
žába (7. p. mn. č.) námraza (2. p. č. j.) lípa (2. p. č. j.) vzpomínka (7. p. č. mn.) šelma (4. p. č. mn.) kniha (7. p. č. mn.) rostlina (7. p. č. mn.) bitva (4. p. č. mn.) píšťala (2. p. č. j.) bílkovina (7. p. č. mn.) mísa (7. p. č. mn.)

17 Tvořte zadané podst. jm. v pádu a čísle, které je v závorce: Řešení
žába (7. p. mn. č.) námraza (2. p. č. j.) lípa (2. p. č. j.) vzpomínka (7. p. č. mn.) šelma (4. p. č. mn.) kniha (7. p. č. mn.) rostlina (7. p. č. mn.) bitva (4. p. č. mn.) píšťala (2. p. č. j.) bílkovina (7. p. č. mn.) mísa (7. p. č. mn.) žábami námrazy lípy vzpomínkami šelmy knihami rostlinami bitvy píšťaly bílkovinami mísami

18 Vzor RŮŽE: jednotné číslo 1. p. růže 2. p. růže 3. p. růži 4. p. růži
6. p. (o) růži 7. p. (s) růží množné číslo 1. p. růže 2. p. růží 3. p. růžím 4. p. růže 5. p. růže! 6. p. (o) růžích 7. p. (s) růžemi

19 chvíle, košile, země, tabule, židle, cibule
Vzor růže = koncovka -e chvíle, košile, země, tabule, židle, cibule

20 PAMATUJ! Všechna i/í jsou měkká!!!

21 Doplň i/y: na vysoké jedl_, za malou chvíl_, pod nízkou židl_, v zelené bobul_, v kypré zem_, na černé tabul_, pověst o Libuš_, v neděl_, kytička bledul_, maso s cibul_, na zeměkoul_, mávat šavl_, o bílé fazol_, dívat se na televiz_, v hluboké rokl_, s kytic_ v ruce

22 Doplň i/y: Řešení na vysoké jedli, za malou chvíli, pod nízkou židlí, v zelené bobuli, v kypré zemi, na černé tabuli, pověst o Libuši, v neděli, kytička bledulí, maso s cibulí, na zeměkouli, mávat šavlí, o bílé fazoli, dívat se na televizi, v hluboké rokli, s kyticí v ruce

23 Je-li podst. jméno, zakončeno v 1. p. č. j
Je-li podst. jméno, zakončeno v 1.p. č. j. na souhlásku (větev, láhev, petržel, hráz…), určíme vzor podle zakončení v 2. p. č. j. = -e = vzor píseň větev-bez větve - píseň-bez písně láhev-bez láhve - píseň-bez písně petržel-bez petržele - píseň-bez písně hráz-bez hráze - píseň-bez písně

24 Vzor PÍSEŇ: jednotné číslo 1. p. píseň 2. p. písně 3. p. písni
6. p. (o) písni 7. p. (s) písní množné číslo 1. p. písně 2. p. písní 3. p. písním 4. p. písně 5. p. písně! 6. p. (o) písních 7. p. (s) písněmi

25 Všechna i/y u vzoru píseň jsou měkká!!
PAMATUJ! Všechna i/y u vzoru píseň jsou měkká!!

26 Doplň správně: listy na větv_ch, ležet na postel_, pecky v broskv_ch, salát s mrkv_, mléko v lahv_ch, na vysoké hráz_, na kvetoucích mez_ch, polévka s petržel_, mnoho koroptv_

27 Doplň správně: Řešení listy na větvích, ležet na posteli, pecky v broskvích, salát s mrkví, mléko v lahvích, na vysoké hrázi, na kvetoucích mezích, polévka s petrželí, mnoho koroptví

28 Vzor KOST: jednotné číslo 1. p. kost 2. p. kosti 3. p. kosti
6. p. (o) kosti 7. p. (s) kostí množné číslo 1. p. kosti 2. p. kostí 3. p. kostem 4. p. kosti 5. p. kosti! 6. p. (o) kostech 7. p. (s) kostmi

29 Všechna i/y u vzoru kost jsou měkká!!
PAMATUJ! Všechna i/y u vzoru kost jsou měkká!!

30 Je-li podst. jm. zakončeno v 1. p. č. j
Je-li podst. jm. zakončeno v 1.p. č.j. na samohlásku, určíme vzor podle zakončení v 2.p. č.j. radost-bez radosti – kost-bez kosti zkušenost-bez zkušenosti - kost-bez kosti sůl-bez soli - kost-bez kosti žádost-bez žádosti - kost-bez kosti obuv-bez obuvi - kost-bez kosti starost-bez starosti - kost-bez kosti

31 Doplň koncovky: chalupy na návs_, zelenina v sol_, v letní obuv_, v kávové směs_, ve step_, s mnoha vědomostm_, s napsanými žádostm_, jsme zatíženi starostm_, s lidovými pověstm_, s rozvinutými ratolestm_, s málo povinostm_, po půlnoc_

32 Doplň koncovky: Řešení
chalupy na návsi, zelenina v soli, v letní obuvi, v kávové směsi, ve stepi, s mnoha vědomostmi, s napsanými žádostmi, jsme zatíženi starostmi, s lidovými pověstmi, s rozvinutými ratolestmi, s málo povinostmi, po půlnoci

33 PAMATUJ! V 7.p. mn.č. je tedy u všech podst. jmen rodu ženského v koncovkách –ami, -emi, -ěmi, -mi MĚKKÉ I !

34 Pojmenujte obrázky a zařaďte ke vzoru obrázek:
žena růže doplnit obrázky!! píseň kost

35 Pojmenujte obrázky a zařaďte ke vzoru obrázek: Řešení
žena – vlaštovka, žába, kniha růže – cibule, petržel, tabule, židle píseň – větev, mrkev, kost – obuv, ratolest

36 Tvořte zadané tvary podst. jmen rodu ženského:
práce (6.p. mn.č.) sůl (6.p. č.j.) ulice (2.p. mn.č.) obleva (7.p. mn.č.) mrkev (3.p. j.č.) námraza (2.p. j.č.) kresba (2.p. mn.č.) tabule (6.p. j.č.) větev (6.p. mn.č.) chvíle (2.p. mn.č.) lípa (2.p. mn.č.) vědomost (7.p. mn.č.)

37 Tvořte zadané tvary podst. jmen rodu ženského: Řešení
práce (6.p. mn.č.) sůl (6.p. č.j.) ulice (2.p. mn.č.) obleva (7.p. mn.č.) mrkev (3.p. j.č.) námraza (2.p. j.č.) kresba (2.p. mn.č.) tabule (6.p. j.č.) větev (6.p. mn.č.) chvíle (2.p. mn.č.) lípa (2.p. mn.č.) vědomost (7.p. mn.č.) o pracích v soli bez ulic s oblevami k mrkvi bez námrazy bez kreseb o tabuli ve větvích bez chvil bez lip s vědomostmi

38 Samostatná práce: Letní fial_ vyséváme od poloviny března. Levandul_ používali jako voňavkovou přísadu při koupeli již ve starověku. Květy líp_ přidáváme do léčivé čajové směs_. V Chuchl_ jsme byli svědky vítězství čtyřleté kobyl_ Lol_. Žraloci patří mezi paryb_. Ve vydlabaných tykv_ch přechovávají Afričané med, který jim nedobrovolně poskytují včel_. Žiraf_, gazel_ a lam_ jsou sudokopytníci. Děti šly na výlet v letní obuv_. S napsanými žádostm_ jsme museli jít na úřad.

39 Samostatná práce: Řešení
Letní fialy vyséváme od poloviny března. Levanduli používali jako voňavkovou přísadu při koupeli již ve starověku. Květy lípy přidáváme do léčivé čajové směsi. V Chuchli jsme byli svědky vítězství čtyřleté kobyly Loly. Žraloci patří mezi paryby. Ve vydlabaných tykvích přechovávají Afričané med, který jim nedobrovolně poskytují včely. Žirafy, gazely a lamy jsou sudokopytníci. Děti šly na výlet v letní obuvi. S napsanými žádostmi jsme museli jít na úřad.

40 Vzory podst. jmen rodu ženského 5. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Internet obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Vzory podst. jmen rodu ženského"

Podobné prezentace


Reklamy Google