Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SVATÉ PATRONKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SVATÉ PATRONKY"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SVATÉ PATRONKY
Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy

2 EVROPA I EVROPANÉ V DOBRÉM A VE ZLÉM (DEFINICE EVROPSKÉ KULTURY)

3 Mapa Evropy

4 Vlajka Evropské unie

5 Evropa je složena z mnoha rozdílných kultur, celoevropská kultura prakticky neexistuje.
Definice Evropské unie se vztahuje pouze na politickou organizaci, územní hranice a vojenskou i hospodářskou opozici vůči ostatním částem světa.

6 Evropa jako taková je kolébkou téměř všech vědních oborů.
Evropané v největší míře kultivovali oblast ve které žili. Pro evropské myšlení je typický racionalismus a pragmatičnost. Vliv evropských kultur se rozšířil do celého světa.

7 Při zabírání nových území se Evropané dopouštěli těžkých škod na původních obyvatelích i životním prostředí, někde více, jinde méně. Moderní Evropané a jejich vzdálení příbuzní v Austrálii a Severní Americe, se pokoušejí o nápravu.

8 Po většinu své historie byly evropské národy ve vzájemném válečném konfliktu.
Díky pravidelným stykům, však měly příležitost se navzájem ovlivňovat a inspirovat, což v Evropě urychlilo technologický i vědecký pokrok.

9 Evropský kontinent byl místem neustálých střetů mezi morálním úpadkem a kulturně-intelektuálním povznesením. Žádná jiná kulturní oblast neprošla tak pestrým vývojem jako evropská.

10 CÍRKEVNÍ EVROPA

11 Minulost Křesťanství se podílelo na vybudování historie celé Evropy nebo jinými slovy, křesťanská víra vytvářela kulturu tohoto kontinentu. Abychom mohli rozumět historii Evropy, bylo by zapotřebí dívat se do historie evangelizace církve a do historie církve

12 Křesťanství, původem z východního Středomoří, bylo vyhlášeno jako jediné pravé náboženství v pozdních dobách Římské říše. Účelem rané křesťanské církve bylo duchovně sjednotit evropský lid.

13 Víra v Krista, coby Boha v lidské podobě, představovala pro lidi důkaz osobní Boží přítomnosti v každém jednotlivci. Toto přesvědčení zformovalo Evropany jako sebevědomý a morálně zodpovědný lid.

14 Přítomnost Během 20. a 21. století se v euro-americké společnosti objevily znepokojující rysy. Podle slov Petra Piťhy: „Sebevědomí se zvrhlo v nepříčetnou drzost, svoboda v egoismus a zvůli, pod heslem jedinečnosti každého z nás se lidé propadli do individuálních sebeklamů, neskutečných vlastních světů, které jim ostatní neustále boří.“

15 Navzdory vymizení vnitřních válečných konfliktů, v Evropě stále dochází ke střetu zájmů.
Civilizace jež se na euro-americkém území tvoří postrádá jasnou kulturní definici, což jí dodává chaotičnost. V předešlých znepokojivých dobách se lidé pokoušeli najít útěchu v náboženství. K tomuto řešení se někteří lidé upínají i dnes.

16 Budoucnost – svatí Benedikt, Cyril a Metoděj jsou vyhlášeni patrony Evropy. – Papež Jan Pavel II. ve svém listě Motu proprio, vyhlašuje tři světice patronkami Evropy. Podle papeže jsou křesťané povinni hrát při sjednocování Evropy aktivní roli, neboť jejich víra je nositelkou smíření, a že k tomu potřebují svaté vedení. V Moto proprio papež varuje před čistě ekonomickým sjednocením Evropy a vyslovuje naději, že v duchovní jednotě si bude Evropa schopna vybudovat jednotnou morálku a kulturu.

17 Význam svatých Svatí jsou z pohledu dějin vnímáni jako světlo jež v dobách úpadku porazilo temnotu a navedlo lidi zpět na správnou cestu. Ve své osobnosti, představují svatí člověka tak, jak ho chce Bůh mít. Jejich lidství je zdravé a nepoškozené hříchem. Pro ostatní lidi představují vzor správného chování, učitele jež varují před tím, co je škodlivé a přímluvce i zástupce lidstva u Božího trůnu.

18 SVATÉ ŽENY EVROPY (O JEJICH ŽIVOTĚ A DŮVODU PROČ BYLY VYBRÁNY JAKO EVROPSKÉ PATRONKY)

19 Brigita Švédská ( ) Narodila se jako sedmé dítě pana Birgena Perssona, královského místodržícího, na hradě Finsta. Byla provdána za nericijského místokrále Ulfa Gudmarssona. Jednou z jejích dcer byla svatá Kateřina Švédská Svou rodinu milovala a mateřství brala jako největší požehnání: „Panenství získává korunu, vdovství přitahuje k Bohu, mateřství nevylučuje z Ráje.“ Jako mladá dívka, začala mít po jednom kázání živé sny o Ježíši Kristu, které ji pak provázely celý život.

20 Několikrát navštívila švédský královský dvůr, kde otevřeně kritizovala úpadek a pokrytecké vedení křesťanské morálky. Vykonala několik náboženských poutí. Po manželově smrti založila Kongregaci sester Nejsvětějšího Spasitele. Odešla Říma (1350), kde usilovala o mír mezi Anglií a Francií, o navrácení papeže do Říma i o mír v celé Itálii. 1391 – Kanonizována.

21 Kateřina Sienská ( ) Narozena jako předposlední z dvaceti dětí sienského barvíře, v den Zvěstování Páně. Už jako dítě byla vnímavá vůči utrpení. Ve velmi mladém věku složila slib panenství a prožila mystickou svatbu s Kristem. V osmnácti vstoupila do dominikánského řádu 1370 – prožití čtyřhodinové extáze 1375 – pobyt v Pise, veřejné vyzvání všech mocných světa ke sjednocení a společnému křížovému tažení, objevení krvavých stigmat.

22 Po návratu do Sieny poskytla duchovní útěchu muži odsouzenému k smrti.
Spolupodílela se na návratu papeže do Říma. Vydává dílo Dialog o Boží prozřetelnosti kanonizována

23 Terezie Benedikta od Kříže (1891-1942)
Vlastním jménem Edith Steinová, narozena ve Vratislavi, v rodině židovského obchodníka. Feministka a filosofka. 1912 – odešla do Göttingenu studovat filosofii. Seznámila se tam s Edmundem Husslerem, zakladatel fenomenologie, jež si ji po povolání na univerzitu ve Freiburgu (1916) zvolil jako svou asistentku. Za I. světové války, dobrovolnice u Červeného kříže. Stala se zbožnou katoličkou po přečtení autobiografie svaté Terezie z Ávily.

24 Ve 20. letech byla učitelkou němčiny v klášterní škole ve Špýru, přeložila dílo Tomáše Akvinského a přijala místo profesorky vědecké pedagogiky v Münsteru. 1935 – stala se členkou řádu karmelitek Během pobytu v klášteře vypracovala několik životopisů svatých. kanonizována

25 Evropské patronky jako „Dokonale zbožné ženy“
Svatá Brigita Švédská je zároveň manželka, matka a žena jež chová hlubokou úctu k utrpení Krista a prožívá s ním vizionářské sjednocení. Svatá Kateřina Sienská se vyznačuje apoštolskou horlivostí a péčí o veřejné dění, přičemž svou sílu čerpá z lásky ke Kristu. Svatá Edith Steinová neboli Terezie Benedikta od Kříže, je i přes své vědecké zaměření, horlivou věřící a jako židovka představuje návrat zaslíbeného národa k Bohu.

26 PROZATÍM NASHLEDANOU…
DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST PROZATÍM NASHLEDANOU…


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SVATÉ PATRONKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google