Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer ROZPOZNÁVÁNÍ, INTEGRACE TĚLOVÉHO, PROSTOROVÉHO A POHYBOVÉHO SCHÉMATU (A NAVAZUJÍCÍ AKCE) je neustálý dynamický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer ROZPOZNÁVÁNÍ, INTEGRACE TĚLOVÉHO, PROSTOROVÉHO A POHYBOVÉHO SCHÉMATU (A NAVAZUJÍCÍ AKCE) je neustálý dynamický."— Transkript prezentace:

1

2 NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer

3 ROZPOZNÁVÁNÍ, INTEGRACE TĚLOVÉHO, PROSTOROVÉHO A POHYBOVÉHO SCHÉMATU (A NAVAZUJÍCÍ AKCE) je neustálý dynamický proces: (plasticita, učení, paměť, inhibice) BENIGNÍ RYCHLE REVERZIBILNÍ sy rekalibrace „FUNKČNÍ“ alienace, útlum, pseudoparesa, „neuroplasticita minus“ ORGANICKÉ léze CNS NEGLEKT

4 Z této perspektivy je fyzioterapie neustálá konfrontace se syndromy neglektu NEGLEKT PROVÁZÍ PORUCHY POHYBU JAKO STÍN POHYB a NEGLEKT:

5 TĚLOVÉ POHYBOVÉ SCHÉMA ŘÍZENÍ (kontrola) POHYBU IDEA POHYBU IMAGINACE PROSTORU IMAGINACE POHYBU PROGRAMOVÁNÍ POHYBU POHYB PROPRIOCEPCE SENZORIKA PROSTOR PROSTOROVÉ SCHÉMA ZRAK SLUCH VESTIBULÁRNÍ S. motivace emoce sociabilita pozornost co je porušeno a kam zaměřit terapii POHYB a NEGLEKT

6 Prvky neglektu se naleznou až u 80% nemocných po CMP (a také u TBI) Souhrnný, vágní, nepřesný a přitom potřebný pojem (jako LBP) Není to nedbalost, nepozornost („zase zapomínáte levou ruku, pane X“), není to porucha zraku, hmatu... Definice (nepřesná): „Neschopnost vnímat, odpovídat, nebo se orientovat v nových nebo významných podnětech (kontralaterálně k lézi) a tento deficit nelze připsat senzorickému nebo motorickému deficitu“ NEGLEKT

7 Proč používat termín NEGLEKT př. termínů v klinické neurologii a logopedii - popisují jen část problému Asomatognosie, hemiasomatognosie, anosognosie (Babinski) Autotopoagnosie Visuální, visuospatiální agnosie, jiné agnosie Ideativní, ideomotorická apraxie Asterognosie Alien hand („aktivní neglekt“) Antonův syndrom Inverzní Antonův syndrom Dyskonekční syndromy Allestezie Hemiakinesie Hemiinatence Motorická impersistence Simultagnosia Topografická desorientace Anosodiaphorie et alieni…a mnoho dalších Další termíny kognitivní terapeuti,neuropsychologové...

8 syndromologické kontinuum 1) deficit orientace 2) deficit pozornosti 3) deficit percepce (senzorický) extero, proprio, vestibulo, visuo, audio... 4) deficit imaginace (reprezentace) 5) deficit kognice 6) deficit integrace 7) deficit plánu pohybového úkolu POŠKOZENÉ STRUKTURY: Kontralaterálně Zadní a bazální P, PO, nc. caudatus, putamen Bilaterálně FB (5,6), g. cinguli, striatum, talamus (pulvinar) NEGLEKT

9 Proč převažuje na „nedominatní“ straně Nedominatní hemisféra „zpracovává prostor“ z obou stran - při lézi výraznější deficit Nedominatní hemisféra je specializovanější pro prostorové úlohy Poměrně často disociace - různé projevy neglektu P/L) A TAKÉ Syndrom je PODDIAGNOSTIKOVÁN (a funkčně nedoléčen) jak celkově, tak jeho projevy na dominantní straně

10 (nejnápadnější - „expropriocepce“) Jídlo z poloviny talíře, dopis na polovinu listu, vrážení do předmětů, do rámu dveří („hemihematomy“), čistění zubů, oblékání, holení, mytí nejedná se o hemianopsii Další problémy Rozpoznávání vertikál a horizontál (resultuje mj. pseudodyslexie) Rozpoznávání nahoře a dole Rozpoznání předmětu od pozadí (podobně zvuk) Nalezení cesty ve známém a neznámém prostoru Etc... NEGLEKT Visuospatiální aspekt

11 NEGLEKT Aspekt pozornosti Komplex - „arousal“, pohotovost reakce na stimuly, orientace, selektivita a přesun pozornosti, intence - záměr, pohybová odpověď na podněty Magnetický efekt „zdravé“ strany: senzorické, kognitivní i motorické přetěžování zdravé strany (těla i prostoru) naopak: Konfrontace s neglektem - aktivní resistence - pasivní resistence - desorientace - akceptace Pusher syndrom - jednotka příbuzná neglektu, postihuje více obě strany, asociace s rozpoznáváním vertikál

12 NEGLEKT „Somatosenzorické“ aspekty Nejnápadnější na ruce Dotyk, diskriminace relativně zachovány Vázne integrace Vázne rozpoznávání textur, předmětů, konzistence, tvaru (steroagnosie) Syndrom rekalibrace, kinaestetic after, sy. ovladače televizoru)  Vyřazení zrakové a proprioceptivní aferentace: „RUKA RYCHLE MIZÍ A POMALU SE VRACÍ“ Jediná efektivní terapie - systematický a multimodální trénink RUKY (nikoliv HK či pletence) Bolest - může být v neglektované končetině (rameno), th. Terapie-ne analgetická ale restituce motoriky a kognitivní trénink

13 NEGLEKT Terapeutické principy Konfrontace s neglektem, uvědomění, spolupráce, Vysvětlení podstaty terapie Strategie „skenování“, formou hry Udržení pozornosti, koncentrace na prováděný výkon Emocionální odměna, kladně emocionálně působící podněty (jídlo, osoby)

14 Co nejvíce podnětů v NP Co nejmenší stimulace na straně „zdravé“ Propojování visuálních, taktilních, proprioceptivních a zvukových stimulů Kombinace aktivních a pasivních prvků (důraz na aktivitu) Přenášení pozornosti, pohybu a celkové aktivity do NP Visual cues (obraz za dveřmi apod.) NEGLEKT Terapeutické principy

15 NEGLEKT - Terapeutické principy PROGRESE úkolů Přesun hlouběji do NP Zvyšování náročnosti - zkracování expozice, složitější situace Zrychlení Přesun do neznámého prostředí Do NP postupně složitější pohybové úkoly Lokomoční úkoly Posturální úkoly Při impusivtě, ztrátě koncentrace - zpomalení (zkvaliťnuje provedení ale snižuje propriocepci!)

16 NEGLEKT Pomůcky, přístroje Fresnelovy brýle Hemi brýle Monokulární brýle (orientační reflex, koordinace oko-hlava šíje) - coll. sup.) Zrcadla Rotace trupu (do NP) Vestibulární stimulace Vizualizace, imaginace TENS, vibrace - šíjové svalstvo VIRTUÁLNÍ REALITA

17 IMAGINACE a NEGLEKT (neglekt vs. hemianopsie)

18 IMAGINACE a NEGLEKT

19

20 „Inverzní Antonův syndrom“

21 POHYBOVÁ IMAGINACE a NEGLEKT terapeutické implikace Plánování pohybu (zejména rukou), imaginace pohybu a podklad pohybového chování jsou řízena jinými strukturami než vlastní výkon pohybu (pravý zadní parietální kortex - „reaching cells“, levý frontální kortex - a. 6a- jejich spoje)  Imaginaci lze efektivně využít k tréninku i (zatím) zcela plegické ruky  I při nenarušené motorice může být narušena plánovací a kognitivní složka pohybu  M ůže být P/L disociace imaginace a percepce TYTO SKUTEČNOSTI JE TŘEBA V REHABILITACI RESPEKTOVAT

22 Děkujeme za pozornost

23

24 Konec

25 Čtoucímu a čtoucí pozdrav


Stáhnout ppt "NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer ROZPOZNÁVÁNÍ, INTEGRACE TĚLOVÉHO, PROSTOROVÉHO A POHYBOVÉHO SCHÉMATU (A NAVAZUJÍCÍ AKCE) je neustálý dynamický."

Podobné prezentace


Reklamy Google