Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer."— Transkript prezentace:

1 NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer

2 ORGANICKÉ léze CNS NEGLEKT
ROZPOZNÁVÁNÍ, INTEGRACE TĚLOVÉHO, PROSTOROVÉHO A POHYBOVÉHO SCHÉMATU (A NAVAZUJÍCÍ AKCE) je neustálý dynamický proces: (plasticita, učení, paměť, inhibice) „FUNKČNÍ“ alienace, útlum, pseudoparesa, „neuroplasticita minus“ ORGANICKÉ léze CNS NEGLEKT BENIGNÍ RYCHLE REVERZIBILNÍ sy rekalibrace

3 POHYB a NEGLEKT: NEGLEKT PROVÁZÍ PORUCHY POHYBU JAKO STÍN
Z této perspektivy je fyzioterapie neustálá konfrontace se syndromy neglektu

4 POHYB a NEGLEKT PROSTOR POHYB co je porušeno a kam zaměřit terapii
IMAGINACE PROSTORU PROSTOROVÉ SCHÉMA IMAGINACE POHYBU pozornost IDEA POHYBU TĚLOVÉ POHYBOVÉ SCHÉMA PROSTOR motivace emoce sociabilita PROGRAMOVÁNÍ POHYBU PROPRIOCEPCE SENZORIKA ZRAK SLUCH VESTIBULÁRNÍ S. POHYB ŘÍZENÍ (kontrola) POHYBU

5 NEGLEKT Prvky neglektu se naleznou až u 80% nemocných po CMP
(a také u TBI)  Souhrnný, vágní, nepřesný a přitom potřebný pojem (jako LBP)  Není to nedbalost, nepozornost („zase zapomínáte levou ruku, pane X“), není to porucha zraku, hmatu... Definice (nepřesná): „Neschopnost vnímat, odpovídat, nebo se orientovat v nových nebo významných podnětech (kontralaterálně k lézi) a tento deficit nelze připsat senzorickému nebo motorickému deficitu“

6 Proč používat termín NEGLEKT
př. termínů v klinické neurologii a logopedii - popisují jen část problému Asomatognosie, hemiasomatognosie, anosognosie (Babinski) Autotopoagnosie Visuální, visuospatiální agnosie, jiné agnosie Ideativní, ideomotorická apraxie Asterognosie Alien hand („aktivní neglekt“) Antonův syndrom Inverzní Antonův syndrom Dyskonekční syndromy Allestezie Hemiakinesie Hemiinatence Motorická impersistence Simultagnosia Topografická desorientace Anosodiaphorie et alieni…a mnoho dalších Další termíny kognitivní terapeuti,neuropsychologové ...

7 NEGLEKT syndromologické kontinuum 1) deficit orientace
2) deficit pozornosti 3) deficit percepce (senzorický) extero, proprio, vestibulo, visuo, audio... 4) deficit imaginace (reprezentace) 5) deficit kognice 6) deficit integrace 7) deficit plánu pohybového úkolu NEGLEKT POŠKOZENÉ STRUKTURY: Kontralaterálně Zadní a bazální P, PO, nc. caudatus, putamen Bilaterálně FB (5,6), g. cinguli, striatum, talamus (pulvinar)

8 Proč převažuje na „nedominatní“ straně
NEGLEKT Proč převažuje na „nedominatní“ straně  Nedominatní hemisféra „zpracovává prostor“ z obou stran - při lézi výraznější deficit  Nedominatní hemisféra je specializovanější pro prostorové úlohy  Poměrně často disociace - různé projevy neglektu P/L) A TAKÉ  Syndrom je PODDIAGNOSTIKOVÁN (a funkčně nedoléčen) jak celkově, tak jeho projevy na dominantní straně

9 Visuospatiální aspekt
NEGLEKT Visuospatiální aspekt (nejnápadnější - „expropriocepce“) Jídlo z poloviny talíře, dopis na polovinu listu, vrážení do předmětů, do rámu dveří („hemihematomy“), čistění zubů, oblékání, holení, mytí nejedná se o hemianopsii Další problémy Rozpoznávání vertikál a horizontál (resultuje mj. pseudodyslexie) Rozpoznávání nahoře a dole Rozpoznání předmětu od pozadí (podobně zvuk) Nalezení cesty ve známém a neznámém prostoru Etc...

10 NEGLEKT Aspekt pozornosti Komplex - „arousal“, pohotovost reakce na stimuly, orientace, selektivita a přesun pozornosti, intence - záměr, pohybová odpověď na podněty Magnetický efekt „zdravé“ strany: senzorické, kognitivní i motorické přetěžování zdravé strany (těla i prostoru) naopak: Konfrontace s neglektem - aktivní resistence - pasivní resistence - desorientace - akceptace Pusher syndrom - jednotka příbuzná neglektu, postihuje více obě strany, asociace s rozpoznáváním vertikál

11 „Somatosenzorické“ aspekty
NEGLEKT „Somatosenzorické“ aspekty  Nejnápadnější na ruce  Dotyk, diskriminace relativně zachovány  Vázne integrace  Vázne rozpoznávání textur, předmětů, konzistence, tvaru (steroagnosie)  Syndrom rekalibrace, kinaestetic after, sy. ovladače televizoru) Vyřazení zrakové a proprioceptivní aferentace: „RUKA RYCHLE MIZÍ A POMALU SE VRACÍ“ Jediná efektivní terapie - systematický a multimodální trénink RUKY (nikoliv HK či pletence) Bolest - může být v neglektované končetině (rameno), th. Terapie-ne analgetická ale restituce motoriky a kognitivní trénink

12 Terapeutické principy
NEGLEKT Terapeutické principy  Konfrontace s neglektem, uvědomění, spolupráce,  Vysvětlení podstaty terapie  Strategie „skenování“, formou hry  Udržení pozornosti, koncentrace na prováděný výkon  Emocionální odměna, kladně emocionálně působící podněty (jídlo, osoby)

13 Terapeutické principy
NEGLEKT Terapeutické principy  Co nejvíce podnětů v NP  Co nejmenší stimulace na straně „zdravé“  Propojování visuálních, taktilních, proprioceptivních a zvukových stimulů  Kombinace aktivních a pasivních prvků (důraz na aktivitu)  Přenášení pozornosti, pohybu a celkové aktivity do NP  Visual cues (obraz za dveřmi apod.)

14 NEGLEKT - Terapeutické principy
PROGRESE úkolů  Přesun hlouběji do NP  Zvyšování náročnosti -  zkracování expozice, složitější situace  Zrychlení  Přesun do neznámého prostředí  Do NP postupně složitější pohybové úkoly  Lokomoční úkoly  Posturální úkoly Při impusivtě, ztrátě koncentrace - zpomalení (zkvaliťnuje provedení ale snižuje propriocepci!)

15 NEGLEKT Pomůcky, přístroje  Fresnelovy brýle  Hemi brýle  Monokulární brýle (orientační reflex, koordinace oko-hlava šíje) - coll. sup.)  Zrcadla  Rotace trupu (do NP)  Vestibulární stimulace  Vizualizace, imaginace  TENS, vibrace - šíjové svalstvo  VIRTUÁLNÍ REALITA

16 IMAGINACE a NEGLEKT (neglekt vs. hemianopsie)

17 IMAGINACE a NEGLEKT

18 IMAGINACE a NEGLEKT

19 IMAGINACE a NEGLEKT „Inverzní Antonův syndrom“

20  Může být P/L disociace imaginace a percepce
POHYBOVÁ IMAGINACE a NEGLEKT terapeutické implikace Plánování pohybu (zejména rukou), imaginace pohybu a podklad pohybového chování jsou řízena jinými strukturami než vlastní výkon pohybu (pravý zadní parietální kortex - „reaching cells“, levý frontální kortex - a. 6a- jejich spoje)  Imaginaci lze efektivně využít k tréninku i (zatím) zcela plegické ruky  I při nenarušené motorice může být narušena plánovací a kognitivní složka pohybu  Může být P/L disociace imaginace a percepce TYTO SKUTEČNOSTI JE TŘEBA V REHABILITACI RESPEKTOVAT

21 Děkujeme za pozornost

22

23 Konec

24 Čtoucímu a čtoucí pozdrav


Stáhnout ppt "NEGLEKT opomíjený syndrom? Michal Mayer."

Podobné prezentace


Reklamy Google