Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trainee program PRIMA 2013 / 2014 Marie Mourková, Senior HR Business Partner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trainee program PRIMA 2013 / 2014 Marie Mourková, Senior HR Business Partner."— Transkript prezentace:

1 Trainee program PRIMA 2013 / 2014 Marie Mourková, Senior HR Business Partner

2 2 Co je Trainee program PRIMA? nástroj kariérového rozvoje naší společnosti 12 měsíční program určený vybraným absolventům vysokých škol, kteří v tomto období získávají znalosti a zkušenosti v oblasti: retailového nebo korporátního bankovnictví o d samého začátku zaměření na budoucí cílovou pozici vlastní individuální vzdělávací plán, který zohledňuje dosavadní znalosti a zkušenosti vzhledem k budoucí cílové pozici e-learningová a prezenční školení, stáže, „on the job“ tréninky každému Trainee pomáhá jeho vlastní kouč kromě školení pracuje Trainee na zadaných úkolech, projektech po ukončení TP (12. měs.) Trainee získává cílovou pozici

3 Podmínky pro vstup do Trainee Programu Trainee PRIMA: - absolvent jakékoliv VŠ, který ukončil studium v letech 20 11 až 20 13 - výborná znalost AJ; němčina nebo italština výhodou - praxe v bankovnictví výhodou - výrazné analytické a nebo obchodní myšlení - chuť učit se novým věcem - proaktivita a samostatnost při řešení problémů Proces výběru: 1. kolo: dotazník, 2. kolo: telefonické interview 3. kolo: assessment centrum složené ze dvou půldenních bloků 4. kolo: interview s manažerem

4 Assessment Centrum – dopolední část V průběhu dopoledne podstoupí všichni uchazeči, kteří již prošli prvním kolem výběru, sérií testů, která ověří jejich znalosti, schopnosti i určité osobnostní charakteristiky nutné pro danou pozici Testy :  Test z anglického jazyka : ověřuje stupeň pokročilosti úrovně znalostí AJ : minimální požadovaná úroveň: Pokročilý  Test všeobecného a kulturního rozhledu : ověřuje celkovou orientaci ve společnosti, politický a kulturní přehled, úroveň geografických znalostí, znalost historie, filosofie apod.  Test pozornosti : ověřuje uchazečovu orientaci na detail a jeho schopnost reagovat v zátěžových situacích  Test logického myšlení se zaměřením na numerické schopn osti : ověřuje inteligenci uchazeče a jeho schopnost a schopnost analyticky uvažovat : ověřuje schopnost pracovat s abstraktním zadáním : schopnost odlišit podstatné informace od nepodstatných apod.  Osobnostní test : zjišťuje základní osobnostní profil kandidáta Všechny testy jsou během obědové pauzy vyhodnoceny a do odpoledního kola poustoupí jen cca 30% nejlepších kandidátů, jejichž výsledky testů budou dostatečné ve všech sledovaných oblastech a jejichž profil bude nejlépe vyhovovat požadavkům dané pozice

5 Assessment Centrum – odpolední část Max. 10 kandidátů  Hodnotitelé:  manageři jednotlivých oddělení  HR business partneři  recruitment specialista  koordinátoři programu Trainees a bývalí a stávající Trainees Skupinová situace > zjišťuje úroveň kompetencí kandidátů především v oblastech:  týmová spolupráce  orientace na zákazníka  orientace na výkon  energetizace  řízení rizika a další Individuální situace > zjišťuje úroveň kompetencí kandidátů především v oblastech:  energetizace  orientace na zákazníka  orientace na změnu  řízení kvality  Motivační interview:  sebeprezentace účastníka  motivace k programu Trainee v naší společnosti  dosavadní úspěchy Zkouška z anglického jazyka > ověřuje kandidátovu dostatečnou schopnost konverzovat v angličtině

6 Pracovní poměr Pracovní smlouva: 40 hodinový pracovní týden; smlouva na dobu neurčitou Základní mzda: zohledňuje předchozí pracovní zkušenosti a zahraniční stáže Trainee Roční bonus: není nárok za rok, ve kterém Trainee Program začíná; pro další roky nárok vzniká Benefity: ano; stejný nárok jako zaměstnanci (= caffeterie) Incentivy:ne po dobu trvání programu Místo výkonu práce: Praha + regiony

7 Role v trainee programu:  Garant: - Václav Vitha pro korporátní bankovnictví - příslušný ředitel úseku pro retailové bankovnictví  Patron: - manažer  Kouč: - seniorní kolega  Vlastník: - Maurizio Ciailo, HR ředitel  Projektový manažer: - Marie Mourková, HR Business Partner - Irena Weisgerberová, T&D Specialist + Trainee

8 Garant: Václav Vitha / ředitel úseku v retail. bankovnictví  Poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu a) HR jako vlastníkovi projektu (podle potřeby) b) Traineemu ( alespoň jednou ročně na konci Programu) c) patronovi  Rozhoduje (další směr Trainee programu…)  Formálně zaštiťuje Program

9 Patron: manažer  Poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu  garantovi (4 krát za rok)  Trainee (jednou za měsíc)  HR  Určuje „kolegu – kouče"  Dbá o profesní a osobní rozvoj Trainees & zařizuje stáže na příslušných odděleních  Rozvoj Trainees je jedním z jeho KPIs  Zadává závěrečnou práci / případovou studii a vyhodnocuje ji

10 Kouč: kolega  Stará se o profesní a osobní rozvoj Trainees : výcvik při práci, je s ním v každodenním kontaktu, vede ho k řešení obtížných úkolů  Poskytuje pravidelnou, ale neformální zpětnou vazbu a) Trainee (téměř denně) b) patronovi (jednou za měsíc)  Rozvoj Trainee je jedním z jeho KPIs

11 Vlastník: Maurizio Ciaiolo, HR ředitel  Formální autorita  Decision maker  Poskytuje zpětnou vazbu projektovému manažerovi  Kontroluje rozpočet (BC 1055)

12 Projektový manažer: Marie Mourková, HR Business Partner  Spolupracuje s patronem a s garantem na úspěšném průběhu Programu & umístění do cílových pozic  Organizačně zajišťuje Trainee Program  Zajišťuje hodnocení & odměňování Trainees  Zajišťuje zpětnou vazbu od Trainees a patronů  Propaguje Program v bance i mimo banku

13 Člen projektu: Irena Weisgerberová, Specialista rozvoje & vzdělávání  Spolupracuje s garantem ohledně plánování vzdělávání  Zajišťuje organizačně celou vzdělávací část Trainee Programu (školení, kurzy, e-learningové kurzy apod.)

14 Vzdělávání a rozvoj 14 Start Vyhodnocení & Pozice Závěrečná práce Stáže Specifika pro různé oblasti kouč patron garant 12 měsíců Školení & kurzy

15 Trainee: role  Školí se / učí se a aktivně získává znalosti a dovednosti relevantní pro cílovou pozici  Spolupracuje s koučem / patronem / HR  Spolupodílí se na přípravě a organizačním zajištění veletrhů pracovních příležitostí a osobně se na nich účastní 15

16 Trainee: job description 16

17 Vzdělávání a rozvoj  Celý 12 měsíců trvající Program je rozdělen do několika fází  Trainee Program se liší pro každou oblast (je zde společná část a odlišné části)  Trainee absolvuje všechna školení a e-learningové kurzy nutné pro jednotlivé pozice (mohou být rozšířeny na základě požadavků garanta/patrona)  V závislosti na cílové pozici absolvuje Trainee několik stáží v oblastech, která jsou relevantní pro jeho cílovou pozici  Stáže jsou navrhovány patrony ve spolupráci s HR s přihlédnutím ke kapacitě příslušných oddělení  V poslední fázi (poslední měsíc Trainee Programu) bude práce Traineeho vyhodnocena; odevzdá závěrečnou práci/ případovou studii  Trainee získá svou cílovou pozici 17

18 příklad indiv. rozvojového plánu Jm é no a přijmen í : xxxx Manažer: yyyyyy Ú tvar: Structured Trade & Export Finance Vzděl á vac í aktivita Časov á dotace/ hTerm í n absolvov á n í Formaobsah BOZP0,5srpen 13e-learningpovinný POŽ Á RN Í OCHRANA0,5srpen 13e-learningpovinný MIFID0,5srpen 13e-learningpovinný COMPLIANCE- PRAN Í Š PINAVÝCH PENĚZ0,5srpen 13e-learningpovinný HR EXPRES0,5srpen 13e-learningaplikace 09_IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA0,5srpen 13e-learningpovinný BASEL II - OPERAČN Í RIZIKO0,5z á ř í 13e-learning 09_CORP_ESG_ Ú VOD DO ESG + MODUL FSD73.-4.12.2013prezenčn í 09_ALL_WELCOME MEETING721.9.2013prezenčn í povinný PRODEJN Í AKADEMIE: PRODEJ I14rok 2014*prezenčn í volitelný Ú VĚROV É SMLOUVY A DOKUMENTY6rok 2014*prezenčn í VYJEDN Á V Á N Í 8rok 2014*prezenčn í Z Á KLADY KOMUNIKAČN Í CH DOVEDNOST Í 8rok 2014*prezenčn í volitelný St á ž: 1/2týden, Ú sek Ú věrový underwriting ( P. Jeř á bek) rok 2014*prezenčn í St á ž: 1/2týden, Vym á h á n í a restukturalizace ú věrů (T. Ben á k) rok 2014*prezenčn í Rok 2014* - term í ny a k ó dy kurzů budou upřesněny podle intern í ho vzděl á vac í ho katalogu pro rok 2014 (cca prosinec 2013). Trainee budou na kurzy zařazeni HR. Časov á dotace celkem:53,5


Stáhnout ppt "Trainee program PRIMA 2013 / 2014 Marie Mourková, Senior HR Business Partner."

Podobné prezentace


Reklamy Google