Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek."— Transkript prezentace:

1 1 Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013

2 2 Finanční produkty lze z hlediska jejich účelu rozdělit do čtyř základních skupin: Produkty sloužící k přijímání a provádění plateb Produkty sloužící ke spoření nebo zhodnocování peněz Produkty sloužící k eliminaci finančních rizik Úvěrové produkty Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

3 3 Produkty sloužící k přijímání a provádění plateb běžné bankovní účty lze zřídit u kterékoliv banky, zvláštní postavení má divize ČSOB Poštovní spořitelna, která je k dispozici na každé poště je třeba věnovat zvýšenou pozornost poplatkům – mohou se výrazně lišit u jednotlivých bank i u jednotlivých produktů, zejména je třeba zvážit, které služby spojené s vedením účtu opravdu využijeme a jak často v úvahu je třeba brát také dostupnost bankomatů – největší síť má Česká spořitelna, není ale nejlevnější… pokud chceme pouze platby provádět (například pravidelné platby nájmu, energií, telefonu, apod.) je nejlevnější variantou služba České pošty SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva). Zřídí se bezplatně na kterékoliv poště, příjemcům plateb se pak sdělí tzv. spojovací číslo a všechny platby se pak sdruží na jediný doklad, který zaplatíme na poště v hotovosti a pošta sama rozúčtuje a rozešle platby. Lze využít i v kombinaci s běžným účtem – výhoda je jeden poplatek za transakci, i když jde o více plateb. Pozor na nízký až nulový úrok na těchto produktech – nejsou vhodné ke spoření nebo zhodnocování peněz Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

4 4 Produkty sloužící ke spoření nebo zhodnocování peněz spořící účty – bankovní produkt, pojištěn na 100% (100 tis eur), úrok kolem 1% p.a., výhodou je, že peníze nejsou nijak časově vázány a účty jsou vedeny bezplatně. Úrok je zdaněn 15% termínované účty – bankovní produkt, pojištěn na 100%, úrok je závislý na výši vložené částky a době, na kterou je částka blokována. Vhodné až pro vyšší sumy (zpravidla nad 1 milion). Úrok je zdaněn 15% stavební spoření – stále nejvýhodnější produkt pro střednědobé spoření (6 let), a to díky státní podpoře. Pojištěno na 100%. Vázací doba 6 let, poté lze použít na cokoliv. Sankce za nedodržení vázací doby – ztráta státní podpory. Doplňkové penzijní spoření (dříve Penzijní připojištění se státním příspěvkem) – lze sjednat minimálně na 5 let, výhodné do 1000,-. Kč měsíčně díky státní podpoře. Investiční produkty – je vždy třeba počítat s investičním rizikem, na rozdíl od spořících produktů můžeme získat méně než vložíme. Vhodné jsou například Otevřené podílové fondy, ale i tam je třeba věnovat pozornost riziku. Pozor na „spořící“ pojistné produkty – pokud není třeba krýt rizika, nejsou vhodné Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

5 5 Produkty sloužící k eliminaci finančních rizik jedná se o různá pojištění – obecně lze rozdělit na pojištění majetku a osob pojištění majetku – proti zničení živly nebo odcizení, vždy je třeba pojišťovat podle skutečné hodnoty pojištění osob – životní, úrazové, pobyt v nemocnici, dlouhodobá pracovní neschopnost pojištění odpovědnosti – chrání v případě, kdy způsobíme škodu někomu druhému pojištění právní ochrany – kryje náklady spojené s právním zastoupením cestovní pojištění – při cestách do zahraničí – věnovat zvýšenou pozornost tzv. pojištění léčebných výloh Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

6 6 Úvěrové produkty spotřebitelský úvěr včetně tzv. prodejů na splátky – pozor na RPSN, může být podstatně vyšší, než uváděný úrok p.a. kreditní karta – nezaměňovat s platební kartou úvěry na bydlení Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

7 7 Význam osobního finančního plánování Finanční produkty by neměly být nakupovány a využívány nahodile, ale podle jasné strategie – osobního finančního plánu Finanční poradce – sestaví osobní finanční plán a zprostředkuje realizaci Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

8 8 Ochrana spotřebitele vztahuje se i na poskytování finančních služeb včetně finančního poradenství a zprostředkování obecně zakazuje nekalé obchodní praktiky nekalou obchodní praktikou je jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. za nekalou je dále považována praktika, která je zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní.

9 9 Dva typy: klamavé a agresivní obchodní praktiky příklad klamavé obchodní praktiky: uvádění u výrobku nebo služby slova „gratis“, „zdarma“, „bezplatně“ nebo slova podobného významu, pokud spotřebitel musí za výrobek nebo službu vynaložit jakékoli náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo služby nebo jejich doručením příklady agresivní obchodní praktiky: (i) osobní návštěva spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy; (ii) opakované činění spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy

10 10 orgánem dohledu je Česká národní banka (pojišťovací trh, kapitálový trh – investice) či Česká obchodní inspekce (zprostředkování úvěrů, penzijní spoření apod.) - pozor ČNB vykonává dohled i nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru u osob, které registruje/licencuje. v případě porušení zákazu nekalých obchodních praktik hrozí podnikateli pokuta, která může dosahovat výše až 5.000.000,- Kč pokud je finanční zprostředkovatel či poradce členem profesní asociace, může se klient se stížností obrátit na danou profesní asociaci u sporů v oblasti platebních služeb (např. souvisejících s platebními kartami, běžnými účty) je možnost obrátit se i na finančního arbitra. Pozor však, že sjednání rozhodčí smlouvy sice nevylučuje pravomoc arbitra, ale pokud již bylo ve věci samé rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno, je návrh nepřípustný. Cílem arbitra je vyřešit spory smírnou cestou.

11 11 Další informace www.financnivzdelavani.cz


Stáhnout ppt "1 Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek."

Podobné prezentace


Reklamy Google