Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces autonomizace umění podle Pierra Bourdieua Bourdieu P.: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Host 2010. I.část: Trojí stav pole, str.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces autonomizace umění podle Pierra Bourdieua Bourdieu P.: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Host 2010. I.část: Trojí stav pole, str."— Transkript prezentace:

1 Proces autonomizace umění podle Pierra Bourdieua Bourdieu P.: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Host 2010. I.část: Trojí stav pole, str. 69-231 (zpracovala Z. Zahradníčková, FHS HiSo, dle uvedené knihy)

2 Výchozí podmínky, morfologické změny proces vytváření samostatného literárního pole = cesta ze strukturní podřízenosti (ekonomickému a politickému poli) k autonomii (relativní nezávislosti) výchozí situace (Francie v pol. 19. století), technický, hospodářský rozvoj, úzké vazby mezi politiky a podnikateli, roste popularita tisku i využívání jeho vlivu (konformita s hodnotami „měšťáckého“ publika) strukturní podřízenost udržována prostřednictvím trhu + vazbami na základě blízkosti životního stylu a hodnot (salony jako „kříženecké instituce“), absence vlastních posvěcujících instancí proces autonomizace startují významné morfologické změny: a) rozvíjí se trh kulturních statků, b) roste počet středoškolských absolventů, c) hledání uplatnění v kariéře spisovatele či umělce do Paříže přichází migrační vlna - vzniká „společnost ve společnosti“, vymezující se vůči životní rutině měšťanského života

3 Kulturní revoluce, institucionalizace anomie spisovatelé přispívají k veřejnému uznání nové společenské entity důraz na „umění žít“ -> literární postava bohéma dvojznačná pozice bohéma: životními podmínkami má blízko k „lidu“ X životním postojem blíže k aristokracii a velkoburžoazii s početním nárůstem roste vnitřní diferenciace – společenství se stává trhem samo sobě: uděluje sankce, posvěcení (konkurenční mechanismy) kulturní revoluce: akceptování projevů a hodnot, které by byly jinými skupinami neakceptovatelné zdrojem svébytnosti literárního pole: a) negativní vymezování vůči měšťáckému světu, b) pozitivní určení: zákon paradoxního světa (v uměleckém světě je možné vše, jen ne kompromisy) institucionalizace anomie – každý tvůrce stanovuje svůj vlastní „nomos“ v díle, které v sobě nese svébytný princip vnímání

4 Popření trhu, symbolická revoluce „neekonomická“ logika trhu symbolických statků umělecké dílo je „bez ceny“ a neocenitelné zároveň umělec může zvítězit pokud prohraje ekonomicky časový skluz mezi nabídkou a poptávkou – umělecká díla časem u veřejnosti prosadí normy své vlastní percepce (odložená odměna) kritérium hodnoty umělecké produkce: investice do díla (vynaložené úsilí + přinesené oběti + vynaložený čas), nezávislost na tlacích zvnějšku i zevnitř pole hodnota kulturní činnosti se snižuje, zvyšuje-li se objem a společenský rozptyl spotřebitelské veřejnosti

5 Vnitřní diferenciace a unifikace pole diferenciace: uvnitř každého žánru vzniká samostatný sektor – avantgarda (posvěcená X nová avantgarda, držitelé X uchazeči) unifikace: seskupování kolem společných pozic - zásadní protiklad mezi krajními póly každého podpole: masová produkce X „čistá“ tvorba mechanický zákon akce a reakce = hybná síla nestálého obměňování nabídky symbolických produktů opora ve vnějších podmínkách (hospodářský rozkvět, demografický růst, růst všeobecné vzdělanosti, více tvůrců, větší poptávka)

6 Nabytí a stvrzení autonomie, zrod intelektuála vývoj k autonomii je završen ve chvíli, kdy jsou vlastní zákony a hodnoty pole prosazovány v celospolečenském kontextu intelektuál se ustavuje aktem zásahu do politického pole, „zůstává za hradbou svého vlastního řádu“, opírá se o vlastní hodnoty (svoboda, nezištnost, spravedlnost) intelektuál je obráncem univerzálních principů (ty jsou ovšem jen výsledkem univerzalizace specifických principů jeho vlastního světa) jde o završení dlouhodobého kolektivního emancipačního procesu

7 Trh uměleckých statků – 2 póly produkce umělecké a literární pole je místem střetu dvou antagonistických výrobních způsobů a směny: a) antiekonomická ekonomika čistého umění – směřuje k dlouhodobé akumulaci symbolického kapitálu, výroba uznává jen tu poptávku, která vychází z výroby samé b) ekonomické zákonitosti literárního a uměleckého průmyslu – orientace na bezprostřední, časově omezený úspěch, výroba vychází vstříc poptávce zákazníků heteronomní X autonomní pól literární produkce akt popírání – stálé kolektivní popírání ekonomického zisku

8 Časový pohyb výrobního pole dialektika procesu odlišování – prosazování odlišnosti generuje čas respektované školy, díla a umělci se stávají minulostí, jsou buď deklasováni, nebo se stávají součástí dějin (uznávané kultury) vládnoucí - kontinuita, identita, reprodukce X ovládaní - diskontinuita, odlišnost, revoluce prosazení nové pozice, kterou je nutno situovat mimo již etablované pozice, jako předvoj, avantgardu činitelé a instituce jednají v každém okamžiku vývoje zároveň časově souběžně i různoběžně rozměr přítomnosti je totožný s časovým polem boje (autor je přítomný tehdy, pokud je součástí hry) vždy posun celé struktury přítomnosti (negace něčeho, co samo bylo negací něčeho jiného) – jakýkoli počin není ztotožnitelný s jiným orientace v poli = spiklenectví, z něhož jsou vyloučeni nezasvěcení

9 Časový pohyb vkusu/ strukturní shoda časový posun je možný díky unifikaci uměleckého pole struktura pole je cele zahrnuta a zpřítomněna v každém uměleckém počinu strategie namířené proti již etablovaným autorům míří zároveň proti určitým spotřebitelům (jejich preferencím, volbám) veškerá změna ve struktuře pole vyvolává posun struktury vkusů a zálib, na nichž se zakládá symbolické rozlišování mezi skupinami vztah obdobnosti mezi kulturním polem a mocenským polem umožňuje, aby díla vytvořená s odkazem na cíle zcela vnitřní mohla navíc plnit cíle vnější, a to tím účinněji, čím více vyplývá shoda nabídky a poptávky ze strukturní shody

10 Udržování autonomie pole oba protiklady - „čisté“ a „komerční“ umění - jsou vzájemně provázány objektivní rozložení pozic X subjektivní poznávací a hodnotící schémata víra = základní podmínka existence pole i důsledek probíhajících procesů nikdo v kterékoli pozici nemůže popírat základní zákon uměleckého světa – popírání „ekonomie“ soupeření maskuje tajnou shodu o pravidlech hry neustálé utváření a udržování kolektivního zájmu o hru (illusio) princip účinnosti úkonů a jednání vedoucích k uznání a posvěcení tkví v samotném poli (nezávisí na charismatickém tvůrci) hra – střety – víra dnes: umělci silně závislí na průvodních aktivitách, umění samo do sebe včleňuje úvahu o umění - diskurs o díle již není jen pouhý pomocník mající podpořit pochopení a ocenění díla, nýbrž součást produkce díla, jeho smyslu a hodnoty


Stáhnout ppt "Proces autonomizace umění podle Pierra Bourdieua Bourdieu P.: Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Host 2010. I.část: Trojí stav pole, str."

Podobné prezentace


Reklamy Google