Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulturní dědictví na prahu 3.tisíciletí My všichni jsme dnes prozatímními správci kulturního dědictví za naši generaci. Je to privilegium, ale také zodpovědnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulturní dědictví na prahu 3.tisíciletí My všichni jsme dnes prozatímními správci kulturního dědictví za naši generaci. Je to privilegium, ale také zodpovědnost."— Transkript prezentace:

1 Kulturní dědictví na prahu 3.tisíciletí My všichni jsme dnes prozatímními správci kulturního dědictví za naši generaci. Je to privilegium, ale také zodpovědnost.

2 Kulturní dědictví (ICOMOS) spojuje přírodní a kulturní prostředí zahrnuje pojmy – krajina, historické soubory, přírodní i zastavená místa, jakož i sbírky, kulturní zkušenosti, tradici je odrazem historického vývoje je kulturní pamětí každého místa a každé komunity je nedílnou součástí moderního života

3 Kulturní dědictví se týká: kořenů, z nichž roste budoucnost pocitu identity jedinců i společenství společných základů věcí vytvářených i daných lidských a přírodních zdrojů času a prostoru myšlení a akce chápání společnosti jakožto spravedlivých poměrů mezi generacemi etické a politické zodpovědnosti hodnot a životních stylů

4 Kraje a péče o kulturní dědictví významná role krajů v péči o kulturní dědictví aktivní spolupráce se všemi, kteří vstupují do systému péče o kulturní dědictví nakládání s kulturním dědictvím je vážným a důležitým krajským tématem nakládání s kulturním dědictvím je nedílnou součástí správy území jednotlivých krajů kraje jsou integrátorem různých přístupů k řešení složité situace v oblasti nakládání s památkovým fondem moderování dialogu různých stran, který by mohl vyústit v přijetí nových legislativních řešení v této oblasti

5 Nejvýznamnější akce památkové obnovy ve Zlínském kraji - obnova areálu kláštera na Velehradě

6 Nejvýznamnější projekty v oblasti památkového fondu ve Zlínském kraji 1) Koncepce podpory památkové péče ve ZK 2)Dlouhodobý a střednědobý plán podpory 3)Prováděcí plány památkové obnovy 4)Publikace památky Zlínského kraje 5)Ohrožené, nevyužívané a opomíjené památky ( zámky, tvrze) – víceletý projekt 6))Metodika k problematice torzální architektury 7)Dokumentace tradičního lidového stavitelství – víceletý projekt 8)Chráněné objekty z nepálené hlíny 9)Slavné vily ve ZK 10)Výstava vybraných movitých památek, zrestaurovaných za podpory ZK

7 Ohrožené, nevyužívané a opomíjené památky ve ZK (zámky a tvrze) Cílem je: -Řešení problematiky a perspektivy ohrožených, nevyužívaných a opomíjených památek ve ZK ( zámky a tvrze) v letech 2006-2009 -Zpracování dokumentace osudů panských sídel ve 20. století -Prezentace ohrožených a zachráněných památek – zapomenutá architektura v památkovém areálu,významné památky zapomenuté v lese -Ukázka možných způsobů nápravy, přínosy a rizika z toho plynoucí -Ukázka nevhodně upravených objektů -Upozornění na problematiku, kterou představuje zanikající zdivo -Pokus o řešení ochrany památky před vandalismem

8 Dokumentace tradičního lidového stavitelství ve ZK Cílem je: -Identifikace a dokumentace projevů tradičního lidového stavitelství ve ZK -databáze -Dokumentace památek drobné sakrální architektury-databáze -Dokumentace památek místního významu - databáze současného stavu vesnických sídel -zachování informací pro badatele -podklad pro vypracování návrhů na památkovou ochranu -podklad pro expozici lidového stavitelství -materiály pro obecní a krajské samosprávy a další

9 Chráněné objekty z nepálené hlíny na území ZK Cílem je: 1.Podrobná pasportizace hliněných staveb v jednotlivých regionech 2.Navázání projektu na projekty v ČR a obdobné projekty v EU 3.Poukázání na skutečnost, že hlína je celosvětově uznávaným materiálem pro své přednosti energetických úspor a příznivého působení na zdraví člověka 4.Prioritní podpora záchrany existujících hliněných staveb jako součásti našeho kulturního dědictví

10 Příklady spolupráce Zlínského kraje s občanskými sdruženími v oblasti památkové obnovy Sdružení na záchranu barokního hřbitova ve Střílkách Spolek přátel hradu Lukova POLYPEJE – společnost pro obnovu a využití historických památek

11 Ukázky památkových objektů ve Zlínském kraji, které jsou opravovány ve spolupráci s občanskými sdruženími

12 Obnova barokního hřbitova ve Střílkách

13

14

15 Zříceniny hradu Cimburk

16

17

18 Zříceniny hradu Lukov

19

20

21 Výstava zrestaurovaných sakrálních movitých památek na území ZK na zámku v Chropyni v roce 2007 Cílem je: 1.Prezentace celé řady sakrálních movitých památek na území ZK 2.Ukázky restaurátorských technologií 3.Průřez a prezentace části fondu, běžně nepřístupného veřejnosti 4.Prezentace památek, obnovených za podpory ZK 5.Ukázka možností záchrany této části kulturního dědictví

22 Ukázka nejvýznamnějších movitých památek zrestaurovaných v letech 2002-2006 za podpory ZK

23 Náhrobek biskupa L. Ekgha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži

24 Hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie

25 Barokní zpovědnice v kostele Narození Panny Marie ve Štípě

26 Podobizna M.E.Rottalové – sv. Hostýn

27 Podobizna F.A.Rottala – sv. Hostýn

28 Procesní kříž z kostela Navštívení Panny Marie v Zašové

29 Kulturní dědictví nemůže být chápáno jen jako péče o fyzické statky, objekty, předměty. Do popředí se dnes stále více dostává působení hmotných kulturních hodnot, jejich efekty v psychice člověka, vliv na sociální integritu a snášenlivost. V tom má zcela nezastupitelnou úlohu výchova a vzdělávání občanů od nejútlejšího věku, aby se podpořila jejich schopnost rozpoznat hodnoty. Tyto hodnoty mají nejen poznávací rozměr, ale také neméně důležitý rozměr emocionální, prožitky sounáležitosti, domova i transcendentální pocit jistoty existence v navazování na předky a zachování stopy vlastní existence pro generace, které přijdou po nás. To vše určuje i etický rozměr a obsah známého rčení, že kulturní hodnoty, památky, krása nás činí lepšími.


Stáhnout ppt "Kulturní dědictví na prahu 3.tisíciletí My všichni jsme dnes prozatímními správci kulturního dědictví za naši generaci. Je to privilegium, ale také zodpovědnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google