Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informační zdroje databáze e-knihy časopisy + proxy server + citace na MENDELU PEF, 19. 4. 2010 Zuzana Streichsbierová, Informační centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informační zdroje databáze e-knihy časopisy + proxy server + citace na MENDELU PEF, 19. 4. 2010 Zuzana Streichsbierová, Informační centrum."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informační zdroje databáze e-knihy časopisy + proxy server + citace na MENDELU PEF, 19. 4. 2010 Zuzana Streichsbierová, Informační centrum

2 Co by vás mohlo zajímat: Elektronické časopisy na Mendelu Databáze s ekonomickým zaměřením E-knihy Vzdálený přístup do placených databází Jak správně citovat Co by vás mohlo zajímat

3 Elektronické časopisy Při hledání elektronických časopisů vám pomůže rozcestník Electronic Journals Library rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=MENDE&lang=en více informací: www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/ezb rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=MENDE&lang=enwww.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/ezb Značení přístupnosti časopisů na principu semaforu: volně dostupné předplacené tituly částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky, čísla) nedostupné zdroje – přístup k plným textům není povolen, Mendelu nemá časopis předplacený (většinou se však dostaneme alespoň k obsahům a abstraktům časopisu)

4 Vstupní obrazovka Electronic Journals Library. Můžeme si vybrat preferované jazykové rozhraní (EN, DE). Časopisy si můžeme buď prohlížet (Journals by subject, Journals by title) nebo vyhledávat (Search a Quick Search).

5 Chceme vyhledat časopisy, které se zabývají tématem financí. Do pole „Words in title“ zadáme klíčové slovo finance. Časopisy můžeme omezit na oblast ekonomických věd (Economics). Dále označíme, že máme zájem pouze o ty časopisy, které jsou buď volně dostupné na internetu, nebo ke kterým má Mendelu zakoupenou licenci (chceme se dostat k plným textům).

6 Systém nalezl celkem 172 časopisů, v jejichž názvu se vyskytuje slovo finance. Časopisy se zeleným puntíkem jsou volně přístupné na internetu; časopisy se žlutým puntíkem jsou na Mendelu dostupné v rámci zakoupených licencí. V obou případech se dostaneme k plným textům.

7 Databáze http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze (Služby pro studenty a zaměstnance → Knihovna a informační služby → Informační centrum → Elektronické informační zdroje) Pár rad úvodem: zkoušejte, kombinujte, improvizujte… a výsledek se dostaví jakmile se naučíte pracovat s jednou databází, ty ostatní už hravě zvládnete v databázích, které jste si oblíbili, si vytvořte vlastní profil (My profile, Sign in…) → možnost ukládat si vybrané záznamy, posílat si je na mail, historie vyhledávání, správa bibliografických citací, zasílání alertů, využívání RSS kanálů atd. sledujte stránky Informačního centra → Aktuality (informace o nově zakoupených databázích, zkušebních přístupech apod.)

8 Databáze – formulace dotazu Při formulaci dotazu můžete použít: 1. OPERÁTORY AND – hledá záznamy, kde se termíny vyskytují společně → zúžení dotazu marketing AND services OR – obsahuje jeden nebo druhý termín (např. spojení synonym a příbuzných pojmů) → rozšíření dotazu Australia OR New Zealand NOT – vylučuje termín → zúžení dotazu Yukon NOT river

9 2. SYMBOLY PRO ZKRACOVÁNÍ A MASKOVÁNÍ (liší se v různých databázích → Help) * nebo $ nebo : na konci slova nebo jeho části vyhledá varianty slova s různými koncovkami market* → market, markets, marketing, marketable, marketeer # uvnitř slova nebo na konci slova nahrazuje právě jeden znak wom#n → woman, women ? uvnitř slova nebo na konci slova nahrazuje jeden nebo žádný znak favo?r → favor, favour Databáze – formulace dotazu

10 Databáze s ekonomickým zaměřením na Mendelu: EBSCOhost: Academic Search Complete Business Source Complete EconLit with Full Text Regional Business News JSTOR – Mathematics & Statistics Collection Patria Plus ScienceDirect SourceOECD Periodicals SpringerLink Wiley InterScience ASPI (Automatizovaný systém právních informací) ČSN Online (normy) Media Search (monitoruje tisk, TV, rozhlas, internet) OVEL (Obchodní věstník) Databáze dostupné pouze na PC v čítárně časopisů

11 EBSCOhost search.ebscohost.com platforma hostující několik databází (vyhledávací rozhraní i v češtině!): Academic Search Complete – multidisciplinární databáze (např. právo, matematika) plných textů a abstraktů: obsahuje více než 7000 plnotextových periodik, > 11000 periodik s abstrakty, > 11600 monografií, zpráv a sborníků z konferencí s abstrakty; plné texty v pdf od r. 1887 Business Source Complete – obchodně zaměřená databáze poskytující sbírku bibliografického a plnotextového obsahu; abstrakty nejvýznamnějších odborných periodik od r. 1886 EconLit with Full Text – plné texty více než 480 periodik včetně periodik od American Economic Association. Obsahuje i časopisy v neanglických jazycích. Zajímavé kousky: Journal of Finance (plné texty od 1969, IF > 4), Quarterly Journal of Economics (plné texty od 1969, IF > 5), Journal of Economic Literature (plné texty od 1969, IF > 4). Regional Business News – plné texty více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací ze všech metropolitních a venkovských oblastí USA

12 Kliknutím na odkaz EBSCOhost Web na úvodní stránce platformy se dostaneme k seznamu všech dostupných databází. U každé databáze je stručný popis, link na seznam zahrnutých titulů a podrobnější informace.

13 JSTOR www.jstor.org archiv digitalizovaných plných textů; každý časopis je digitalizován od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti časopisy především ze severoamerického prostředí Mendelu má zaplacenu kolekci Mathematics & Statistics celkem 88 titulů, seznam viz www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selec tCollection=mathstat www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selec tCollection=mathstat zajímavý kousek: Econometrica (plné texty od r. 1933!, IF cca 4) JSTOR je výhodný zejména pro studium vývoje vědeckého poznání v delším časovém úseku pískoviště: sandbox.jstor.org – lze si zkoušet nové pomůcky pro vyhledávání, ještě před implementací můžete vidět, co JSTOR chystá za vychytávkysandbox.jstor.org

14 Help pro vyhledávání viz www.jstor.org/page/info/help/search/index.jsp.www.jstor.org/page/info/help/search/index.jsp

15 Patria Plus www.patria.cz/patriaplus online služba společnosti Patria Finance poskytuje informace, data a analytickou podporu z oblasti financí a investic k dispozici jsou: data z finančních trhů v reálném čase analýzy týkající se měnové politiky přehledy vývoje základních makroekonomických indikátorů ČR, středoevropského regionu a světa ad-hoc analýzy zaměřené na zajímavé aktuální finanční a ekonomické okruhy akciové analýzy společnosti Patria Finance technické analýzy domácích titulů a světových indexů přehledy a výhledy vývoje na akciových trzích přehledné prognózy měnových kurzů a úrokových sazeb dlouhodobé prognózy základních makroekonomických veličin

16 Úvodní obrazovka databáze Patria Plus.

17 ScienceDirect www.sciencedirect.com elektronické verze časopisů a monografií nakladatelství Elsevier multioborová databáze vč. humanitních věd (business, management, accounting, economics, econometrics, finance – téměř 700 titulů z těchto oborů) Mendelu má přístup do tzv. Freedom Collection, která obsahuje přes 2000 titulů zajímavý kousek: Journal of Financial Economics (plné texty od r. 1993, IF > 3,5)

18 Jako každá jiná databáze, také ScienceDirect umožňuje časopisy prohlížet (Browse) podle různých kritérií (abecedně řazené, podle oboru, typu přístupu), nebo v nich vyhledávat (Search). Vyhledávání je klasicky základní (Quick Search) a pokročilé (Advanced Search). Pro zdatné rešeršéry je k dispozici také Expert Search.

19 SourceOECD www.sourceoecd.org informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání smíšený zdroj: skládá se z více oblastí a dat – obsahuje elektronické časopisy (abstrakt i plný text), elektronické knihy (abstrakt i plný text) a mezinárodní statistické ukazatele tematické oblasti: ceny – daně – demografie – doprava – ekonomické indikátory – ekonomické prognózy – ekonomický růst – ekonomie – energie – globalizace – informační technologie – investice – obchod – OECD – pracovní síla – průmysl – služby – statistické metody – statistiky – telekomunikace – věda – zaměstnanost – životní prostředí

20 SourceOECD nabízí 3 způsoby, jak získat požadované informace: 1. Kliknutím přímo na záložky, které obsahují Books, Periodicals, Statistics, At a Glance, Working Papers (pracovní podklady), Reference. 2. Kliknutím na zobrazovací menu s předdefinovanými položkami. 3. Vložením dotazu do pole pro rychlé vyhledávání, nebo použitím rozšířeného vyhledávání (Advanced Search).

21 SpringerLink www.springerlink.com abstrakty a plné texty časopisů a vybraných monografií Springer Verlag | a Kluwer Academic Publishers multioborové zaměření vč. ekonomie, obchodu, práva, matematiky, statistiky a informatiky značení typu přístupu: plný text pouze abstrakt plné texty pouze za určité časové období

22 Úvodní obrazovka databáze SpringerLink. Poněkud se liší od klasického vzorce Browse – Basic Search – Advanced Search.

23 Wiley InterScience www3.interscience.wiley.com multioborová databáze obsahuje časopisy, knihy, příručky, oborové kolekce ALE Mendelu má zaplacené pouze některé časopisy (a také knihy, viz dále)

24

25 Elektronické knihy Výhody: nemusím do knihovny přístup 24/7 je vždy „na svém místě“ možnost přímého kopírování textu fulltextové vyhledávání

26 Elektronické knihy http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze (Služby pro studenty a zaměstnance → Knihovna a informační služby → Informační centrum → Elektronické informační zdroje) E-knihy z oblasti ekonomických věd: CAB eBooks Gale Oxford Reference Online Safari Business Books Online Springer

27 CAB eBooks www.cabi.org/CABeBooks / e-knihy vydavatele CABI ve formátu pdf, více než 450 titulů, zaměření převážně na zemědělství, ale také např. Leisure & Tourism

28 Gale infotrac.galegroup.com/itweb/mafu?db=GVRL 3 e-knihy: Business Applications and Computational Intelligence. Kevin E. Voges, ed. Hershey, PA: Idea Group Publishing, 2005. 481 pp. Encyclopedia of Business and Finance. Burton S. Kaliski, ed. New York: Macmillan Reference USA, 2001. 928 pp. 2 vols. IT-Enabled Strategic Management: Increasing Returns for the Organization. Bruce A. Walters and Zaiyong Tang, eds. Hershey, PA: Idea Group Publishing, 2006. 328 pp.

29 Oxford Reference Online www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html souborná kolekce všech elektronických slovníků a encyklopedií vydaných nakladatelstvím Oxford University Press (anglické a vícejazyčné slovníky, výkladové slovníky, citáty, mapy, ilustrace, encyklopedie světa, oborové příručky) pokrývá obory humanitní, společenské, přírodní vědy a medicínu Economics & Business A Dictionary of Accounting A Dictionary of Business and Management A Dictionary of Economics A Dictionary of Finance and Banking A Dictionary of Human Resourse Management A Dictionary of Statistics The Handbook of International Financial Terms

30 Safari Business Books Online Zajímavost: Předplácíme jednotlivé knihy podle vlastního výběru (každá kniha má určitou hodnotu). Knihy mohou být po 30 dnech vyměněny za jiné se stejnou hodnotou! Dejte nám svůj tip, jakou knihu byste si přáli zpřístupnit. Vybírejte z více než 1600 titulů (proquestbus.safaribooksonli ne.com/alltitles?sort=insertD ate&order=desc)proquestbus.safaribooksonli ne.com/alltitles?sort=insertD ate&order=desc proquestbus.safaribooksonline.com

31 Springer Kolekce: Computer Science Library (www.springerlink.com/books/?sortorder=asc&Subject=Computer+Science)www.springerlink.com/books/?sortorder=asc&Subject=Computer+Science - informatika Lecture Notes in Mathematics (www.springerlink.com/content/110312/?p=3357e60c3ef647449d3020f7ebd7ce5 1&pi=1)www.springerlink.com/content/110312/?p=3357e60c3ef647449d3020f7ebd7ce5 1&pi=1 - matematika Tisíce titulů v obou kolekcích, počet stoupá každým rokem.

32

33 Vzdálený přístup k databázím Díky připojení přes proxy či VPN server můžete využívat všechny elektronické informační zdroje, ke kterým má naše univerzita přístup, i ze svého domova. proxy pro přístup k EIZ postačí, nastavení je jednodušší proxy.mendelu.czproxy.mendelu.cz

34 IE: Nástroje – Možnosti Internetu – Připojení – Nastavení místní sítě Firefox: Nástroje – Možnosti… – Síť – Nastavení připojení Nastavení proxy je platné 24 hodin. Poté je třeba postup opakovat.http://proxy.mendelu.cz

35 Citace 3 základní důvody, proč citovat: 1. Ověření uvedených tezí – umožňuje nalézt teze, z nichž výzkum vychází a práce, na nichž jsme stavěli. Umožňuje zjistit, kam až dosahuje současné poznání, a tak zabránit zbytečné práci na již objeveném. 2. Získávání širšího kontextu dané problematiky – uvádí čtenáře do souvislostí, významu a účelu práce 3. Ochrana intelektuálního vlastnictví a autorských práv. Nevydávat cizí myšlenky za své vlastní…

36 Citace Prohřešky proti citační etice 1. citování díla, které autor nepoužil – zaštiťování se kapacitou i bez souvislosti našeho tématu s její prací 2. necitování díla, které autor použil 3. autocitace – citování vlastních děl, která nemají souvislost s dílem novým 4. nepřesné citování, znemožňující identifikaci díla 5. různé: obsahově nesprávné citace, vytržení z kontextu, použití původního textu pro jiné účely, než byl tento myšlen

37 Jak se vyhnout citačním prohřeškům? Dr. Russel Williams z Floridské státní univerzity nabízí tyto rady pro vyvarování se neúmyslnému plagiátorství: 1. Pokud přebíráte z jakéhokoli zdroje materiál, který není váš, a vkládáte ho do své práce, musíte poskytnout buď přiměřenou poznámku pod čarou, koncovou poznámku, vsuvku nebo bibliografickou referenci na zdrojový materiál. 2. Každý materiál citovaný doslovně z jiného zdroje musí být uzavřen v uvozovkách a jeho zdroj označen tak, jak je zmíněno v 1. 3. Materiál nepřevzatý z textu doslovně, ale pouze parafrázovaný, musí být také označen způsobem určeným v 1. Citace

38 Citace (bez obav) www.citace.com kvalitní zdroj týkající se problematiky citací odkazy na klíčové zdroje citování dle norem ČSN ISO 690 a 690-2 nová verze 2.0 generátor – vyplníte požadované údaje a systém vygeneruje citaci za vás! Monografie o problematice citování včetně příkladů: www.evskp.cz/SD/4c.pdfwww.evskp.cz/SD/4c.pdf

39 Užitečné odkazy webové stránky Informačního centra http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c webové stránky Ústřední knihovny http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/knihovna http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/knihovna eLearningový kurz informační výchovy http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=148;zobrazit=94;typ=oporahttp://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=148;zobrazit=94;typ=opora profil IC a knihovny na Facebooku http://www.facebook.com/icuk.mendelu http://www.facebook.com/icuk.mendelu profil IC a knihovny na Twitteru http://twitter.com/ICUKmendelu http://twitter.com/ICUKmendelu

40 SOUTĚŽ! Najděte článek: MADLEŇÁK, R., ŠVADLENKA, L. Akceptace internetové reklamy uživateli v České republice. Ekonomie a management, 2009.

41 Děkuji za pozornost Zuzana Streichsbierová Informační centrum streichsbierova@mendelu.cz 545 135 045 Tato prezentace je dostupná na: http://kiwi.mendelu.cz/~zuzkakir/prezentace_z_prednasek/


Stáhnout ppt "Ekonomické informační zdroje databáze e-knihy časopisy + proxy server + citace na MENDELU PEF, 19. 4. 2010 Zuzana Streichsbierová, Informační centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google