Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etiketa Jako malý praktický příklad mohou posloužit různé ”hlasité projevy” při stolování – na západě je toto považováno za zásadní společenský prohřešek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etiketa Jako malý praktický příklad mohou posloužit různé ”hlasité projevy” při stolování – na západě je toto považováno za zásadní společenský prohřešek,"— Transkript prezentace:

1

2 Etiketa

3 Jako malý praktický příklad mohou posloužit různé ”hlasité projevy” při stolování – na západě je toto považováno za zásadní společenský prohřešek, ale dokonce i v tak civilizované zemi jako je Japonsko, je to naprosto běžné. A v některých, zejména islámských zemích, by se hostitel mohl cítit uražen, kdyby host nedával dostatečně hlasitě najevo, jak mu chutnalo."

4 Tři kategorie významnosti Společensky významná je  Žena  Starší  Nadřízený

5 osobnosti etikety z hlediska historického Dr. Jiří Stanislav Guth- Jarkovský 1861-1943 a Doc. Dr. Dobromil Ječný Csc. 1917 - Tito pánové se začali věnovat etiketě, položili tak základy společenského chování. Oba pracovali na diplomatickém pokroku.

6 Základní projevy společenského styku  Pozdrav  Oslovení a představení  Vizitky  Tituly  Telefonování  Chování na veřejnosti  a další..

7 Jak se máš ? Mám se rád!  Pozdrav  je to nejsnadnější projev zdvořilosti, úcty, přátelství a pocty  je součástí prvního dojmu  je začátkem i koncem jednání s jinými osobami Existuje pouze jeden větší projev nevychovanosti než nepozdravit, a to pozdrav neopětovat !

8 Slova pozdravu  NAZDAR - „Na zdar Národního divadla“ 14.dubna 1851  AHOJ – původně námořnický pozdrav 1751, u nás se jeho užívání datuje k roku 1918  CIAO - ČAU - italský pozdrav, „Grande strada azzurra“ ( Velká modrá cesta) z r. 1957

9 Pamatujte - obecně platí:  pán zdraví dámu  mladší staršího  podřízený nadřízeného  vstupující do místnosti zdraví všechny ostatní  zdravíme i neznámé osoby – kdy?  Podle tohoto principu se řídí nejen pozdravy, ale i prakticky všechny ostatní formy společenského chování

10 Cizinci a pozdravy

11 Představování, podání ruky, tykání a další pravidla styku s lidmi …

12 PŘEDSTAVOVÁNÍ - OSLOVOVÁNÍ  Představování  Oslovování

13 P.F.pour félicitér - blahopřání P.R.pour remereiér - poděkování P.P.pour presenter - představení se]] P.P.Ppour prendre part - projev soustrasti P.R.Vpour faire visite - ohlášení návštěvy R.S.V.Podpovězte prosím P.S.post scriptum- dodatek P.P.Spost post scriptum – ještě po dodatku VIZITKY- forma představení - zkratky

14 TITULY  Vždy oslovujeme tou nejvýznamnější funkcí nebo nejdůležitějším titulem  Akademické tituly doktor, inženýr, magistr, jsou na vizitkách před jménem  Vědecko-pedagogické hodnosti docent, profesor jsou za jménem

15 TITULY  Oficiální zkratky akademických titulů se píší takto (pouze výběr):  MUDr. (doktor medicíny)  MVDr. (doktor veterinární medicíny)  JUDr. (doktor práv)  RNDr. (doktor přírodních vět)  PaedDr. (doktor pedagogiky)  PhDr. (doktor filosofie)  PharmDr. (doktor farmacie)  ThDr. (doktor teologie)  Dr. (doktor – udělovaný např. po obhájení disertace apod.)  Ing. (inženýr)  Ing. arch. (inženýr architekt)  akad. arch. (akademický architekt)  Mgr. (magistr)  Bc. (bakalář)

16 TYKÁNÍ Tykání nabízí: Starší mladšímu Nadřízený podřízenému Dáma pánovi

17 TELEFONOVÁNÍ  Vhodnost doby pro telefonování  Pokud telefonujeme déle, zeptáme se zda nevyrušujeme  Zvonění je nejlepší tzv. diskrétní - při pohybování se na veřejnosti a ve veřejných dopravních prostředcích  Mobilní telefon - ne v divadle,u lékaře, letadle, konferenci a při společenských událostech …

18 Chování na veřejnosti

19 Současné fenomény agrese  Mobbing  Šikana  Bossing  Bollying

20 Šikana  osobnost šikanéra  „šikanérovi přisluhující“  „osamělost šikanujícího“  Nutnost obrany šikanujicího !

21 Formy školní šikany:  fyzické násilí  pomluvy  zesměšňování (snižování pozice v kolektivu)  vyhrožování (násilím, vyzrazením tajemství apod.)  vydírání (dítě musí nosit peníze pod pohrůžkou násilí,  nechávat opisovat domácí úkoly apod.  braní věcí (peníze, svačiny, sešity)  poškozování majetku (zašpinění oblečení, trhání sešitů)  ignorování jedince  žalování nebo pomlouvání u učitele  u starších může mít sexuální podtext

22 Efekt na šikanovaného  zhoršení prospěchu  záškoláctví  útěk k drogám, alkoholu  trauma  deprese, apatie  problém s navazováním vztahů  snížení sebevědomí a sebehodnocení  strach  stres  demonstrovaná sebevražda nebo sebevražda

23 Kam se obrátit pro radu ( nonstop)  Dětské krizové centrum 241 484 149  Internetová poradna problem@ditekrize.cz  Linka bezpečí 0800 155555  Linka důvěry RIAPS 222 580 697  linka@mcssp.cz  Adresář linek důvěry v celé ČR www.capld.cz/linky.php

24 Mobbing

25 Současná osobnost české etikety a diplomacie Ladislav Špaček

26 V diplomatických službách…  z tiskovky

27 Nejznámnější knižní tituly …

28 ZÁVĚR  Slušnost není slabost  Vulgárnost je projevem nevyrovnanosti, netaktu, slabosti  Chovejme se k druhým tak, jak bychom si přáli, aby se k nám chovali jiní „ Buď takovým, jakým se chceš zdát ostatním.“ Sokrates

29 Literatura, zdroje  Vladimír Fanta : Nikdo nejsme dokonalí  Daniela Zemanová : Společenské chování a image  Ladislav Špaček : Velká kniha etikety  Inge Wolfová : Etiketa v zaměstnání  Pavel Říčan: Agresivita a šikana mezi dětmi  www.ladislavspacek.cz.  www.zena-in.cz  http://encyklopedia.cz  Zpracovala Věra Ryndaková, 2008


Stáhnout ppt "Etiketa Jako malý praktický příklad mohou posloužit různé ”hlasité projevy” při stolování – na západě je toto považováno za zásadní společenský prohřešek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google