Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slušné chování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slušné chování."— Transkript prezentace:

1 Slušné chování

2 Etiketa V České republice znamená buď označení výrobku nebo souhrn pravidel chování jednotlivců a skupin. A my se budeme věnovat části druhé…

3 Etiketa Jako malý praktický příklad mohou posloužit různé ”hlasité projevy” při stolování – na západě je toto považováno za zásadní společenský prohřešek, ale dokonce i v tak civilizované zemi jako je Japonsko, je to naprosto běžné. A v některých, zejména islámských zemích, by se hostitel mohl cítit uražen, kdyby host nedával dostatečně hlasitě najevo, jak mu chutnalo."

4 Tři kategorie významnosti
Společensky významná je Žena Starší Nadřízený

5 osobnosti etikety z hlediska historického
Dr. Jiří Stanislav Guth- Jarkovský a Doc. Dr. Dobromil Ječný Csc Tito pánové se začali věnovat etiketě, položili tak základy společenského chování . Oba pracovali na diplomatickém pokroku.

6 Základní projevy společenského styku
Pozdrav Oslovení a představení Vizitky Tituly Telefonování Chování na veřejnosti a další..

7 Jak se máš ? Mám se rád! Pozdrav
je to nejsnadnější projev zdvořilosti, úcty, přátelství a pocty je součástí prvního dojmu je začátkem i koncem jednání s jinými osobami Existuje pouze jeden větší projev nevychovanosti než nepozdravit, a to pozdrav neopětovat !

8 Slova pozdravu NAZDAR - „Na zdar Národního divadla“ 14.dubna 1851
AHOJ – původně námořnický pozdrav 1751, u nás se jeho užívání datuje k roku 1918 CIAO - ČAU - italský pozdrav, „Grande strada azzurra“ ( Velká modrá cesta) z r. 1957

9 Pamatujte - obecně platí:
pán zdraví dámu mladší staršího podřízený nadřízeného vstupující do místnosti zdraví všechny ostatní zdravíme i neznámé osoby – kdy? Podle tohoto principu se řídí nejen pozdravy, ale i prakticky všechny ostatní formy společenského chování

10 Cizinci a pozdravy

11 Představování , podání ruky , tykání a další pravidla styku s lidmi …

12 PŘEDSTAVOVÁNÍ - OSLOVOVÁNÍ

13 VIZITKY- forma představení - zkratky
P.F. pour félicitér - blahopřání P.R. pour remereiér - poděkování P.P. pour presenter - představení se]] P.P.P pour prendre part - projev soustrasti P.R.V pour faire visite - ohlášení návštěvy R.S.V.P odpovězte prosím P.S. post scriptum- dodatek P.P.S post post scriptum – ještě po dodatku

14 TITULY Vždy oslovujeme tou nejvýznamnější funkcí nebo nejdůležitějším titulem Akademické tituly doktor, inženýr , magistr, jsou na vizitkách před jménem Vědecko-pedagogické hodnosti docent, profesor jsou za jménem

15 TITULY Oficiální zkratky akademických titulů se píší takto (pouze výběr): MUDr. (doktor medicíny) MVDr. (doktor veterinární medicíny) JUDr. (doktor práv) RNDr. (doktor přírodních vět) PaedDr. (doktor pedagogiky) PhDr. (doktor filosofie) PharmDr. (doktor farmacie) ThDr. (doktor teologie) Dr. (doktor – udělovaný např. po obhájení disertace apod.) Ing. (inženýr) Ing. arch. (inženýr architekt) akad. arch. (akademický architekt) Mgr. (magistr) Bc. (bakalář)

16 TYKÁNÍ Tykání nabízí: Starší mladšímu Nadřízený podřízenému
Dáma pánovi

17 TELEFONOVÁNÍ Vhodnost doby pro telefonování
Pokud telefonujeme déle, zeptáme se zda nevyrušujeme Zvonění je nejlepší tzv. diskrétní - při pohybování se na veřejnosti a ve veřejných dopravních prostředcích Mobilní telefon - ne v divadle,u lékaře, letadle, konferenci a při společenských událostech …

18 Chování na veřejnosti

19 Současné fenomény agrese
Mobbing Šikana Bossing Bollying

20 Šikana osobnost šikanéra „šikanérovi přisluhující“
„osamělost šikanujícího“ Nutnost obrany šikanujicího !

21 Formy školní šikany: fyzické násilí pomluvy
zesměšňování (snižování pozice v kolektivu) vyhrožování (násilím, vyzrazením tajemství apod.) vydírání (dítě musí nosit peníze pod pohrůžkou násilí, nechávat opisovat domácí úkoly apod. braní věcí (peníze, svačiny, sešity) poškozování majetku (zašpinění oblečení, trhání sešitů) ignorování jedince žalování nebo pomlouvání u učitele u starších může mít sexuální podtext

22 Efekt na šikanovaného zhoršení prospěchu záškoláctví
útěk k drogám, alkoholu trauma deprese, apatie problém s navazováním vztahů snížení sebevědomí a sebehodnocení strach stres demonstrovaná sebevražda nebo sebevražda

23 Kam se obrátit pro radu ( nonstop)
Dětské krizové centrum Internetová poradna Linka bezpečí Linka důvěry RIAPS Adresář linek důvěry v celé ČR

24 Mobbing

25 Současná osobnost české etikety a diplomacie
Ladislav Špaček

26 V diplomatických službách…
z tiskovky

27 Nejznámnější knižní tituly …

28 ZÁVĚR Slušnost není slabost
Vulgárnost je projevem nevyrovnanosti, netaktu, slabosti Chovejme se k druhým tak, jak bychom si přáli, aby se k nám chovali jiní „ Buď takovým, jakým se chceš zdát ostatním.“ Sokrates

29 Literatura, zdroje Vladimír Fanta : Nikdo nejsme dokonalí
Daniela Zemanová : Společenské chování a image Ladislav Špaček : Velká kniha etikety Inge Wolfová : Etiketa v zaměstnání Pavel Říčan: Agresivita a šikana mezi dětmi . Zpracovala Věra Ryndaková , 2008


Stáhnout ppt "Slušné chování."

Podobné prezentace


Reklamy Google