Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 1 Využití municipálních úvěrů ČMZRB a.s. na financování projektů podporovaných z evropských prostředků Fondy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 1 Využití municipálních úvěrů ČMZRB a.s. na financování projektů podporovaných z evropských prostředků Fondy."— Transkript prezentace:

1 Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 1 Využití municipálních úvěrů ČMZRB a.s. na financování projektů podporovaných z evropských prostředků Fondy rozvoje měst – nástroj využití strukturálních fondů

2 Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 2 Hlavní témata prezentace ČMZRB a financování municipalit nový program municipálních úvěrů OBEC 2 nový program municipálních úvěrů MUFIS 2 úvěry z Regionálního rozvojového fondu (RRF) (všechny typy uvedených úvěrů lze využít na kofinancování projektů podporovaných z evropských prostředků nebo státních dotací) ČMZRB jako finanční manažer programu 129 180 – Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací FRM – nástroj využití strukturálních fondů

3 Hlavní přínosy municipálních úvěrů v rámci programů ČMZRB Obohacení nabídky úvěrů obcím dle jejich potřeb: fixní úrokové sazby, splatnost až 15 let, nepožadování zajištění, možnost předčasného splacení bez sankcí, odklad splatnosti úvěrů, žádné nebo nízké poplatky V případě úvěrů RRF „lepší“ úrokové sazby Zpřístupnění úvěrů obcím i v době finanční krize, kdy některé komerční banky omezily jejich úvěrování nebo zhoršily podmínky (zvýšení úrokových sazeb) Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 3

4 4 Základní informace o municipálních úvěrech v programu OBEC 2 Úvěry lze použít opět na pořízení či rekonstrukci investic ve vlastnictví obcí či svazků obcí Novinkou je možnost poskytnutí úvěrů i vodohospodářským společnostem s kapitálovou účastí obcí Maximální částka úvěru - 250 mil. Kč Minimální částka úvěru - 8 mil. Kč

5 Na co lze municipální úvěry OBEC 2 použít a hlavní výhody těchto úvěrů Municipální úvěry lze využít zejména na následující projekty: Vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod Místní komunikace a dopravní stavby Plynofikace, elektrifikace Školská i předškolní zařízení, domy pro seniory…. Hlavní výhody Splatnost úvěrů až 15 let, odklad splatnosti až o 3 roky Pevná úroková sazba po celou dobu splácení úvěru Možnost předčasného splacení bez sankce Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 5

6 www.cmzrb.cz6 Úvěry MUFIS 2 Jde spíše o doplňkový program, neboť rozsah jeho zdrojů je výrazně nižší – v letošním roce cca 60 mil. Kč Má velmi podobné věcné zaměření jako program OBEC 2 – investice do majetku obcí ke zvýšení kvality života obyvatel Zdrojem jsou volné prostředky Municipální finanční společnosti, a.s. (MUFIS) jejímž prostřednictvím bylo v letech 1994 – 2000 profinancováno 112 projektů v hodnotě 1,4 mld. Kč. Úvěry byly poskytnuty ze zdrojů amerických investorů ve spolupráci s USAID Maximální částka úvěrů činí 30 mil. Kč se splatností do 10 let a možným odkladem splatnosti jistiny až 2 roky Úvěry jsou určeny sice hlavně na vodohospodářskou infrastrukturu, ale i lze je použít i na další municipální projekty Úročení opět fixní sazbou

7 Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 7 Záměry ČMZRB v oblasti municipálních úvěrů ČMZRB by chtěla podpořit zejména vodohospodářské projekty, jejichž cílem je naplnit požadavky EU k čištění městských odpadních vod, ale nebude odmítat ani jiné projekty, které budou odpovídat podmínkám uvedených programů ČMZRB respektuje podmínky dané zákonem o veřejných zakázkách, tj.:  u zakázek malého rozsahu (cena do 2 mil. Kč) zpracuje žádosti podané přímo příslušným pobočkám  u podlimitních zakázek (cena do 5,8 mil. Kč) podá nabídku, pokud je oslovena (jako jedna z 5 či více bank)  u nadlimitních zakázek (cena nad 5,8 mil. Kč) podá nabídku na základě oznámení v Informačním systému o veřejných zakázkách

8 Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 8 ČMZRB jako finanční manažer programu 129 180 Program je vyhlášen Ministerstvem zemědělství, které posuzuje, zda jsou splněna kritéria investorů v tomto programu Investorům, kteří splní kritéria a bude jim přiznána dotace, bude tato dotace vyplacena prostřednictvím ČMZRB Důležité: pokud účastníci programu 129 180 budou potřebovat komerční úvěr k doplnění zdrojů, mohou jej získat u ČMZRB, ať již v rámci programu OBEC 2 nebo MUFIS 2 Pro obce to znamená mj. zjednodušení administrativy

9 Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 9 ČMZRB a úrokové bonifikace V rámci dotačního programu 129 182 jsou některým účastníkům vypláceny tzv. úrokové bonifikace, a to opět prostřednictvím ČMZRB. Jde o úhrady úroků z komerčních úvěrů těm účastníkům programu, kteří si je musí vzít na doplnění zdrojů. Podrobné informace o podmínkách získání úrokových bonifikací poskytuje Ministerstvo zemědělství, ale i ČMZRB, a.s. poskytne zájemcům základní informace.

10 Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 10 Fondy rozvoje měst – nástroj využití prostředků strukturálních fondů

11 11 Proč Fondy rozvoje měst  Evropská komise zdůrazňuje využití nástrojů finančního inženýrství jako progresivního způsobu používání prostředků strukturálních fondů.  Nástroje finančního inženýrství mají výhody:  Rychlost čerpání  Revolvování  Snížení nároků na administrativní kapacitu státních orgánů či orgánů a institucí regionální samosprávy  FRM pouze pro určité typy projektů, není to všelék. Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz

12 12 Co je FRM  FRM je sdružení prostředků veřejného sektoru (státní rozpočet, kraj, strukturální fondy) a soukromého sektoru k financování projektů či snižování rizik externího financování projektů  FRM představuje jednu z možných variant finančního fondu vytvořeného s účastí prostředků strukturálních fondů. Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz

13 13 Vytvoření FRM Vytvoření FRM  FRM jako oddělený systému účtů v rámci finanční instituce.  Nižší administrativní náročnosti a rychlé vytvoření FRM.  FRM vytvořen na základě přímo aplikovatelné legislativy EU (nař. 1083/2006 a 1828/2006).  FRM je dohoda stran o společném investování prostředků, nikoliv o službě. Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz

14 14 FRM a JESSICA FRM a JESSICA  FRM lze vytvořit bez účasti iniciativy JESSICA.  JESICA v podstatě nepřináší nové prostředky (příslib účasti prostředků EIB je poměrně vágní). Je to komplikovanější a dražší cesta jak alokovat prostředky do FRM. Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz

15 15  Podrobnější informace o programu OBEC 2 a MUFIS 2 jsou na webu ČMZRB www.cmzrb.cz, kde jsou i kontaktní jména a adresywww.cmzrb.cz  U prezence je k dispozici i několik letáků o programu OBEC 2 a Zpravodaj ČMZRB č.2/2009, na jehož druhé straně jsou informace o programu MUFIS 2  V případě potřeby rádi poskytneme bezplatné konzultace

16 Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 16 Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů při realizaci konkrétních projektů


Stáhnout ppt "Konference SMO ČR listopad 2009 www.cmzrb.cz 1 Využití municipálních úvěrů ČMZRB a.s. na financování projektů podporovaných z evropských prostředků Fondy."

Podobné prezentace


Reklamy Google