Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory, 11. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory, 11. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory, 11. 4. 2011

2 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010–2013 dle usnesení Vlády ČR č. 141 ze dne 22.02.2010 Vybráno na základě souhrnného hodnocení situace na trhu práce (nezaměstnanosti), daňových příjmů na 1 obyvatele, počtu podnikatelů na 1000 obyvatel a kupní síly obyvatel. V JMK jako hospodářsky slabé regiony vymezeny okresy Blansko, Hodonín a Znojmo Krajům doporučena podpora těchto území

3 Vymezení socioekonomicky slabých území dle metodiky Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010–2013 Slabá socioekonomická situace = vysoká nezaměstnanost, úbytek obyvatelstva, stárnutí populace, nízká podnikatelská aktivita

4 Pilotní mikroregiony pro zavedení systémového přístupu podpory Z každého hospodářsky slabého regionu (vymezeného Vládou ČR) vybrán nejslabší správní obvod POU vymezený metodikou Programu rozvoje kraje –Okres Blansko: Obvod POÚ Velké Opatovice –Okres Hodonín: Obvod POÚ Velká nad Veličkou –Okres Znojmo: Obvod POÚ Vranov nad Dyjí Optimálním partnerem pro kraj jsou mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje (dobrovolné svazky obcí): –Malá Haná (POÚ Velké Opatovice), Horňácko (POÚ Velká nad Veličkou), Vranovsko (POÚ Vranov nad Dyjí)

5 Podpora socioekonomicky slabších regionů Podpora MMR (pro obce) –Dotační program „Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů“ pro rok 2011 nebyl vyhlášen Operační program Podnikání a Inovace (pro podnikatele) –Hospodářsky slabé okresy jsou zvýhodněny programy ROZVOJ, INOVACE (např. nákup strojů, projekty vedoucí k inovativním produktům) Podpora Jihomoravského kraje –Program rozvoje venkova (pro obce a mikroregiony) Pro obce a mikroregiony z pilotních socioekonomicky slabších mikroregionů byl připraven zvláštní dotační titul –Podpora pro začínající podnikatele V roce 2011 je připraveno na podporu začínajícím podnikatelů 2,5 mil. Kč Maximální dotace žadatele na projekt může být 80 tis. Kč, v regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximální výše dotace na projekt 100 tis. Kč.

6 Cíle podpory socioekonomicky slabších mikroregionů Aktivizace rozvoje mikroregionů –Předpoklady: aktivní zapojení místních aktérů, využití vnitřního potenciálu mikroregionů –Lze vycházet ze zpracovaných rozvojových strategických dokumentů mikroregionů –Identifikace aktivit majících reálný a efektivní dopad na zlepšení situace v území –Stanovení posloupnosti přípravy a realizace jednotlivých aktivit nalezení způsobů podpory jejich přípravy a realizace

7 Možnosti podpory rozvoje socioekonomicky slabších mikroregionů 1.Poradenství a konzultace projektových záměrů 2.Pomoc při formování a prosazování nosných rozvojových projektů 3.Tematické semináře k zaměřené na přípravu a realizaci projektů 4.Cílená analýza území na základě reálné nabídky a poptávky cílové skupiny 5.Podpora spolufinancování při přípravě projektů (technická a projektová dokumentace) 6.Podpora spolufinancování při realizaci projektů 7.Odborná spolupráce při zajištění přípravy a realizace projektů 8.Zvýhodnění projektů při vyhlašování dotačních programů JMK 9.Průběžná informovanost o aktuálních výzvách (zdroje financování); zřízení speciální telefonní linky pro poradenství o financování z dotačních programů pro obce

8 Aktéři procesu podpory rozvoje Jihomoravský kraj –Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, –Externí poradenské firmy Místní aktéři –Mikroregion –Obce (v čele se starosty) –Místní podnikatelé –Další aktivní subjekty (NNO, ředitelé škol a představitelé dalších subjektů) –Úřady práce, hospodářské komory, …

9 Představení dílčích kroků podpory socioekonomicky slabších mikroregionů A.Iniciační jednání, navázání systematické komunikace s lokálními aktéry a vyhledání aktivních osob B.Identifikace a příprava projektových záměrů - projektový inkubátor C.Zajištění přípravy a realizace projektů

10 Podpora MSP formou dotace Jihomoravského kraje samosprávným organizacím podnikatelů Jihomoravský kraj přispívá každoročně na aktivity hospodářských komor podporující rozvoj malého a středního podnikání (2009 - 5mil. Kč, 2010 - 4,5 mil. Kč, předpoklad 2011 – 3,85mil. Kč) Jedná se zejména o následující aktivity: -poradenská činnost pro podnikatele (InMP) poskytování informací o všem co se týká podnikání (legislativa, zprostředkování kontaktů, možnosti financování ze Strukturálních fondů EU), metodická pomoc při zpracování podnikatelských a projektových záměrů -vzdělávací aktivity pro podnikatele, semináře, workshopy, kurzy pro vzdělávání podnikatelů Vzdělávání je zaměřeno na implementaci inovačních postupů v podmínkách MSP, na změny v legislativě, na rozvoj lidských zdrojů a na aktuální témata dle požadavků podnikatelů -regionální podnikatelská setkání Umožňují bezprostřední kontakt podnikatelských subjektů se samosprávnými orgány JMK v rámci řešení dopadů ekonomické krize, nezaměstnanosti, problémů regionální dopravy apod. -projekty přeshraniční spolupráce V rámci projektů je rozvíjena spolupráce s partnery s Rakouska a Slovenska. V rámci programu je podporována výměna know-how, zejména mezi podnikateli jižní Moravy a Rakouska v příhraničních oblastech

11 Podpora Jihomoravského kraje podnikatelské veřejnosti Zahraniční mise JMK organizuje pro podnikatele s aktivitami na jižní Moravě zahraniční obchodní mise s cílem zvýšit obchodní obraty a zlepšit zaměstnanost v regionu. (2008 – Talin, Riga, Ljubljana, 2010 – Riga, Istanbul) Podpora inovativního podnikání JMK podporuje činnost technologického inkubátoru, kde nachází zvýhodněné podmínky začínající inovativní firmy především v oblasti biotechnologií. V rámci podpory vědy a výzkumu byly vybudovány Technologický inkubátor VUT, Technologický inkubátor II, BIOTECH inkubátor INBIT a nyní se připravují Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje a CEITEC Science park.

12 Děkujeme za pozornost Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor regionálního rozvoje tel. 541651342, 1348, 1363 email.: orr@kr-jihomoravsky.czorr@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory, 11. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google