Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory, 11. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory, 11. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory,

2 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010–2013 dle usnesení Vlády ČR č. 141 ze dne Vybráno na základě souhrnného hodnocení situace na trhu práce (nezaměstnanosti), daňových příjmů na 1 obyvatele, počtu podnikatelů na 1000 obyvatel a kupní síly obyvatel. V JMK jako hospodářsky slabé regiony vymezeny okresy Blansko, Hodonín a Znojmo Krajům doporučena podpora těchto území

3 Vymezení socioekonomicky slabých území dle metodiky Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010–2013 Slabá socioekonomická situace = vysoká nezaměstnanost, úbytek obyvatelstva, stárnutí populace, nízká podnikatelská aktivita

4 Pilotní mikroregiony pro zavedení systémového přístupu podpory Z každého hospodářsky slabého regionu (vymezeného Vládou ČR) vybrán nejslabší správní obvod POU vymezený metodikou Programu rozvoje kraje –Okres Blansko: Obvod POÚ Velké Opatovice –Okres Hodonín: Obvod POÚ Velká nad Veličkou –Okres Znojmo: Obvod POÚ Vranov nad Dyjí Optimálním partnerem pro kraj jsou mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje (dobrovolné svazky obcí): –Malá Haná (POÚ Velké Opatovice), Horňácko (POÚ Velká nad Veličkou), Vranovsko (POÚ Vranov nad Dyjí)

5 Podpora socioekonomicky slabších regionů Podpora MMR (pro obce) –Dotační program „Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů“ pro rok 2011 nebyl vyhlášen Operační program Podnikání a Inovace (pro podnikatele) –Hospodářsky slabé okresy jsou zvýhodněny programy ROZVOJ, INOVACE (např. nákup strojů, projekty vedoucí k inovativním produktům) Podpora Jihomoravského kraje –Program rozvoje venkova (pro obce a mikroregiony) Pro obce a mikroregiony z pilotních socioekonomicky slabších mikroregionů byl připraven zvláštní dotační titul –Podpora pro začínající podnikatele V roce 2011 je připraveno na podporu začínajícím podnikatelů 2,5 mil. Kč Maximální dotace žadatele na projekt může být 80 tis. Kč, v regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximální výše dotace na projekt 100 tis. Kč.

6 Cíle podpory socioekonomicky slabších mikroregionů Aktivizace rozvoje mikroregionů –Předpoklady: aktivní zapojení místních aktérů, využití vnitřního potenciálu mikroregionů –Lze vycházet ze zpracovaných rozvojových strategických dokumentů mikroregionů –Identifikace aktivit majících reálný a efektivní dopad na zlepšení situace v území –Stanovení posloupnosti přípravy a realizace jednotlivých aktivit nalezení způsobů podpory jejich přípravy a realizace

7 Možnosti podpory rozvoje socioekonomicky slabších mikroregionů 1.Poradenství a konzultace projektových záměrů 2.Pomoc při formování a prosazování nosných rozvojových projektů 3.Tematické semináře k zaměřené na přípravu a realizaci projektů 4.Cílená analýza území na základě reálné nabídky a poptávky cílové skupiny 5.Podpora spolufinancování při přípravě projektů (technická a projektová dokumentace) 6.Podpora spolufinancování při realizaci projektů 7.Odborná spolupráce při zajištění přípravy a realizace projektů 8.Zvýhodnění projektů při vyhlašování dotačních programů JMK 9.Průběžná informovanost o aktuálních výzvách (zdroje financování); zřízení speciální telefonní linky pro poradenství o financování z dotačních programů pro obce

8 Aktéři procesu podpory rozvoje Jihomoravský kraj –Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, –Externí poradenské firmy Místní aktéři –Mikroregion –Obce (v čele se starosty) –Místní podnikatelé –Další aktivní subjekty (NNO, ředitelé škol a představitelé dalších subjektů) –Úřady práce, hospodářské komory, …

9 Představení dílčích kroků podpory socioekonomicky slabších mikroregionů A.Iniciační jednání, navázání systematické komunikace s lokálními aktéry a vyhledání aktivních osob B.Identifikace a příprava projektových záměrů - projektový inkubátor C.Zajištění přípravy a realizace projektů

10 Podpora MSP formou dotace Jihomoravského kraje samosprávným organizacím podnikatelů Jihomoravský kraj přispívá každoročně na aktivity hospodářských komor podporující rozvoj malého a středního podnikání ( mil. Kč, ,5 mil. Kč, předpoklad 2011 – 3,85mil. Kč) Jedná se zejména o následující aktivity: -poradenská činnost pro podnikatele (InMP) poskytování informací o všem co se týká podnikání (legislativa, zprostředkování kontaktů, možnosti financování ze Strukturálních fondů EU), metodická pomoc při zpracování podnikatelských a projektových záměrů -vzdělávací aktivity pro podnikatele, semináře, workshopy, kurzy pro vzdělávání podnikatelů Vzdělávání je zaměřeno na implementaci inovačních postupů v podmínkách MSP, na změny v legislativě, na rozvoj lidských zdrojů a na aktuální témata dle požadavků podnikatelů -regionální podnikatelská setkání Umožňují bezprostřední kontakt podnikatelských subjektů se samosprávnými orgány JMK v rámci řešení dopadů ekonomické krize, nezaměstnanosti, problémů regionální dopravy apod. -projekty přeshraniční spolupráce V rámci projektů je rozvíjena spolupráce s partnery s Rakouska a Slovenska. V rámci programu je podporována výměna know-how, zejména mezi podnikateli jižní Moravy a Rakouska v příhraničních oblastech

11 Podpora Jihomoravského kraje podnikatelské veřejnosti Zahraniční mise JMK organizuje pro podnikatele s aktivitami na jižní Moravě zahraniční obchodní mise s cílem zvýšit obchodní obraty a zlepšit zaměstnanost v regionu. (2008 – Talin, Riga, Ljubljana, 2010 – Riga, Istanbul) Podpora inovativního podnikání JMK podporuje činnost technologického inkubátoru, kde nachází zvýhodněné podmínky začínající inovativní firmy především v oblasti biotechnologií. V rámci podpory vědy a výzkumu byly vybudovány Technologický inkubátor VUT, Technologický inkubátor II, BIOTECH inkubátor INBIT a nyní se připravují Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje a CEITEC Science park.

12 Děkujeme za pozornost Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor regionálního rozvoje tel , 1348, :


Stáhnout ppt "Podpora Jihomoravského kraje hospodářsky slabým regionům Nechory, 11. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google