Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zájmena pronomina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zájmena pronomina."— Transkript prezentace:

1 Zájmena pronomina

2 Anotace Materiál tvoří 15 slidů, v nichž i žák osvěží znalosti o zájmenech a jejich používání cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen pracovat zájmeny, členit je do druhů a skloňovat, je nutno použít formu prezentace pro zachování interaktivity použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč., Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3 Druhy zájmen zájmena osobní (též personalia) - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno si,se zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj zájmena tázací (též interogativa) - kdo?, co?, jaký?, který?, čí? zájmena vztažná (též relativa) - kdo, co, jaký, který, čí, jenž zájmena neurčitá (též indefinitiva) - někdo, nějaký, některý, lecco, něčí, něco -tvořena pomocí kombinace předpony (ně- , lec- , leda- , kde- , málo- ,málokdy užívané - zřídka- , sotva- , bůhví- apod.) nebo přípony ( -si, -koli, -koliv) a tázacího zájmena zájmena záporná (též negativa) - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

4 V textu najděte zájmena a určete je.
osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná Chlubit se cizím peřím Ptáci se prý kdysi usnesli, že uspořádají velkou přehlídku krásy. Protože nevěřili, že by se mezi nimi našel rozhodčí, který by opravdu nestranně rozhodl, kdo z nich je nejhezčí, požádali o to samého vládce Olympu. Před stanoveným dnem si začali všichni opeřenci čistit své peří. Velmi bídně na tom byla kavka. Ať dělala co dělala, její peří zůstávalo pořád nehezké, špinavě černé. Co počít? Kavka se chopila první myšlenky, která ji napadla. Dala se do sbírání pírek, která někteří ptáci odhodili, vyškubávala si peří a nahrazovala ho cizím. Jejího počínání si naneštěstí všimla sova, jež se začala s kavkou hrdlit a svá pírka jí brát. Ale nejen to. Přemluvila i ostatní ptáky, aby udělali totéž. A tak se stalo, že kavka přišla na přehlídku úplně holá.

5 V textu najděte zájmena a určete je.
osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná Chlubit se cizím peřím Ptáci se prý kdysi usnesli, že uspořádají velkou přehlídku krásy. Protože nevěřili, že by se mezi nimi našel rozhodčí, který by opravdu nestranně rozhodl, kdo z nich je nejhezčí, požádali o to samého vládce Olympu. Před stanoveným dnem si začali všichni opeřenci čistit své peří. Velmi bídně na tom byla kavka. Ať dělala co dělala, její peří zůstávalo pořád nehezké, špinavě černé. Co počít? Kavka se chopila první myšlenky, která ji napadla. Dala se do sbírání pírek, která někteří ptáci odhodili, vyškubávala si peří a nahrazovala ho cizím. Jejího počínání si naneštěstí všimla sova, jež se začala s kavkou hrdlit a svá pírka jí brát. Ale nejen to. Přemluvila i ostatní ptáky, aby udělali totéž. A tak se stalo, že kavka přišla na přehlídku úplně holá.

6 Doplň i/í Závod vrcholil. Před n… byly dvě závodnice, za n… široko daleko nikdo. Bylo j… jasné, že skončí nejhůř třetí. Přestože by to byl pro n… další vynikající úspěch, dopředu j… hnala především vidina zlaté medaile, po n…ž tak toužila. Síly j… naštěstí neopouštěly, a tak se j… podařilo obě závodnice za chvíli předběhnout a během pár vteřin už byly dokonce několik metrů za n…. Obě závodnice se j… snažily dohnat, ale marně. Ten den na n… prostě nikdo neměl. Na stupních vítězů j… soupeřky upřímně blahopřály k vítězství.

7 Doplň i/í Závod vrcholil. Před ní byly dvě závodnice, za ní široko daleko nikdo. Bylo jí jasné, že skončí nejhůř třetí. Přestože by to byl pro ni další vynikající úspěch, dopředu ji hnala především vidina zlaté medaile, po níž tak toužila. Síly ji naštěstí neopouštěly, a tak se jí podařilo obě závodnice za chvíli předběhnout a během pár vteřin už byly dokonce několik metrů za ní. Obě závodnice se ji snažily dohnat, ale marně. Ten den na ni prostě nikdo neměl. Na stupních vítězů jí soupeřky upřímně blahopřály k vítězství.

8 Doplň správný tvar zájmena jenž.
Měla pronikavý hlas, ………. při zpívání vynikl nad všechny ostatní, Zápas skončil remízou, z ……… se soupeř očividně radoval. Čtenář, ……… si tuto knihu koupí, bude patrně zklamán. Znečišťování ovzduší je problém, ……… dosud neúspěšně řeší celý svět. Žákům není dovoleno používat schodiště, ……… vede do suterénu. Harrachov je jednou z křižovatek, z ……… míří turisté do hor. Prázdnou ulicí projíždějí kropicí auta, která silnici čistí od špíny a odpadků, ……… tam zůstaly po dlouhé zimě. V pachatelích, ……… zahlédl zpovzdálí, nepoznal nikoho známého. K ústní zkoušce mohli jít ti, ……… získali alespoň 60 bodů. Další závadou, s ………se řidiči nyní na servisy obracejí, je nefunkční termostat. V knížkách nachází svět, ……… tak dlouho hledala a ………jí tolik chybí. Štěně, ………nemá průkaz původu, se zpravidla nemůže účastnit výstav.

9 Doplň správný tvar zájmena jenž.
Měla pronikavý hlas, jenž při zpívání vynikl nad všechny ostatní, Zápas skončil remízou, z níž se soupeř očividně radoval. Čtenář, jež si tuto knihu koupí, bude patrně zklamán. Znečišťování ovzduší je problém, jejž dosud neúspěšně řeší celý svět. Žákům není dovoleno používat schodiště, jež vede do suterénu. Harrachov je jednou z křižovatek, z níž míří turisté do hor. Prázdnou ulicí projíždějí kropicí auta, která silnici čistí od špíny a odpadků, jež tam zůstaly po dlouhé zimě. V pachatelích, jež zahlédl zpovzdálí, nepoznal nikoho známého. K ústní zkoušce mohli jít ti, již získali alespoň 60 bodů. Další závadou, s níž se řidiči nyní na servisy obracejí, je nefunkční termostat. V knížkách nachází svět, jež tak dlouho hledala a jež jí tolik chybí. Štěně, jež nemá průkaz původu, se zpravidla nemůže účastnit výstav.

10 Doplň tvar zájmena já. Poštou ……… přišel dárek. ……… dosud nikdo nekontaktoval. Probudil ve ……… zájem. Pro už v družstvu nebylo místo. Krve by se ve ……… nedořezal. Bylo ……… líto, že na ……… zkoušku nepozvali. Teď je řada na ……… . Ředitel ……… sdělil, že ……… vybrali na zájezd do Francie. Ptal se po ……….

11 Doplň tvar zájmena já. Poštou mně přišel dárek. Mě (mne) dosud nikdo nekontaktoval. Probudil ve mně zájem. Pro mne (mě) už v družstvu nebylo místo. Krve by se ve mně nedořezal. Bylo mně (mi) líto, že na mne (mě) zkoušku nepozvali. Teď je řada na mně . Ředitel mně (mi) sdělil, že mě (mne) vybrali na zájezd do Francie. Ptal se po mně.

12 Doplň i/í, y/ý. M… spolužáci se m… snažili pomoct. Stát je povinen zajistit sv…m občanům klid a bezpečnost. M… o tom víme své. Výskyt cukrovky a jej…ch komplikací ve světě i u nás stoupá. Některé děti tráví většinu času sam… doma. Prosíme občany, aby naš… žádost podpořili. Tv… kamarádi mají pravdu. Sam… dva na to nestačíme. Naš…m čtšnářům se omlouváme. Je to jedno z m…ch přání. Počasí nad naš…m územím ovlivňuje tlaková výše. Výzkumy budou pokračovat a jej…ch výsledky brzy zveřejníme. Na druhou část vaš… otázky nedokážu odpovědět.

13 Doplň i/í, y/ý. Mí spolužáci se mi snažili pomoct. Stát je povinen zajistit svým občanům klid a bezpečnost. My o tom víme své. Výskyt cukrovky a jejích komplikací ve světě i u nás stoupá. Některé děti tráví většinu času samy doma. Prosíme občany, aby naši žádost podpořili. Tví kamarádi mají pravdu. Sami dva na to nestačíme. Našim čtenářům se omlouváme. Je to jedno z mých přání. Počasí nad naším územím ovlivňuje tlaková výše. Výzkumy budou pokračovat a jejich výsledky brzy zveřejníme. Na druhou část vaší otázky nedokážu odpovědět.

14 Najdi významový rozdíl…
Zavolej mi, až budeš s prací hotov. Zavolej mě, až budeš s prací hotov.


Stáhnout ppt "Zájmena pronomina."

Podobné prezentace


Reklamy Google