Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24hodinová dostupnost lékařské péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24hodinová dostupnost lékařské péče"— Transkript prezentace:

1 24hodinová dostupnost lékařské péče
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

2 Hlavní problémy českého zdravotnictví
Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků Tyto dva nedostatky jsou hlavní příčinou problémů při zajišťování 24hodinové dostupnosti lékařské péče. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

3 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

4 7,5 % HDP ČR nemůže stačit Ze všech sledovaných států OECD investují menší podíl svého HDP do zdravotnictví pouze Korea, Polsko, Chile, Turecko a Mexiko Státy EU-15 v průměru 8,9 % HDP Za stávající peníze již není současná kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná Korupce existuje, ale vnitřní rezervy systému nejsou dostatečné – vysoká „efektivita“ na úkor zdravotníků Snížit kvalitu a omezit dostupnost ? - NE Zvýšit výdaje ? - ANO ČLK musí hájit evropskou úroveň české medicíny MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

5 Zdravotníci – nedobrovolní sponzoři českého zdravotnictví
Světové ceny léků, přístrojů… Nárůst cen energií, potravin… Úspěchy betonové lobby… Korupce… Zvyšování daní… Nízká cena lidské práce je příčinou zdánlivě vysoké efektivity zdravotnictví ! Lékaři „hlasují“ nohama MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

6 Lékaři v ČR 50 876 členů ČLK 38 624 aktivních lékařů
V roce 2007: aktivních lékařů soukromých lékařů V roce 2007: 56 % žen – lékařek V roce 2005: 53 % žen V kategorii do 30 let tvoří ženy – lékařky 68,5 % (1 249 mužů a žen) 48,1 roku je průměrný věk aktivního lékaře V roce 2005: 46,4 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

7 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

8 Věkové složení lékařů Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

9 Početně nejsilnější lékařské obory
Počet lékařů Do 40 let Nad 60 let Feminizace PL 5 327 603 1 580 62,4 % Interna 3 580 1 577 685 54,4 % Chirurgie 2 555 838 534 16,9 % Gyn-por 2 525 757 597 45,7 % PLDD 2 059 76 711 86,4 % Demografická katastrofa oborů praktického lékařství ! Stav k Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

10 Průměrný věk pracujících lékařů
Obor 2005 2012 PL 52,2 54,0 Interna 42,3 44,1 Chirurgie 45,3 47,2 Gyn-por 46,8 48,3 PLDD 52,3 55,9 Lékaři celkem 46,4 48,1 Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

11 Pracující lékaři stárnou
Věk 2000 2010 2012 29 11,0 % 9,7 % 30 – 39 23,1 % 20,2 % 19,3 % 40 – 49 33,0 % 22,8 % 23,6 % 50 – 59 21,5 % 28,8 % 26,6 % 60 – 69 8,7 % 14,6 % 16,7 % 70 + 2,8 % 3,9 % 4,4 % Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

12 Pracující lékaři stárnou
Podíl dané věkové skupiny mezi pracujícími lékaři Do 50 let Nad 60 let 1995 10,5 % 2000 67,0 % 11,5 % 2005 14,1 % 2010 52,5 % 18,5 % 2012 21,1 % Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

13 Emigrace lékařů Certifikát o profesní bezúhonnosti Certifikát o nečlenství v ČLK Celkem 2008 263 50 313 2009 272 64 336 2010 557 135 692 2011 501 172 673 2012 339 207 546 2013 330 193 523 Zdroj: Registr ČLK LF v ČR produkují lékaře na export ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

14 Roste závislost na práci cizinců
Počet lékařů cizinců 2003 829 2005 1 188 2007 1 849 2009 2 129 2011 2 631 Zdroj: MPSV MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

15 Pokles dostupnosti zdravotní péče
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o minimální dostupnosti ZS 35 minut: PL, zubař… 45 minut: internista, chirurg, diabetolog… 60 minut: kardiolog, revmatolog, dermatolog, psychiatr… 90 minut: alergolog… 60 minut: základní nemocnice 120 minut: traumatologie, infekce, onkologie… Výrazné zhoršení oproti dosavadnímu stavu Snížení úrovně veřejného zdravotnictví mělo vyvolat poptávku po zdravotnictví „nadstandardním“ Zdůvodnění pro likvidaci „nepohodlných“ ZZ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

16 Pokles dostupnosti zdravotní péče
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o minimální dostupnosti ZS TEP – 52 týdnů ECHO – 10 týdnů AG – 8 týdnů NMR – 5 týdnů CT – 3 týdny Medicínské nesmysly Omezení úhrad však činí i tyto požadavky nesplnitelnými Dostupnost ZS omezuje úhradová vyhláška MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

17 Pokles bezpečnosti zdravotní péče
Vyhláška č. 99/2012 Sb. o personálním zajištění ZS Spojené lůžkové fondy Možnost lékaře poskytovat péči v jiném oboru Slučování služeb a lékaři na telefonu ÚPS slouží sám lékař bez specializované způsobilosti v oboru Personální doporučení ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

18 Pokles bezpečnosti zdravotní péče
Vyhláška č. 99/2012 Sb. o personálním zajištění ZS Menší počet SZP a PZP Vyhláškové minimum je logicky pro manažery ekonomickým optimem Tlak úhradové vyhlášky Pojišťovny kvalitnější péči lépe nezaplatí Místo řešení nedostatku lékařů jen legalizace personálního marasmu MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

19 EWTD Norma chránící bezpečnost pacientů Přijata 4.11.2003
5 let na implementaci do zákoníku práce 5 let přechodné období ČR promrhala 10 let ! Od smí lékař odpracovat max hodin týdně Do konce roku 2013 směl odpracovat týdně 56 hodin (60 hod. u ZZS) Norma chránící bezpečnost pacientů Unavený lékař častěji chybuje MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

20 EWTD - „Česká“ ulička Porušování zákona Obcházení zákona Pseudořešení:
Falšování výkazů pracovní doby Obcházení zákona Pseudořešení: Směnný provoz Smluvní mzdy (platy) Dohody o pracovní činnosti Práce pro více zaměstnavatelů MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

21 EWTD - Řešení Zvýšení příjmů lékařů za základní pracovní dobu
Lékaři nemohou být existenčně závislí na přesčasové práci Zbrzdit emigraci lékařů Více studentů LF Zjednodušit systém specializačního vzdělávání Zastavit personální devastaci regionálních nemocnic Otevřít nemocnice soukromým lékařům (konzultanti) Souběhy praxí Odlehčit nemocnicím posílením LSPP a ZZS Snažit se přilákat lékaře ze zahraničí MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

22 Dvojí medicína Fond pracovní doby - rok 2014
252 pracovních dnů 2 016 pracovních hodin Pracovní doba tvoří 23 % roku Medicína „A“ 77 % času (cca. ¾) – pokryto pohotovostními službami lékařů Medicína „B“ = Ruská ruleta na koho pacient natrefí Na zajišťování nepřetržité lékařské péče se podílí jen cca 1/3 pracujících lékařů ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

23 Pouhá třetina pracujících lékařů 24hodinovou dostupnost lékařské péče nezajistí !
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

24 Medicína „A“ Všední dny 7:00 - 16:00 (běžná )pracovní doba
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů (aktuální znění č. 8/2014 Sb.) Již 3x novelizována 17 základních kmenů 46 základních oborů 50 certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) Pacienta smí samostatně vyšetřovat a léčit pouze lékař se specializovanou způsobilostí v daném oboru. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

25 Medicína „B“ Pracovní dny 16:00 – 7:00, So, Ne, Svátky
Vyhláška č. 99/2012 Sb. o personálním zajištění ZS Sám může sloužit lékař se specializovanou způsobilostí z jiného oboru při shodném základním kmenu Sám může sloužit lékař po základním kmenu („s certifikátem“) pokud je kvalifikovanější lékař fyzicky dostupný do 20 minut „Ruská ruleta“ pro pacienty i pro lékaře Lékař může sloužit na více odděleních ale max. pro 90 akutních lůžek Následná péče pro max. 120 lůžek ošetřovatelské kategorie 3 a 4 max. 250 lůžek ošetřovatelské kategorie 1 a 2 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

26 Spirála smrti - 1 LSPP zrušena jako „obsolentní“
PL a PLDD nemají zájem sloužit, Kraj jako zřizovatel ušetří Omezení LSPP zvýší počet výjezdů ZZS Na LSPP se musel pacient dopravit sám a zaplatit, ZZS přijede na zavolání a zadarmo ZZS nemá dostatek lékařů Nedostatek lékařů se specializací urgentní medicína Jako hlavní obor 637 lékařů (z toho 414 mužů a 223 žen) Více výjezdů znamená častěji posádku bez lékaře MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

27 Spirála smrti - 2 Posádka ZZS bez lékaře častěji převeze pacienta do nemocnice ÚPS supluje LSPP a nemocniční lékaři jsou přetížení Stále více přetížených nemocničních lékařů odchází „Děkujeme – odcházíme !“ Čím méně lékařů zůstává v nemocnicích, tím více musí sloužit… Čím více jsou lékaři nuceni sloužit, tím častěji odchází Bludný kruh se tak uzavírá MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

28 Prakticko-interní paradox
V pracovní (ordinační) době může primární péči poskytovat pouze kvalifikovaný PL (PLDD) Internista (pediatr) není dostatečně kvalifikovaný Po pracovní době může stejnou primární péči poskytovat nejenom internista (pediatr), ale dokonce i lékař bez jakékoliv specializované způsobilosti Jsou snad nemoci po ordinační době méně závažné ? Nesmyslná a nebezpečná hra na dvojí medicínu MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

29 Kam směřuje naše zdravotnictví ?
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK


Stáhnout ppt "24hodinová dostupnost lékařské péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google