Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ ECTS a IS/STAG na UP. Úplnost dat v IS STAG Na základě předběžné kontroly úplnosti dat v IS STAG a analýzy jejích výsledků jsme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ ECTS a IS/STAG na UP. Úplnost dat v IS STAG Na základě předběžné kontroly úplnosti dat v IS STAG a analýzy jejích výsledků jsme."— Transkript prezentace:

1 PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ ECTS a IS/STAG na UP

2 Úplnost dat v IS STAG Na základě předběžné kontroly úplnosti dat v IS STAG a analýzy jejích výsledků jsme u řady předmětů zjistili některý z následujících problémů  neúplnost dat = nevyplněné některé údaje  chybné či nevhodné vyplnění = některá pole neobsahují jim příslušný obsah (nebo je obsah nedostatečný)  nepřípustně generalizované a schematizované vyplnění některých polí (např. Obsah předmětu odpovídá cílům, Získané kompetence odpovídají obsahu předmětu)  chybějící, chybný nebo nedostatečný obsah anglických mutací jednotlivých polí  chybějící překlady obecných číselníků (např. Hodnotících metod apod.)  u řady programů/oborů chybí řádně vyplněné (v češtině i angličtině) klíčová pole pro ECTS

3 Výsledky kontroly na fakultách poř. č. f.fakultaPCílePředp.Způsob.ObsahPožad.MetodyLiterat. II. CMTF 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx 3 0x0xxxx 4 000x0xx 5 00000xx 6 x0xx0xx 7 x0xxxxx 8 x0xxxxx 9 xxxxxxx 10 x0xx0xx 11 x0xxxxx 12 x0xxxxx 13 x0xxxxx 14 x0xxxxx 15 x0xxxxx 16 x0xxxxx 17 x0xxxxx 18 x0xxxxx 19 xxxxxxx 20 x00xxxx 21 x0xxxxx 22 x0xxxxx 23 x0x00xx 24 0000000 25 x000xxx 26 x00xxxx 27 xxxxxxx 28 x0xxxxx 29 x0x0x00 30 x0xxxxx počet chybějících údajů celkem 42475622 % 13%80%23%17%20%7%

4 Výsledky kontroly na fakultách poř. č. f.fakultaPCílePředp.Způsob.ObsahPožad.MetodyLiterat. VII. LF 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx 3 xxxxxxx 4 xxxxxxx 5 xxxxxxx 6 xxxxxxx 7 xxxxxxx 8 xxxxxxx 9 xxxxxxx 10 xxxxxxx 11 xxxxxxx 12 xxxxxxx 13 xxxxxxx 14 xxxxxxx 15 xxxxxxx 16 xxxxxxx 17 xxxxxxx 18 xxxxxxx 19 xxxxxxx 20 xxxxxxx 21 xxxxxxx 22 xxxxxxx 23 xxxxxxx 24 xxxxxxx 25 xxxxxxx 26 xxxxxxx 27 xxxxxxx 28 xxxxxxx 29 xxxxxxx 30 xxxxxxx počet chybějících údajů celkem 0000000 % 0%

5 Výsledky kontroly na fakultách poř. č. f.fakultaPCílePředp.Způsob.ObsahPožad.MetodyLiterat. III. FF 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx 3 xxx0xxx 4 xxxxxxx 5 0xxx0xx 6 x00x0xx 7 xxxxxxx 8 xxxxxxx 9 0000000 10 xxxxxxx 11 xxxxxxx 12 xxxxxxx 13 xxxxxxx 14 0000000 15 xxxxxxx 16 xxxxxxx 17 00x00xx 18 00xxxxx 19 xxx0xxx 20 xxxxxxx 21 xx0xxxx 22 xxxxxxx 23 xx00xxx 24 00000xx 25 0000000 26 xxxxxxx 27 xxxxxxx 28 xxxxxxx 29 xxxxxxx 30 xx0xxxx počet chybějících údajů celkem 7788733 % 23% 27% 23%10%

6 Výsledky kontroly na fakultách poř. č. f.fakultaPCílePředp.Způsob.ObsahPožad.MetodyLiterat. VIII. PřF 1 x00xxxx 2 x00xxxx 3 x0xxxxx 4 x0xx0xx 5 x0xxxxx 6 00x00xx 7 x0xxxxx 8 x0xxxxx 9 xxxxxxx 10 0000000 11 x00xx00 12 x0xxxxx 13 000x000 14 x0xxx00 15 x0xxxxx 16 x0xx0xx 17 x0xx0xx 18 000x000 19 x0xxxxx 20 x00xx00 21 x0xxxxx 22 xxxxxxx 23 0xxx0xx 24 xxxxxxx 25 0xxx0xx 26 xxxxxxx 27 x0xxxxx 28 x0xxxxx 29 x0xxxxx 30 x0xxxxx počet chybějících údajů celkem 62472966 % 20%80%23%7%30%20%

7 Výsledky kontroly na fakultách poř. č. f.fakultaPCílePředp.Způsob.ObsahPožad.MetodyLiterat. VI. PF 1 x00xx00 2 xx00xxx 3 xxxxxxx 4 xxxxxxx 5 x00xxxx 6 xxxxxxx 7 xx00xxx 8 xxxxxxx 9 xxxxxxx 10 xxxxxxx 11 xxxxxxx 12 xxxxxxx 13 xxxxxxx 14 xx0xxxx 15 xxxxxxx 16 xxxxxxx 17 xxxxxxx 18 xxxxxxx 19 xxx00xx 20 xxxxxxx 21 0000000 22 xxxxxxx 23 xx0xxxx 24 xxxxxxx 25 xxxxxxx 26 xxxxxxx 27 0000000 28 xxxxxxx 29 xxxxxxx 30 xxxxxxx počet chybějících údajů celkem 2485333 % 7%13%27%17%10%

8 Výsledky kontroly na fakultách poř. č. f.fakultaPCílePředp.Způsob.ObsahPožad.MetodyLiterat. I. PDF 1xxxxxxx 20xxxxxx 3xxxxxxx 4000xxxx 5xx0xxxx 6x00xxxx 70000000 80000000 9x00x0xx 100000000 110xxxxxx 12x00x0xx 13x00xxxx 14x000xxx 150000xxx 16x000xxx 170000xxx 180x0xxxx 19xx00xxx 200xx0xxx 21xxxxxxx 22xxxxxxx 230000000 24xxxxxxx 25x0xx0xx 26000xxxx 27xxxxxxx 280x0xxxx 290x0xxxx 300000000 počet chybějících údajů celkem 15 2011855 % 50% 67%37%27%17%

9 Výsledky kontroly na fakultách IV. FTK 1 xxxxxxx 2 0000000 3 x000000 4 xxxxxxx 5 xxxxxxx 6 xx0xxxx 7 xxxxxxx 8 xxxxxxx 9 0000000 10 xxxxxxx 11 00xxx00 12 xxxxxxx 13 xxxxxxx 14 xxxxxxx 15 xxxxxxx 16 x00xx00 17 x000000 18 xxxxxxx 19 xxxxxxx 20 xxxxxxx 21 xxxxxxx 22 x000000 23 x000000 24 x000000 25 x000000 26 xxxxxxx 27 xxxxxxx 28 xxxxxxx 29 xxxxxxx 30 0000000 počet chybějících údajů celkem 411 99 % 13%37% 30% 37%

10 Výsledky kontroly na fakultách poř. č. f.fakultaPCílePředp.Způsob.ObsahPožad.MetodyLiterat. V. FZV 1 x0xxxxx 2 x0xxxxx 3 x0xxxxx 4 x0xxxxx 5 x0xxxxx 6 x0xxxxx 7 x0xxxxx 8 x0xxxxx 9 x0xxxxx 10 x0xxxxx 11 xxxxxxx 12 x0xxxxx 13 x000x00 14 0000000 15 0000000 16 x0xxxxx 17 x0xxxxx 18 xxxxxxx 19 xxxxxxx 20 x0xxxxx 21 x0xxxxx 22 x0xxxxx 23 x0xxxxx 24 x0xxxxx 25 x0xxxxx 26 x0xxxxx 27 x0xxxxx 28 x0xxxxx 29 x0xxxxx 30 x0xxxxx počet chybějících údajů celkem 22733233 % 7%90%10% 7%10%

11 Postup řešení do konce roku 2013 Pro vyřešení problémů s chybějícími či chybnými záznamy byl rektorem UP schválen následující postup:  do konce roku 2013 je třeba v souladu s dlouhodobým záměrem UP připravit přihlášku k ECTS label včetně odpovídajících obsahů v IS STAG  aby byl tento úkol při rozvětvenosti oborů na UP vůbec realizovatelný, rozhodl pan rektor o vytvoření nabídky zobrazované v ECTS Course Catalogue (dále „CC“) podle následujících kriterií  zobrazovat budeme pouze prezenční formy studia  zobrazovat budeme pouze aktuální (tj. v plném či téměř plném rozsahu vyučované) studijní plány oborů  omezí se zobrazení výběhových studijních plánů  v CC budou zobrazované a vyhledatelné pouze ty předměty, které jsou součástí zobrazovaných oborů a jejich studijních plánů  výběr studijních plánů k zobrazení v CC je v kompetenci jednotlivých fakult, nicméně zobrazení a nabízení klíčových oborů je nezbytné

12 Postup řešení do konce roku 2013 V souvislosti s kontrolou a nápravou obsahů v IS STAG je třeba nastavit harmonogram prací takto:  do 10. července 2013 nastaví fakulty u svých programů a studijních plánů oborů příznak „Zobrazovat v ECTS“ tak, aby odpovídal kriteriím uvedeným výše; do téhož data fakulty obdrží vypracovaný návod s ukázkami, jak mají obsahy jednotlivých polí vypadat a jak budou zobrazeny v CC  do konce srpna 2013 budou probíhat systematické kontroly obsahů příslušných datových polí oborů a předmětů  protokoly o výsledcích kontrol za fakultu obdrží proděkani pro studium, kteří odpovídají za úplnost dat v IS STAG  do září 2013 bude k dispozici nový CC zobrazující aktuální úpravy a data z varianty pro akademický rok 2014/2015; z tohoto katalogu bude možné vygenerovat seznam předmětů pro konkrétní učitele, které je třeba aktualizovat

13 Postup řešení do konce roku 2013 V souvislosti s kontrolou a nápravou obsahů v IS STAG je třeba nastavit harmonogram prací takto:  do 15. září bude nezbytné vytvořit v IS STAG kopie předmětů a studijních plánů na rok 2014/2015 (referenční rok pro ECTS CC)!  stejně jako každý rok nebude po změně akademického roku na 2013/2014 (září) již možné (z důvodu nemožnosti zasahovat do dat aktuálního roku) editovat záznamy pro rok 2013/2014!  veškeré úpravy je proto třeba provádět ve variantě pro rok 2014/2015  od 15. září do 15. prosince 2013 bude plynout lhůta pro úpravy chybných dat v IS STAG ve variantě roku 2014/2015.  za aktualizaci a opravy údajů předmětů jsou odpovědní jejich garanti.  na fakultách a pracovištích zodpovídají za průběh aktualizací a oprav ECTS koordinátoři jednotlivých pracovišť, ECTS koordinátor fakulty a příslušní proděkani.  ze strany RUP bude probíhat systematický, metodický i jazykový dohled a kontrola plnění příslušných úprav.


Stáhnout ppt "PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ ECTS a IS/STAG na UP. Úplnost dat v IS STAG Na základě předběžné kontroly úplnosti dat v IS STAG a analýzy jejích výsledků jsme."

Podobné prezentace


Reklamy Google