Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Číslo a název priority 7.1 Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Výzva č. 01 pro GP Oblast podpory 1.3 Doba realizace projektu Od 01.01.2012 do 31.12.2013 – 24 měsíců Místo realizace projektu Ústecký kraj, region Most a region Litoměřice Zprostředkující subjekt Ústecký kraj Řídící orgán OP VK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Výše rozpočtu v Kč 5 439 320,00 Projekt KAR-POR TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

3  je podpořit profesní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou poskytovat služby kariérového poradenství žákům základních škol,  vyučovat základy volby povolání a seznamovat žáky se světem práce již na 1. stupni základních škol s ohledem na aktuální místní podmínky trhu vzdělávání a trhu práce. Projekt KAR-POR TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 Projekt KAR-POR Příjemce finanční podpory a partneři projektu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Příjemce finanční podporyNaděje - M, o.p.s., IČ: 254 54 722 Partner č. 1Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace, IČ 473 25 615 Partner č. 2Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace, IČ 622 09 051 Partner č. 3Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice, IČ 467 73 606 Partner č. 4Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČ 467 73 304

5 Projekt KAR-POR Spolupracující instituce v Ústeckém kraji – region Most TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1. Střední odborná škola Litvínov – Hamr, příspěvková organizace 6. Soukromá hotelová škola Bukaschool, s.r.o. Most 2. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace 7. Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov 3. Střední odborná škola InterDACT, s.r.o. Most8. MESS GEO s.r.o. Most 4. Střední škola EDUCHEM, a. s. Meziboří9. SVAMP, s.r.o. Meziboří 5. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov 10. Arco truhlářství s.r.o. Most

6 Projekt KAR-POR Spolupracující instituce v Ústeckém kraji – region Most TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 11. Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace 17. JAPEK s.r.o. Litvínov - Janov 12. ALLKON, s.r.o. Meziboří 13. Truhlářství Petr Slavík 14. ALTRYSS, s.r.o. Most 15. ČD Cargo a.s. 16. SčVK a.s.

7 Projekt KAR-POR Spolupracující instituce v Ústeckém kraji – region Litoměřice TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace 5. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice, o.p.s. 2. Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s. Roudnice nad Labem 6. GLAZURA s.r.o., Roudnice nad Labem 3. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí 7. S.H.H. s.r.o. Hoštka 4. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice 8. 2JCP a.s., Roudnice nad Labem

8 Projekt KAR-POR Spolupracující instituce v Ústeckém kraji – region Litoměřice TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 9. CHVALIS s.r.o. Hoštka11. MEVA a.s., Roudnice nad Labem 10. Johnson Controls, k.s., Roudnice nad Labem 29. Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem – pro region Most i Litoměřice 30. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje – pro region Most i Litoměřice

9 Klíčové aktivity projektu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 01 Vytvoření sítě spolupracujících institucí v regionu Most a Litoměřice pro zkvalitnění dosavadního systému poskytování služeb kariérového poradenství. 02 Vytvoření vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) včetně metodických materiálů a akreditace vzdělávacího programu v systému DVPP. 03 Proškolení lektorského sboru příjemce finanční podpory ve vytvořeném vzdělávacím programu DVPP. 04 Vzdělávání cílové skupiny v akreditovaném vzdělávacím programu pro DVPP.

10 Klíčové aktivity projektu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 05 Praktické stáže a exkurze cílové skupiny u zaměstnavatelů a zapracování poznatků do školních vzdělávacích programů (ŠVP) základního vzdělávání. 06 Praktické „ochutnávky“ vzdělávacích programů pro cílovou skupinu a zapracování poznatků do ŠVP základního vzdělávání. 07 Odborná pracovní stáž v zahraničí k využití „know-how“ a zajištění přenosu „dobrých praktik“ v oblasti kariérového poradenství.

11 Cílová skupina projektu – počet osob 24 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří jsou výchovnými poradci a působí v roli kariérových poradců. 2. Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří zahájí výuku k volbě povolání a přechodu do světa práce již na 1. stupni základní školy. 3. Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují v rámci školních vzdělávacích programů (ŠVP) předmět „Výchova k volbě povolání“.

12 Síť spolupracujících institucí (KA 01) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cíl Vytvořit síť spolupracujících institucí v regionu Most a Litoměřice, které mohou systém kariérového poradenství ovlivnit, rozšířit či zkvalitnit. Základ této sítě tvoří příjemce finanční podpory a 4 základní školy v daných regionech. Do spolupráce je celkem zapojeno 30 institucí v Ústeckém kraji. Výstupy Navázaná spolupráce zástupců středních škol a zástupců zaměstnavatelů v regionu Most a Litoměřice pro zajištění KA 05 a KA 06. Zrealizovat celkem 10 pracovních seminářů (8 již bylo zrealizováno). Zrealizovat 1 závěrečné setkání ke zhodnocení výstupů a výsledků projektu. Vytvořené Instruktážní DVD pro zkvalitnění služeb KP. AKTIVITA JE REALIZOVÁNA

13 Vytvořená multimediální pomůcka – Instruktážní DVD ke zkvalitnění služeb kariérového poradenství (KA 01) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

14 Vytvoření vzdělávacího programu pro DVPP a jeho akreditace v systému DVPP (KA 02) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cíl Vytvoření vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) včetně metodických materiálů a akreditace vzdělávacího programu v systému DVPP. Výstupy Vytvořený a vytištěný vzdělávací program pro DVPP. Udělená akreditace MŠMT - Rozhodnutí č.j. 38893/2012-201 – akreditace instituce. Udělená akreditace MŠMT - Rozhodnutí č.j. 37782/2012-201-754 – akreditace vzdělávacího programu. AKTIVITA JE UKONČENA

15 Vytvoření vzdělávacího programu pro DVPP a jeho akreditace v systému DVPP (KA 02) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

16 Proškolení lektorské sboru ve vytvořeném vzdělávacím programu pro DVPP (KA 03) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cíl Proškolení lektorského sboru příjemce finanční podpory ve vytvořeném vzdělávacím programu DVPP. Výstupy Lektorský sbor příjemce finanční podpory je proškolen v akreditovaném vzdělávacím programu pro DVPP. Od ledna 2013 do prosince 2013 tito lektoři zajišťují vzdělávání cílové skupiny v tomto programu (KA 04). AKTIVITA JE REALIZOVÁNA

17 Vzdělávání cílové skupiny v akreditovaném vzdělávacím programu pro DVPP (KA 04) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cíl Zrealizovat vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu pro DVPP pro 24 účastníků projektu. Školení je realizováno v rozsahu 40 hodin, 1 školící den = 8 hodin. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení s celostátní platností v systému DVPP. Výstupy V regionu Most bylo vzdělávání realizováno od ledna do května 2013. V regionu Litoměřice bude vzdělávání realizováno od srpna do prosince 2013. V rámci této aktivity byla na 4 ZŠ vybudována technická zázemí pro poskytování služeb kariérového poradenství. AKTIVITA JE REALIZOVÁNA

18 Fotodokumentace ze vzdělávání cílové skupiny v akreditovaném vzdělávacím programu (KA 04) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

19 Fotodokumentace ze vzdělávání cílové skupiny v akreditovaném vzdělávacím programu (KA 04) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

20 Fotodokumentace technických zázemí TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

21 Praktické stáže a exkurze cílové skupiny u zaměstnavatelů (KA 05) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cíl Zrealizovat celkem 12 praktických stáží v rozsahu 10 hodin/1 praktická stáž. 6 x region Most a 6 x region Litoměřice. Zrealizovat celkem 10 exkurzí v rozsahu 3 hodiny/1 exkurze. 5 x region Most a 5 x region Litoměřice. Výstupy V regionu Most byly již zrealizovány 3 praktické stáže a 2 exkurze u spolupracujících zaměstnavatelů (zbývají 3 praktické stáže a 3 exkurze). V regionu Litoměřice bylo již zrealizováno 5 praktických stáží a 5 exkurzí u spolupracujících zaměstnavatelů (zbývá 1 praktická stáž, exkurze 0). AKTIVITA JE REALIZOVÁNA

22 Praktické stáže a exkurze cílové skupiny u zaměstnavatelů (KA 05) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY R Region Most Praktické stáže Exkurze 1.Dne 11. a 12.9.2013 – ALLKON s.r.o. 2.Dne 9. a 10.10.2013 – ČD Cargo a.s. 3.Dne 27. a 28.11.2013 – SčVK a.s. 1.Dne 12.6.2013 – JAPEK s.r.o. 2.Dne 8.10.2013 – Arco truhlářství s.r.o. 3.Dne 11.12.2013 – KHK Ústeckého kraje – nutné domluvit

23 Praktické stáže a exkurze cílové skupiny u zaměstnavatelů (KA 05) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY R Region Litoměřice Praktické stáže 1.Je nutné domluvit v pořadí 6. pracovní stáž Exkurze v regionu Litoměřice jsou již zrealizované.

24 Praktické stáže a exkurze cílové skupiny u zaměstnavatelů (KA 05) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PRAKTICKÉ STÁŽE U ZAMĚSTNAVATELŮ PARTNEŘI PROJEKTU - ZŠ 1 PRAKTICKÁ STÁŽ 10 hodin + 5 hodin na přípravu 1 LEKTOR PRAKTICKÉ STÁŽE mzda 230 Kč/1 hodina, celkem 3 450 Kč MATERIÁL NA REALIZACI STÁŽE 7 680 Kč Naděje – M, o.p.s.

25 Praktické stáže a exkurze cílové skupiny u zaměstnavatelů (KA 05) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY EXKURZE U ZAMĚSTNAVATELŮ PARTNEŘI PROJEKTU - ZŠ 1 EXKURZE 3 hodiny + 1 hodina na přípravu 1 LEKTOR EXKURZE mzda 230 Kč/1 hodina, celkem 920 Kč MATERIÁL NA REALIZACI STÁŽE 0 Kč Naděje – M, o.p.s.

26 Fotodokumentace z realizace praktických stáží a exkurzí (KA 05) – region Litoměřice TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

27 Fotodokumentace z realizace praktických stáží a exkurzí (KA 05) – region Most TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

28 Fotodokumentace z realizace praktických stáží a exkurzí (KA 05) – region Litoměřice TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

29 Fotodokumentace z realizace praktických stáží a exkurzí (KA 05) – region Most TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

30 Praktické „ochutnávky“ vzdělávacích programů na středních školách (KA 06) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cíl Zrealizovat celkem 20 praktických „ochutnávek“ v rozsahu 5 hodin/ 1 ochutnávka. 10 x v regionu Most a 10 x v regionu Litoměřice. Výstupy V regionu Most bylo již zrealizováno 5 praktických ochutnávek u spolupracujících SŠ (zbývá 5 praktických „ochutnávek“). V regionu Litoměřice bylo již zrealizováno 6 praktických ochutnávek u spolupracujících SŠ (zbývají 4 praktické „ochutnávky“). AKTIVITA JE REALIZOVÁNA

31 Praktické „ochutnávky“ vzdělávacích programů na středních školách (KA 06) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1.Dne 25.9.2013 – Střední škola EDUCHEM a.s. 2.Dne 30.10.2013 – SPŠ a SOŠGS Most 3.Dne 3.12.2013 – Gymnázium a SPŠ Duchcov 4.Je nutné domluvit 2 ochutnávky, které měla realizovat SŠT Most Region Most Praktické „ochutnávky“

32 Praktické „ochutnávky“ vzdělávacích programů na středních školách (KA 06) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1.Dne 25.9.2013 – Střední pedagogická škola Litoměřice 2.Dne 7.10.2013 – SOŠ a SOU Roudnice nad Labem 3.Dne 8.10.2013 – SOŠ a SOU Roudnice nad Labem 4.Dne 9.10.2013 - SOŠ a VOŠ OT Štětí Region Litoměřice Praktické „ochutnávky“

33 Praktické „ochutnávky“ vzdělávacích programů na středních školách (KA 06) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY OCHUTNÁVKY REALIZOVANÉ STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PARTNEŘI PROJEKTU - ZŠ Výukový materiál na realizaci 1 ochutnávky v hodnotě 5 760 Kč Naděje - M, o.p.s. 1 OCHUTNÁVKA 5 hodin + 2 hodiny na přípravu 1 LEKTOR mzda 230 Kč/1 hodina celkem za 1 „ochutnávku“ mzda lektora 1610 Kč

34 Fotodokumentace z realizace praktických „ochutnávek” vzdělávacích programů (KA 06) – region Litoměřice TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

35 Fotodokumentace z realizace praktických „ochutnávek” vzdělávacích programů (KA 06) – region Most TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

36 Odborná pracovní stáž v zahraničí k využití „know- how“ a zajištění přenosu „dobrých praktik“ v oblasti KP (KA 07) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cíl Zrealizovat krátkodobou odbornou pracovní stáž v zahraničí pro 12 účastníků projektu v Nizozemí. Hostitelskou organizací bude vzdělávací zařízení Clusius College v Hoornu. Tato stáž se uskuteční na podzim roku 2013. Úkol Organizační zajištění této stáže bude zajištěno dodavatelsky dle pravidel OP VK pro zadávací řízení. První VZMR byla zrušena a druhá VZMR se bude vyhlašovat dne 30.5.2013. Termín pro předložení nabídek do 11.6.2013 do 10.00 hodin. AKTIVITA JE REALIZOVÁNA

37 Publicita projektu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Webové stránky projektu – www.kar-por.cz – pravidelná aktualizacewww.kar-por.cz  informační materiály o projektu  stručná anotace projektu umístěna na www.kar-por.cz a na webových stránkách partnerů projektu  sady propagačních předmětů  dne 31.12.2012 byl uveřejněn 1. článek v tisku – dvouměsíčník DIPLOMAT  dne 31.5.2013 bude ve dvouměsíčníku DIPLOMAT uveřejněn 2. článek o projektu.

38 HODNOCENÍ KA 05 A KA 06 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Zajištění připravenosti realizace KA 05 ze strany regionálních zaměstnavatelů na další období.  Zajištění připravenosti realizace KA 06 ze strany regionálních středních škol na další období.  Zajištění výukového materiálu pro realizaci KA 05 a KA 06 na další období včetně finančního zajištění.

39 HODNOCENÍ KA 05 A KA 06 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Zhodnocení již zrealizovaných praktických stáží a exkurzí u zaměstnavatelů ze strany CS a zapojených zaměstnavatelů.  Zhodnocení již zrealizovaných praktických „ochutnávek“ vzdělávacích programů na SŠ ze strany CS a zapojených SŠ.

40 HODNOCENÍ KA 05 A KA 06 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Zapracování získaných poznatků a zkušeností do ŠVP základních škol.  Plánování a zajištění KA 05 a KA 06 na další období (náplně praktických stáží a exkurzí, jejich zajištěnost atd.).

41 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt KAR-POR


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google