Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniel Jesenský POPAI CE Sekce teorie a výzkumu marketingu at retail ANKETA POPAI CENTRAL EUROPE Využití POP prostředků v marketingové komunikaci firem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniel Jesenský POPAI CE Sekce teorie a výzkumu marketingu at retail ANKETA POPAI CENTRAL EUROPE Využití POP prostředků v marketingové komunikaci firem."— Transkript prezentace:

1 Daniel Jesenský POPAI CE Sekce teorie a výzkumu marketingu at retail ANKETA POPAI CENTRAL EUROPE Využití POP prostředků v marketingové komunikaci firem Sběr dat říjen-listopad 2009 Srovnání 2003, 2006 a 2009

2 Agenda  Dotazované společnosti  Skladba rozpočtů a míra využívání dle typů  Rozhodovací vliv oddělení na rozpočty  Role FS a BTL agentur  Role výrobců Celkové hodnoty a rozdělení dle odvětví

3 Dotázané společnosti Lindt, Prazdroj, Glaxosmithkline, Johnson & Johnson, Pribina, Bolton Czechia, Farm Frites, Komerční banka, Česká pojišťovna, Bel sýry, Coca Cola, ČSOB, Europlant, Harmanec, Heineken, Chiquita, Imperial Tobacco, Kofola, Lybar, MARS, Mc Donalds, Olympus, Philip Morris, Rapeto, Soare, Teekanne

4 Využíváte POP prostředky k marketingové komunikaci produktů či služeb Vaší společnosti? 2003 2006 Využití POP prostředků 2009 Specifické cílené kampaně - nástroje

5 % Využíváte POP prostředky k marketingové komunikaci produktů či služeb Vaší společnosti? Využití POP - 2009

6 2003 2006 25,9 % 25, 5 % 30,3 % 28,0% Kolik procent z celkových 100% výdajů na komunikační kampaně by bylo efektivní vložit do POP prostředků? /průměr/ 17,5 % Kolik procent z celkových 100% skutečně investujete do POP prostředků? /průměr/ 2009 Struktura marketingového rozpočtu 25,2 % Vliv internetu, digimédia, funkčnost letáků Prostor v prodejnách limitující

7 Změnil se v posledních letech podíl prostředků vložených do POP komunikace oproti minulým rokům? A jakou změnu předpokládáte na nejbližší rok? /odhad/ 2004+23,1% 2005+25,7% 2006+22,8% 2007+25,3% 2006 2007+12,9% 2008+11,7% 2009 +12,8% 2010+ +3,2% 2009 Změna podílu prostředků vložených do POP

8 Význam kategorií komunikace v 2009 % Prosím, ohodnoťte význam každé z níže uvedených kategorií pro rok 2009 dle hodnotící škály od 1 až 5, kdy 5 znamená “velmi důležité” a 1 znamená “zcela nedůležité” (vždy pouze jedno hodnocení v každém řádku) 12 2 3

9 Prosím specifikujte, jaký procentuální podíl z Vašeho celkového marketingového rozpočtu v roce 2009, připadá na každou z uvedených kategorií a o jaký se dle vašeho odhadu bude jednat podíl v roce 2010. Struktura marketingového rozpočtu I. - 2009 %20092010 TV2823 Tisk1415 Outdoor33 Rozhlas33 Média pro cestující11 Cílené oslovení zákazníků1115 Distribuce přímo do domu33 In-store marketing25 Zážitkový marketing87 Digitální média57

10 Podíl ATL a BTL - 2009 Zaměřte se prosím na kategorie ATL (Above-the-Line) a BTL (Below-the-Line) reklamy, které jste využívali v minulém roce. Která z nich dosáhla největšího efektu u zákazníků? Prosím o označení políčka křížkem.

11 Význam kategorií POP v 2009 % Prosím, ohodnoťte význam každé z níže uvedených kategorií pro rok 2009 dle hodnotící škály od 1 až 5, kdy 5 znamená “velmi důležité” a 1 znamená “zcela nedůležité” (vždy pouze jedno hodnocení v každém řádku)

12 V rámci oboru BTL reklamy prosím uveďte, jaký procentuální podíl z Vašeho BTL marketingového rozpočtu připadne v roce 2010 na dočasné a trvalé POP prostředky tak, aby konečný součet představoval 100 %. Podíl dočasných a trvalých POP médií 2009 Do cca 2-3 měsíců cca 1 - 2 roky

13 Procentuální podíl v roce 2010 na dočasné a trvalé POP prostředky (Průměrné hodnoty)

14 %20092010 Displeje trvalé1112 Displeje dočasné16 Displeje obrandované pultové66 Displeje gondola displeje11 Displeje zavěšené cedule od stropu10 Cenovky33 Kupóny-držáky na kupóny10 Vrácení peněz-slevy17 In store promotéři1314 On Packs-In Packs1012 Hry-soutěže1413 Nákupní vozíky00 Nákupní košíky00 Digitální media45 Struktura marketingového rozpočtu Prosím specifikujte, jaký procentuální podíl z Vašeho celkového marketingového rozpočtu v roce 2009 připadá a odhadněte prosím jaký bude cca připadat v roce 2010 na každou z níže uvedených kategorií. Jednotlivé procentuální podíly uveďte ve sloupci 2009 a 2010 tak, aby konečný součet představoval 100 %. 2 1 3 4 5

15 Efektivní nástroje in-store marketingu % Rádi bychom zjistili, jaké typy nástrojů in-store marketingu považujete za efektivní. Prosím, abyste ohodnotili efektivitu každé níže uvedené kategorie za pomocí hodnotící škály od 1 do 5, kdy 5 znamená “velmi efektivní” a 1 znamená “zcela neefektivní” (vždy pouze jedno hodnocení v každém řádku). 1523453

16 Měří Vaše společnost efektivitu POP prostředků v místě prodeje? Kde získáváte data o efektivitě POP prostředků? 2003 2006 2009 Období poznání-již znají lépe Fin. Krize – opakování známých kampaní Dostupnost obecných info. o efektech stabilizace

17 Důležitost měření efektivity - 2009 Považujete možnost měřit efektivitu POP kampaní za důležitou? Jak velký význam přikládáte této možnosti. Znají POP, nepovažují za důležité měřit, nebo nepoužívají

18 Aspekty ovlivňující investice do POP 2009 % Jaké jsou dle Vašeho názoru 3 aspekty, které ovlivňují objem vynaložených finančních prostředků na POP prostředky?

19 Využila někdy v minulosti Vaše společnost služeb přímého výrobce POP? 2003 Spokojenost se službami přímého výrobce? 2006 Škála 1 – 5, kde 1 = velmi spokojen a 5 = velmi nespokojen 2009 Vznik BTL ag a FS dcer

20 Kdo má největší rozhodovací vliv ve vaší společnosti o nasazení POP prostředků? Rozhodovací vliv

21 % Kdo má největší rozhodovací vliv ve vaší společnosti o nasazení POP prostředků? Rozhodovací vliv

22 Pokud ANO, jak významný je vliv této agentury na rozhodování o skladbě výdajů na jednotlivé reklamní prostředky v rámci kom. kampaně? Využíváte služeb full servis agentury pro realizaci POP a in-store? Jaký budou mít význam a roli fullservice agentury v oblastech POP a IN STORE komunikace v budoucnosti? Neustále větší význam - čím dál víc poroste, ale spíše pro menší, české podniky, hodně záleží na efektivitě a přidané hodnotě. 2009 %200320062009 Spíše velký50126,25 Žádný37,52225 Spíše malý12,56668,75 Celkem100

23 % Využíváte služeb full servis agentury pro realizaci POP a in-store? 2009

24 Pokud ANO, jak významný je vliv BTL, nebo jiné specializované agentury na rozhodování o skladbě výdajů na jednotlivé reklamní prostředky v rámci komunikačních kampaní Vaší společností? Využíváte služeb BTL, nebo jiné specializované agentury pro realizaci POP a in-store ? Větší význam - v současné době při trendu snižování počtu zaměstnanců (i marketingových odd.) bude tendence více využívat právě BTL agentury. 2009 % Spíše velký23,81 Žádný28,571 Spíše malý47,619 Celkem100 2009

25 % Využíváte služeb BTL, nebo jiné specializované agentury pro realizaci POP a in-store ? - 2009

26 2009 Spolupracuje Vaše společnost i nadále s přímými výrobci POP? cena kratší výrobní časy a cena Kombinace uvedených faktorů - cena, produkce, distribuce, přímá vazba nabídka potřeba lokalního výrobce a cena požadavek klíčového zákazníka proaktivne zasielanie produktovych katalogov, kvalitna inzercia na webe profesionalita, zkušenost V případě potřeby výroby POP by to byl zejména zajímavý kreativní a konkurenceschopný nápad a akceptovatelná cena. možnost bezprostředního ovlivnění výsledného designu Co by pro Vás bylo impulsem k takové přímé spolupráci?

27 V čem vidíte výhody a nevýhody jednání s výrobcem POP? v % odpovědí Výhody Nevýhody 2009 SW

28 V čem vidíte výhody a nevýhody jednání s výrobcem POP?

29 O jaké informace ohledně Pop by vaše společnost měla zájem?

30 Češi a reklama 2010 Monitoring trhu In store komunikace Průzkum mezi zadavateli ve spolupráci s OMD Odhady investic do mediatypů OMD Navazující výzkumy

31 Daniel Jesenský prezident POPAI CE Sekce teorie P.O.P. tel : + 420 602 205 059 e-mail : daniel.jesensky@dago.cz daniel@jesensky.cz Děkuji Vám za pozornost !


Stáhnout ppt "Daniel Jesenský POPAI CE Sekce teorie a výzkumu marketingu at retail ANKETA POPAI CENTRAL EUROPE Využití POP prostředků v marketingové komunikaci firem."

Podobné prezentace


Reklamy Google